Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
The Genesis Hypothesis

The Genesis Hypothesis

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by Ian Beardsley
Explains the guess as to the possibility of a Genesis Project, that is, how to make a life sustaining planet.
Explains the guess as to the possibility of a Genesis Project, that is, how to make a life sustaining planet.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ian Beardsley on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/13/2014

 
6]di Cihisbs Dyp`tdisbsJyBfh JifrmsgiyA`pyrbcdt © :?6: jy Bfh Jifrmsgiy
 
:]di Cihisbs Dyp`tdisbsBt bs ny cuiss tdft ]di Cihisbs _r`liat ‑ nfebhc f gbki sustfbhbhc pgfhit ‑ w`ugm jifttfbhfjgi jy usbhc f pgfhit bh `rjbt fr`uhm f stfr `k f gunbh`sbty tdft bs fjs`gutinfchbtumi zir` ft f mbstfhai kr`n bt tdft bs tdi sfni fs tdi mbstfhai jitwiih tdi pgfhitQfturh fhm tdi Quh. B afgg tdbs ‗]di Cihisbs Dyp`tdisbs„.]di dbhts dbmmih bh Hfturi tdft gifms ni t` tdbs cuiss fri<6.
 
]di ihircy riqubrim t` n`vi tdi ifrtd kr`n tdi suh t` bts `rjbt `k `hifstr`h`nbafg uhbt bs fj`ut 2=.: s`gfr gunbh`sbtbis rfmbftim `vir f yifr, f hunjirag`si t` tdi hunjir `k hfturfggy `aaurrbhc iginihts, wdbad fri 2:. 2: s`gfrgunbh`sbtbis fri ag`si t` tdi gunbh`sbty `k fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr. ]dirifri priabsigy 49.9:9. Bk wi fvirfci tdbs wbtd 6?? s`gfr gunbh`sbtbis wi dfvi2:.3;:9 s`gfr gunbh`sbtbis, viry ag`si t` tdi hunjir `k hfturfggy `aaurrbhciginihts.:.
 
Qfturh dfs tdi n`st pr`nbhiht rbhc systin bh tdi s`gfr systin. Bt bs fj`ut 6?tbnis kurtdir kr`n tdi suh tdfh tdi Ifrtd bs kr`n tdi suh, fhm bk fh fjs`gutinfchbtumi zir` stfr bs fj`ut 6?? s`gfr gunbh`sbtbis, jy tdi bhvirsi squfri gfw tdidfjbtfjgi z`hi `k fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr bs tdi sfni mbstfhai kr`n tdftstfr fs Qfturh bs kr`n tdi Quh.1.
 
B k`uhm fjs`guti nfchbtumi zir` stfrs dfvi f a`hhiatb`h wbtd fh ihbcnftba`aaurrihai `k 1.3 bh tdi Yhbvirsi.A`hairtbhc hunjir 1, tdi gfttir p`bht, B dfm wrbttih fj`ut tdr`ucd ny adfrfatir Gi`hfrmbh ]di Qiarit @k Hiptuhi<Gi`hfrm rikirrim t` dbs pirb`mba tfjgi `k tdi iginihts fhm h`tbaim tdft tdi rftb` `k C`gm(adinbafg synj`g Fu) t` Br`h (adinbafg synj`g Ki) wfs 1.9. Sdy wfs tdbs bnp`rtfht0Di kbcurim bt wfs bnp`rtfht jiafusi tdi gunbh`sbty `k f stfr bharifsis ixp`hihtbfggy fstdi nfss `k f stfr, fhm tdft ixp`hiht wfs 1.9.C`gm dfs jiih a`hsbmirim tdi n`st priab`us nitfg sbhai jik`ri tdi Fhabiht IcyptbfhsJurbim tdibr ebhcs bh t`njs wbtd trifsuris nfmi `k tdi stukk, t` t`mfy fs tdi n`st priab`us`k airin`hbfg liwigrbis, fhm tdi usi `k Br`h nfreim tdi jicbhhbhc `k fh fci k`r dunfhstdft a`htbhuis t` tdbs mfy. Di h`tbaim bk di git fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr, wdbad didfm sd`wh wfs bnp`rtfht, ji r`uhmim t` 6?? s`gfr gunbh`sbtbis, wdbad put bts dfjbtfjgiz`hi ft Qfturh `rjbt fr`uhm tdi suh, fhm usim tdft hunjir bh tdi iquftb`h, bt w`ugm dfvi fnfss `k 1.3 suhs. Di k`uhm 1.3 wfs bnp`rtfht bh dbs k`gg`wbhc mbsa`viry<U(v`guni `k sfturh)/(v`guni `k Lupbtir)^(v`guni `k nfrs)>(niraury rfmbus)(ifrtd rfmbus)X:>U(vihus `rjbt/ifrtd `rjbt)(ifrtd rfmbus)^X1
 
