Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
0165-Halk Edebiyati

0165-Halk Edebiyati

Ratings:
(0)
|Views: 575|Likes:
Published by asaf15

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: asaf15 on Apr 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
SÖZ BAŞITürk edebiyatının islamiyet'ten önce ve îslamî dönem genel tasnifi içinde; Türk Halk Edebiyatı kendine has yerini almaktadır. Bu edebiyat; işlediği konuları itibariyle, halkın dilini,duygu ve düşüncelerini, zevkini, millî ve dinî inançlarını esas alarak halk-cumhur sentezinde/her zümreye hitap ederek bütünleştirici bir rol oynamaktadır.Bu edebiyat; milli birlik ve beraberlik ülküsünde vermek istediği mesajları, halkın kolaycaanlayabileceği ve kabullenebileceği bir anlatım tarzı içinde Türkçe olarak onlara ulaştırmayaçalışmaktadır. Elinizdeki bu "Türk Halk Edebiyatı El Kitabı" da bu hedefin bir parçasıdır. Zira bu çahşma; buyandan toplumun ihtiyaç duyduğu konuları, onların anlayabileceği bir şekildeverebilmekte, diğer yandan da üniversitelerimizde okuyan gençlerimizi bu konularda bilimselveriler itibariyle bilgilendirebilmektedir.Ayrıca bu çahşma; hem ilk-orta öğretim programlarındaki bu disiplin ile ilgili konuları, hemde üniversitelerin "Türk Dili ve Edebiyatı" ile "Türkçe Öğretmenliği" ve diğer ilgili bölümlerdeki ders programlarının muhtevalarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, ortaöğretim programlarında yer alan Halk Edebiyatına ait konuları da tespit ederek bunlarıngünümüzde yetersizliğini ve öğretmenler tarafindan daha reel olarak verilmesi gerçeği üzerindede durulmuştur.Türk Halk Edebiyatı El Kitabi'nda; "Türk Dili ve Edebiyatı" ile "Türkçe Öğretmenliği" bölümlerinde okutulan programlardaki bazı kaymaları da yerine oturtmaya çalıştık. Bucümleden olarak, bilim dalı itibariyle Halk Edebiyatına ait olan konuların EğitimFakültelerindeki Eski Türk Edebiyatı I'e kaydırılmasının düzeltilmesi gerektiğini de bilimselveriler içinde vermeeye çalıştık.
 
Türk Halk Edebiyatı El Kitabında Halk edebiyatı türleri ile Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatını,ait türleri ayn ayn verdik. Çünkü birincisi daha çok anonim veya aşık edebiyatı konularını ihtivaetmekte, ikincisi ise bütünüyle, dini-tasavvufi Türk edebiyatıdır ki, bunun bir başka özelliği de,kendi-sine ait törlerin Türkçenin öğretiminde kullanılmasıdır.Bilindiği gibi dini-tasavvufi Türk edebiyatı terminolojisini günümüzde başka isimler adıaltında vermek isteyenler de vardır, kanaatimizce bu yanlış olur. Çünkü bu konu, sadeceTürklere ait dini-tasavvufi temleri işlemektedir ve bu terminoloji artık oturmuştur. Zira budisiplinin temel ideolojisi ve20fikir kaynağı; Türk millî kültürü, islam dinî ve islam tasavvufudur. Bu cümleden olarak buedebiyat; dış unsurları itibariyle, yani vezin ve nazım şekli bakımından çoğu zaman millî ruhuaksettirirken; iç unsurları itibariyle de, yani mefhumlar, mecazlar, dil ve üslup bakımından Türk millî kültürü bünyesinde dinî-tasavvufî inanç ve vecdi ortaya koymaktadır. Bunun sebebi, Türk milletinin islam imanı gibi. İslam tasavvufunu da yine Türk'ün inanma üslubuyla birleştirmişolmasıdır. Çünkü bu edebiyatın kadrosunda, divan ve saz. şairleri bulunmakta ve buedebiyatlara ait nazım şekillerini de müştereken kullanmaktadırlar. Fakat bu edebiyat, her ikiedebiyatı da, hem birbirlerine yaklaştırır, hem de onların hitap ettiği ayrı ayrı zümreleri, kendi bünyesinde halk-cumhur potasında birleştirip bütünleştirerek bir edebiyat köprüsü kurmayaçalışır.Bizim bu çahşmamız; Giriş, altı bölüm ve bibliyografyadan oluşmaktadır.Girişte genel anlamda Türk edebiyatının; kavramlar, edebiyatta ifade tarzları, tarih içindeTürk edebiyatının tarihi gelişimi ve Türk edebiyatının günümüze göre tasnifi üzerinde durduk.Biz burada özellikle yeni bir tasnif denemesi çerçevesinde Türk edebiyatını islam öncesi veIslamî dönem başında; Türk Dili, Türk Halk edebiyatı, Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı. Divanedebiyatı. Aşık edebiyatı. Dünya edebiyatlarının tesirinde kalan Türk edebiyatı, Cumhuriyet
 
dönemi Türk edebiyatı, Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplulukları edebiyatları başlığı altındayeni bir tasnif denemesi ile bir bütünün oluşmasını temine çalıştık Birinci bölümde; Türk Edebiyatı ile ilgili kavramları; edebiyatın tanımı, konusu, muhtevası,metodu; edebî eser vb. hususları ele aldık. Buna bağlı olarak edebiyat tarihinin önemi üzerindedurarak edebiyat-dil-kültür ilişkisini inceledik, edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilgisini kurmayaçalıştık.ikinci bölümde; islam öncesi Türk edebiyatının tarihi seyrini, genel özelliklerini, ilk dönemlerde oluşan sözlü-yazılı eserler ile eski Türk şiîrinde görülen Kirleri kısa anekdotlarlavermeye çalıştık.Üçüncü bölümde; Orta Asya sahası Türk edebiyatında; Türk Kültürü ve İslamiyet arasındakiilişkiler, Türklerin islam öncesi inanç sistemleri, Türkler ve islamiyet, Türklerin islam'ageçmeden önce Araplarla olan temasları, Hz. Muhammed döneminde Türklerin durumu ve Hz.Muhammed'in Türkler hakkındaki hadisleri, ilk fetihler sırasında Türk Arap münasebetleri,Türklerin Müslüman oluşları.. vb'lerini; ayrıca 11-20. yüzyıl arası Orta Asya Türk edebiyatınıngenel özellikleri ile bu yüzyıllarda yaşayan belli başlı mutasavvıflarından; Yusuf Has Hacib,Kaşgarlı Mahmud, Ahmed Edib Yükneki, Ahmed Yesvî, Süleyman Hakim Ata, Şah İsmailSafavî, Mahdum Kulu'mın bu edebiyata katkıları ve temsilleri üzerinde durduk.21Dördüncü bölümde; esas çalışmamızın adını oluşturan Türk Halk edebiyatı hakkında;kavramlar. Halk edebiyatının genel ilkeleri. Halk edebiyatında metodoloji, ilk ve orta öğretim programlarında Halk edebiyatına ait konuların kısa bir değerlendirilmesi, öğretim etkinlikleri, bu derslerde kullanılan araç-gereçler ve öğretim metodlarının uygulanması hakkında müşahhas bilgiler vermeye çalıştık.Beşinci bölümde; Türk Halk Edebiyatını, Ortaöğretim programlarına göre amaç, plan, işlenenkonular, ders araç ve gereçleri vb. açıdan bir değerlendirmeye tabi tuttuk.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MSMTG liked this
periyil liked this
신양섭 liked this
Halime Uygur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->