Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
19Activity

Table Of Contents

1. Utilizarea sistemului
1.2. Instalare, lansare, schimbare de versiune, capacitate, limbã
1.5. Folosirea tastaturii 7 , a mausului 8 ºi a cursorului
1.6. Ferestre de dialog
1.8. Editorul de breviar de calcul
1.8.1. Breviar de calcul
1.8.2. Editare
1.8.3. Biblioteca de imagini
1.8.4. Instrumentele editorului de breviar de calcul
1.8.5. Tastele „rapide” a bibliotecii de imagini
1.8.6. Editorul de texte
1.9.2. Mãrire, micºorare
1.9.3. Vederi, reprezentare în perspectivã
1.9.4. Modul de reprezentare
1.9.5. Linii de ghidare
1.9.6. Butoanele Perpendicular/ Paralel
1.9.7. Cote, linii de cote, inscripþii
1.9.7.1. Linie de cotã perpendicularã
1.9.7.2. Linie de cotã aliniatã
1.9.7.3. Cotarea unghiurilor
1.9.7.4. Cote de nivel, cote de înãlþimi
1.9.7.5. Ferestre de text
1.9.7.6. Ferestre de rezultate
1.9.8. Detaliu
1.9.9. Secþiune
1.9.10. Cãutare
1.9.11. Opþiuni de reprezentare
1.9.12. Setãri
1.9.13. Informaþii
1.10. Taste fierbinte
1.11. Palete de informaþii
1.11.1. Paleta de Informaþii
1.11.2. Paleta de coordonate
1.11.3. Paleta de culori
1.11.4. Bara de instrumente pentru setarea vederii perspective
1.12. Meniul rapid
1.13. Taste „rapide”
2. Bara de MENIU
2.1. Meniul Fiºier
2.1.1. Nou
2.1.2. Deschide
2.1.3. Salvare
2.1.4. Salvare cu nume
2.1.5. Export
2.1.6. Import
2.1.7. Antet
2.1.8. Setarea imprimantei
2.1.9. Imprimare
2.1.10. Tipãrire dintr-un fiºier
2.1.11. Biblioteca cu modele
2.1.12. Biblioteca de materiale
2.1.13. Biblioteca de secþiuni
2.1.14. Editorul grafic de secþiuni
2.1.15. Ieºire
2.2. Meniul Editare
2.2.1. Înapoi (Undo)
2.2.2. Din nou (Redo)
2.3.8. Preferinþe …
2.5. Meniul Ferestre
2.5.1. Palete
2.5.2. Împãrþire orizontalã
2.5.3. Împãrþire verticalã
2.5.4. Închide
2.6. Meniul Help
2.6.1. Conþinutul Help-ului
2.6.2. Indexul Help-ului
2.6.3. Utilizare Help
2.6.4. AxisVM Home Page
2.6.5. AxisVM Update
2.7. Bara cu instrumentele standard
2.7.1. Nou
2.7.2. Deschide
2.7.3. Salveazã
2.7.4. Înapoi
2.7.5. Din nou
2.7.6. Redesenare
2.7.7. Managerul de folii
2.7.8. Imprimare
2.7.9. Cãutare în tabel
2.7.10. Editorul de breviar de calcul
2.7.11. Salvarea imaginilor
3. Introducerea datelor
3.1. Geometria
3.2.1. Împãrþirea ecranului în ferestre
3.3. Sisteme de coordonate
3.3.1. Sistemul de coordonate cartezian
3.3.2. Sisteme de coordonate speciale (cilindric ºi sferic)
3.4. Paleta de coordonate
3.5. Caroiajul ecranului de lucru (grid)
3.6. Pasul cursorului
3.7. Instrumente ajutãtoare de editare
3.7.1. Aura cursorului
3.7.2. Introducerea coordonatelor de la tastaturã
3.7.3. Mãsurarea distanþelor
3.7.4. Unghiuri fixate
3.7.5. Fixarea coordonatei
3.7.6. Intersectare automatã
3.8. Instrumente în editorul geometric
3.8.1. Nod
3.8.2. Linia
3.8.3. Arc de cerc
3.8.4. Divizare orizontalã
3.8.5. Divizare verticalã
3.8.6. Împãrþire în patrulatere, împãrþire în triunghiuri
3.8.7. Divizare linie
3.8.8. Intersecþie
3.8.9. Copiere
3.8.10. Rotire
3.8.11. Oglindire
3.8.12. Scalare
3.8.13. Verificarea reþelei
3.8.14. Suprafaþã
3.8.15. Modificare
3.8.16. ªtergere
3.9. Elemente
3.9.1. Materiale
3.9.2. Secþiuni
3.9.3. Referinþe
3.9.4. Elemente liniare
3.9.5. Elemente de suprafaþã
3.9.6. Reazem nodal
3.9.7. Reazem liniar
3.9.8. Reazem de suprafaþã
