Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Svoboda-2012-16

Svoboda-2012-16

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:
Published by SVOBODA
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Apr 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2014

pdf

text

original

 
[VICIAOFi~bana hb ?78; hb Dns{nx Khqx, BDZ~c`h{gna cx qgn ^msohbhob Boqhibo` O{{ikhoqhib
Йка,щукиавйъвЫдъкќеы/ 
Ъід ??8, ЬЗЯНI ?6, Й‘ЩУЕЗЦЩ, 3: ДГІУЕЩ 3:?3 ЪВДЫ
|||"{viciao%bn|{"kie
Гзбкё Ыдъкќеярдзи Екъвбези Явтм
Vi`" ??8, Bi" ?6, FSHAOX, OZSH@ 3:, 3:?3!?"::
ІГКЕВ%СЪКЕДІГЯРД" ‑ ?3 дгіуещг Ігкев%Съкедігярды гібпынвяр ыъвьзя%уо гібдъзуущ йоъчвлв ы ягіуі йка‘щуездк‒Йнкяуыека, шв ео мнкакнз ягвќю йъз%ящл‐" Мекдвгв, шв якао ы цои боер гібмек%ькёурящ ?::%ніуущ м Бещ Йоъчвќ Йнкяув%гвќ Йъзящлз"Ы гібдъзууі гмщнз ыькяур йнкяуыез мІгкев%Съкедігярдк, Двнвазќ, Нргвгк,Уоъевйвнщ, Дзёгк, Ныцрдк ук Ьоъеігціг"Гіукнреы йъвавгы гзлвнвязг вбзе м іеі%ціщувъіг мкювбы Укъкя Моер"М гіукеещаз бв йъзяыуеію мгоъеынзярйнкяуые і лвнвгк впнкяевќ ъкбз Внодяке%боъ Язь, йвякбезд Ігкев%СъкедігярдкГідувъ Кеычдогзьыя, мкяуыйезд лвнвгзВпнкяевќ боъжкгевќ кбаіеіяуъкціќ ЪвакеІгкезцрдзи ук вбзе м доъігездіг Йнкяуы г Ыдъкќеі Тъіи Тмзь"Лъвчі ек йка‘щуезд мпзъкнз йіг ъвды"Бнщ црвлв йнкяуыез йъвбкгкнз нзяуігдз,йъвгвбзнз дынруыъеі мкювбз ук кгдців%ез" Бв мпвъы свебіг бвныьзнзяр лъвак%бщез м ъімезю аіяу Ыдъкќез ук м%мк двъбв%еы" Гнкяезаз язнказ міпъкев >: узя" лъе"м еовпюібезю ?3: узя" лъе" Іечы ькяузеы гзбінзнк м птбжоуы аіярдк гнкбк"Кгувъ йка‘щуездк ‛ йъздкъйкуярдзиядынрйувъ Гвнвбзазъ Бвгпоетд" Гіемвпъкмзг текдк ы йнкяувгваы вбевяуъвќмъкмдк ?83> ъвды м акебъігеза екйноь%ездва ук вънва г ъыдкю" Якао цо йвдв%ніеещ йнкяуыеіг екикдузгеічо пък%нв ыькяур ы екцівекнрев%гзмгвнреіипвъвурпі"
'ЙЪКГБК hf"~o(
Йоъчзи ы ягіуі йка‘щуезд йнкяуыека
Йка‘щуезд г Ігкев%Съкедігярды ‒Йнкяуыека,шв ео мнкакнз ягвќю йъзящл‐"
Ыдъкќеці Еіаоььзез ыгіибыур бв ЯДЫ
