Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kako Prepoznati Zamke Zloga-Milivoj Bolobanic

Kako Prepoznati Zamke Zloga-Milivoj Bolobanic

Ratings:
(0)
|Views: 123|Likes:
Published by Mia Mjertan

More info:

Published by: Mia Mjertan on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2012

pdf

text

original

 
Milivoj Bolobani
ć
 
Kako prepoznati zamkeZ L O G A
(Peto dopunjeno izdanje)
Don Gabriel AmorthiMons. Cesare BonicelliPREDGOVOR
S velikim sam zadovoljstvom pro
č
itao ovu knjigu monsignora Bolobani
ć
a i radostan samzbog velikoga uspjeha koje je knjiga postigla neposredno po izlasku iz tiska. Danas postojemnoge knjige koje govore o Zlome i njegovome djelovanju.S obzirom na
č
injenicu da ljudi
č
itaju vrlo malo, potrebna nam je jedna kratka knjiga koja
ć
e jednostavno i jasno izraziti ono bitno. Kako prepoznati zamke Zloga koje su danas posvudaobilno rasprostranjene?Ne smijemo zatvarati o
č
i pred ovom žalosnom stvarnoš
ć
u: nikada prije vjera nije doživjelatakvo otpadništvo na Starome kontinentu.Tu postoji matemati
č
ki odnos: kako se smanjujevjera, raste praznovjerje.Evo, to je naš svijet koji je napustio crkvu, a obra
ć
a se vra
č
arima, gatanju iz karata, lažnimvidovnjacima; to je naš svijet koji je napustio krš
ć
anski život molitve i sakramenata, aumjesto toga se obra
ć
a okultnim praksama, osobito spritisti
č
kim seansama i sotonskimsektama; a sve to
č
ini u potpunome neznanju od kobnih posljedica koje iz toga proizlaze, nesamo za vje
č
ni život, nego i za ovaj zemaljski; doga
ñ
aju im se vrlo teške smetnje, kojelije
č
nici ne mogu prepoznati ni lije
č
iti.Potrebno je ljudima otvoriti o
č
i, a, nažalost, moramo priznati da u ovo naše vrijeme
č
ak nisve
ć
enstvo nije dostatno upoznato i nije potpuno uronjeno u vjeru te je takvo rijetko sposobnoshvatiti ili pomo
ć
i onima koji traže izlaz.Stoga s velikim zadovoljstvom pozdravljam ovaj kratki osvrt, preporu
č
am ga kakosve
ć
enicima tako i laicima, iznad svega onima koji imaju odgovornu ulogu odgoja i onimakoji rade sa skupinama mladih. Dotaknute teme jesu ono što je najvažnije, najprimarnije inajkorisnije znati.Razgovor na kraju knjige pun je životne snage. Postigao je žaljeni cilj, iskustvom odgovarana naju
č
estalija pitanja koja ljude sebi postavljajuIzbor molitava u knjizi vrlo je koristan.Ne zaboravimo da je temelj svega i, zapravo, naju
č
inkovitija prevencija
živjeti neprestano
u
milosti Božjoj, molitvi, sudjelovati u sv. misi i primati sakramente.
Dobro je uvijek imati na umu Isusove rije
č
i: «A ovi
ć
e znakovi pratiti one koji uzvjeruju: uime
ć
e moje izgoniti zloduhe.Po ovim rije
č
ima, svi možemo moliti molitve otklinjanja. I , ako su izgovorene s vjerom,imaju mo
ć
potpunog osloba
ñ
anja od utjecaja Zloga i zlih
č
ina.don
Gabriele
 
