Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual de Utilizare Sony A450

Manual de Utilizare Sony A450

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by eeehdd

More info:

Published by: eeehdd on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

 
© 2010 Sony Corporation
Cameră digitală Single Lens Reflex 
Manual de instrucţiuni
DSLR-A450 
Pregătirea camerei Înainte de punerea înfuncţiune Înregistrarea imaginilor Utilizarea funcţiei defotografiereUtilizarea funcţiei devizualizareModificarea configurăriiVizualizarea imaginilor lacalculator Imprimarea imaginilor 
RO
 
2Pentru a preveni incendiile sauscurtcircuitele, nu expuneţi aparatul laploaie sau umezeală.
ATENŢIE
 Î 
nregistrarea proprietarului
 Numărul serial şi cel ce simbolizează modelulsunt plasate în partea de jos a aparatului. Notaţinumărul serial în spaţiul care-i este rezervat încontinuare.Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţila dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs. Număr model
DSLR-A450
 Număr serial
 _________________ 
PĂSTRAŢI ACEASTĂDOCUMENTAŢIEDEOARECE CONŢINEINSTRUCŢIUNIIMPORTANTE PRIVINDSIGURANŢA.PERICOL :PENTRU A DIMINUARISCUL DE INCENDII ŞI DEELECTROCUTĂRI, URMAŢICU GRIJĂ INSTRUCŢIUNILEURMĂTOARE.
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte la priză,utilizaţi un adaptor de priză adecvat pentru prizade perete folosită.
ATENŢIE
Acumulator 
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expunela riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuricu substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţiurmătoarele măsuri de precauţie :
 Nu dezasamblaţi acumulatorul.
 Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la niciun fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cuun ciocan, căderea pe jos sau presarea princălcare.
 Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiectemetalice să intre în contact cu bornele acumu-latorului.
 Nu expuneţi acumulatorul la temperaturiridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţiisolare directe sau căldura acumulată într-omaşină parcată la soare.
 Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumula-torul.
 Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care suntdeteriorate sau din care se scurge lichidul.
Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu unîncărcător produs tot de firma Sony sau cu unalt dispozitiv compatibil.
 Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.
Păstraţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip saucu unul echivalent, recomandat de Sony.
Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat,respectând instrucţiunile.
 
3 Încărcător 
Chiar dacă indicatorul luminos ÎNCĂRCARE nueste aprins, încărcătorul nu este decuplat de lasursa de energie electrică câtă vreme este cuplatla o priză (priză de perete). Dacă apar problemeîn cursul utilizării încărcătorului, întrerupeţiimediat alimentarea decuplând încărcătorul dela priza de perete.
Acumulator 
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a aregulamentului FCC. Funcţionarea sa respectăurmătoarele două condiţii :(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepteorice fel de interferenţe recepţionate, inclusivinterferenţe care pot genera operaţii nedorite.Acest dispozitiv din Clasa B de aparate digitalecorespunde standardului canadian ICES-003.
Pentru clienţii din S.U.A. şi dinCanada
RECICLAREA ACUMULATOARELORCU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu Ioni de Litiusunt reciclabile.Puteţi ajuta la conservareamediului returnândacumulatoarele la punctelede colectare şi la locurile dereciclare cele mai apropiate dedumneavoastră.Pentru mai multe informaţii privind reciclareaacumulatoarelor, apelaţi la numărul gratuit :1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina deInternet:
http://www.rbrc.org/
Atenţie :
 Nu manevraţi bateriile cu ioni delitiu defecte sau din care curge lichid.UL este o organizaţie recunoscută internaţionalîn domeniul siguranţei.Marcajul UL de pe produs indică faptul că acestaa primit atestarea de includere în Lista UL.Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteţi suna la :Centrul de Service cu Informaţii pentru Clienţii Sony.1-800-222-SONY (7669) Numărul de mai sus este alocat numai pentruchestiuni legate de FCC.
Pentru clienţii din S.U.A.
Informaţii de reglementareDeclaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY Numărul modelului : DSLR-A450Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.Adresa : 16530 Via Esprillo,San Diego, CA 92127U.S.A. Nr. telefon : 858-942-2230Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-aa Reglementărilor FCC. Funcţionarea saîndeplineşte următoarele două condiţii :(1) Acest aparat nu cauzează interferenţedăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie săaccepte orice interferenţă recepţionată,inclusiv interferenţe care pot determinaacţiuni nedorite.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modi-ficări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosiacest aparat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->