Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
P. 1
ISU DAN ETIKA DALAM KAUNSELING - Nilai dan Hubungan Menolong

ISU DAN ETIKA DALAM KAUNSELING - Nilai dan Hubungan Menolong

Ratings: (0)|Views: 1,626|Likes:
Published by Haslinda Zaimi

More info:

Published by: Haslinda Zaimi on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
 NAMA : HASLINDA BT ZAIMINO MATRIK: M20092001149KURSUS: ETIKA DAN PERUNDANGAN DALAMKAUNSELING/KKP 6023PENSYARAH: DR.MOHAMMAD NASIR BIN BISTAMAM
TAJUK 2
NILAI DAN HUBUNGAN MENOLONG
 
PENGENALAN
Persoalan mengenai penerapan nilai-nilai sering timbul sewaktu sesi kaunseling. Ini adalahkerana sebagai seorang manusia, kaunselor tidak terlepas daripada mempunyai danmengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk sistem kepercayaan atau pegangan hidupmereka sendiri.Oleh yang demikian, persoalan yang sering timbul ialah adakah kemungkinan nilai-nilaiyang diamalkan oleh kaunselor ini, mempunyai kesan terhadap klien atau mungkinkah nilai-nilaiklien itu sendiri boleh memberi kesan ke atas kaunselor dan yang paling penting sekali konflik yang mungkin timbul jika klien dan kaunselor mempunyai dan mengamalkan nilai-nilai yangberbeza. Faktor-faktor inilah yang harus dipertimbangkan oleh kaunselor sewaktu sesikaunseling kerana jika perkara ini tidak dapat ditangani dengan baik oleh kaunselor, ianya bolehmenjejaskan proses kaunseling.
TIDAK MENYATAKAN NILAI
Ramai yang tertanya-tanya wajarkah kaunselor menyimpan atau menyembunyikan nilai-nilai mereka semasa mengendalikan sesi kaunseling. Walaupun sememangnya jelas bukanlahtugas kaunselor untuk memujuk atau mendorong klien menerima nilai-nilai kaunselor, namunadalah amat penting bagi kaunselor untuk mengetahui dengan jelas mengenai nilai-nilai merekasendiri dan bagaimana ianya boleh mempengaruhi tugas mereka dan hala tuju yang diambil olehklien mereka. Ramai yang berpendapat bahawa adalah wajar dan penting bagi kaunselormenyatakan atau mendedahkan nilai-nilai
 
mereka secara terbuka apabila ianya mempunyaikaitan (relevant) dengan isu atau persoalan yang ditimbulkan sewaktu sesi kaunseling bersamaklien.Namun yang demikian, apabila kaunselor menyatakan nilai mereka, mereka haruslahdengan jelas melabelkan nilai-nilai tersebut sebagai hanya kepunyaan mereka. Nilai-nilaitersebut boleh dibincangkan secara terbuka tanpa mempunyai unsur-unsur mempengaruhi keranaianya dapat membantu klien di dalam proses penerokaan nilai-nilai mereka sendiri dan tingkahlaku yang berpunca daripada nilai-nilai tersebut. Walaupun ada kalanya kaunselor tidak bersetuju
 
dengan nilai-nilai klien mereka, namun adalah penting untuk mereka menghormati hak dankebebasan klien untuk memegang atau mempunyai sistem nilai yang berbeza. Ini adalah keranacara kaunselor menangani konflik perbezaan nilai boleh menimbulkan isu di dalam etikakaunseling.Tidak semua kaunselor atau pengamal terapi mempunyai pandangan yang sama di dalamisu ini. Terdapat kaunselor yang bersikap ekstrim yang memegang sistem nilai mereka secaratotal. Golongan ini percaya bahawa tugas mereka adalah untuk mempengaruhi klien merekasupaya mengambil dan menerima nilai yang dianggap lebih bersesuaian. Kaunselor yangsebegini cenderung untuk mengarahkan klien mereka ke arah sikap dan perlakuan yang merekaanggap terbaik atau akan memberi lebih kebaikan kepada klien mereka. Terdapat segelintirkaunselor pula yang bersikap sebaliknya. Mereka ini terlalu ekstrim mengelakkan diri merekadaripada mempengaruhi klien mereka. Segala yang berkaitan dengan sistem nilai mereka, ditutup
dan disembunyikan dengan rapi agar mereka tidak akan ‘mencemari’ pilihan atau keputusan
yang diambil oleh klien mereka.
SETAKAT MANA MENYATAKAN NILAI
Walaupun sememangnya dianggap adalah tidak beretika bagi kaunselor menanamnilai-nilai mereka ke dalam diri klien, namun adalah amat sukar bagi kaunselor untuk langsungtidak mempengaruhi klien mereka sewaktu sesi kaunseling berlangsung. Ini adalah keranapenyataan nilai-nilai tidak semestinya hanya boleh dilakukan secara verbal. Penyataan nilai jugaboleh berlaku secara nonverbal dan bahasa tubuh tanpa disedari oleh kaunselor. Ekspresi wajahserta reaksi bahasa tubuh yang dapat dilihat semasa sesi kaunseling dapat memberi isyarat,maklumat
atau ‘cues’ kepada klien
mengenai pandangan atau persepsi kaunselor mengenaisesuatu isu.Walaupun di dalam sesetengah kes atau situasi, penyataan atau pendedahan nilaikaunselor dilihat dapat membantu klien dalam mengenalpasti sistem nilai mereka sewaktu prosespenerokaan, namun ianya juga boleh memberi kesan negative kepada klien. Ini adalah keranaterdapat sesetengah klien yang mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan sistem nilaiyang dipegang dan diamalkan oleh kaunselor mereka semata-mata untuk mengambil hati atau

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ShaZila Niza liked this
VPrasarnth Raaj liked this
ShaZila Niza liked this
Olivia Jass liked this
ShaZila Niza liked this
Na Zi Rah liked this
Noraini Said liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->