Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sv.liturgija Za Pojce

Sv.liturgija Za Pojce

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,767|Likes:
Published by Solomon Kane
Bogosluženje
Bogosluženje

More info:

Published by: Solomon Kane on Dec 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
BOXANSTVENA LITURGIJASVETOGA OCA NA{EGAJOVANA ZLATOUSTA
muzika za narodno pojawepripremila
Srpska Pravoslavna MisijaSveti Luka
www.sv-luka.org
 
2
BOXANSTVENA LITURGIJASVETOGA OCA NA{EGA JOVANA ZLATOUSTA
Na arhijerejskoj liturgiji pojci se skupe u crkvi pre dolaska episkopa. Pri ulasku episkopa peva se
DostojnoJest
 , ili odgovaraju]i irmos. Po celivawu ikona i molitve episkop blagosiqa narod. Tom prilikom pevase
Ton despotin
i
Is pola eti Despota
. Zatim, dok se episkop sve\ano obla\i, poje se
Slava> i niwe > Carnebesnij
. Po obla\ewu episkopa, yakon mu predaje dikirije i trikirije sa kojima blagosiqa narod, a narodza to vreme opet peva
Ton despotin
i
Is pola eti despota.Yakon
(ako sluxi)
:
 
Blagoslovi, vladiko.
Sve[t:
Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Narod:
Amin.
Na Vaskrs i svetlu sedmicu sve[tenik sa upaqenom sve]om u ruci peva
Hristos voskrese
(3), a narod odgovarasa
Hristos voskrese
(3). Zatim \ita vaskrsne stihove-antifone, a narod posle svakog peva
Hristos voskrese
.
Od Tomine nedeqe do Spasovdana sve[tenik peva
Hristos voskrese
(3 puta), i nastavqa sa
Velikom jektenijom.
Velika jektenija
Sve[t:
U miru Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za vi[wi mir i spasewe du[a na[ih, Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Boxijih Crkava, i sjediwewe svih,Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, poboxno[]u i strahom Boxjim ulaze uwega, Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
A - min.
l&##
/
˙˙˙˙ww
Go -spo -di po - mi - luj.
l&##
/
œœjœœjœœjœœj˙˙ww
Go -spo -di po - mi - luj.
l&##
/
œœjœœjœœjœœj˙˙_ww
 
3
Sve[t:
Za najsvetijega patrijarha
(ili
visokopreosve[tenog mitropolita,
ili
preosve[tenog episkopa)
na[eg
 
(ime)
,
 
za \asno prezviterstvo, u Hristu yakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospoduse pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za blagoverni i hristoqubivi rod na[ i za sve pravoslavne hri[]ane, da im GospodBog pomogne i da odole svakom neprijatequ i protivniku, Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za ovaj grad
(ili
za ovo selo;
ili
za svetu obiteq ovu),
 
za svaki grad, kraj i one koji saverom borave u wima, Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za blagorastvorewe vazduha, za izobiqe plodova zemaqskih i vremena mirna,Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pa]enike i suxwe, i za wihovo spasewe,Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Da nas izbavi od svake nevoqe, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Za[titi, spasi, pomiluj i sa\uvaj nas, Boxe, blagoda]u Tvojom.
Narod:
Gospode, pomiluj.
Sve[t:
Pomenuv[i presvetu, pre\istu, preblagoslovenu, slavnu Vladi\icu na[uBogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav xivotsvoj Hristu Bogu predajmo.
Narod:
Tebi,
 
Gospode.
Sve[t:
Jer Tebi prili\i svaka slava, \ast i poklowewe, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sadai uvek i u vekove vekova.
Narod:
Amin.
Te - bje Go - spo - di.
l&##
/
œœœœ˙˙œœ˙.˙.
A - min.
 
&##
/
˙˙ ww

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->