Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
BOC Titanic 2012 Prog Spreads

BOC Titanic 2012 Prog Spreads

Ratings: (0)|Views: 303|Likes:
Published by Gary Redpath
Belfast Operatic Company Titanic 2012 Programme
Belfast Operatic Company Titanic 2012 Programme

More info:

Published by: Gary Redpath on Apr 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2013

pdf

 
` fd||`nd jyof ugd lg`ayf`m
E`zae Yoiam|om Ugof{|om \uddhdAm 9;;4 ugd Idhj`|u O{dy`ual Lof{`mq~`| `jjoyede ugd gomoty oj idamn ugd jay|uLof{`mq am Aydh`me uo oiu`am ugd yangu| uo{dyjoyf
‗Uau`mal ugd Ft|al`h‑-
 Ugd |go~~`| {yd|dmude am ugd Ny`me O{dy` Got|dom Utd|e`q 0>ug F`q-Om ug`u ga|uoyal oll`|aom ugd lof{o|dy oj ugd ft|al`h( F`tyq Qd|uom( uy`zdhhde jyof @fdyal` uo id oty ntd|u om ugd o{dmamnmangu- @u ugd lomlht|aom oj ug`u jay|u{dyjoyf`mld gd l`fd idgame ugd ltyu`am`me `eeyd||de ugd jthh l`|u `me [yoetluaom Ud`f- Gd |{obd am nho~amn udyf| `iotuugd {yoetluaom gd g`e ct|u |ddm `me ~dmuom uo |`q ug`u ugd |go~ gd g`e |ddm ug`udzdmamn ~`| am ga| o{amaom jau uo ny`ld ugd|u`nd om Iyo`e~`q-Am ga| moud am oty {yony`ffd gd ~youd‘Ugd aed` ug`u( uga| ~ddb( Idhj`|u O{dy`ualLof{`mq ~ahh {ydfadyd uga| |go~ ~gdydugd |ga{ ~`| itahu fd`m| foyd uo fd ug`mA l`m |`q- A `f uotlgde ug`u( ft|al`hhq(
‗Uau`mal‑
~ahh jam`hhq id lofamn gofd( |tmniq ugd ny`melgaheydm oj au| itahedy| “uotlgde `me joydzdy ny`udjth‖-Idjoyd ga| ed{`yutyd i`lb uo ugd Tmaude\u`ud| F`tyq Qd|uom n`zd ga| dmugt|a`|ual|t{{oyu uo oty {h`m uo |u`nd ugd |go~ `n`amam 9;09 uo f`yb ugd ldmudm`yq oj Uau`mal‑|f`aedm zoq`nd- Uo&mangu ugd Idhj`|u O{dy`ual Lof{`mq~go|d yoou| had am ugd gd`yu oj I`hhqf`l`yyduu( ugd uo~mh`me am ~galgG`yh`me `me ^ohjj ~`| jotmede `meedzdho{de ug`mb qot fo|u |amldydhq joyqoty |t{{oyu uga| dzdmamn( ^d uyt|u ug`uuga| {o~dyjth {yoetluaom ~galg lomu`am| |oftlg `tugdmualauq ~ahh dm|tyd ug`u qot ~ahhg`zd ` uythq( ‗Nyd`u mangu uo ydfdfidy‑-
Ugof{|om \uddhd
{|
` ~oye jyof ugd {yd|aedmu
A g`zd iddm `|bde om oll`|aom…
‘…~go dw`luhq a| Idhj`|u O{dy`ualLof{`mq?‖
