Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Artikel - permainan matematik

Artikel - permainan matematik

Ratings:
(0)
|Views: 4,966|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

 
ISU MATEMATIK ; HALANGAN GURU TERHADAPPENGGUNAAN PERMAINAN MATEMATIK DALAMPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK.BAGAIMANA MENGATASINYA ?
by Laily, Sri & WanaDisalin dari sumber : http://www.ell25ier.blogspot.com/2011/03/isu-matematik-halangan-guru-terhadap.html : 17 April 2012 @ 05:00 p.m
1.0
 
PENGENALAN
Penekanan kepada bidang matematik mula dirasakan apabila Wawasan 2020diperkenalkan pada 28 Februari 1991 kerana pelbagai pihak mula sedar akan peranandan keupayaan bidang matematik dalam menjayakan hasrat murni negara untuk mencapai status negara maju dan negara perindustrian menjelang tahun 2020.Matlamat wawasan negara ini hanya dapat dicapai melalui masyarakat yangberilmu pengetahuan dan berketerampilan dalam mengaplikasikan pengetahuanmatematik. Antara usaha ke arah mencapai wawasan ini ialah dengan memastikanmasyarakat membudayakan matematik dalam kehidupan seharian (Sukatan PelajaranMatematik KBSR, 2001). Namun demikian, Sabri Ahmad dan rakan-rakan (2006)telah membuat kesimpulan daripada pelbagai kajian terhadap pelbagai isu pendidikanmatematik bahawa terdapat pelbagai masalah yang dihadapi dalam pendidikanmatematik. Ini termasuklah dalam isu persepsi pelajar terhadap aktiviti pembelajaranmatematik di mana menurut dapatan kajian yang dibuat oleh Mahmud (1991) dalamSabri Ahmad dan rakan-rakan (2006) : 14 mendapati bahawa aktiviti pengajaranmatematik mempunyai korelasi yang signifikan dengan pencapaian matematik. Sebabitu, beliau mencadangkan perlunya aktiviti pengajaran matematik diperbaiki bagimeningkatkan pencapaian murid.Justeru itu, dalam kurikulum KBSR juga menekankan kaedah pengajaran yangberpusat kepada murid, bahan dan berasaskan aktiviti menjadi fokus utama dalampengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah. Sebab itu, guru-gurubukan sahaja dilatih dalam pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah jugaterhadap kemahiran pedagogi dalam melaksanakan pengajaran yang berpusatkanbahan, murid dan aktiviti. Guru-guru juga sebenarnya sudah sedar tentang perananbahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Namun demikian,untuk menggunakan bahan bantu mengajar seseorang guru juga harus mahirmengenalpasti serta bijak membuat keputusan untuk memilih bahan bantu mengajaryang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. Guru harus sedar bahawa kualiti sesuatu pelajaran yangberpusat kepada murid amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih danmenggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai (Lai Kim Leong dan Rakan-rakan,2006).Sekiranya jika guru melihat permainan matematik sebagai salah satu bahanbantu mengajar yang berkesan dan dapat membantu mereka mengatasi masalahseperti meningkatkan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar, mengawal disiplinpelajar, mengurangkan masa menyediakan bahan bantu mengajar yang lain, dapat
 
menyelesaikan masalah kawalan kelas, kurang minat pelajar terhadap pengajaran gurudan dapat menambahkan variasi kepada teknik pengajaran dan pembelajaran dalamkelas, juga dapat menarik minat pelajar terhadap matematik serta mampu mencapaiobjektif pelajaran yang dirancang maka kenapa tidak guru terus menggunakannyadalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka.Kita semua maklum permainan matematik merupakan salah satu medium bagimemastikan matematik diminati dan berada di hati setiap pelajar demi untuk membantu meningkatkan pencapaian mereka. Bagi merealisasikannya para guru mestiberperanan sebagai agen penggerak dan penggalak kepada minat pelajar terhadapmatematik seterusnya membawa kepada peningkatan pencapaian pelajar.
2.0
 
PERMAINAN MATEMATIK DAN IMPAKNYA TERHADAPPEMBELAJARAN MATEMATIK
 Permainan matematik boleh menyediakan aktiviti yang sangat efektif danmenyumbang kepada peningkatan motivasi di semua peringkat umur murid. Disamping itu, permainan matematik juga sesuai digunakan dalam semua peringkatkeupayaan murid baik di peringkat awal usia sehinggalah ke peringkat remaja dandewasa. Ini disokong oleh kenyataan berikut;
“Mathematical recreactionals can serve as a very effective means of motivation at
almost all levels of instruction and
for students of varying levels of ability.”
 (Max A. Sobel & Evan M. Maletsky, 1988; pg. 73)
2.1
 
