Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
17 Ly Thuyet Xac Suat Va Thong Ke

17 Ly Thuyet Xac Suat Va Thong Ke

Ratings:
(0)
|Views: 184|Likes:

More info:

Published by: Trịnh Quốc Trị on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

 
 
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG MÔN H
C
LÝ THUY
T
 
 Xác su
ấ 
t & Th
ố 
ng kê
 
N
ă
m h
c: 2008 – 2009
 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C M
Ở 
TP. H
CHÍ MINH
KHOA QU
N TR 
KINH DOANH
www.ou.edu.vn; 97 Võ V
ă
n T
n, Qu
n 3, Ph
ườ
ng 6, TP. H
Chí Minh
 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C M
TPHCM – KHOA QU
N TR
KINH DOANH
97 Võ V
ă
n T
n - Qu
n 3 - Tp. H
Chí Minh - Vi
t NamTel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
PH
N A: THÔNG TIN T
NG QUÁT
M
C TIÊU C
A MÔN H
C
 
Trang b
cho sinh viên ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n v
xác su
t và th
ng kê nh
m ph
c v
cho vi
c h
c t
 p vànghiên c
u chuyên ngành Qu
n tr 
kinh doanh.Sau khi h
c môn h
c này sinh viên s
:
 
 N
m v
ng ph
ươ 
ng pháp xác su
t và th
ng kê c
ơ 
b
n nh
ư
: các ph
ươ 
ng pháp tính xác su
t vàcác tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p s
d
ng thích h
ợ 
 p, các ph
ươ 
ng pháp tóm t
t và trình bày d
li
u c
a th
ng kêmô t
và m
t s
ph
ươ 
ng pháp c
ơ 
b
n c
a th
ng kê suy di
n.
 
đủ
ki
ế
n th
c n
n t
ng
để
h
c ti
ế
 p môn nguyên lý th
ng kê và các môn liên quan
đế
n ph
ươ 
ng pháp
đị
nh l
ượ 
ng.
YÊU C
U C
A MÔN H
C
Sinh viên c
n n
m v
ng ki
ế
n th
c c
ơ 
b
n c
a tóan cao c
 p
để
ti
ế
 p thu t
t môn h
c này
TH
Ờ 
I L
ƯỢ 
NG C
A MÔN H
C
Lý thuy
ế
t xác su
t và th
ng kê là 1 h
c ph
n 4
đơ 
n v
h
c trình (60 ti
ế
t)
đượ 
c phân b
nh
ư
sau:
 
S
ti
ế
t lý thuy
ế
t và bài t
 p: 45
 
S
ti
ế
t th
c hành trên máy có h
ướ 
ng d
n: 15
PH
ƯƠ 
NG PHÁP GI
NG D
Y
 
Ph
ươ 
ng pháp di
n gi
ng và h
ướ 
ng d
n sinh viên t
nghiên c
u thêm d
a trên tài li
u h
c t
 p
 
H
ướ 
ng d
n sinh viên v
n d
ng lý thuy
ế
t
để
gi
i các bài t
 p
 
H
ướ 
ng d
n sinh viên s
d
ng các ph
n m
m thông d
ng
để
gi
i các bài t
 p
  w   w   w  .  o  u .  e   d  u .  v  n
Đ
ÁNH GIÁ K 
T QU
H
C T
P
 
Ki
m tra gi
a k 
(bài t
 p ho
c th
c hành trên máy vi tính): 30% t
ng
đ
i
m
 
Bài thi h
ế
t môn (bài t
 p, tr 
c nghi
m): 70% t
ng
đ
i
m
H
C LI
U
 
Tài li
u Power Point các bài gi
ng
 
Th
ng kê
ng d
ng trong qu
n tr 
, kinh doanh và nghiên c
u kinh t
ế
: Tr 
n Bá Nh
n,
Đ
inhThái Hòang, NXB Th
ng kê 2007
 
Bài t
 p Th
ng kê
ng d
ng trong qu
n tr 
, kinh doanh và nghiên c
u kinh t
ế
: Tr 
n Bá Nh
n,
Đ
inh Thái Hòang, NXB Th
ng kê 2007
 
Phân tích d
li
u nghiên c
u v
ớ 
i SPSS: Hòang Tr 
ng, Chu Nguy
n M
ng Ng
c, NXB Th
ngkê 2005Copyright © 2008 by Khoa Qu
n tr 
kinh doanh Trang 1/8
 
 
TR
ƯỜ
NG
ĐẠ
I H
C M
TPHCM – KHOA QU
N TR
KINH DOANH
97 Võ V
ă
n T
n - Qu
n 3 - Tp. H
Chí Minh - Vi
t NamTel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085
HO
CH GI
NG D
Y
Bu
i h
c
 
N
I DUNG S
ti
ế
t
1
 
M
t s
khái ni
m c
ơ 
b
n5
2
 
Thu th
p và trình bày d
ữ 
li
u5
3
 
Các
đặ
c tr
ư 
ng
đ
o l
ườ 
ng
độ
t
p trung và
độ
phân tán5
4, 5
 
C
ơ 
b
n v
xác su
t10
6
 
Bi
ế
n ng
u nhiên và qui lu
t phân ph
i xác su
t5
7
 
Phân ph
i chu
n5
8
 
Phân ph
i m
u5
9
 
Ướ 
c l
ượ 
ng5
10, 11, 12
 
Th
ự 
c hành trên máy có h
ướ 
ng d
n15THI CU
I KHÓA
Đề
ngh
:Sinh viên
đọ
c tài li
u có liên quan, nghiên c
u tình hu
ng th
o lu
n và làm bài t
 p tr 
ướ 
c khi tham d
 l
ớ 
 p h
c.
  w   w   w  .  o  u .  e   d  u .  v  n
 
Copyright © 2008 by Khoa Qu
n tr 
kinh doanh Trang 2/8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->