Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
44Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Môi trường vi mô của cafe trung nguyên

Môi trường vi mô của cafe trung nguyên

Ratings: (0)|Views: 5,061 |Likes:
Published by Quang Minh Nguyen

More info:

Published by: Quang Minh Nguyen on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
 
I>
 
Môi trườ 
ng vi mô c
a cafe trung nguyên1.
 
Các y
ế
u t
và l
ực lượ 
ng bên trong doanh nghi
p
Hiện nay, tập đoàn Trung Nguyên có khoảng gần 2000 nhân viên làm việc chocông ty cổ phần Trung Nguyên (TP.HCM), công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên (BMT), công ty cổ phần TM & DV G7, nhà máy cà phê Trung Nguyên (Buôn Ma Thuột), nhà máy cà phê hòa tan Trun
g Nguyên (Bình
Dương) chi nhánh Trung Nguyên Cần Thơ, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Hà Nội, Chi nhánh Trung Nguyên tại Singapore. Ngoài ra, Trung Nguyên còngián tiếp tạo công ăn việc làm cho hơn 15.000 lao đông qua hệ thống quán cà phê nhượng quyền trên cả nước
.
 
Đội ngũ quản lý của tập đoàn Trung Nguyên hầu hết là những người trẻ, đượcđào tạo bài bản, cùng với các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm làm việc trongcác tập đoàn nước ngoài.Một đội ngũ các chuyên gia, tư vấn chiến lược hàngđầu thế giới, đang cùng Trung Nguyên hoạch định cho mục tiêu chinh phục thịtrường thế giới.
 
2.
 
Nh
ững ngườ 
i cung
ng-
Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lựcđàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp. Nếu trên thị trường chỉ cómột vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tớitoàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
 
Tuy nhiên, hiện nay, Trung Nguyên có một hệ thống sản xuất hoạt độngvô cùng hiệu quả . Khi mà các nguồn nguyên liệu dùng cho quá trình sản
 
xuất café hòa tan cũng như các loại café khác, đều là bắt nguồn từ các nôngtrại trồng café do chính Trung Nguyên đầu tư và quản lí. Hay nói cách khácTrung Nguyên chính là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuấtcủa mình. Vì vậy, áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp là vấn đề mà Trung Nguyên không phải đối mặt hiện nay.
 
Hiện nay, trung Nguyên đang có chương trình mở rộng 1000 ha café bền vững ở ĐắcLắc
góp ph
 ần tăng diệ
n tích ngu
 ồ
n nguyên li
u cà phê b
 ề
n v
ng c
a Trung Nguyên lên
 
2.500ha v
i 1.500 h
nông dân tham gia;
nh
 ằ
m nâng cao ch
 ất lượ
ng ngu
 ồ
n nguyên li
ệu để
 t
o nên nh
ng s
n ph
 ẩm cà phê đặ
c bi
t. Áp d
ng tiêu chu
 ẩ
n UTZ cho các vùng nguyên li
u.
Qua đó, Cty Trung Nguyên đả
m b
o vi
c truy nguyên ngu
 ồ
n g
 ố
c s
n ph
 ẩ
m, góp ph
 ầ
n b
o v
 
môi trườ
ng, tuân th
 
các qui đị
nh v
 ề
 
thương mại và công ước lao độ
ng qu
 ố
c t
 ế, đáp
ng cáctiêu chu
 ẩ
n kh
 ắ
t khe c
a th
 
trường, đặ
c bi
t là th
 
trườ
ng th
 ế 
gi
i.
 
3.
 
Các trung gian marketing
Đi tiên phong trong việ
c áp d 
ụng mô hình kinh doanh nhượ 
ng quy 
 ề
n
i Vi 
t Nam, hi 
n nay,
Trung Nguyên đã có gần 1000 quán cà phê nhượ 
ng quy 
 ề
n trên c
 
nướ 
c và 8 quán
ở 
 
nướ 
c ngoài 
như: Mỹ 
 , Nh
t, Singapore, Thái Lan, Trung Qu
 ố 
c, Campuchia, Ba Lan, Ukraina. S
n ph
 ẩ 
m cà phê
Trung Nguyên và cà phê hòa tan G7 đã đượ 
c xu
 ấ 
t kh
 ẩu đế 
n 43 qu
 ố 
c gia trên th
 ế 
gi 
ớ 
i v 
ớ 
i các th
ị 
 
trườ 
ng tr 
ọng điểm như Mỹ 
 , Trung Qu
 ố 
c. Bên c
ạnh đó, Trung Nguyên cũng đã xây dựng đượ 
cm
t h
th
 ống hơn 1000 cử 
a hàng ti 
n l 
ợ 
i và trung tâm phân ph
 ố 
i G7Mart trên toàn qu
 ố 
c.
 
