Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TZ Odbornici z Muzea regionu Valassko zkoumaji, zda vlastni ve sbirce svetlo z TITANICU

TZ Odbornici z Muzea regionu Valassko zkoumaji, zda vlastni ve sbirce svetlo z TITANICU

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:

More info:

Published by: Muzeum regionu Valašsko on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

 
 Dne: 17. dubna 2012Místo: Valašské Mezi
ř 
í
č
íOrganizace: Muzeum regionu Valašsko – Zámek Kinských Valašské Mezi
ř 
í
č
í, p
ř 
ísp
ě
vkováorganizace Zlínského kraje
Odborníci z Muzea regionu Valašsko zkoumají, zda vlastníve sbírce sv
ě
tlo z TITANICU
15. dubna 2012 uplynulo 100 let, co ztroskotal ve své dob
ě
nejv
ě
tší zaoceánskýparník na sv
ě
t
ě
. Titanic byl lodí velmi výjime
č
nou svým vybavením akomfortem. Nikoho by nenapadlo, že Titanic m
ů
že mít n
ě
co spole
č
néhos Valašskem. Ve sbírkách Muzea regionu Valašsko je sv
ě
tlo shodné se sv
ě
tlemv TITANICU, odborníci zkoumají, zda nepochází z bývalých sklárenz Valašského Mezi
ř 
í
č
í. _______ 
 ____________________________________________________________ Je duben rok 2012, p
ř 
esn
ě
p
ř 
ed 100 lety se stala velká námo
ř 
ní katastrofa, ztroskotal„nepotopitelný“ Titanic. Mohutná lo
ď
se skvostným interiérem byla ur 
č
ená p
ř 
edevšímzámožným cestujícím. A práv
ě
na základ
ě
dochovaných fotek interiéru Titanicu se za
č
ali historici z Muzearegionu Valašsko zabývat p
ř 
edm
ě
ty, které obsahuje jejich sbírka. Ve sbírce senachází stínidla z n
ě
kdejších skláren firmy S. Reich & Co. ve Valašském Mezi
ř 
í
č
í,stejné sv
ě
tlo lze p
ř 
itom spat
ř 
it i na fotografiích z interiéru Titanicu.
 „Obrovské schodišt 
ě
, které ústilo do velké jídelny, bylo rozd 
ě
leno zábradlím. Na jehokonci byl sloup s postavou sv 
ě
tlonoše - chlape
č 
ka se zdviženou pochodní,ukon
č 
enou elektrifikovaným plamenem. A tady se dostáváme k otázce, kterou si v muzeu klademe. Zda nepochází toto sv 
ě
tlo z n
ě
kdejších skláren firmy S. Reich &Co. ve Valašském Mezi 
ř 
í 
č 
í? Že se tato stínidla na Valašsku vyráb
ě
la, mámedoloženo n
ě
kolika muzejními exponáty,“ 
popisuje kurátorka, histori
č
ka IvanaMartišková z Muzea regionu Valašsko.
 
 „Uzav 
ř 
ená stínidla s motivem plamene vyráb
ě
ly Reichovy sklárny od roku 1906, jak dokládají vzorníky skla dochované v místním muzeu. Plamínek byl z 
ř 
ejm
ě
velmi  populární vyráb
ě
l se v r 
ů
zných velikostech a provedení celých sto let. Konkrétn
ě
 stínidlo na fotografii ze sbírek Muzea regionu Valašsko bylo vyrobeno v roce 1998,za použití kovové formy z roku 1929. Tehdy bylo sklo navrženo pro londýnský trh.Firma S. Reich & Co., m
ě
la p
ř 
itom už od roku 1865 svou obchodní pobo
č 
ku v Londýn
ě
. Je možné, že sv 
ě
tlo zá
ř 
ící v nejluxusn
ě
 jších prostorách Titanicu pocházelo z krásenských skláren. I když musíme podotknout, že p
ř 
estože sklárny S.Reich & Co pat 
ř 
ily na po
č 
átku 20. století k nejv 
ě
tším producent 
ů
m osv 
ě
tlovacího sklav Evrop
ě
, nebyly jedinou firmou, která stínidla ve tvaru plamene vyráb
ě
la. Najdeme jenap
ř 
íklad i v sortimentu firmy J. Schreiber & Neffen A. G., u nichž je ale podobnéstínidlo doloženo až k roku 1915,“ 
dopl
ň
uje kurátorka a histori
č
ka um
ě
ní, KamilaValoušková z Muzea regionu Valašsko.Pro zájemce bude ono slavné sv
ě
tlo k vid
ě
ní na vlastní o
č
i v zámku Kinských veValaškém Mezi
ř 
í
č
í od 13. kv
ě
tna 2012. Sklen
ě
ný plamen bude zá
ř 
it v expoziciv
ě
nované hasi
č
ským spolk
ů
m ve Valašském Mezi
ř 
í
č
í.
 
 ___________________________________________________________________ 
Kontaktní osoby:
Mgr. Kamila Valoušková, Mgr. Ivana Martišková, Muzeum regionu Valašsko,www.muzeumvalassko.cz, Tel.: 571 611 764, 571 611 674 571, E-mail: valouskova@muzeumvalassko.cz,martiskova@muzeumvalassko.czFOTO:
1.
Foto vlevo: Dobová fotografie hlavního schodišt
ě
ve foyer pro 1. t
ř 
ídu zaoceánského parníku Titanic (foto p
ř 
evzato zwww.maritimequest.com).
2.
 
Foto vpravo: Stínidlo ve tvaru plamene ze sbírek MRV, matované trojvrstvé sklo, v. 42 cm, replika z roku 1998,vyrobeno v OS Lares s. r. o., Valašské Mezi
ř 
í
č
í. (foto Kamila
Valoušková)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->