Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: VẤN ĐỀ AN NINH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH
1.1. Tổng quan về vấn đề an ninh an toàn mạng máy tính
1.1.1. Đe doạ an ninh từ đâu?
1.1.2. Các giải pháp cơ bản đảm bảo an ninh
1.2. Vấn đề bảo mật hệ thống và mạng
1.2.1. Các vấn dề chung về bảo mật hệ thống và mạng
1.2.2. Một số khái niệm và lịch sử bảo mật hệ thống
1.2.3. Các loại lỗ hổng bảo mật và phương thức tấn công mạng chủ yếu
1.3. Vấn đề bảo mật cho mạng LAN
1.3.1. Mạng riêng ảo (Virtual Private Network- VPN)
1.3.2. Tường lửa (Firewall)
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ FIREWALL
2.1. Giới thiệu về firewall
2.1.1. Khái niệm firewall
2.1.2. Các chức năng cơ bản của firewall
2.1.3. Phân loại firewall
2.1.4 Một số hệ thống firewall khác
2.2. Các chiến lược xây dựng firewall
2.2.1. Quyền hạn tối thiểu(Least Privilege)
2.2.2. Bảo vệ theo chiều sâu (Defense in Depth)
2.2.3. Nút thắt (Choke Point)
2.2.4. Điểm xung yếu nhất (Weakest Link)
2.2.5. Hỏng trong an toàn (Fail-Safe Stance)
2.2.6. Sự tham gia toàn cầu
2.2.7. Tính đa dạng của việc bảo vệ
2.2.8. Đơn giản hoá
2.3. Cách thức xây dựng firewall
2.3.1. Xây dựng các nguyên tắc căn bản(Rule Base)
2.3.2. Xây dựng chính sách an toàn (Security Policy)
2.3.3. Xây dựng kiến trúc an toàn
2.3.4. Thứ tự các quy tắc trong bảng (Sequence of Rules Base)
2.3.5. Các quy tắc căn bản (Rules Base)
2.4. Lọc gói và cơ chế hoạt động
2.4.1. Bộ lọc gói (packet filtering)
2.4.2. Cổng ứng dụng (Application Gateway)
2.4.3. Bộ lọc Sesion thông minh (Smart Sesion Filtering)
2.4.4. Firewall hỗn hợp (Hybrid Firewall)
2.5. Kết luận
Chương 3:
TÌM HIỂU IPTALES TRONG HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
3.1. Firewall IPtable trên Redhat
3.1.1. Giới thiệu về IPtables
3.1.2. Quá trình chuyển gói dữ liệu qua Netfilter
3.1.3. Cấu trúc của Iptable
3.1.4. Cài đặt iptables
3.2. Các tham số dòng lệnh thường gặp
3.2.1 Gọi trợ giúp
3.2.2 Các tùy chọn để chỉ định thông số
3.2.3. Các tùy chọn để thao tác với chain
3.2.4. Các tùy chọn để thao tác với luật
3.2.5 Phân biệt giữa ACCEPT, DROP và REJECT packet
3.2.6 Phân biệt giữa NEW, ESTABLISHED và RELATED
3.2.7 Tùy chọn --limit, --limit-burst
3.3. Giới thiệu về bảng NAT (Network Address Traslation)
3.3.1. Khái niêm căn bản về NAT
3.3.2. Cách đổi địa chỉ IP động (Dynamic - NAT)
3.3.3. Cách đóng giả địa chỉ IP (masquerade)
3.3.4. Một số ví dụ sử dụng kỹ thuật NAT
4.1. Cách làm việc của Firewall có vùng DMZ
# 4. Cài đặt các nguyên tắc
4.3. Cấu hình cho máy nội bộ truy cập mạng bên ngoài
4.4. Kiểm tra Firewall
4.5. Xây dựng phần mềm quản trị Firewall IPTables từ xa
4.5.1. Mô tả bài toán
4.5.2. Một số giao diện chương trình
4.5.3. Đánh giá phần mềm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BẢO VỆ MẠNG NỘI BỘ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HTTP

BẢO VỆ MẠNG NỘI BỘ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HTTP

Ratings: (0)|Views: 8,938|Likes:
Published by Ars Sơn

More info:

Published by: Ars Sơn on Apr 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 49 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 53 to 65 are not shown in this preview.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Giang Nguyen added this note
THANK YOU FOR YOUR BOOK
giangvd liked this
Minh Nguyễn liked this
Ly Bang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->