AMORTH
EGZORCIST RIMSKE BISKUPIJEPOTPREDSJEDNIK ME
ð
UNARODNOGAUDRUŽENJA EGZORCISTA
 
 
PREDGOVOR TALIJANSKOM IZDANJU
Koriste
ć
i se svojim poznatim engleskim humorom, Chesterton je napisao kako mjestovjernika u modernome svijetu ne
ć
e zauzeti ateisti nego «lakovjerni»:
Č
ini se kako statistika obroju osoba koje nasjedaju na oglase vra
č
ara potvr
ñ
uje njegovo mišljenje.Pomr
č
ina krš
ć
anskoga smisla za život ide ukorak sa zamra
č
enjem razuma i nadiranjem sveperverznijij izobli
č
enja religioznosti.Nasuprot nadiranju takozvanoga novoga poganstva, Crkva se ve
ć
sada nalazi sama u obranirazuma i mora se boriti protiv zloporabe vjere kako bi osporila povratak iracionalnim iinstikivnim strastima koje se šire u obliku praznovjerja i magijskih praksa.Prije svega
č
ovjek treba imati poniznosti i hrabrosti služiti se vlastitim razumom. Kad sekrš
ć
anstvo širilo anti
č
kim svijetom, naši su pradjedovi to shvatili kao pobjedu inteligencije iobjavu prisutnosti, Isusa Krista koji oživljuje u
č
ovjeku potrebu za istinom Pobje
ñ
uju
ć
i svakistrah, ono se potvr
ñ
uje kao iskustvo oslobo
ñ
enja od fatalnosti i grijeha te kao svakodnevnamogu
ć
nost za put spasenja u dramati
č
nim okolnostima ljudskoga postojanja.Pred problemima na koje
č
ovjek nailazi krš
ć
anstvo naveš
ć
uje istinsku i osloba
ñ
aju
ć
uprisutnost Krista i ide ususret stvarnosti. «Upoznat
ć
ete istinu i istina
ć
e vas osloboditi.»Ljubav prema razumnosti koja je krš
ć
anstvu priro
ñ
ena postaje napon ljubavi i podrška onimakoji žive u poteško
ć
ama.«Kad je
č
ovjek obilježen dramom nasilja, usamljenosti i bezna
č
ajnosti, jedini odgovor kojiga može zadovoljiti dolazi mu u susretu s Onim koji je izvor njegova postojanja i njegovadjelovanja. Put je Krist. On je Put, Istina i Život. Otkri
ć
e ovoga puta uobi
č
ajemo se zbivazahvaljuju
ć
i razmatranju drugih» (Ivan Pavao II.)Mons. CESARE BONICELLI
BISKUP PARME
Molitva sv. Mihivilu arkan
ñ
elu
Sveti Mihovile arkan
ñ
ele, neka to Gospodin zapovijedi!brani nas u boju; A ti, vo
ñ
o vojske nebeske,budi nam na pomo
ć
Protjeraj u pakao Sotonuprotiv zlobe i zamki
ñ
avolskih. I druge zle duhoveMolimo te prose
ć
i koji lutaju svijetomna propast duša. Amen.
 