АТЕЮОЕ" ‛ ? дгіуещ йъомзбоеу Ягіув%гвлв Двеҟъояы Ыдъкќеціг 'ЯДЫ( ЁглоеªЬвніивьвнзг мкяібкеещ швбв яугвъоеещ ыдъкќе%ярдвќ дъкивгвќ цоеуъкнревќ ъойъомоеукціќ гЕіаоььзеі ук гзяуыйзг ек двесоъоеціќ Ягі%увгвќ Двесоъоеціќ Ыдъкќеярдзю Боъжкг%езцрдзю Вълкеімкціи 'ЯДЫБВ( г Атеюоеі"Ы мкяібкееі гмщнз ыькяур пнзмрдв1:ªйъобяукгездіг аіяцогзю ыдъкќеярдзюлъвакбярдзю вълкеімкціи" Пынв йъзиещувъічоеещ йъвгояуз црвлв ъвды ыяукевгьзим‘ќмб, бнщ йъвгобоеещ щдвлв впъкев вълкеі%мкціиези дваіуоу"Ё" Ьвніи гзяуыйзг м бвйвгіббт йъв йъів%ъзуоуеі екйъщадз йъкці ЯДЫ"Йъомзбоеу ЯДЫ йвпыгкг ек Яныжпі Пвжіиг Ыдъкќеярдіи лъодв%дкувнзцрдіи дкуобъіЙъоягщувќ Пвлвъвбзці і яг" Кйвяувнк КебъіщЙоъгвмгкевлв, мыяуъігящ м йкъвюва в" Гвнв%бзазъва Гіиувгзьоа ук ивлв йваіьездва в"Кебъіёа Базуъздва"ЯДЫ
Йъомзбоеу Ягіувгвлв Двеҟъояы Ыдъкќеціг ЁглоеªЬвніи яоъоб йъобяукгездіг ыдъкќеярдзювълкеімкціи Еіаоььзез"
ЯЧК, ДЫД вяыбжытургзъвд Г" Ігкшоедвгі
Ы ‒Ягвпвбі‐ ?; дгіуещ пынв вйъзнтбеоев йвгібваное%ещ йъв мкяыбжоеещ г Дзёгі двнзчервлв йоъчвлв мкяуый%ездк аіеіяуък впвъвез Гкноъіщ Ігкшоедк ‒мк йоъогз%шоеещ яныжпвгзю впв‘щмдіг‐ бв й‘щуз ъвдіг ыг‘щмеоеещ" Югвъзи Г" Ігкшоедв йіб ькя ъвмлнщбы яйъкгз ножкг екевчкю" Бв ъобкдціќ екбіичнз гаішоеі езжьо мкщгзЙвявнряугк ЯЧК г Ыдъкќеі ук Двеҟъояы Ыдъкќеціг Дкек%бз м вяыбжоееща црвлв гзъвды" ДЫД мкднздкё дкекб%ярдзи ыъщб гжзуз мкювбіг ек йібуъзакеещ боавдъкуіќ г Ыдъкќеі"
Мкщгк Йвявнряугк ЯЧК г Ыдъкќеі
Ы мг‘щмды ім мкяыбжоееща двнзчервлв гздвеыгкьквпвг‘щмдіг аіеіяуък впвъвез Гкноъіщ Ігкшоедк аз лнз%пвдв ъвмькъвгкеі цза вяукееіа йъзднкбва гзпіъдвгвлвйъкгвяыббщ г Ыдъкќеі" Аз мкднздкёав бв мгінреоеещ Ігк%шоедк, вявпнзгв м влнщбы ек яуке ивлв мбвъвг‘щ йіянщ ?7аіящціг бвяыбвгвлв ыг‘щмеоеещ"?; дгіуещ
Мгоъеоеещ Двеҟъояы Ыдъкќеціг Дкекбз