 Ugd `m|~dy a| zdyq |af{hd! @ nyot{ oj jyadme| `me lohhd`ntd| jyof `hh ~`hb| oj hajd“ |utedmu|( ugd tmdf{hoqde( {yojd||aom`h|(uy`ed|fdm( yduayde( gofdf`bdy|( lazah|dyz`mu|( it|amd|| o~mdy| & `fomn|uougdy|- Ugd omd ugamn ~d g`zd am loffoma| ugd hozd oj lgoy`h ft|al2 ugd hazd ft|al`h|u`nd `me {dyg`{| dzdm ugd tmaptd ugyahhoj {dyjoyfamn om ugd |u`nd oj ugd id`tuajthugd`uyd ug`u a|( Idhj`|u‑|( Ny`me O{dy`Got|d- @u uga| uafd( ~d `yd gomotyde uo g`zdugd tmaptd o{{oyutmauq uo {yd|dmu om|u`nd
‗Uau`mal Ugd Ft|al`h‑
( `u ` uafd oj ldhdiy`uaom `me loffdfoy`uaom & iougoj ugd `lgadzdfdmu `me ugd j`ud oj ` {`|undmdy`uaom loamlaeamn dw`luhq 0;; qd`y|`judy ugd |`ahamn `me |ti|dptdmu |ambamnoj ugd nyd`u |ga{- @| ~d yd|{dlujthhq nyo~amuo oty |u`nd lg`y`ludy yohd|( ~d ydhazdugd go{d|( `|{ay`uaom| `me dfouaom| oj ugd {`||dmndy| `me lyd~ & yd`h {do{hd “ameazaet`h|( joydzdy affoyu`ha|de am ga|uoyq`| ugdq |du ojj om ug`u j`udjth zoq`nd-^d ug`mb qot joy u`bamn ugd zoq`nd ~augt|( nduuamn uo bmo~ |ofd oj ugo|d ug`u|du |`ah( jddhamn ugd dfouaom `me idlofamn{`yu oj ugd hdndme & joydzdy `||ola`ude ~augIdhj`|u-Am fq 5; qd`y| `| ` fdfidy oj Idhj`|uO{dy`ual Lof{`mq( au a| fq {yazahdnd`me {hd`|tyd uo g`zd iddm au| DwdltuazdLg`ayf`m joy ugd h`|u 4 qd`y| ozdy|ddamn `{dyaoe oj edzdho{fdmu `me lg`mnd am ugdlof{`mq‑| joyutmd|( ldhdiy`uamn au| 4;ug`mmazdy|`yq `me mo~ {yd|dmuamn uga| |go~`u ` tmaptd uafd am Idhj`|u‑| Ga|uoyq- Uomangu go~dzdy( A |af{hq amethnd am fqgoiiq om |u`nd( `| jay|u lh`|| {`||dmndyCogm I- Ug`qdy( Zald [yd|aedmu oj ugd[dmm|qhz`ma` Y`ah~`q-Idhj`|u O{dy`ual Lof{`mq f`q id otym`fd( itu ugdyd‑| |o ftlg foyd uo au!A eo go{d qot dmcoq uomangu‑| {dyjoyf`mld-A `h|o go{d qot fangu za|au oty ~di|aud-Iduudy |uahh( aj qot‑yd amudyd|ude am hd`ymamnfoyd `iotu oty joyuglofamn |go~| `melomldyu|( oy go~ qot uoo l`m ndu amzohzde(~gq mou eyo{ t| `m df`ah oy amedde lomu`lut| om
j`ldioob-lof/idhj`|uo{dy`ual
oyjohho~ t| om
U~auudy-lof/idhj`|uo{dy`ual-
 ^d‑e habd uo gd`y jyof qot- Ug`mb qot-
E`zae Yoiam|om
Lf{` L`f`
Utd 05ug & \`u 07ug @tnt|u 9;09
Idh`|u ^`udyyomu \uteao( 7{f
'
F`  \`ye` `
9
{f
!
Iow Ojld3 ;97 1;<< 5544  Ioob Omhamd `u ~~~-~`udyyomu-lo-tb 
Ptoud
UAU@MAL
~gdm ioobamnjoy ` |{dla`hea|lotmu &
Ualbdu| omhq ¬09!
Ptddm‑| Ft|al \oladuq Ugdud Not d|dmu---
 @ `f`y {ye {ye i `yy`nf ~ Cj ^iyny He  i`hj j Y*G U`y`h M~ Qyb 
\{dla`h Ojdy &
Ualbdu| joy ¬09( z`hae tmuah <0|u F`q 9;09 `me `z`ah`ihd om `hh uo{ {yald ualbdu| ~gdm ptouamn |{dla`hea|lotmu loed

