Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isang Liham by: Prof. Hakimi

Isang Liham by: Prof. Hakimi

Ratings:
(0)
|Views: 344|Likes:
Published by Cairoden Dimasangca

More info:

Published by: Cairoden Dimasangca on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

 
 
    P   a   g   e
    1 
Sinulat:Prof. Reza HakimiSaling Wika nina: Mahamod Tajar at Cairoden Dimasangca
 
 
    P   a   g   e
    2 
Sa Ngalan ng Mahabaging Panginoon
Ang liham ni Ginoong Mahmood Reza Hakimi (manunulat na taga- Iran) kay Fidel Castro (dating pangulo ng bansang Cuba) 
Ito ay sulat-kamay na liham, na may labing walong pahina, ni Propesor Mohammad Reza Hakimi ng bansang Iran para sa dating Presidente ng Cuba, Fidel Castro, tungkol sa relihiyong Islam.Ang liham na ito ay isinalin sa wikang Espanyol at nilalaman nito ang magagandang paksa para mailarawan ang tunay na relihiyong Islam.Si Prop. Hakim ay nagbigay din ng dalawang tomo na aklat 
na pinamagatang “ al 
Hayat” ( 
Ang Buhay) kay Fidel Castro, na naglalarawan ng relihiyong Islam na hango sa tatlong pinakamahalagang batayan: ang Banal na 
Qur’ 
an, Tradisyon o mga Salita ng Propeta Muhammad at ng Imam Ali.
Ito ang buo at pinaiksing liham na sinulat ni Propesor Hakimi: 
 
Kagalang-galang na Pangulong Fidel Castro ng Cuba,Ako ay sadyang humahanga sa inyo at walang-pasubali kong ipapahayag at sasabihinna kayo ay isang tunay na mabait at mapagmahal na taga-suporta ng mga taong dukha atmaralita sa mundo. Kayo ay sumasalungat sa mga Imperyalista at kolonyalistang pamamaraan.Dalangin ko na sana ay magpatuloy ang tagumpay ninyo, kasama ang iba pang mga pinuno ngpamahalaang Cuba, kabilang na ang matalik ninyong kaibigan na si Ginoo
ng “Che Gueva
ra.
 Matagal ko na kayong kilala at hinahangaan lalo na sa inyong pakikitunggali laban sadiktadura at pagsalungat sa mga dayuhang nag-aabuso sa inyong bansa.Hayaan ninyong ipahayag ko ang kuwento na ito para mas lalo kong maipaliwanag angninanais kong ipahiwatig.Ganap na 40 taong gulang ako noon nang ako ay magbigay ng panayam sa isangpamantasan sa Iran tungkol sa dinamismo ng Islam at iba pang kuro-kuro na hango sa ganapna pagbabago sa aming relihiyon para sa mga estudyante ko noon.Ang paksang tinalakay ko
noon ay tungkol sa “Ang
Araw ng Katotohanan.
” Gaano
kahalaga
ang “araw” sa
materyal na buhay
ng tao, at gaano kahalaga rin ang “Katotohanan”
para sa buhay ispiritwal, pampulitika, at panlipunang katarungan.Nang matapos ang aking lektura, isang iskolar mula sa Iran na
kayo’y
hinahangaan attinatangkilik ang
nagsabi sa akin: “Ginoo, kung nandito la
mang si Pangulong Fidel Castro atnarinig ang itinalakay ninyo tungkol sa dinamismo ng Islam, at kung gaano ito kabisa upang
 
 
    P   a   g   e
    3 
isalungat ang pamamaraang imperyalismo at pananakop ng mga dayuhan sa mga bansangmaliliit at mahihina, sadyang matutuwa siya sa inyo.
 Ang Imam Ali(A.S), isang tanyag na lider ng Islam,
ay nagsabi: “
Sa kinasasakupan kong
bayan na kung tawagin ay “Kufa
,
ay masasabing ni isa ay walang dukha o taong nagugutom,at lalo nang walang mapang-abusong namumuno
!”
 May matatagpuan bang lider sa mundo na mangahas na magsasabing ganoon din siya?Napagtanto ko kung papaano may pagkahalintulad ang pananaw sa buhay at turo ng dalawanating kultura at ideolohiya sapul pa ng apat na taong nakaraan, at sa pamamagitan nito ayhayaan mong hingin ko ang napakahalaga mong oras sa pamamagitan ng sulat na ito.Ginoo! Akin pong nabasa ang pakikipanayam sa inyo ni Padre Frie Betto. Sa panayamna iyon, na dalawang beses naisalin sa salitang Persiano ng magkaibang manunulat, si Padreay nagtatanong sa inyo at ito naman ay sinasagot ninyo. At nang kayo naman ay magtanongkay Padre kung ano ang turo ng Kristyanismo tungkol sa pagtulong sa mga dukha at mahihina,at kung papaano labanan ang pang-aabuso ng mga mayayaman at maykapangyarihan,maikling kasagutan naman ang naipahayag ni Padre Betto. At sa aking pagbasa sa aklat na itotungkol sa inyong usapan, kasabay kong nagunita ang mga turo ng Islam (mula sa mga salitan
g Qur’an o mga aral ng Propeta M
uhammad at ng iba pang mga tunay na lider ng Islam), atang maraming kasagutan ukol sa mga tanong ninyo.Dahil dito, gusto kong ibahagi sa pamamagitan ng sulat na ito ang ilang kaalamantungkol sa Islam at mga turo nito ukol sa usaping pagtatanggol sa mga maralita at pagsupil sapang-aabuso at mapanamantalang may mga kapangyarihan. Gusto ko ring ipahayag, bago anglahat, na sa inyong pagbisita sa aming bansa (Iran) ay inasam kong kayo ay masilayan ngpersonal, ngunit sa dami ng aking naging trabaho at pananaliksik, kasama pa ang akingpagkakasakit, ay hindi ko kayo naabutan. Bukod dito, masyado kayong abala sa ibat-ibangiskedyul
kung kaya’t
hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita kayo ng personal athanggang sa telebisyon ko lamang kayo nasubaybayan.Sa inyong pagbalik sa inyong bansa mula sa Iran, narinig ko na interesado kayongdagdagan ang inyong kaalaman sa relihiyong Islam. Iyon ang nag-udyok sa akin na kayo aysulatan dahil alam ko ang pakikibaka ninyo, kasama ang inyong nasasakupan, laban sa mgamapang-aping personalidad, lalo na ang mga pamamalakad ng Imperyalismong pamumuno ngEstados Unidos.Kaya, ikinararangal kong ipagkaloob sa inyo ang may dalawang tomo na aklat na
pinamagatang “
Ang Buhay
” na
isinalin sa wikang Espanyol at taos puso kong inilathala kasamaang mga taong tumulong sa akin para ito maisakatuparan.Kalakip din nito ang sinulat kong liham para sa inyo upang lalong maipaliwanag angnilalaman ng aklat na yaon, at ayon din sa aking mga kaibigan, mas maipapaliwang ko ng hustoang ninanais kong ipahiwatig sa inyo kung gawin ko itong mahaba-haba.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arthur Limongco liked this
Louie del Rosario liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->