Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

Samandrag
1 Ei norm for 2000-talet
1.1 Bakgrunnen for arbeidet med ei ny norm
1.1.1 Mandat
1.1.2 Samansetjinga av rettskrivingsnemnda
1.1.3 Dialog og innspel
1.2 Den historiske utviklinga
1901–1917
1917–1938
1938–1959
1959–1996
1996–2002
1.3 Normomgrepet
1.3.1 Kven lagar me norma for?
1.3.2 Korleis blir ei norm til?
1.3.3 Kven er normagentane?
1.4 Valfridom
1.4.1 Bakgrunnen for valfridom i rettskrivinga
1.4.2 Ideologiske retningar
1.4.3 Ulike brukargrupper og brukarønske
1.4.4 Korleis er den faktiske variasjonen?
1.5 Hierarkiet i rettskrivinga
1.6 Retningslinjer for arbeidet i nemnda
1.6.1 Prinsipp for arbeidet
1.6.2 Valfrie former eller eineformer?
1.6.3 System i språket
1.6.4 Prinsipp om to oppslagsord
1.7 Kjelder
1.7.1 Innstillinga Nynorskrettskrivinga
1.7.2 Det nynorske tekstkorpuset
1.7.3. Andre kjelder
1.8 Disposisjon i innstillinga
2 Lydverket
2.1 Vokalisme
2.1.1 Variasjon mellom to vokalar
2.1.2 Diftong eller monoftong
2.2 Konsonantisme
2.2.1 Enkel eller dobbel konsonant
2.2.2 Annan konsonantvariasjon
2.3.1 Verb og svake hokjønnsord med stammeutgang på g eller k
2.3.2 Verbalsubstantiv med stammeutgang på g eller k
2.3.3 Ord med obligatorisk j etter g og k
2.4 Skrivemåten av ein del enkeltord
2.4.1 Substantiv med valfri utgang på -e
2.4.2 Andre enkeltord
2.5 Nokre prefiks og suffiks med valfridom
2.5.1 Fore- eller føre-
2.5.2 -stella eller -stilla
3 Formverket
3.1 Substantiv
3.1.1 Nokre grupper av hankjønnsord i fleirtal
3.1.2 Nokre grupper av hokjønnsord i fleirtal
3.1.4 Eintalsbøying av svake hokjønnsord
3.1.5 Fleirtalsbøying av svake hokjønnsord
3.1.6 Regelrett bøying av nokre inkjekjønnsord
3.1.7 Fleirtalsbøying av nokre enkeltord
3.1.8 Fleirtalsformene av nokre historiske folkenamn
3.1.9 Innbyggjarnemningar
3.1.10 Vekedagane
3.1.11 Inkjekjønnsord på trykklett -el, -en og -er
3.1.12 Framandord (importord) på -um, -on, -us og -a
3.1.13 Kjønn på substantiv på -ing og -ning
3.1.14 Substantiv med nesten lik form, men ulikt kjønn
3.1.15 Substantiv på -sel/-sle
3.1.16 Substantiv på -0/-er
3.1.17 Nokre substantiv på -vere/-vær(e)
3.1.18 Kjønn på substantiv med suffikset -skap
3.1.19 Kjønn på dialekt og nokre andre ord
3.2 Adjektiv og adverb
3.2.1 Adjektiv på -en
3.2.2 Komparativ og superlativ av visse stadadverb
3.2.3 Skrivemåten av ein del preposisjonar og adverb
3.2.4 Suffiks i adjektiv og adverb
3.2.5 Adjektiv med og utan binde-e
3.3 Pronomen og determinativ
3.3.1 Pronomen
3.3.2 Determinativ
3.4 Verb
3.4.1 Infinitiv
3.4.2 Verb med e- og a-bøying
3.4.3 Bøying av verba bli og verta
3.4.4 Presens på [-er] av sterke verb
3.4.5 Supinum på -i av sterke verb
3.4.6 Refleksiv- og passivformer på [-s]
3.4.8 Nokre tradisjonelle verbformer
3.4.9 Verb med preteritum på -de eller -te
3.4.10 Supinumsformer av nokre verb
3.5.1 Samsvarbøying av perfektum partisipp i predikativ stilling
3.5.2 Samsvarbøying av svake partisipp av sterke verb
Litteratur
Vedlegg 1: Substantiv på -ing og -ning
Vedlegg 2: Oversikt over substantiv med suffikset -skap
Vedlegg 3: Oversikt over adjektiv med suffiksa -ig og -ug
Vedlegg 4: Verb som skal ha -a dersom ein bruker kløyvd infinitiv
Vedlegg 5: Verb som i dag kan ha lang eller kort form i infinitiv
Vedlegg 7: Merknader frå nemndmedlem Tore Elias Hoel
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
brygge,bryggje

brygge,bryggje

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Milena Djukic

More info:

Published by: Milena Djukic on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 72 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 77 to 163 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 168 to 189 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 194 to 204 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 209 to 234 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->