Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
(Arsenie Boca) O Sinteza a Gandirii Parintelui in 800 de Capete

(Arsenie Boca) O Sinteza a Gandirii Parintelui in 800 de Capete

Ratings: (0)|Views: 63|Likes:
Published by andr3y7

More info:

Published by: andr3y7 on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2012

pdf

text

original

 
RECOMANDARE
Sunt tot mai pu
Ń
ini cei ce l-au cunoscut pe P
ă
rintele Arsenie Boca. Tot mai pu
Ń
ini sunt cei ce-
ş
i amintesc deP
ă
rintele Arsenie
ş
i pot s
ă
dea m
ă
rturie despre el. Din to
Ń
i aceia câ
Ń
i mai sunt, nu to
Ń
i au competen
Ń
a necesar
ă
, iar uniidintre ei au un cerc prea restrâns de ac
Ń
iune
ş
i de r
ă
spândire a cuvântului. Mai sunt
ş
i din aceia care, de
ş
i sunt bineinforma
Ń
i, au ezit
ă
ri când e vorba s
ă
dea m
ă
rturie despre cel ce a fost, este
ş
i va fi P
ă
rintele Arsenie, în cer
ş
i pe p
ă
mânt.În acela
ş
i timp, sunt îns
ă
mul
Ń
i, în vremea noastr
ă
, cei ce doresc s
ă
afle
ş
i s
ă
 
ş
tie câte ceva despre P
ă
rintele Arsenie celde odinioar
ă
, dar cu ac
Ń
iune
ş
i în vremea noastr
ă
, mai ales prin lucrarea sa, intitulat
ă
 
C
ă
rarea Împ
ă
r
ăŃ
iei
.Eu însumi am fost întrebat adeseori în mân
ă
stirea noastr
ă
, în alte mân
ă
stiri
ş
i în multe ora
ş
e: „Ce ne pute
Ń
i spunedespre P
ă
rintele Arsenie?” La fel, mi s-a cerut de multe ori: „Spune
Ń
i-ne ceva despre P
ă
rintele Arsenie.” De fiecare dat
ă
 am r
ă
spuns cu pl
ă
cere la aceste solicit
ă
ri
ş
i am pus în aten
Ń
ia ascult
ă
torilor tot ce am socotit mai important din cele ce le
ş
tiu despre acest om mare, ca
ş
i care nu
ş
tiu s
ă
mai fi fost unul asemenea dintre cei cunoscu
Ń
i de mine, ca lucr
ă
tori înBiseric
ă
. Aceasta a fost pân
ă
acum.De acum înainte
ş
i deocamdat
ă
, cel mai bun r
ă
spuns, r
ă
spunsul cel mai autorizat la întrebarea „Cine a fost, ce a
ă
cut
ş
i ce a gândit P
ă
rintele Arsenie?” ni-l d
ă
cartea de fa
Ńă
, pe care o recunoa
ş
tem ca cea dintâi carte competent
ă
 despre P
ă
rintele Arsenie, o carte serioas
ă
 
