Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gudelj Rad

Gudelj Rad

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Ilijana Petrović

More info:

Published by: Ilijana Petrović on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2012

pdf

text

original

 
KREPO & GRDJAN D.O.O.
HAN PLOČA BBKISELJAK Idb:4236147310003------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R A V I L N I K O R A D U
 
01.01/09 GODINE
Na temelju članka 107 Zakona o radu ( Sl.novine FBiH br. 43/99 i 32/00 ), te Statuta poduzeća KREPO&GRDJAN 
d.o.o. Kiseljak 
direktor poduzeća
d o n o s i :
PRAVILNIK O RADU ,
I OPĆE ODREDBEČlanak 1
Ovim pravilnikom uređuju se prava i obaveze iz radnog odnosa uposlenika«KREPO&GRDJAN » d.o.o. Vitez ( u daljem tekstu pravilnika : Društvo ), a posebno pitanjakao što su:-
zaključivanje ugovora o radu
-
raspoređivanje uposlenika
-
radno vrijeme,odmori i dopusti uposlenika
-
prestanak ugovora o radu
-
zaštita prava uposlenika
-
rad na povremenim poslovima, te druga pitanja koja se odnose na prava iobveze iz radnog odnosa
-
plaća i dodaci na plaću
-
naknade plaćeČlanak 2
Prava i obaveze iz radnog odnosa uposlenici ostvaruju u sukladu sa zakonom, ovimPravilnikom i drugim općim aktima Društva.
II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADUČlanak 3
Ugovor o radu ne može se zaključiti sa licem koje nije navršilo 15 godina. Lice između 15 i 18godina života u daljem tekstu : maloljetnik, može se zaposliti pod uvjetom da od ovlaštenogliječnika ili nadležne zdravstvene ustanove pribavi potvrdu kojom dokazuje da ima općuzdravstvenu sposobnost za obavljanje tih poslova.Radni odnos može zasnovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete utvrđene Zakonom iopćim aktom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.Stranci, odnosno strani državljani i osobe bez državljanstva, mogu zasnovati radni odnos natemelju radne dozvole sukladno zakonu.
 
Članak 4
Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi direktor Društva, u sukladu sa potrebama procesa rada i Pravilnikom o privremenoj sistematizaciji radnih mjesta Društva a što je ovisno o potrebama za radna mjesta .
Članak 5
Kandidati za zasnivanje radnog odnosa podnose ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta. Nakon proteka roka za podnošenje ponuda, stručnu obradu prikupljenih ponuda obavljanadležni odjel ( djelatnik zadužen za kadrovske poslove u Društvu ). Nepravodobne i nepotpune ponude odbacuju se i o tome se izvještava podnositelj.
Članak 6
Izbor između kandidata vrši direktor poduzeća.
 ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O RADU U POSLOVNOM DRUŠTVU „KREPO&GRDJAN“DOO
Članak 7
Prilikom zaključivanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.Probni rad ne može trajati duže od 6 mjeseci.Ako je ugovoren probni rad otkazni rok iznosi najmanje 7 ( sedam ) dana.
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME 
Članak 8
Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme ako nije drugačije određeno.
Članak 9
Ugovor o radu može se zaključiti na određeno vrijeme u slučajevima:
- sezonskih poslova- zamjene privremeno odsutnog zaposlenika- rada na određenom projektu- privremenog povećanja obima poslova- drugim slučajevima utvrđenim ovim Pravilnikom
Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom roka utvrđenog tim ugovoromza svaki pojedinačni slučaj.Ugovor o radu koji ne sadrži podatke u pogledu trajanja smatrat će se ugovorom o radu naneodređeno vrijeme.Ugovor o radu na određeno vrijeme ne može se zaključiti na period duži od dvije godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->