Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
22Activity

Table Of Contents

Partea I. Introducere în teorie economică generală
1. APARI IA ŞI DEZVOLTAREA ŞTIIN EI ECONOMICE
2. PROBLEMA FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI
3. AGEN II ECONOMICI ŞI FLUXURILE ACTIVITĂ II ECONOMICE
1. ECONOMIA NATURALĂ ŞI ECONOMIA DE SCHIMB
2. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI DE SCHIMB
3. Activitatea economică gravitează în jurul pie ei
4. Monetarizarea economiei
4. ECONOMIA CONTEMPORANĂ DE PIA Ă
PARTEA a II-a Teoria consumatorului
2. ECHILIBRUL CONSUMATORULUI
1. CEREREA- CONCEPT, TRĂSĂTURI, FACTORI DE INFLUEN Ă
2. ELASTICITATEA CERERII
1. FACTORII DE PRODUC IE: CONCEPT, TIPOLOGIE, CARACTERIZARE GENERALĂ
2. COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUC IE
3. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUCTIE
1. CONCEPTUL, FORMELE ŞI FUNC IILE COSTULUI DE PRODUC IE
Func iile costurilor de produc ie:
1.OFERTA: CONCEPT, TRĂSĂTURI, FACTORI DE INFLUEN Ă
2. ELASTICITATEA OFERTEI
1. SALARIUL
2. PROFITUL
3. DOBÂNDA
4. RENTA
PARTEA IV Mediul economic concuren ial
1. PIA A - REALITATE COMPLEXÃ ŞI DINAMICÃ
2. PRE UL- CONCEPT, TEORII, TIPURI ŞI FUNC II
1. CONCUREN A: CONCEPT, FACTORI, ROL ŞI INSTRUMENTE
2. FORMELE CONCUREN EI
PARTEA V FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI
1. ECONOMIA NA IONALĂ ŞI MACROECONOMIA
2. REZULTATELE ACTIVITĂ II LA NIVEL MACROECONOMIC
3. CONSUMUL ŞI INVESTI IILE- COMPONENTE ALE CERERII AGREGATE
1. PIA A MONETARĂ: DEFINI IE, CARACTERISTICI
2. ROLUL BĂNCILOR ŞI A ALTOR INSTITU II MONETAR FINANCIARE ÎN ECONOMIE
3.OFERTA ŞI CEREREA DE MONEDĂ
4.POLITICA MONETARĂ
5. INFLA IA- DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI MONETARE
1. PIA A FINANCIARĂ: CONCEPT, FUNC II ŞI OBIECT
2. STRUCTURA ŞI INSTITU IILE PIE ELOR FINANCIARE
1. PIA A FOR EI DE MUNCĂ: CONCEPT, FUNC II ŞI CARACTERISTICI
2. CEREREA ŞI OFERTA DE FOR Ă DE MUNCĂ
3. ŞOMAJUL –DEZECHILIBRUL MACROECONOMIC AL PIE EI FOR EI DE MUNCĂ
1. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE PIE EI INTERNA IONALE
2. COMER UL INTERNA IONAL- COMPONENTĂ A PIE EI INTERNA IONALE
3. BALAN A DE PLĂ I EXTERNE
1. POLITICA ECONOMICĂ: CONCEPT, OBIECTIVE, TIPOLOGIE
2. POLITICA BUGETARĂ
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in Economie LMA_curs

Introducere in Economie LMA_curs

Ratings: (0)|Views: 792 |Likes:
Published by Seboom

More info:

Published by: Seboom on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 18 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 22 to 48 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 60 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 164 to 168 are not shown in this preview.

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Irina Procopi liked this
Dana Doci liked this
alina_stati liked this
Liuba Marchitan liked this
Paul Paunoiu liked this
Henrietta Hatos liked this
Henrietta Hatos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->