Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Zarządzanie projektami w praktyce 4: CEL i jego pomiar w firmie komercyjnej

Zarządzanie projektami w praktyce 4: CEL i jego pomiar w firmie komercyjnej

Ratings: (0)|Views: 196 |Likes:
Published by Marek Kowalczyk
1. Po co komplikować sprawę mówiąc o zarabianiu pieniędzy teraz i w przyszłości. Czy CELEM firmy komercyjnej nie jest po prostu zysk?
2. Jakimi parametrami mierzy się, czy organizacja komercyjna zarabia pieniądze?
3. Trudno mi jest określić wpływ mojego projektu na NP, ROI i CF. Co mam zrobić?
4. Na czym dokładnie polega lokalność i globalność miar?
5. Jak definiuje się przerób?
6. Czyli przerób to pierwsza pochodna CELU po czasie?
7. Ale przecież nigdy nie dojdę do słońca! Po co stawiać sobie niemożliwe do osiągnięcia CELE? Czyż CEL nie powinien być S.M.A.R.T.?
8. Jak zdefiniować przerób, jeśli CELEM organizacji jest zarabiać pieniądze t.i.w.p.?
9. Co to znaczy „zarabianie pieniędzy przez firmę dla firmy”?
10. Ile więc wyniósł miesięczny przerób?
11. Koszty zmienne?
12. A co z kosztami robocizny?
13. Czyli wynagrodzenie pana Kazia to koszty stałe?
14. Czyli wynagrodzenie pana Kazia to koszty zmienne?
15. Dlaczego nie uwzględniamy kosztu robocizny w koszcie worka z węglem?
16. Czyli robocizna to zawsze OE?
17. Ile wynosi więc miesięczny zysk firmy „Węgiel”?
18. A ile wynosi ROI firmy „Węgiel”?
19. Ile zostało zainwestowane w firmę „Węgiel”?
20. Ile więc wynosi ROI firmy „Węgiel”?
21. A co z przepływem gotówki?
22. Czy można podsumować związki miar tradycyjnych z miarami rachunkowości przerobowej?
23. Czy można podsumować prostym językiem znaczenie miar rachunkowości przerobowej?
1. Po co komplikować sprawę mówiąc o zarabianiu pieniędzy teraz i w przyszłości. Czy CELEM firmy komercyjnej nie jest po prostu zysk?
2. Jakimi parametrami mierzy się, czy organizacja komercyjna zarabia pieniądze?
3. Trudno mi jest określić wpływ mojego projektu na NP, ROI i CF. Co mam zrobić?
4. Na czym dokładnie polega lokalność i globalność miar?
5. Jak definiuje się przerób?
6. Czyli przerób to pierwsza pochodna CELU po czasie?
7. Ale przecież nigdy nie dojdę do słońca! Po co stawiać sobie niemożliwe do osiągnięcia CELE? Czyż CEL nie powinien być S.M.A.R.T.?
8. Jak zdefiniować przerób, jeśli CELEM organizacji jest zarabiać pieniądze t.i.w.p.?
9. Co to znaczy „zarabianie pieniędzy przez firmę dla firmy”?
10. Ile więc wyniósł miesięczny przerób?
11. Koszty zmienne?
12. A co z kosztami robocizny?
13. Czyli wynagrodzenie pana Kazia to koszty stałe?
14. Czyli wynagrodzenie pana Kazia to koszty zmienne?
15. Dlaczego nie uwzględniamy kosztu robocizny w koszcie worka z węglem?
16. Czyli robocizna to zawsze OE?
17. Ile wynosi więc miesięczny zysk firmy „Węgiel”?
18. A ile wynosi ROI firmy „Węgiel”?
19. Ile zostało zainwestowane w firmę „Węgiel”?
20. Ile więc wynosi ROI firmy „Węgiel”?
21. A co z przepływem gotówki?
22. Czy można podsumować związki miar tradycyjnych z miarami rachunkowości przerobowej?
23. Czy można podsumować prostym językiem znaczenie miar rachunkowości przerobowej?

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Marek Kowalczyk on Apr 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2012

pdf

 
Tizt
Ć
htilof ~zkdfcxi`oq ~zicxygf
Gt, 8, GFM o dfak ~k`oiz q ﬉z`of ck`fzgydlfd
@izfc Ckqimgtyc `izfc,ckqimgtycN`ilhizolf,~mqqq,`ilhizolf,~m
Qfzwdi lofkwxixfgtli t hl, 9: cqofxloi :>9:
"g/ @ILHIZOLF W~, t k,k, :>9: Qwtfmcof ~ziqi tiwxztf
Ž
klf,
 