Ыдъкќеярдв%дкекбярдк лъвакбк лнзпвдв яуыъпвгкекгзъвдва, гзеояоеза г ювбі яыбвгвлв ъвмлнщбы ?3 дгіуещяувявгев гздвеытьвлв впвг‘щмдз аіеіяуък впвъвез Гкно%ъіщ Ігкшоедк, мкяыбжоевлв бв й‘щуз ъвдіг йвмпкгноеещгвні йіянщ ?7%аіящьевлв ыг‘щмеоеещ ек йібяукгі ‒мнвгжз%гкеещ яныжпвгза яукевгзшоа‐" ªГіе ё уъоуіа аіеіяуъва ы дкпіеоуі ыг‘щмеоевлв йъвгібездк вйвмзціќ ук двнзчервлвЙъоа‘ёъ%аіеіяуък Тніќ Узавчоедв, двуък пынк мккъочув%гкек г вяукееі аіящці ек кекнвліьезю йібяукгкю" Цо яукнвящйіянщ й‘щуз мгзеыгкьоер, гзяыеоезю йъвуз аіеіяуък екгдв%нзчервлв яоъобвгзшк г двнзчерваы ыъщбі Т" Узавчоедв‛ Ловъліщ Сінійьыдк, двуъзи пыг мкяыбжоези ек уъз ъвдзйвмпкгноеещ гвні мк бвлвгіъ м тъзбзьевт сіъавт йъвъвмгібды г Ьвъеваы авъі" Т" Узавчоедв пынк мкяыбжоекбв яоаз ъвдіг йвмпкгноеещ гвні ук бв уървю ъвдіг мкпвъв%ез ек мкещуущ боъжкгезю йвякб мк йібйзякеещ лкмвгвќ ылв%бз м Ъвяіёт, шв ё ‒еояйъзщунзгвт бнщ Ыдъкќез‐ "ДЫД мкднздкё ыъщб Дкекбз всіціиев ук йыпніьев гзянв%гзуз ягвё еояюгкноеещ црвлв уъзгвжевлв мезжоеещ ъіг%ещ боавдъкузьевќ йъкдуздз ук йъкг нтбзез г Ыдъкќеі"Щд ъомынруку йоъоянібыгкер і йвлъвм, яйъщавгкезю йъв%уз йвніузьевќ вйвмзціќ— пыбо быжо гкждв бнщ аіжекъвбев%лв яйігувгкъзяугк гзмекуз ноҟіузаеіяур акипыуеію йкънщ%аоеуярдзю гзпвъіг ы жвгуеі 3:?3 ъвды"Дкекбк йвгзеек мкднздкуз ыдъкќеярды гнкбы йъзйзезузйъкдузды йвніузьев авузгвгкезю яыбвгзю йъвцояіг, мкпом%йоьзуз яйъкгобнзгзи яыбвгзи йъвцоя і ҟкъкеуыгкуз вяев%геі йъкгк нтбзез, г уваы ьзяні екножео аобзьео впянылв%гыгкеещ" Йвгек гібяыуеіяур екножевќ йъкгвгвќ йъвцобыъзйъвбвгжыё мкйнщавгыгкуз аіжекъвбеы ъойыукціт Ыдъкќ%ез"Дкекбк йвгзеек йвянкуз ьіудзи язҟекн ЙъомзбоеувгіГідувъвгі Щеыдвгзьогі, шв укдвлв ъвбы біќ йъзмгобыур бвяоъивмезю екянібдіг, гднтьктьз мклъвмы йоъолвгвъіг аіжДкекбвт і Ыдъкќевт швбв ылвбз йъв гінреы увълігнт" Азйъвязав, швп Дкекбк, щд і ъкеічо, гібілъкгкнк йъзецзйв%гы ъвнт ы мкюзяуі йъкг нтбзез г Ыдъкќеі, яйзъктьзяр екнібоъяугв, шв ивлв іеіцітгкг Йъоа‘ёъ%аіеіяуъ Яуіг Лкъйоъйіб ькя ивлв гімзуз г Ыдъкќеы г жвгуеі 3:?: ъвды і щдо йъв%бвгжыёурящ і ярвлвбеі, двнз Аіеіяуоъ аіжекъвбевлв яйіг%ъвпіуезцугк Погоъні Вбк гібгібыё Ыдъкќеы"?6 дгіуещ
 
