Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buc Tranh Close the Gap

Buc Tranh Close the Gap

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:

More info:

Published by: happyhousesfoundation on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

 
B
c tranh Close the Gap
Ngày 13/4/2012, t
ại thư việ
n Hemophilia
 – 
Vi
n Huy
ế
t h
c Truy
ền máu Trung Ương,
T
 ch
c Happy Houses Foundation ph
i h
ợ 
p cùng H
i Hemophilia Vi
ệt đã tổ
ch
c cho các em nh
 m
c b
nh r
i lo
ạn đông máu di truyề
n
 – 
Hemophilia v
tranh.
Đế
n tham d
Ngày v
tranh cùng các em nh
Hemophilia có 2 nhà h
o tâm t
ng bàn gh
ế
 
cho thư viện Hemophilia, giúp đỡ 
các em nh
, Chú Tr
n Qu
ốc Cườ 
ng và
Cô Phan Thúy Phương
- Công ty Trách nhi
m và T
hương mạ
i Qu
c
Ấn. Đị
a ch
 
68 Lê Văn Lương, phườ 
ng NhânChính, Thanh Xuân, Hà N
i.
nh 1 - , Chú Tr
 ầ
n Qu
 ốc Cường (áo xanh) và Cô Phan Thúy Phương (đứ
ng c
nh) nh
n gi
 ấ 
ych
ng nh
n h
o tâm t
 
đạ
i di
n Vi
n Huy
 ế 
t h
c Truy
 ền máu Trung Ương.
 
 
 
nh 2
 –
Phác h
a b
c tranh Close the Gap
Các CTV, TNV đế 
n t
r
 ấ 
t s
ớm để
chu
 ẩ
n b
 
bóng bay, tranh trí thư việ
n. Cùng v
i các emnh
, các b
n
đã hướ
ng d
 ẫ
n các em t
hoàn thi
n b
c tranh
Close the Gap
 –
Thu h
p kho
ngcách
c
a chính mình.
nh 3
 –
Các em nh
cùng các CTV, TNV xé dán tranh
 
 
nh 4
 –
 
Ngày mai em cũng là chú bộ
 
độ
i
 
T
ại đây, các em đượ 
c xé, dán b
c tranh th
hi
ện ước mơ củ
a mình - Chú b
 
đội, bác sĩ,
lính c
u h
a, cô giáo
. Nh
ững ước mơ ấy đượ 
c chi
ế
u sáng b
ở 
i ánh m
t tr
ờ 
i, b
ởi tình đoàn kế
t,b
ở 
i s
 
chung tay giúp đỡ 
c
a xã h
i.
Trao đổ
i v
ớ 
i các CTV, TNV, anh Nguy
ễn Văn Khánh, điều dưỡng trưở 
ng c
a Trung tâmHemophilia
 – 
Vi
n Huy
ế
t h
c Truy
ền máu Trung ương
mong mu
n các b
nh nhân Hemophilianh
ận đượ 
c s
quan tâm t
phía c
ộng đồ
ng xã h
i nhi
ều hơn. Anh cũng mong bệ
nh nhânHemophilia trên toàn th
ế
gi
ớ 
i luôn vui v
và kh
e m
nh.Chúng tôi còn g
ặp và thăm hỏ
i các em nh
và cha m
các em
ở 
 
đây. Các em có nhữ
ng
ước mơ thậ
t trong sáng, gi
n d
.Nguy
n Hoàng Anh, 4 tu
i, Mê Linh, Hà N
i. Em v
a m
ớ 
i vào vi
n sáng hôm qua và mongmu
n c
a các em là tr
ở 
 
thành bác sĩ.
Nguy
n Kh
Tr
ng Anh, 11 tu
i, Thái Bình. Em mong mu
ốn làm bác sĩ trong tương lai để
ch
ab
nh cho m
ọi ngườ 
i.Tr
ần Văn Tùng 7 tuổ
i, H
ải Phòng, đã vào việ
n
đượ 
c 3 ngày. Em mu
n làm c
ảnh sát để
b
o v
 m
ọi ngườ 
i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->