vào cu
 ối năm 2011, sả
n ph
 ẩm cà phê hòa tan G7 đã có mặ
t t
i h
th
 ố
ng c
a các t
ập đoàn siêu
th
t
i M
, và E-Mart c
a Hàn Qu
 ố
c. T
 
tháng 10 đế 
n 12-2011, Trung Nguyên xu
 ấ 
t c
ảng hơn
1.400 t
 ấ 
n cà phê vào th
 
trườ
ng M
, và 200 t
 ấ 
n vào h
th
 ố
ng E-Mart và v
 ẫn đang phát triể
n
đề
u. Công ty cho bi
 ế 
t, hình th
c xu
 ấ 
t kh
 ẩ
u tr
c ti
 ế 
p vào h
th
 ố
ng bán s
c
a M
và Hàn Qu
 ố
c là
cơ hộ
i qu
ảng bá thương hiệu G7 nói riêng và thương hiệ
u Vi
t nói chung.
Trung Nguyên cũng hi vọ
ng vi
c t
ập đoàn E
-Mart t
 ấ 
n công vào th
 
trườ
ng Trung Qu
 ốc (đế 
ntháng 1.2011, E-
Mart đã có 27 cử
a hàng t
i Trung Qu
 ố
c), s
 
đem lại cơ hội để
cà phê G7 m
 r
ng xu
 ấ 
t kh
 ẩ
u sang th
 
trườ
ng này.
4.
 
Khách hàng
“Kế 
t n
 ố 
i và phát tri
 ể
n nh
ững người đam mê cà phê trên toàn thế 
gi
ới”.
 S
m
nh này giúp chúng ta hình dung rõ v
 ề
 
Trung Nguyên là ai? Đó chính là nhà cung cấ 
p phê
th
 
trườ
ng Vi
t Nam và th
 ế 
gi
ới, khách hàng mà Trung Nguyên hướng đế 
n không phânbi
t tu
 ổ
i tác, gi
i tính, công vi
c, thu nh
p hay v
 
trí đị
a lý mà là t
 ấ 
t c
nh
ng ai có nhu c
 ầ
u và
đam mê cà phê trên toàn thế 
gi
i. Trung Nguyên có tham v
ng r
 ấ 
t l
ớn là làm cách nào để
th
 ể
 
“kế 
t n
 ố
i và phát tri
 ể
n nh
ững người đam mê cà phê trên toàn thế 
gi
ới”. Và để
có th
 ể
 
đạ
t
đượ
c tham v
ọng đó, Tập đoàn Trung Nguyến đã bắt đầ
u
nh độ
ng b
 ằ
ng nh
ng chi
 ến lượ
cng
 ắ
n h
n và dài h
n, và c
th
 ể
nh
 ấ 
t là chi
 ến lượ
c xây d
ng
“Thủ
ph
cà phê toàn c 
 ầu” 
t
i BuônMa Thu
t. Trung Nguyên xây d
ng các m
c tiêu ng
 ắ
n h
n và dài h
n:
“Thống lĩnh thị 
 
trườ 
ngn
ội đị 
a, chinh ph
c th
 ị 
 
trườ 
ng th
 ế 
gi 
ới” 
, b
 ằ
ng cách d
ch chuy
 ể
n t
chi
 ề
u r
ng sang chi
 ề
u sâu;
đầu tư về
ngành và phát tri
 ể
n h
th
 ống nhượ
ng quy
 ền trong nướ
c và qu
 ố
c t
 ế 
.
5.
 
Các đố
i th
c
nh tranh
5.1: 
Các đối thủ cạnh tranh chính trong ngành:
 
Nói đến các đối thủ cạnh tranh chính của Trung Nguyên chúng ta có thể nhắctới các công ty sau:
 
a)
Nescafe của Nestle
Là nhãn hiệu cà phê hòa tan hàng đầu trên thế giới với bề dày lịch sử 70 năm.
 
Tại Việt Nam thương hiệu này đã trở nên quen thuộc
 
với
 
hầu hết mọi người vàlà một trong những thương hiệu có thị phần cao tại Việt Nam. Hiện tại, Nescafe

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
Bích Thảo Vũ liked this
Bích Thảo Vũ liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Thùy Nguyễn liked this
Thùy Nguyễn liked this
Nôbita Trần liked this
Nôbita Trần liked this
Nôbita Trần liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->