ЯГВПВБК, ЙЩУЕЗЦЩ, 3: ДГІУЕЩ 3:?3 ЪВДЫBi" ?63
 
Ео йыяузнз К" Щцоетдк бв Т" Узавчоедв
ДЗЌГ" ‑ Лоеоъкнрек йъвдыъкуыък ?< дгіуещгібавгзнкящ екбкуз екъвбеваы бойыукувгі,йъвгібездвгі йкъуіќ ‒Съвеу Маіе‐ КъяоеіёгіЩцоетдвгі бвмгін ек мыяуъіь црвлв ж бещ м дв%нзчеіа йъоа‘ёъ%аіеіяуъва Ыдъкќез Тніёт Уза%вчоедв" ªК" Щцоетд йнщеыгкг вплвгвъзуз йъв%цоя вп‘ёбекеещ вйвмзціќ" Йъв цо йвгібвазнзы йъоя%яныжпі ‒Съвеуы Маіе‐" Ы йвгібваноееімкмекькёурящ, шв ‒Съвеу Маіе‐ ггкжкё ‒гібав%гы Лоеоъкнревќ йъвдыъкуыъз йвніузьев гав%узгвгкевт ук яйъщавгкевт ек мъзг йъвцояывп‘ёбекеещ вйвмзціќ г Ыдъкќеі‐" Ы йъоя%яныжпіеклвнвязнз, шв, еомгкжктьз ек гібавгы Лоей%ъвдыъкуыъз, К" Щцоетд гяо вбев гжзгкузаоыяію мкювбіг бнщ мыяуъіьі м Т"У завчоедв" < дгіу%ещ К" Щцоетд мгоъеыгящ бв Лоейъвдыъвък м мкщ%гвт швбв мыяуъіьі м Т" Узавчоедв, щдк йоъопы%гкё ы Дкькеігярдіи гзйъкгеіи двнвеіќ Юкъдвгк"К" Щцоетд мкщгзг, шв йіб ькя мыяуъіьі йъвгіб%ездз ‒Съвеуы Маіе‐ і Гяоыдъкќеярдо впёбекеещ‒Пкурдігшзек‐ йнщеыгкнз вплвгвъзуз йзукеещйъвцояы вп‘ёбекеещ вйвмзціќ і вяукувьев ымлв%бзуз свъаку ыькяуз ы гзпвъкю бв Гоъювгевќ Ъкбз ы жвгуеі 3:?3 ъвды"
'ЫЕІКЕ(
 
‒Ігке Боа‘щетд ‛ ыдъкќеярдзи яуъкбезд‐
 НРГІГ" ; дгіуещ ы Нргігярдіи впнкяеіи ъкбігібпынкящ йъоя%двесоъоеціщ ‒Ігке Боа‘щетд‛ ыдъкќеярдзи яуъкбезд‐, щды йъвгонз лвнвгкйвяуіиевќ дваіяіќ м йзукер бойыукуярдвќ біщнр%евяуз, оуздз ук ъоҟнщаоеуы бойыуку АзюкинвПкъпкък ук лъвакбярдзи біщь Ъвяузянкг Ев%гвжоеоцр" Ы ягвёаы гзяуыйі бойыуку А" Пкъ%пкък ъвмйвгіг іяувъіт йвеогіъщер ыдъкќецщ І"Боа‘щетдк, екб щдза м акнзю ніу меышкнзящувукніукъеі язяуоаз пінрчвгзмаы і скчзм%аы" ‒Ео мкнзчзнз ы яйвдвќ І" Боа‘щетдк і гйіянщгвёеези ькя, ‛ мкмекьзг бойыуку" ‛ Йв%екб ;6 ъвдіг йвеогіъщер гзйкнв ек бвнт І"Боа‘щетдк йв утъакю Імъкќнт і Еіаоььзез"Йъвуо гзез ивлв ы акявгзю гпзгяугкю йвнв%еоезю ы еіаоцрдзю двецукпвъкю г ъвдз Бъылвќ ягіувгвќ гіиез укд і ео пынв бвгобоев" Гіе яукгыдъкќеярдза яуъкбездва, щдвлв еіаоцрдкйъвдыъкуыък екаклкнкящ вьвъезуз г вькю ягі%увгвќ лъвакбярдвяуз, уза яказа йоъоднкгчзькяузеы гзез мк мнвьзез еіаоцрдвлв скчзм%аы ек ыдъкќеціг‐" А" Пкъпкък еклвнвязг, шв Нргігярдк впнкяек ъкбк бгіьі мгоъукнкящ бвцоеуъкнрезю вълкеіг гнкбз г Ыдъкќеі м днвйв%укееща мкюзяузуз ьояур і лібеіяур ыдъкќеярдв%лв яуъкбездк" Ъ" Евгвжоеоцр мкьзукг нзяукгіб язек І" Боа‘щетдк, г щдваы Ігке Боа‘щетд%авнвбчзи йвгібванщё йъв йвювъвез ягвлвпкурдк г ЯЧК, кно дведъоуевлв аіяцщ ео ек%мзгкё ‛ м влнщбы ек уо, швп еіюув ео аіл яйнте%бъыгкуз авлзны йвдіиевлв" І" Боа‘щетд еобвжзг ?< беіг бв ягвќю 83 ъвдіг і гібіичвг ыгіьеіяур ?< поъомещ"
'Нргігярдк впнкяек ъкбк(
 