1>U(niraury `rjbt)/(ifrtd `rjbt)^(ifrtd rfmbus)X1>?.13 aujba ifrtd rfmbb?.13 afh ji a`hvirtim t` 1.3 jy nugtbpgybhc bt jy tdi rftb` `k ifrtd nfss t` nfrs nfssjiafusi bt bs ag`si t` tih.(ifrtd rfmbus)/(n``h rfmbus)>=(micriis bh f abragi)(n``h mbstfhai)/(suh mbstfhai)> 1.3]diri fri fj`ut fs nfhy mfys bh f yifr fs micriis bh f abragi.… Fhm tdirik`ri fjs`guti nfchbtumi zir` stfrs (jgui stfrs) wiri `hai fcfbh rigivfht t`tdi dunfh st`ry.B dfm kurtdir wrbttih f triftbsi `h Jgui Qtfrs, fs k`gg`ws„Bh `rmir t` mivig`p f a`npridihsbvi ix`p`gbtbas (p`gbtbas jitwiih tdi spfaikfrbhcw`rgms) `hi dfs t` aftic`rbzi tdi mbkkiriht ebhms `k stfrs fhm ixpgfbh tdibr rigivfhai sbhaitdiy fri td`si tdbhcs, wdbad wfrn tdi w`rgms. B `rbcbhfggy td`ucdt jgui stfrs wiri `k prbni bnp`rtfhai, jut bt nfy ji fgg stfrs (wdbad wi wbgg mbvbmi bht` k`ur aftic`rbis< rim,yigg`w, jgui, wdbti) fri bnp`rtfht bh mbkkiriht wfys. B diri jicbh tdi pr`aiss, stfrtbhcwbtd jgui stfrs.Jgui QtfrsB afgaugfti tdft fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr dfs t` ji ft 6?? pfrsias t` fppifr tdisfni jrbcdthiss fs tdi suh ft tih pfrsias, tdft bs, tih tbnis kurtdir fwfy (]di Qiarit @k Hiptuhi, Adfptir 6=, Ad``sbhc @hi Qtfr @ut @k ]di Jbggb`hs). ]dbs bs bhtiristbhcjiafusi, B dfvi sd`wh fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr dfs bts dfjbtfjgi z`hi 6? tbniskurtdir tdfh tdi ifrtd bs kr`n tdi suh (Qfturh-Quh sipfrftb`h), tdi ifrtd jibhc bh tdi suh‒sdfjbtfjgi z`hi. Si wbgg afgg fh fjs`guti nfchbtumi zir` stfr f jgui stfr. F pfrsia bsbnp`rtfht jiafusi bt bs tdi pfrfggfx `k tdi ifrtd-suh sipfrftb`h. ]ih pfrsias fri bnp`rtfhtjiafusi tih bs bnp`rtfht jiafusi wi dfvi 6? kbhcirs t` a`uht `h fhm f jfsi tih a`uhtbhcsystin.B dfm ifrgbir cuissim tdft fjs`guti nfchbtumi zir` stfrs, `r wdft wi a`ugm afgg jgui stfrs,`r F t` J stfrs (spiatrfg agfss F t` spiatrfg agfss J) wiri bnp`rtfht (Qiarit `k Hiptuhi,Adfptir 4, Gi`hfrm Afgaugftis F Kuhatb`hfg Qtfr Qystin) jiafusi tdibr fhhufg ihircy`utput bs iqufg t` tdft riqubrim t` n`vi tdi Ifrtd kr`n tdi suh t` Ifrtd `rjbt, wdirifhhufg bs bnp`rtfht jiafusi bt bs tdi tbni bt tfeis tdi ifrtd t` nfei `hi riv`gutb`h fr`uhmtdi suh. B kurtdir p`bhtim `ut tdibr hunjir `k s`gfr gunbh`sbtbis fri ag`si t` tdi hunjir `k hfturfggy `aaurrbhc iginihts.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->