Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
7Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ius Caritas

Ius Caritas

Ratings: (0)|Views: 3,572|Likes:
Published by mkovic

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: mkovic on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
∙ IVS ∙ CARITAS ∙
OBLIGACIJE
 
SPLOŠNI DEL
(izpiski iz knjige in OZ)∙ ANNO ∙ MMIII ∙
 
OBLIGACIJSKO PRAVOSplošni del
I. UVOD
1. NAČELA OBLIGACIJSKEGA PRAVA
1.1. DISPOZITIVNA NARAVA ZAKONSKIH DOLOČB (§ 2 OZ)
Udeleženci lahko uredijo obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v OZ. Tega nemorejo, če iz posamezne določbe ali njenega smisla izhaja kaj drugega (= kogentne ali prisilnedoločbe).Izjeme od načela dispozitivnosti so:(1)kogentne ali prisilne določbe – potrebno je neposredno uporabiti zakonsko normo neglede na voljo strank;(2)sklepanje pogodb po samem zakonu – zainteresirani lahko zahteva, da se takšna pogodbanemudoma sklene;(3)omejitve v korist drugih temeljnih načel obligacijskega prava.
1.2. NAČELO AVTONOMIJE VOLJE STRANK (PROSTO UREJANJE obligacijskih razmerij, § 3 OZ)
 Udeleženci v pravnem prometu prosto urejajo obligacijska razmerja. Ne morejo jih urejati vnasprotju:(1)z ustavo,(2)s prisilnim predpisi,(3)z moralnimi neli.Prosto urejanje v teh okvirih pomeni, da subjekti obligacijskih razmerij:sami odločajo, ali bodo sploh sklenili obligacijsko razmerje;si sami izberejo sopogodbenika;sami določijo vsebino obligacijskega razmerja (o.r.).
Omejitve načela avtonomije volje strank 
:(1)pogodbe, ki jih je po zakonu treba nujno skleniti – pravni sistem sili udeležence vsklepanje določenih o.r. tudi proti njihovi volji (npr. avtomobilsko zavarovanje);(2)pogodbe, ki jih je po zakonu treba skleniti z določenim udeležencem – npr. predkupna pravica;(3)ničnost pogodb , če:1)je predmet obveznosti nemogoč, nedopusten, nedoločen ali nedoločljiv;2)pogodba nima kavze (podlage) ali je kavza nedopustna;3)je razvezni ali odložni pogoj v nasprotju z ustavnimi načeli, prisilnimi predpisi alimoralo.(4)zakonsko obvezne sestavine pogodb – posamezne pogodbe morajo vsebovati sestavine, ki jih določa zakon;(5)obvezna oblika pogodbe – zakon za posamezne pogodbe določa, da morajo biti sklenjenev določeni obliki: pisno ali v obliki notarskega zapisa;(6)omejitve v korist ostalih načel obligacijskega prava.
Posledica kršitve načela avtonomije volje strank je NIČNOST pogodbe
.
1.3. NAČELO ENAKOPRAVNOSTI udeležencev obligacijskih razmerij (§ 4 OZ)
Udeleženci v o.r. so enakopravni.Gre za pravno enakopravnost. Dejansko so subjekti o.r. ekonomsko, intelektualno ali kakodrugače v neenakopravnem položaju. Zato skuša pravo z različnimi instituti zagotoviti tudisiceršnjo enakopravnost. Primeri takšnih institutov so:ničnost oderuške pogodbe,splošni pogoji poslovanja,izpodbojnost pogodbe, sklenjene pod grožnjo, itd.
1.4. NAČELO VESTNOSTI IN POŠTENJA (§ 5 OZ)
Udeleženci o.r. morajo spoštovati načelo vestnosti in poštenja:(1)pri sklepanju o.r.;2
©
2003 IUS CARITAS
 
OBLIGACIJSKO PRAVOSplošni del
(2)pri izvrševanju pravic iz o.r.; in(3)pri izpolnjevanju obveznosti iz o.r.V (pravnem) prometu morajo ravnati v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. Načelo vestnosti in poštenja:
velja za vse udeležence o.r. pri poslovnih ali neposlovnih obveznostih;
nalaga dolžnost upoštevanja interesov vseh udeležencev istega razmerja;
razteza se na vse faze o.r.
1.5. NAČELO SKRBNOSTI (§ 6 OZ)
Obligacijsko pravo pozna 3 vrste skrbnosti:skrbnost glede na vrsto razmerja :Udeleženci o.r. morajo pri izpolnjevanju obveznosti ravnati s skrbnostjo, zahtevano v pravnem prometu za ustrezno vrsto o.r.1)
skrbnost dobrega gospodarja
 – velja za fizične osebe;2)
skrbnost
 
dobrega
 
gospodarstvenika
– velja za pravne osebe.Za presojanje skrbnosti glede na razmerje uporabljamo objektivna merila.skrbnost glede na poklicno dejavnost :3)
skrbnost dobrega strokovnjaka
:Udeleženci v o.r. morajo pri izpolnjevanju obveznosti iz svoje poklicne dejavnostiravnati:
z večjo skrbnostjo,
 po pravilih stroke, in
 po običajih.Za presojanje skrbnosti glede na poklicno dejavnost uporabljamo subjektivna inobjektivna merila.
1.6. PREPOVED ZLORABE PRAVIC (§ 7)
Pravice iz o.r. so omejene z enakimi pravicami drugih. Izvrševati jih je treba:v skladu s temeljnimi načeli, inv skladu z njihovim namenom.Pri izvrševanju pravic se morajo udeleženci o.r. vzdržati ravnanja, ki drugim udeležencemotežuje izpolnitev obveznosti. Navidezno izvrševanje pravice pomeni, da nosilec pravice ravna z izključnim ali očitnimnamenom drugemu škodovati.To načelo prepoveduje izvrševanje pravic v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila pravica z zakonom ustanovljena in priznana.
Sankcija za zlorabo pravice
je, da sodišče odkloni pravno varstvo zlorabljene pravice.
1.7. NAČELO EKVIVALENCE (načelo ENAKE VREDNOSTI DAJATEV, § 8 OZ)
Pri sklepanju dvostranskih pogodb izhajajo udeleženci iz načela enake vrednosti vzajemnihdajatev.Zakon določa, kdaj ima kršitev načela pravne posledice. Načelo velja le pri dvostranskih odplačnih vzajemnih pogodbah. Najbolj pomemben izraz tega načela je institut čezmernega prikrajšanja (
laesio enormis
):oškodovana stranka ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe, če je bilo med obveznostmistrank očitno nesorazmerje.Pomanjkanje ekvivalence ne pomeni ničnosti. Sodišče na ekvivalenco NE pazi po uradnidolžnosti.
1.8. NAČELO
 PACTA SUNT SERVANDA
(dolžnost izpolnitve obveznosti, § 9 OZ)
Udeleženci o.r. so dolžni izpolniti svojo obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev.Obveznost ugasne le:s soglasno voljo udeležencev; alina podlagi zakona.
1.9. PREPOVED POVZROČANJA ŠKODE (§ 10 OZ)
3
©
2003 IUS CARITAS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->