Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hemophilia là gì?

Hemophilia là gì?

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: happyhousesfoundation on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Ngày Hemophilia th
ế 
gi
i 17/4/2012Hãy thu h
p Kho
ng cách
Có nh
ữ 
ng kho
ảng cách tưởng như dài vô tận…
 Có nh
ữ 
ng câu chuy
ệ 
n c
ảm độ
ng 
ở 
 
quanh ta…
 Có nh
ữ 
ng t 
ấm lòng đang cần đượ 
c s
 
chia…
 ... Và có m
ột ngày… để 
ấ 
t c
chúng ta n
ắ 
m ch
ặt tay nhau… cùng thu hẹ
 p m
i kho
ng cách, m
i gi
ớ 
i h
ạn… và cùng hướ 
ng v
 ề…
 
“Ngày 17 tháng 4 năm 1989,…
 Hi
p h
i hemophilia th
ế 
gi
i (WFH
 
World Federation of Hemophilia) đượ
c thành l
p, l
ấ 
ytheo ngày sinh c
ủa ngườ
i sáng l
p viên - Frank Schnabel. T
 
đó đế 
n nay, ngày 17 tháng 4 hàng
năm đượ
c bi
ết đế 
n v
ới cái tên “Ngày hemophilia thế 
gi
ới” nhằ
m nâng cao nh
n th
c v
 ề
b
nh
máu khó đông và các bệ
nh r
ố 
i lo
ạn đông máu di truyề
n.H
i R
ố 
i lo
ạn đông máu di truyề
n Vi
t Nam (Vietnam Society of Congenital Bleeding Disorders)
đượ
c thành l
p ng
ày 22 tháng 5 năm 2007 –
là t
ổ 
ch
c xã h
i t
nguy
n c
ủa các bác sĩ, nhân viên
y t
ế 
và b
nh nhân. V
i m
ục đích tậ
p h
ợp, đoàn kế 
t các b
nh nhân r
ố 
i lo
ạn đông máu
- hemo
cũng như củ
a t
ấ 
t c
nh
ững ai quan tâm đế 
n công tác nghiên c
ứu, điề
u tr
ị, chăm sóc cho bệ
nhnhân r
ố 
i lo
ạn đông máu
- hemo, h
ội đã đem đế 
n ni
 ề
m tin và hi v
ng s
ố 
ng cho hàng tri
u b
nh
nhân và gia đình họ…”
 
 
 
Ngày 17 tháng 4 năm 2012…
 
… K
hi m
t ng
n l
a c
a s
s
ống đượ
c th
p lên và truy
 ền đi… Nó sẽ
tr
thành s
c m
nh có th
ể 
 làm nên nh
ững điề
u kì di
ệu…
 
…Và khi mộ
t tâm h
 ồ
n th
c s
 
đượ
c r
ng m
ở… bạ
n s
nghe th
ấ 
y hàng tri
ệu con tim đang thổ 
nth
ức…
 Hãy cùng
Happy Houses Foundation
truy
 ề
n t
i nh
ững thông điệ
p, k
ế 
t n
ố 
i nh
ững yêu thương,đem đế 
n ni
 ề
m h
nh phúc và lòng tin yêu cu
c s
ố 
ng cho nh
ng b
nh nhân r
ố 
i lo
ạn đông máu
-hemo trong s
ki
n r
ất ý nghĩa sẽ
di
n ra vào ngày 17 tháng 4 s
p t
i này!Thông tin chi ti
ế 
t, vui lòng truy c
M
i t
ấ 
m lòng nhân ái mu
ốn giúp đỡ
và chia s
, xin liên h
 
Văn phòng Hộ
i Hemophilia Vi
tNamPhòng 320, t
 ầ
ng 3, vi
n Huy
ế 
t h
c - Truy
 ề
n máu TW
CN. Dương Thúy Hằ
ngMobile: 0983 591 625http://hemoviet.org.vn Ho
ặc Qũy Hỗ
tr
Giáo d
c HHF

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->