`u ugd ^`udyjyomu d`uyd Iow Old- Nyot{ Ea|lotmu `h|o `z`ah`ihd om nyot{| oj 0;"
 
|`ahamn amuoga|uoyq
 Ugd G`yh`me `me ^ohjj lyd~ ug`u h`ae ugdjay|u |uddh {h`ud oj |ga{ 5;0‑| bddh om ugdfoymamn oj F`ylg <0( 01;1( {yoi`ihqugotngu mougamn foyd `iotu au `| ugdqgd`ede gofd `lyo|| Idhj`|u‑| Ptddm‑|Iyaend ug`u mangu- Ugdq g`e |ddm au `hhidjoyd( oj loty|d( ` jd~ |goyu fomug|d`yhady- Ugd na`mu |ga{ u`bamn |g`{d am ugdmdwu |ha{~`q( ugd Ohqf{al( ~`| ugd {aomddyoj ugd md~ f`||azd hamdy| ug`u ~dydidamn itahu joy ugd htly`uazd moyug @uh`muallyo||amn- Ohqf{al ~`| ugd amaua`h hdza`ug`muo id lomldazde `me itahu om Ptddm‑|A|h`me- @| ugd jay|uioym au g`e n`amde `hh ugd`uudmuaom- Iq ugd uafd 5;0‑| lyd~ nou eo~muo ~oyb( ugd mozdhuq ~`| {yoi`ihq ~d`yamn
 @{yah 0;( 01093 Moom
 Ugd Y-F-\- Uau`mal l`|u| ojj `me idnam|gdy f`aedm zoq`nd-
:3<;{f
  Ugd Uau`mal yaed| `u `mlgoy am Lgdyiotyn(Jy`mld-
730;{f
  Ugd Uau`mal hd`zd| joy Ptddm|uo~m( Aydh`me-
 @{yah 00
( 01093 03<;{f Ugd Uau`mal hd`zd| Ptddm|uo~m joy Md~ Qoyb-
 @{yah 09 `me 0<( 0109
 Ugd Uau`mal |`ah| ugyotng l`hf( lhd`y~d`ugdy-
 @{yah 05( 01093 \tme`q
\aw ald ~`ymamn| `yd ydldazde etyamn ugde`q-
0035;{f
 Ugd hoobotu| |dd `m aldidyn ed`e `gd`e- Ugd Uau`mal lohhaed| ~aug ugd aldidyn om ugd|u`yio`ye |aed oj gdy io~- Gthh {h`ud| `yditlbhde `me {adylde ozdy ` <;; joou homn`yd`- \aw `ay lg`fidy| `yd jhooede ~aug~`udy & ugd |ga{ a| ed|anmde uo ~aug|u`meugd ho|| oj omhq ugydd lg`fidy|-
0034;{f
^`udy g`| {otyde am `me ya|dm 05 jddu amugd jyomu {`yu oj ugd |ga{-
093;;`f
L`{u`am \faug a| uohe ug`u ugd |ga{ a||ambamn `me l`mmou h`|u homn- Ugof`| @meyd~| `eza|d| ugd L`{u`am ug`u ~aug ugdho|| oj ugd `ay lg`fidy|( ugd Uau`mal ~ahh|u`q `jho`u joy omhq ` lot{hd oj goty|- UgdL`{u`am nazd| ugd oyedy joy ` y`eao ea|uyd|||anm`h uo id |dmu otu-
093;4`f
 Oyedy| `yd nazdm uo tmlozdy ugd hajdio`u|`me uo ndu ugd {`||dmndy| `me lyd~ yd`eqom edlb-
09394`f
Ugd oyedy a| nazdm uo |u`yuho`eamn ugd hajdio`u| ~aug ~ofdm `melgaheydm jay|u- Ugd L`y{`uga`( |otugd`|u oj ugd Uau`mal iq `iotu 47 fahd|( {alb| t{ `ea|uyd|| l`hh `me affdea`udhq gd`e|( jthh|{dde uo ugd yd|ltd-
09354`f
Ugd jay|u oj ugd hajdio`u| `yd|`jdhq ho~dyde `~`q- Au l`m l`yyq :4 {do{hditu {thh| `~`q jyof ugd Uau`mal l`yyqamnomhq 97- Ugd jay|u oj dangu ea|uyd|| yolbdu|a| jayde-
0304`f
Ugd uahu oj ugd edlb nyo~|amlyd`|amnhq |udd{dy- Hajdio`u| mo~ idnamuo hd`zd foyd jthhq ho`ede-
035;`f
Fo|u oj ugd joy~`ye hajdio`u| g`zdiddm ho~dyde- [`||dmndy| mo~ fozduo~`ye| ugd |udym oj ugd |ga{-
93;4`f
Ugd h`|u hajdio`u hd`zd|- Ugdyd `ydmo~ ozdy 0(4;; {do{hd hdju om io`ye ugd|ambamn |ga{- Ugd uahu om ugd Uau`mal‑| edlb|nyo~| |udd{dy `me |udd{dy-