ş
i vrednic
ă
de a fi luat
ă
în seam
ă
, pe care o recomand
ă
m cu toat
ă
inima, învederea folosului duhovnicesc.Autorul c
ă
r
Ń
ii de fa
Ńă
a
ă
cut aceast
ă
lucrare ca proiect de tez
ă
de licen
Ńă
în teologie. El a lucrat cu seriozitateacuvenit
ă
, a adunat material, l-a selectat
ş
i l-a organizat cu rigorile cerute pentru o lucrare
ş
tiin
Ń
ific
ă
. Lucrarea a fostapreciat
ă
ca foarte bun
ă
, iar autorul ei, pe nume Ioan Gînsc
ă
(Ionu
Ń
, cum îi zicem noi, prietenii) a fost declarat licen
Ń
iat în teologie. Ea este a doua lucrare de licen
Ńă
a autorului, pentru c
ă
ei îi premerge licen
Ń
a realizat
ă
la Facultatea de ArteVizuale, cu care a ob
Ń
inut titlul de licen
Ń
iat la prima facultate.Când Ionu
Ń
mi-a oferit un exemplar din lucrarea sa despre P
ă
rintele Arsenie, am aranjat lucrurile în a
ş
a fel caaceast
ă
lucrare s
ă
-mi fie imprimat
ă
pe casete ca s-o pot studia, iar studiind lucrarea, mi-am dat seama de valoarea ei
ş
i l-am îndemnat s-o tip
ă
reasc
ă
, spre a ajunge la cititori. La fel au gândit
ş
i al
Ń
i prieteni ai no
ş
tri
ş
i, cu ajutorul luiDumnezeu, iat
ă
c
ă
s-a ajuns la aceast
ă
carte, care porne
ş
te la propov
ă
duire ducând la cititori nu numai informa
Ń
ii despreP
ă
rintele Arsenie, ci
ş
i multe din gândurile lui, cuprinse în partea de mijloc a c
ă
r
Ń
ii, intitulat
ă
„O sintez
ă
a gândiriiP
ă
rintelui Arsenie în 800 de capete”. Sinteza gândirii P
ă
rintelui Arsenie este prezentat
ă
pe idei puse în ordine alfabetic
ă
,a
ş
a încât cititorul se poate orienta
ş
i î 
ş
i poate alege ceea ce-l intereseaz
ă
în primul rând.Ca unul care am contribuit
ş
i eu la aceast
ă
lucrare cu informa
Ń
iile pe care le-am dat, dar
ş
i ca unul care am insistatpentru tip
ă
rirea ei, bineîn
Ń
eles, o recomand din toate puterile mele. O recomand pentru toate categoriile de vârst
ă
, dar înmod special pentru tinerii intelectuali
ş
i, mai cu seam
ă
, pentru studen
Ń
i. Tinerii, care au via
Ń
a în fa
Ńă
 
ş
i se preg
ă
tescpentru viitor, e bine s
ă
porneasc
ă
în via
Ńă
cu ni
ş
te lucruri
ş
tiute, cu ni
ş
te lucruri înv
ăŃ
ate de la P
ă
rintele Arsenie, care levorbe
ş
te din carte.Socotesc c
ă
nu-i cazul s
ă
insist asupra faptului c
ă
recomand aceast
ă
carte, deoarece cartea se recomand
ă
ea îns
ăş
ipe sine. Ceea ce trebuie s
ă
fac eu, este doar s
ă
spun cu ap
ă
s c
ă
aceast
ă
carte nu este o carte de lectur
ă
, ci este o carte destudiu. O singur
ă
lectur
ă
, o lectur
ă
superficial
ă
, este pur
ş
i simplu f 
ă
r
ă
rost. Cartea fiind foarte dens
ă
, mai ales în partea în care se prezint
ă
gândirea P
ă
rintelui Arsenie, ea nu poate fi asimilat
ă
 
ş
i impropriat
ă
decât insistând
ş
i revenind. Deci,când recomand cartea, recomand
ş
i aceast
ă
st
ă
ruin
Ńă
asupra cuprinsului ei.Ionu
Ń
Gînsc
ă
ne face un mare dar, prin cartea pe care ne-o ofer
ă
spre luare aminte, pentru binele nostru
ş
i al celordin jurul nostru
ş
i pentru înmul
Ń
irea binelui din aceast
ă
lume. Îi mul
Ń
umim
ş
i îi suntem recunosc
ă
tori c
ă
ne-a oferitaceast
ă
carte, care nu-i o carte ca cele multe, ci este o carte de referin
Ńă
, al c
ă
rui folos îl vor cunoa
ş
te to
Ń
i cei ce vor luaaminte la cele scrise în carte
ş
i le vor împlini dup
ă
a lor putere. Nou
ă
nu ne r
ă
mâne decât s
ă
mut
ă
m gândurile din carte în mintea noastr
ă
 
ş
i s
ă
le d
ă
m via
Ńă
, prin împlinirea lor cu fapta. Dac
ă
vom face a
ş
a, va fi ca
ş
i când P
ă
rintele Arsenie vafi între noi, cu pov
ăŃ
uirile sale de odinioar
ă
. Luând aminte la gândurile P
ă
rintelui Arsenie, va fi ca
ş
i cum l-am fi întâlnitfiecare dintre noi, la Mân
ă
stirea de la Sâmb
ă
ta, la Mân
ă
stirea Prislop, la Bucure
ş
ti
ş
i Dr
ă
g
ă
nescu, ori la Sinaia. Pentrunoi, cei de azi, cartea de fa
Ńă
 