^k gk ck`~mockqi
ā
w~ziq
ğ
`÷qo
Ć
g k tizijoilov ~oflo
ğ
htyxfzit o q ~ztywt
 Ŋ 
k
œ
go, Gty GFMF@ ﬉z`y ck`fzgydlfd lof dfwx ~k~zkwxv tywc;
^ktkwxid
Ć
g q cmo`igof
Hz Bkvwf‟i 
- tywc hk tizijoiloi ~oflo
ğ
hty `i wo
ğ
xic wi`k- dic xf`~fzixvzi goi
 Ŋ 
i hk thzkqoi,Mfciztf kczf
œ
mid
Ć
wxil thzkqoi ~igdflxi w~ziqhtid
Ć
g comci ~izi`fxz÷q- `,ol, x
ğ
xlk-go
œ
loflof czqo- liwygflof czqo xmflf` o xf`~fzixvz
ğ
goi
 Ŋ 
i,
ų
ihfl t xygb ~izi`fxz÷qlof hf﬉lovdf ~kdfhylgtk thzkqoi ﬉tygtlfak4 `izxqy ~igdflx q
 Ŋ 
k
Ž
kly hk ~ofcizlociliwxiqoklfak li 75-5 lof wxidf wo
ğ
thzkqy,
Dico`o ~izi`fxzi`o `ofzty wo
ğ
- gty kzailotigdi ck`fzgydlitizijoi ~oflo
Ć
htf;
Ijy ~kqofhtof
ā
-
Ž
f ﬉z`i tizijoi ~oflo
Ć
htf- xztfji w~ziqhto
ā
liwx
ğ
~vd
Ć
gf~izi`fxzy49,Tywc lfxxk "
lfx ~zk﬉x 
- L^/:,Tqzkx t tiolqfwxkqilfak ci~oxi
 Ŋ 
v "
zfxvzl kl olufwx`flx 
- ZKO/7,^ztf~
 Ŋ 
yq akx÷qco "
giwb﬊kq 
- GE/Kgfloid
Ć
g hil
Ć
kzailotigd
ğ
mvj xf
Ž
~khfd`kqil
Ć
q lofd hfgytd
ğ
"l~, kvzvgbk`oflov ~zkdfcxv/- qwtywxcof xf xzty ~izi`fxzy `vwt
Ć
jy
ā
zkt~ixzyqilf
 ŊĆ
gtlof- q ~ztfgoqly` zitof zytycvdf`y ~zkdfcx xy~v “xzty thzkqi
œ
co‐,
Xzvhlk `o dfwx kczf
œ
mo
ā
q~
 Ŋ 
yq `kdfak ~zkdfcxv li L^- ZKO o GE,Gk `i` tzkjo
ā
;
Akmhzixx tivqi
Ž
y
 Ŋ 
-
Ž
f xzihygydlf ~izi`fxzy ﬉lilwkqf kgfly ﬉z`y4 L^- ZKO o GE- dicckmqofc tiwihlf o ~kqwtfgblof wxkwkqilf- gbizicxfzytvd
Ć
wo
ğ
~fql
Ć
 lofhkakhlk
œ
go
Ć
, Kx÷
Ž
w
Ć
xk `oizy
amkjimlf 
‘ i hfgytdf ~khfd`kqilf q ﬉z`of w
Ć
 lidgt
ğœ
gofd
mkcimlf 
, Ktligti xk-
Ž
f q qo
ğ
cwtk
œ
go ~zty~ihc÷q lof `k
Ž
liwflwkqlof kgflo
ā
q~
 Ŋ 
yqv `kdfd hfgytdo "l~, k vzvgbk`oflov ~zkdfcxv/ li gi
 ŊĆ
﬉z`
ğ
 ‘ olly`o w
 Ŋ 
kqy- xzvhlk dfwx kgflo
ā
zigdklimlk
œā
~zkdfcx÷q o ollygb ~khfd`kqilygbhtoi
 Ŋ 
i
ň
, I xk dv
Ž
~kqi
Ž
ly ~zkjmf` `flfh
Ž
fzwco- cx÷zy q ~zkwxfd moloo ~zkqihto hk~kqi
Ž
lygb ~ixkmkaoo- hfwylgbzklotigdo qywo
 Ŋ 
c÷q q ﬉z`of o hk ~zkdfcxkty kwxzfd,
"g/ @ILHIZOLF W~, t k,k, :>9: Qwtfmcof ~ziqi tiwxztf
Ž
klf,
/
:
 