3.9.9. Corp rigid
3.9.10. Elementul de arc (resort)
3.9.11. Elementul de contact
3.9.12. Element de legãturã
3.9.13. Grade de libertate nodale
3.9.14. Domeniu
3.9.15. Gol
3.9.16. Generarea reþelei
3.9.17. Îndesirea reþelei de elemente finite
3.9.18. Model ArchiCAD
3.9.19. Modificare
3.9.20. ªtergere
3.10.1. Ipoteze ºi grupãri de încãrcare
3.10.2. Combinaþii de încãrcãri
3.10.3. Forþe concentrate în noduri
3.10.4. Forþe concentrate pe bare
3.10.5. Forþe concentrate pe domeniu
3.10.6. Încãrcãri distribuite pe bare ºi nervuri
3.10.7. Încãrcãri uniform distribuite pe muchie
3.10.8. Încãrcare liniarã pe domeniu
3.10.9. Încãrcãri uniform distribuite pe suprafaþã
3.10.10. Încãrcãri tip lichid
3.10.11. Încãrcãri din greutatea proprie
3.10.12. Variaþie de lungime
3.10.13. Forþã de tensionare
3.10.14. Încãrcãri date de variaþie de temperaturã pe elemente de barã
3.10.15. Încãrcãri date de variaþie de temperaturã pe elemente plane
3.10.16. Cedare de reazem
3.10.17. Linii de influenþã
3.10.18. Seism
3.10.19. Mase nodale
3.10.20. Modificare
3.10.21. ªtergere
4. Analizã
4.1. Staticã
4.2. Analiza modalã
4.3. Stabilitate
4.4. Elemente finite
4.5. Etapele unei analize
4.6. Mesaje de eroare
5. Rezultate
5.1.1. Valori minime ºi maxime
5.1.2. Animaþie
5.1.3. Reprezentare diagrame
5.1.4. Tabele cu rezultate
5.1.5. Deplasãri
5.1.6. Eforturi în elemente de zãbrea sau barã
5.1.7. Solicitãri de nervurã
5.1.8. Eforturi în elemente de suprafaþã
5.1.9. Reacþiuni
5.1.10. Eforturi unitare (tensiuni) în elemente de zãbrea ºi barã
5.1.11. Eforturi unitare în elemente de suprafaþã
5.1.12. Linii de influenþã
5.1.13. 5.1.13. Încãrcãri neechilibrate
5.2. Analiza modalã
5.3. Stabilitate
5.4. Armare
5.4.1. Calculul armãturii pentru elemente plane
5.4.2. Aria de armãturã efectivã
5.4.2.1. 5.4.2.1.Calculul deschiderii fisurilor
5.4.2.2. 5.4.2.2. Sãgeata plãcilor în domeniul neliniar
5.4.3. Verificare armare stâlp
5.4.4. Dimensionare armare grindã
5.4.4.1. 5.4.4.1. Dimensionarea armãturii transversale la forfecare/torsiune
5.4.4.2. 5.4.4.2. Dimensionarea armãturii longitudinale
5.5. Dimensionarea elementelor din oþel
5.5.1. Verificare bare de oþel
5.5.2. Verificare îmbinare cu ºuruburi
6. Scheme de introducere a datelor
6.3. Placã
6.4. ªaibã
6.5. Schema de introducere a datelor pentru analiza seismicã
7. Exemple simple
7.1. Cadru plan – analiza staticã de ordinul I
7.2. Cadru plan – analiza staticã de ordinul II
7.3. Cadru plan – analiza de stabilitate
7.4. Cadru plan – analiza modalã de ordinul I
7.5. Cadru plan – analiza modalã de ordinul II
7.6. ªaibã – analiza staticã de ordinul I
7.7. Placã simplu rezematã pe contur– analiza staticã de ordinul I
7.8. Placã încastratã pe contur– analiza staticã de ordinul I
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Axis Vm

Manual Axis Vm

Ratings: (0)|Views: 395 |Likes:
Published by Iambroszki Monika

More info:

Published by: Iambroszki Monika on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 35 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 43 to 104 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 112 to 162 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 170 to 285 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 293 to 362 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->