Ń
ine loc de orice loc pe unde a putut fi întâlnit P
ă
rintele Arsenie. Ea este P
ă
rintele Arsenieadus lâng
ă
noi, cu cuvântul s
ă
u, care e acela
ş
i pentru noi, cum a fost pentru cei care l-au auzit rostit prin viu grai.Pentru toate acestea,
 
„S
ă
mul
Ń
umim Domnului”, „Sus s
ă
avem inimile!”
 Arhimandrit Teofil P
ă
 r
ă
ian
 Mân
ă
stirea Brâncoveanu,Sâmb
ă
ta de Sus
 
ARGUMENT
„Aduce
Ń
i-v
ă
aminte de mai-marii vo
ş
tri, care v-au gr
ă
it vou
ă
cuvântul lui Dumnezeu; privi
Ń
i cu luare aminte cum
ş
i-au încheiat via
Ń
a
ş
i urma
Ń
i-le credin
Ń
a” (Evrei 13, 7).Acest îndemn, pe care îl pun ca început al lucr
ă
rii de fa
Ńă
, mi-a fost pus în vedere în chip deosebit în urm
ă
cucî 
Ń
iva ani de un pustnic, pe când m
ă
aflam într-un pelerinaj la Muntele Athos. Eram împreun
ă
cu trei prieteni (dintre careunul – Ioan, Dumnezeu s
ă
-l odihneasc
ă
– s-a mutat la Domnul)
ş
i eram tare bucuro
ş
i de întâlnirea noastr
ă
cu dânsul.Eram dornici de cuvânt de înv
ăŃă
tur
ă
, a
ş
a c
ă
P
ă
rintele a fost bun
ş
i ne-a vorbit. Nu ne-a spus prea multe, de
ş
i nou
ă
poatec
ă
nu ne-ar fi ajuns nici o noapte întreag
ă
s
ă
-l ascult
ă
m.Au trecut anii, îns
ă
re
Ń
in
ş
i acum din acea întîlnire mai ales îndemnul din Evrei 13, îndemn cu care am început.De atunci încoace, am încercat, dup
ă
puterile mele, s
ă
împlinesc acest cuvânt, s
ă
-l fac lucr
ă
tor.
Ş
i, împreun
ă
cu
Ń
iva prieteni, ne-am propus, pe lîng
ă
rânduiala
ş
i profesia pe care o are fiecare în parte, urm
ă
torul obiectiv: recuperarea
ş
i promovarea gândirii
ş
i a scrierilor marilor p
ă
rin
Ń
i duhovnice
ş
ti ortodoc
ş
i, în special români.Este un demers care î 
ş
i arat
ă
actualitatea
ş
i necesitatea mai ales azi, când lumea cre
ş
tin
ă
a cam început s
ă
 orbec
ă
iasc
ă
ea îns
ăş
i „în noaptea ne
ş
tiin
Ń
ei
ş
i a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunec
ă
 vremile
ş
i prea adesea crunt
ă
p
ă
mântul” (Arsenie Boca).Deci motivele pentru care avem nevoie
ş
i trebuie s
ă
ne îngrijim de ace
ş
ti P
ă
rin
Ń
i, pe drept cuvânt, „ca de ochii dincap”, sunt evidente, întrucât ei sunt lumin
ă
torii trupului eclesial, ei sunt „lumin
ă
torii lumii” – „Lumin
ă
torul trupului esteochiul; de va fi ochiul t
ă
u curat, tot trupul t
ă
u va fi luminat. Iar de va fi ochiul t
ă
u r
ă
u, tot trupul t
ă
u va fi întunecat”(Matei 6, 22-23).
 
