Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13

13

Ratings: (0)|Views: 36 |Likes:
Published by bacoto

More info:

Published by: bacoto on Dec 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
13.
Стратегическо проектноуправление
 
Процес на интеграция между управлението напроекти и управлението нафирмени стратегии
2
‐Декември‐
082
 
Стратегическо управление чрез проекти(
Strategic project management
)
Представлява отговор на липсата на съгласуваност между процесите наформулиране на фирмена стратегия и нейното последващо изпълнение
.
Управлението на проекти е интегратор между общофирмената стратегия ипроектите на съвременната организация
.
Теорията и практиката в областта на управлението на проекти все повече сенасочват към изпълнението на фирмената стратегия чрез проекти
.
УП сепревръща в ключов процес при формулирането и изпълнението нафирмената стратегия
.
Оползотворяването на възможностите на УП като управленски подходизисква целенасочено стратегическо планиране
.
Проектно ориентираните организации за изключително пригодни заефективно взаимодействие със сложното и турбулентно международнофирмено обкръжение
.
УП е податливо на обкръжението и това е източникна международна конкурентоспособност за съвременната организация
.
2
‐Декември‐
083

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->