Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zootehnist Veterinar Programa Titularizare 2010 M

Zootehnist Veterinar Programa Titularizare 2010 M

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by FlorinBFO

More info:

Published by: FlorinBFO on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
CENTRULNAIONAL DE
Ţ
 EVALUAREŞI EXAMINAREDIRECIA GENERAL
Ţ Ă
 EDUCAIE ŞI
Ţ
  ÎNVARE
ĂŢ
PE TOT PARCURSULVIEII
Ţ
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATEVACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTULPREUNIVERSITAR PROGRAMĂPENTRUVETERINAR ZOOTEHNISTMAIŞTRI INSTRUCTORI
- Bucureşti -2010
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
A. NOTĂ DE PREZENTARE
Programa pentru disciplinele
TEHNOLOGICE 
se adresează absolvenţilor facultăţilor de profilşi maitrilor instructori care se prezinla
ș
concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar.
Conţinutul şi structura programei sunt elaborateîn aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.
Structura arborescenta i sistemul modular de organizare curriculară pentru
ș
 învăământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desurării procesului de învăământ.
ț ș ț
Programa de concurs este elaborată în acord cu programele colare în vigoare din
ș
 învăământul preuniversitar pentru respectiva disciplină i cu programele pentru evaluările i
ț ș ș
 examenele naionale.
ț
Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul maistrului intructor, urmărind:- cunoaterea de către profesor a coninuturilor tiintifice i a principalelor tendine în evoluia
ș ș ș
ț ț ț
 disciplinelor de pregătire profesională i a metodicii predării acestora;
ș
- utilizarea competentă a documentelor colare reglatoare;
ș
- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice laconinuturi;
ț
- capacitatea de proiectare i realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, i
ș ș
 multidisciplinar, în concordană cu standardele de pregatire profesională ;
ț
- capacitatea de proiectare i realizare a evaluării competenelor dobândite de elevi;
ș
ț
- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actuluieducaţionalAu fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cuaplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, înspecialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şicompetenţele metodice.Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şicreşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şieconomică în domeniu.Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă laformarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientareeste cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare solicită din
2
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 partea cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptatenivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.
B. COMPETENŢE SPECIFICE
Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor,anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice despecialitate;- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectareaunui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor;- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţelecurriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologicşcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică;- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor deigie, de securitate i tate în mun, prevenirea situaiilor de urgenă şi proteia
ș
ț ț
 mediului înconjurător;- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şioferirea serviciilor;Programa vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor,anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acestatrebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-oformulare sintetică, aceste competenţe sunt:
-
cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodicadisciplinelor;
-
cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examenenaţionale;
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->