Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caiet de Sarcini Urdinita

Caiet de Sarcini Urdinita

Ratings: (0)|Views: 218|Likes:
Published by mihai_iscru

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: mihai_iscru on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

 
 –„Regularizare pârâu Urdiniţa pe sectorul localităţii Botoşeşti-Paia – confluenţă pârâu Brabova (loc. Pietroaia), judeţul Dolj" 
CAIET DE SARCINI
1.6. TEMA DE PROIECTARE CU FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢIIINVESTIŢIEI
Pârâul Urdiniţa face parte din B.H. Jiu, este afluent de stânga de ordinul I al pârâuluiBrabova si are codul cadastral VII.1.043.02.02.10.0.Cursul pârâului Urdiniţa are o lungime de 33 km, şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 50kmp cu un coefficient de sinuozitate de 1,05.Lucrarile de amenajare a albiei pârâului Urdiniţa se propun pentru stoparea şi prevenireafenomenelor de eroziune şi punerea în sigurantă a gospodariilor din zonă. Lucrările deregularizare trebuie scoată de sub efectul inundaţiilor gospodăriile ţărăneşti riveranecursului de apă din intravilanul localităţilor străbătute de pârâu.
CAP.1. DATE GENERALE1.1.
 
DENUMIREA OBIECTIVULUI DEINVESTIŢIE :
„Regularizare u Urdiniţa pe sectorullocalităţii Botoşeşti-Paia - confluenţă uBrabova (loc. Pietroaia), judeţul Dolj"
1.2. AMPLASAMENTUL
Tronsonul de râu analizat are o lungime decca. 23km, şi stbate următoarele localiţi începând de la conflunţa cu pârâul Brabova spreamonte: satul Pietroaia care aparţineadministrativ de comuna Sopot, satul Urdiniţacare aparţine administrativ de comuna Brabova,satul Gogoşiţa care aparţine administrativ decomuna Gogoşu şi comuna Botoşrşti-Paia.
1.3 . TITULARUL INVESTITIEI:
Ministerul Mediului şi Pădurilor 1.4.
BENEFICIARUL INVESTITIEI:
A.N.A.R. A.B.A. Jiu - Craiova
1
 
 –„Regularizare pârâu Urdiniţa pe sectorul localităţii Botoşeşti-Paia – confluenţă pârâu Brabova (loc. Pietroaia), judeţul Dolj" 
Proiectul trebuie sa prevadă lucrari de regularizare, calibrare si consolidare a albiei pârâuluiUrdiniţa, astfel încat secţiunea nou creată permită tranzitarea debitelor cu asigurareconform clasei de importanţă a lucrărilor proiectate. În prezent albia minoră este colmatată datorita transportului solid dinspre partea superioarăa bazinului şi este plină cu vegetaţie ceea ce reduce considerabil capacitatea de transport aalbiei la ape mari.Ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute in bazinul hidrografic al pârâului Brabova învara anului 2005 şi primăvara anului 2006, volumele de apă acumulate au deversat malurileieşind din albie.Curgerea cursului de apă analizat are un caracter torenţial caracterizat prin debite mariacumulate într-o perioadă redusă de timp
 
 în cazul unor precipitaţii cu intensitate mare şi medie.Procesele geomorfologice din albia râului se materializează prin transport mare de materialsolid în special pe cursul său mijlociu şi superior. Capacitatea redusă de transport a albieiprecum şi capacitatea redusă de tranzitare a podurilor şi podeţelor, în cea mai mare partesubdimensionate, au dus în timp la colmatarea albiei. În timpul apelor mari, datoricapacităţii de transport reduse, apa a deversat malurile producând inundaţii.S-au înregistrat importante pagube materiale prin inundarea localităţilor situate de-a lungulcursului pârâului Urdiniţa- Botoşeşti-Paia, Gogoşiţa, Urdiniţa şi Pietroaia, fiind afectate 33 decase, 12km drum judeţean, 7 poduri şi podeţe, 52 fântâni şi 40 ha teren agricol. Având în vedere frecvenţa inundaţiilor produse în ultima perioadă cât şi căderile masivede precipitaţii, pentru preîntâmpinarea unor evenimente cu repercursiuni grave asuprapopulaţiei, infrastructurii şi mediului înconjurător, sunt necesare lucrări de reprofilare şirecalibrare a albiei şi diguri de apărare în zonele joase în vederea asigurării tranzităriidebitului de calcul, şi punerea în siguranţă a gospodăriilor din zonă şi evitarea produceriialtor evenimente majore.Lucrarile de protecţie împotriva inundaţiilor sunt lucrări pe deplin necesare şi justificate întrucât pagubele care s-ar putea produce prin erodarea malurilor şi inundarea zonelor joasepot afecta case, anexe gospodaresti, drumuri de acces.
CAP.2. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL2.1. SITUATIA ACTUALA si informatii despre entitatea responsabila cuimplementarea proiectului;
Pârâul Urdiniţa are o albie cu lăţimea de 3-6 m şi o înălţime de mal medie de 0.7-2.70,ajungând în partea amonte a bazinului la înălţimi de mal de 3-4m.
2
 
 –„Regularizare pârâu Urdiniţa pe sectorul localităţii Botoşeşti-Paia – confluenţă pârâu Brabova (loc. Pietroaia), judeţul Dolj" 
Pârâul are un traseu relativ rectiliniu, mai puţin la confluenţa cu pârâul Brabova undeformează coturi şi meandra ample cu variaţii ale secţiunii de scurgere.Patul albiei este alcătuit din nisipuri, argile, prafuri argiloase în amestec cu materialnecoeziv, nisip şi pietriş.Malurile sunt în general îmbrăcate în vegetaţie arboricolă – arinişuri.Pe tronsoanele dintre localităţi, în special acolo unde panta hidraulică scade, pârâul dispare în aluviunile nisipoase recente, după care reapare în aval.Pe ansamblu, pârâul Urdiniţa prezintă secţiuni de scurgere şi pante hidraulice insuficientepentru tranzitarea debitelor de viitură.Lucrările de amenajare propuse
 
au ca rol apărarea impotriva inundaţiilor prin lucrăride recalibrare şi reprofilare cu şi diguri de apărare in zonele joase ale localităţilor susmenţionate.
Satul Pietroaia
este sttut de ulUrdina pe o lungime de cca 1,6km, întreprofilele P1-P17, conform planului de încadrare în zonă (planşa nr.1). Între confluenţa cu pârâulBrabova şi podul de beton de pe drumulcomunal, pe o lungime de cca 300ml suntexecutate diguri de remu încastrate în rambleulpodului. Digurile au lăţimea la coronament de3,0m şi pante ale taluzelor de 1:2. Albia are olăţime de 2,0m la bază. Digul mal stâng a fost deversat la viiturile din anii 2005-2006, inundândgospodăriile de pe mal..Sunt necesare lucrări de decolmatare şi recalibrare a albiei precum şi supraînălţareadigurilor existente la cote care să permitătranzitarea debitului de calcul. Amonte de podul de beton, în zona profilelor P5-P10, cursul ului prezinmai multemeandre ample, ceea ce a dus în timp lacolmatarea albiei cu reducerea seiunii descurgere în zona podului. Totodată, la ape mari seactivează eroziuni ale malului stâng care pun înpericol gospodăriile riverane.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->