A
ş
a am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, s
ă
ne îngrijim de editarea câtorva c
ă
r
Ń
i de spiritualitate ortodox
ă
 
ş
i deorganizarea unor expozi
Ń
ii de fotografii, documente
ş
i scrisori, acestea din urm
ă
, închinate P
ă
rintelui Paisie Olaru de laSihla.Prin urmare,
ş
i studiul de fa
Ńă
, închinat
ş
i el unui P
ă
rinte, se înscrie în acela
ş
i demers, de redescoperire
ş
ipromovare a gândirii p
ă
rin
Ń
ilor duhovnice
ş
ti, pentru c
ă
, f 
ă
r
ă
nici o îndoial
ă
, P
ă
rintele Ieromonah Arsenie Boca este unuldin mai-marii no
ş
tri, c
ă
ruia i se cuvine amintirea noastr
ă
, dup
ă
cum se zice în Epistola c
ă
tre Evrei.A
ş
adar, s
ă
aducem lui Dumnezeu jertf 
ă
de laud
ă
, adic
ă
rodul buzelor, care preasl
ă
vesc numele Lui (cf. Evrei 13,15).Ca absolvent al unei Academii de Arte Vizuale, pot afirma c
ă
mi-ar fi mult mai u
ş
or s
ă
zugr
ă
vesc, nu princuvinte, ci cu ajutorul penelului, sau s
ă
modelez în lut chipul P
ă
rintelui Arsenie Boca. Dar,
ş
i în aceast
ă
situa
Ń
ie, m
ă
simtoarecum ca
ş
i Anania, zugravul Regelui Avgar al Edessei, care, cu toate c
ă
era un „zugrav iscusit”, nu a reu
ş
it s
ă
 „isvodeasc
ă
” chipul Mântuitorului.
1
 Desigur, nu se pune problema c
ă
a
ş
fi
ş
i eu un zugrav iscusit, dar mi-a venit în minte aceast
ă
compara
Ń
ie pentruc
ă
m
ă
simt
ş
i eu neputincios din pricin
ă
c
ă
, studiind personalitatea
ş
i scrierile P
ă
rintelui Arsenie, la câte am reu
ş
it eu s
ă
 ajung, îmi dau seama c
ă
dimensiunea spiritual
ă
a P
ă
rintelui Arsenie Boca e greu de cuprins în cuvinte (de „zugr
ă
vit”)
ş
i,pe lâng
ă
aceasta, mai m
ă
rturisesc, ca mul
Ń
i al
Ń
ii, c
ă
„cunosc mult prea pu
Ń
in din tot ce P
ă
rintele Arsenie a reprezentatpentru neamul nostru”.
2
 La toate acestea se mai adaug
ă
, s
ă
-i zic a
ş
a, înc
ă
o dificultate,
ş
i anume faptul c
ă
vorbesc despre un c
ă
lug
ă
r,
ş
i-atunci s-ar putea pune întrebarea: cum pot eu în
Ń
elege un c
ă
lug
ă
r din afara acestei condi
Ń
ii, care, atâta timp cât nu ai tr
ă
it-o, r
ă
mâne o tain
ă
, cum pot eu s
ă
vorbesc (f 
ă
r
ă
s
ă
exagerez)
ş
i s
ă
în
Ń
eleg gândirea unui c
ă
lug
ă
r pe care mul
Ń
i îl socotescun sfânt, sau unii chiar un geniu?Deci, se poate totu
ş
i vorbi, se poate scrie, f 
ă
r
ă
a te afla în treab
ă
 
ş
i
ă
r
ă
a aluneca în diserta
Ń
ii pietiste sau înaprecieri „suficiente
ş
i de
ş
tepte”?Când ai un îndrum
ă
tor, se poate. Iat
ă
de ce, în aceast
ă
situa
Ń
ie aflându-m
ă
, m-am bucurat de sprijinul
ş
i c
ă
l
ă
uzireaunui bun prieten, P
ă
rintele Arhimandrit Teofil P
ă
r
ă
ian, care de la bun început m-a ajutat, m-a sf 
ă
tuit
ş
i mi-a oferit celemai multe din materialele pe care le-am folosit în aceast
ă
lucrare.Pe de alt
ă
parte, având în vedere prietenia mea cu P
ă
rintele Teofil (care l-a cunoscut pe P
ă
rintele Arsenie
ş
i alec
ă
rui ziceri, P
ă
rintele Teofil, se
ş
tie foarte bine, le popularizeaz
ă
cu timp
ş
i f 
ă
r
ă
timp)
ş
i având în vedere
ş
i faptul c
ă
am

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->