Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2007 6 Utvecklingen Dodligt Vald Mot Kvinnor

2007 6 Utvecklingen Dodligt Vald Mot Kvinnor

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by mary eng

More info:

Published by: mary eng on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2012

pdf

text

original

 
1
Utvecklingen av dödligt våldmot kvinnor i nära relationer
RAPPORT 2007:6
 
2
Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott
Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och trygghetenökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet,brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm.Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91, e-post order.fritzes@nj.se
Produktion:
Brottsförebyggande rådet, Information och förlag, Box 1386, 111 93 Stockholm.
Telefon
08-401 87 00,
Fax 
08-411 90 75,
E-post:
info@bra.se
Brå på Internet 
www.bra.se
Författare:
Mikael Rying
Omslagsbild:
Bicho/Botvidsson. Fotot är beskuret och bearbetat.
Omslag:
Ylva Hellström
Tryck:
Edita Norstedts, Västerås 2007© 2007 Brottsförebyggande rådetISSN 1100-6676, ISBN 978-91-85664-61-0
 
3
Innehåll
FÖRORD 5SAMMANFATTNING 6
Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer minskar 6Många gärningsmän har tidigare hotat och misshandlat kvinnan 6Offer och gärningsmän oftast svenskar 6Vanligt att gärningsmännen har låg social status och är kriminellt belastade 7Psykisk sjukdom eller psykisk störning vanligt bland gärningsmännen 7Allt fler döms för mord 7
INLEDNING 8
Syfte9Definition av dödligt våld och nära relationer 9
MATERIAL OCH METOD 12
Undersökningsmaterialet 12Kodning av materialet 13Bortfall 13Mörkertal 13
DÖDLIGT VÅLD MOT KVINNOR 1990–2005 15
Kvinnan känner nästan alltid gärningsmannen 16Kniv vanligaste våldsmetoden 17Fall med kvinnliga offer klaras oftare upp 17Fall mellan obekanta 18Dödligt våld mellan bekanta som inte är släkt 19Dödligt våld inom familjen exklusive nära relation 19
DÖDLIGT VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 21
Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer har minskat sedan 1970-talet 21
OMSTÄNDIGHETER VID BROTTEN 23
Tidigare förekomst av hot och våld 23Svartsjuka och separation vanliga motiv 23Brotten sker i bostäderna 25Kniv dominerar som våldsmetod 26Ovanligt med vittnen 28

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->