Perihal Permainan Matematik
 Menurut Saiful Azrul (2009) kaedah bermain sambil belajar dijalankan secara spontanuntuk faedah aktiviti itu sendiri. Ini bermakna aktiviti ini memberi kepuasan dalamkeadaan sedar atau tidak. Terdapat juga unsur-unsur spontan, kurang berstruktur, tiadapaksaan dan menimbulkan kepuasan dalam aktiviti permainan matematik. Sebagaicontoh apabila murid-murid bermain batu seremban, mereka bukan sahaja seronok tetapi juga dapat membina ketelusan sambil menguasai kemahiran asas penambahandalam matematik.Selain itu, permainan matematik juga boleh dikatakan sebagai suatu aktivitiyang melibatkan seorang atau lebih daripada seorang pemain, mempunyai peraturan-peraturan tertentu, memerlukan pemain memikir tentang strategi-strategi tertentuuntuk menguasai permainan, disusun berasaskan kepada prinsip matematik dan direkaserta dipersembahkan dengan gaya, lakaran, warna serta corak yang menarik. Apayang lebih penting dalam setiap permainan matematik terdapat kemahiran tersirat danapabila dimainkan ia dapat membantu murid dalam pembelajaran matematik itusendiri.Di dalam melaksanakan aktiviti permainan, Saiful Azrul (2009) berpendapatpemilihan permainan matematik perlu berkaitan dengan objektif pembelajaran,peringkat umur, pengalaman, kebolehan serta kecenderungan murid. Arahan tentangpermainan matematik juga perlu jelas, tepat dan mudah difahami. Kaedah ini jugaperlu melibatkan semua murid. Maklum balas tentang betul atau salah dalam sesuatupermainan hendaklah diberi serta merta agar murid bermotivasi untuk meningkatkanlagi motivasi mereka. Tempoh permainan tidak boleh pendek dan tidak boleh terlalu
 
panjang. Ia seharusnya mengambil masa yang sederhana dan sesuai. Permainan jugaperlu melibatkan aspek psikomotor, kognitif dan efektif. Selain daripada itupenekanan nilai seperti kerjasama, keadilan, keseronokan dan kemahiran sosial.Permainan matematik juga perlu dijalankan dalam bentuk yang boleh menarik minatmurid dan merupakan satu bentuk pengajaran dan bukan sebagai penganti kepadaguru.Terdapat pelbagai jenis permainan dalam matematik iaitu (1) permainan yangmelibatkan nombor, (2) permainan yang melibatkan geometri, (3) permainan bersifatinferential games, (4) permainan yang berasaskan komputer dan (5) permainan yangmelibatkan rekreasi matematik seperti kembara matematik, pentas matematik, burumatematik dan sebagainya.
2.2 Impak Permainan Matematik Terhadap Pembelajaran Matematik
 Tujuan kaedah atau teknik permainan dipilih dalam proses pengajaran danpembelajaran matematik adalah untuk menimbulkan keseronokan dan hiburan disamping merangsang murid mempelajari sesuatu kemahiran matematik dengan carayang aktif dalam keadaan yang tidak formal. Kaedah ini membantu perkembanganfizikal, sosio-ekonomi dan mental di mana murid juga dapat meningkatkan kekuatandan ketangkasan di samping dapat berinteraksi serta mempelajari nilai-nilai sosialyang positif seperti bertolak ansur, bertimbangrasa, jujur dan sebagainya. Kesankeseronokan bermain dapat mempercepatkan lagi proses pembelajaran murid di manamaklum balas yang diberi oleh guru secara serta merta tentang betul atau salah bagimengukuhkan lagi pembentukan satu-satu konsep.Selain daripada itu, permainan matematik boleh dijadikan pilihan dalamkaedah atau teknik pengajaran guru. Ada masanya mata pelajaran matematik dianggap suatu pelajaran yang sukar dan membosankan oleh murid. Keadaan iniwujud apabila guru gagal memilih kaedah atau teknik pengajaran yang menarik dantidak dapat menarik minat murid belajar dan memahami sesuatu konsep dankemahiran matematik yang hendak diajar. Teknik pengajaran boleh dipelbagaikanmelalui pelbagai kaedah termasuklah dengan kaedah permainan matematik.Kenyataan ini disokong oleh pendapat berikut;
“ Mathematical games can be used as an effective way to develop certain basicconcepts and skills.”
 (Max A. Sobel & Evan M. Maletsky, 1988; pg. 74)Permainan matematik diwujudkan dalam pelbagai situasi samada untuk dimainkan bagi tujuan menimbulkan keseronokan di samping membina konsep ataudiolah untuk mewujudkan persaingan dan ada pula pemenangnya. Namun, apa bentuk permainan matematik pun, asas permainan matematik adalah bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan menarik minat murid dalam mata pelajaran matematik itusendiri. Kenyataan ini disokong oleh Jonassen (1996) yang menyatakan muridmempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar apabila mereka dilibatkan denganpermainan matematik. Begitu juga bagi Max A. Sobel & Evan M. Maletsky (1988)yang menyatakan bahawa permainan matematik boleh digunakan untuk pelbagaitujuan termasuklah sebagai bahan rekreasi untuk memotivasikan pelajar agar timbulminat untuk mereka belajar matematik.Permainan matematik juga merupakan bahan konkrit yang mampu menyokongperkembangan kognitif murid. Teori Pembelajaran Kognitif Piaget (1952)menyatakan bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza-beza dan

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
HaNaz_NiSa liked this
tanjungsofiera liked this
tanjungsofiera liked this
tanjungsofiera liked this
soffiandy liked this
tanjungsofiera liked this
soffiandy liked this
tanjungsofiera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->