930>`f
Ugd h`|u y`eao l`hh joy gdh{ a||dmu otu- L`{u`am \faug udhh| ga| lyd~ ‘Au‑|dzdyq f`m joy gaf|dhj!‖ Ugd Uau`mal‑| io~{htmnd| tmedy- F`mq {`||dmndy| ctf{ozdy io`ye- Ugd joy~`ye jtmmdh lohh`{|d|(lyt|gamn ` mtfidy oj {do{hd-
9307`f
 Ugd |ga{‑| hangu| ihamb omld `meugdm no otu- \dzdy`h |tyzazoy| |dd ugd |ga{iyd`b am u~o- Ugd io~ |dluaom |amb|-
939;`f
Ugd Uau`mal‑| |udym |dluaom |duuhd|i`lb amuo ugd ~`udy( idlofamn hdzdh joy `jd~ fofdmu|- \ho~hq au jahh| ~aug ~`udy `me`n`am au uahu| au| dme gang amuo ugd `ay( idjoyd|ambamn amuo ugd |d`- Ugo|d |uytnnhamn amugd alq ~`udy |ho~hq jyddsd uo ed`ug-
<3<;`f
Ugd yd|ltd |ga{( L`y{`uga`‑|yolbdu| `yd |angude iq ugd |tyzazoy|hajdio`u|-
530;`f
 Ugd jay|u hajdio`u a| {albde t{ iqL`y{`uga`-
734;`f
 Ugd L`y{`uga` hd`zd| ugd`yd` iotme joy Md~ Qoyb( l`yyqamn`{{yowaf`udhq >;4 |tyzazoy|-
 @{yah 07( 0109( 13;;{f
 Ugd L`y{`uga` yd`lgd| Md~ Qoyb-ojj- Au ~`| ugd jtutyd( itu au ~`| `h|o ct|u`mougdy |ga{- Ga|uoyq udhh| t| ougdy~a|d oj loty|d( \ga{ 5;0( h`udy bmo~m uo ugd ~oyhe`| ugd YF\ Uau`mal( ~`| jy`luaom`hhq ianndyug`m gdy |a|udy |ga{ `me am etd loty|d`||tfde ugd f`muhd oj ugd h`ynd|u |ga{am ugd ~oyhe- Ftlg a| f`ed oj Uau`mal‑|h`tmlg itu Ohqf{al g`e ~aumd||de |afah`yi`hhqgoo ugd {ydzaot| qd`y- Iq ugd uafd Uau`mal ~`| jauude otu `me f`ed yd`eq joygdy cotymdq uo ^gaud \u`y Hamd Idyug 55`u \otug`f{uom jyof ~gdyd |gd ~`| uof`bd gdy f`aedm cotymdq uo Md~ Qoyb(Ohqf{al ~`| `hyd`eq am |dyzald om ugd @uh`mual yotud- \otug`f{uom `me Md~ Qoyb~dyd `hyd`eq nduuamn t|de uo ugd|d |t{dyhamdy|- Uau`mal ~`| |af{hq uo g`zd amlyd`|deugd lgoald( l`{`lauq `me ugd o{thdmldojjdyde iq ugd ^gaud \u`y Hamd- \gd ~`|fd`mu uo g`zd |`ahde amuo Md~ Qoyb am |uqhdam fae&@{yah l`yyqamn |ofd oj ugd ~oyhe‑|yalgd|u `me {ooyd|u {do{hd am gdy |{`laot|`lloffoe`uaom( omd |du `llt|uofde uougd jamdy ugamn| am hajd( ugd ougdy `|{ayamn uoug`u hajd|uqhd- Gtf`m nydde( lof{yofa|d`me lof{ha`mld ~dyd uo u`bd ` g`me amugd {yolddeamn|- @{yah 05( 0109( `u 50‑55‖M( 4;‑ 95‖^( 5;; fahd| ojj ugd lo`|u oj Md~jotmeh`me( ~`| |du uo idlofd ` manguuo ydfdfidy-
Au ~`| h`ud am F`ylg 01;1 ~gdm ` nyot{ ojG`yh`me `me ^ohjj fdm idn`m ~oyb om ugd|dlome oj ugd md~ na`mu Ohqf{al lh`|| hamdy|om Ptddm‑| A|h`me- Uo ugdf au ~`| fdydhq |ga{mtfidy 5;0- Ugydd qd`y| h`udy( ozdy ` {dyaoe ojjoty e`q|( ugd zd||dh ~`| uo idlofd ugd fo|uj`fot| |ga{ am ugd ~oyhe-
 Uau`mal hd`zamn Idhj`|u Hotng dm yotud uo \otug`f{uom-
lotmueo~m uo ea|`|udy 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rodrigo liked this
Hangman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->