 
UVODNA RIJE
Č
 Podru
č
 je Sotoninoga djelovanja, njegovih zamki i njegova zavo
ñ
enja, podru
č
 je okultnih imagijskih praksa jest nesagledivo. Upuštati se u to doista predstavlja pravu avanturu. Toliko je toga nama ljudima neshvatljivo, neobjašnjivo i tajnovito. Stoga je to podru
č
 je neistraženo.Malo je na našim prostorima onih koji su pokušali obraditi tu tamnu stvarnost. Ako literatu-ra postoji, to su uglavnom prijevodi stranih autora.Prepoznati, razotkriti i raskrinkati zamke Zloga mogu
ć
e je jedino svjetlom odozgo.SamoDuhSveti, Duh mudrosti, može prosvijetliti i voditi
č
ovjeka u tu mra
č
nu tajnovitu stvarnost ukojoj se kre
ć
u i u kojoj djeluju zli duhovi te otkriti svu njihovu perfidnu, lukavu i pokvarenuzlobu kojom
č
ovjeku napadaju u želji da ga, ako je ikako mogu
ć
e, fizi
č
ki i psihi
č
ki unište.Prepoznao sam u sebi odre
ñ
enu osjetljivost i otvorenost za ljudske probleme koji imajukorijena u sotonskom utjecaju na ljude. To me je podru
č
 je po
č
elo odavno zanimati.Posljednjih dvadesetpet godina mojega pastoralnoga rada po
č
eo sam se intenzivnije bavititom problematikom. Mnogo je ljudi dolazilo i sve više dolazi tražiti pomo
ć
i izlaz iz mra
č
nih izapletenih životnih situacija. I tako, u susretu s ljudima, slušaju
ć
i i prepoznavaju
ć
i njihoveprobleme, sve sam više ulazio u to podru
č
 je u kojemu sam otkrivao kako Sotona djeluje izavodi duše. Postalo mi je jasno da on ljudima manipulira na sve mogu
ć
e na
č
ine, a da ljudi, jadni, nisu ni svjesni kako su žrtve zlokobnoga sotonskoga djelovanja.U meni je ve
ć
odavno sazrijevala želja kako bi trebalo ljude pou
č
iti i ukazati im na svemogu
ć
e opasnosti u koje bi mogli upasti, osobito bave
ć
i se okultnim, magijskim praksama.Budu
ć
i da je posljednjih godina prošloga stolje
ć
a zlo uzelo toliko maha i da je u nevi
ñ
enuporastu sotonsko djelovanje i u našim krajevima te da toliki padaju u njegove zamke i ne videizlaz, potaknut željama mnogih koji su pronašli izlaz i oslobodili se, odlu
č
io sam napisati ovuknjigu koja
ć
e, nadam se, mnogima pomo
ć
i prepoznati vlastiti problem, otvoriti o
č
i i u svjetluDuha Svetoga prepoznati kamo krenuti, te prona
ć
i spasenje.Svjestan sam da
ć
e ova knjiga izazvati burne reakcije mnogih. Svjestan sam da
ć
e Sotona,
č
ija se djela ovim putem razotkrivaju i kome se otima plijen, pobjesniti i da
ć
e pokušatinovosmišljenim zamkama ljude zavesti kako ne bi spoznali istinu. No, uvjeren sam da treba javno progovoriti, svidjelo se to kome ili ne, i pomo
ć
i ljudima. Nadam se da
ć
e ovo vrlodobro razumjeti oni koji grcaju u problemima
č
ekaju
ć
i odnekamo spas. Njima
ć
e ovo do
ć
i kaomelem na ranu, kao nada da nisu sve la
ñ
e potonule i da postoji luka spasa.U Crkvi nismo svjesni ozbiljnosti prblema u kojima se nalazi današnji
č
ovjek. Poznatiegzorcist
Gabriele Amorth,
u svojoj knjizi “Egzorcist govori” izrekao je jednu vrlo teškure
č
enicu
: Danas se Katoli
č 
ka crkva odrekla
 
ove svoje specifi
č 
ne misije i puk se više ne obra
ć
a Bogu, nego Sotoni.
 Ova je teška prosudba izre
č
ena sa željom da se probudimo. Sve
ć
enici uglavnom nisu agotovo i ne doti
č
u. Pa kako
ć
e se onda sutrašnji sve
ć
enici mo
ć
i hvatati u koštac s invazijomzla koje u zastrašuju
ć
im razmjerima prijeti
č
ovje
č
anstvu?! Krajnje je vrijeme da se trgnemo ida se nešto u
č
ini!Ovaj svoj skromni doprinos stavljam pod mo
ć
nu zaštitu Bezgriješne Djevice, koja poBožjemu planu trajna neprijateljica Sotone i koja
ć
e mu naposljetku satrti glavu. Trijumf Marijina Bezgrješnoga Srca je na pomolu! Do
ñ
i, Gospodine Isuse! Maranatha! I uništi mo
ć
 Sotone zauvijek!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->