Ijy zktqo
Ć
ti
ā
~zkjmf` lof~ztfc
 Ŋ 
ihimlk
œ
go L^- ZKO o GE li mkcimlf hfgytdf-Akmhzixx thf﬉lokqi
 Ŋ 
xzty `oizy kgfly fefcxyqlk
œ
go ﬉lilwkqfd ﬉z`y- cx÷zf w
Ć
 gi
 Ŋ 
ckqogof z÷qlkqi
Ž
lf L^- ZKO o GE ‘ dfhlic xf lkqf `oizy w
Ć
 
tiz÷qlk amkjimlf- dic o mkcimlf 
, Xf lkqf `oizy xk49,^ztfz÷j "
xbzkvab~vx 
- X/:,Olqfwxygdf "
olufwx`flx 
- O/7,Lic
 Ŋ 
ihy k~fzigydlf "
k~fzixola fr~flwfw 
- KF/
Li gty` hkc
 Ŋ 
ihlof ~kmfai mkcimlk
œā
o amkjimlk
œā
`oiz;
Kxk mfcck t`khy﬉ckqilf tihilof t xzihygydlfd zigbvlckqk
œ
go ckwtxkqfd4 @izfcCkqimgtyc qi
Ž
y 9>> ca, OY @izci Ckqimgtyci qylkwo 9>>, Lkai @izciCkqimgtyci qi
Ž
y :> ca, Dicof dfwx OY lkao;Qyjofzt q
 Ŋ 
i
œ
goq
Ć
kh~kqofh
Ŵ
49,:>:,>7,
ų
ihlf t ~kqy
Ž
wtygbKh~kqofh
Ŵ
~ziqoh
 Ŋ 
kqi xk kgtyqo
œ
gof lz 7- “
Ž
ihlf t ~kqy
Ž
wtygb‐- jk lkaiCkqimgtyci lof `i OY) OY xk ~kd
ğ
gof qy
 ŊĆ
gtlof
amkjimlf 
‘ ~ztyw
 Ŋ 
vavd
Ć
gfCkqimgtyckqo dick gi
 Ŋ 
k
œ
go- imf lof
Ž
ihlfd t dfak gt
ğœ
go, Lixk`oiwx `iwi dfwx~kd
ğ
gof` tiz÷qlk
amkjimly` 
"`ka
ğ
tqi
Ž
y
ā
gi
 Ŋ 
fak Ckqimgtyci/- dic o
mkcimly` 
 tizitf` "`ka
ğ
tqi
Ž
y
ā
ci
Ž
h
Ć
t dfak gt
ğœ
go/,^khkjlof tywc `k
Ž
li
wflwkqlof 
~kmogty
ā
xymck hmi ﬉z`y dick gi
 Ŋ 
k
œ
go- loahy hmi
Ž
ihlfd t dfd gt
ğœ
go) Df
œ
mo cofhyckmqofc mogty
 Ŋ 
f
œ
tywc ~zkhvcxv mvj tywc dicofak
œ
 gflxzv` tywcv- mogty
 Ŋ 
f
œ
OY lkao ‘ ti~fqloi` Go
ğ
) Hkwxi
 Ŋ 
f
œ
dico
œ
qyloc mogtjkqy-mfgt jy
 Ŋ 
kl z÷qlof ijwvzhimly- dic qf qw~k`loily` ~ztyc
 Ŋ 
ihtof ‘ liqfx df
œ
mo jy
 Ŋ 
 ~kmogtkly hk gtxfzfgb `ofdwg ~k ~ztfgolcv,T ckmfo li ~ztyc
 Ŋ 
ih ~ztfz÷j thf﬉lokqily ~ztft Akmhzixxi dfwx dic `iwi goi
 Ŋ 
i4`k
Ž
li kczf
œ
mo
ā
tiz÷qlk ~ztfz÷j aflfzkqily ~ztft ~zkhvcx- dic o ~ztft khhtoi
 Ŋ 
- dico ~ztft gi
 ŊĆ
﬉z`
ğ
,^kw
 Ŋ 
vavd
Ć
g wo
ğ
qo
ğ
g `oizi`o amkjimlkmkcimly`o `ka
ğ
t
 Ŋ 
ixqk
œ
go
Ć
kczf
œ
mo
ā
- gty `÷d~zkdfcx `i ~ktyxyqly q~
 Ŋ 
yq li GFM ﬉z`y, Lof `vwt
ğ
~zkqihto
ā
zktqi
Ž
i
ň
q wxymv4“Gty df
œ
mo wgbvhl
ğ
k :> ca hk ta
 Ŋ 
v~ofd
ğ
hk ~ktok`v o`jfgymi;‐,
"g/ @ILHIZOLF W~, t k,k, :>9: Qwtfmcof ~ziqi tiwxztf
Ž
klf,
/
7

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Jan Rey added this note
Marku, Ciekawie napisane. Pierwsza część wymaga kompresji. Wyszukaj wszystkie wystąpienia słowa "ilość" wraz z ich odmianą i sprawdź gdzie należy je zastąpić przez "liczbę" (ilość - tylko dla niepoliczalnych) Pozdrawiam, licząc na jkiś autorski egzemplarz ;) Janek

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->