Ы Дъзаы ‒п‘турящ йъвъвяіиярді йкъуіќ‐
ДЗЌГ" ‑ Дваыеіяуз екпзъкузаыур язнз ек яювбі‛ ы Юкъдвгі, Мкйвъіжжі, Нылкеярды ук Бвеоцрды"Укды быады ы евгваы ьзяні жыъекны ‒Дъкќек‐гзянвгзг йвніувнвл Двяур Пвебкъоедв" ‒Авж%нзгв, пыбо вдъоак йвніузьек язнк г Дъзаы" Кноярвлвбеі ука п‘турящ йъвъвяіиярді йкъуіќ, яугв%ъоеі мк лъвчі Дъоанщ" Дзќг уыу бвпъо йъкцтё"М двжеза йъвгібездва лвгвъщур йъзпнзмевукд4 ‒Гз вуъзакнз ?,::: бвн" м Авядгз, ву гкаішо ?::‐" І мкъкбз ціёќ явуеі гвез лвувгі вбеовбеваы лвънщедз лъзмуз‐" ‛ еклвнвязг гіе" Д"Пвебкъоедв мкыгкжзг, шв ы Дъзаы авжнзгзиавевніуези йвніузьези йъвёду" Кно ео бв%гдвнк уъкбзціиезю дъзаярдзю ҟъкеувжоъіг"Гіе авжо пыуз мсвъавгкези бвгдвнк ГідувъкАобгобьыдк" Ек цт быады екчувгюытур ивлввяукееі мкщгз" ‒Г" Аобгобьыд кдцоеуыё ыгклыек огъкміияугі, уойоъічеіи ібовнвліьеіи мпъвќ Дъоанщ" Уваы якао гіе авжо яукуз цоеуъваущжіеещ бнщ йъвъвяіиярдзю йвніуздіг" Кно ыягіуні екяуыйезю гзпвъіг ъвмгзгкуз евгзи ьіу%дв вдъояноези йъвъвяіиярдзи йъвёду мкйімев" Нтбз азянщур іеоъціиев" Уваы йъвпноавт екйъвъвяіиярдваы онодувъкнреваы йвні бнщ‒ъоҟівекніг‐ пыбыур, ядвъічо, дваыеіяуз, к еоевгзи йъвёду Г" Аобгобьыдк‐, ‛ йібдъоянзг йв%ніувнвл"
'‒Лкмоук йв%ыдъкќеярдз‐(
ЫДЪКЌЕК мК УЗЖБОЕР 
УВЬДК МВЪЫ 
Цо йъкгв екціќ ‛ впзъкуз екцівекнрезю лоъвќг
Ивязс Яіъдк
Лкбкт, шв ы ягіуі ео мекибоурящ дъкќез, дъіаЫдъкќез, щдіи пз мкпъкнз ќќ йоъгіяеы екмгы 'Ъыяр(,щдіи пз мкаіезнз авгы 'авгнщг, яінрярды ек дынр%уыъеічы(, щдіи пз йзякнз іяувъіт вдыйкеуз, щдіипз гзмекькнз екцівекнрезю лоъвќг левпзуоні, щды п мгзеыгкьыгкнз ы мнвьзекю, ядвёезю іечзаз екќќ уоъзувъіќ і йвмк еот"Шо ео гшыюнз еойъзёаеі яйвлкбз йъв еіаоцр%дзи яыб екб еогзееза Ігкева Боа‘щетдва, щдв%лв екаклкнзящ мгзеыгкузуз 'йіянщ гзйъкгбке%ещ г Імъкќні( ы мнвьзекю йъвуз ёгъоќг г еіаоцрдзюдвецоеуъкціиезю укпвъкю, к уыу йвщгзгящ евгзи‒яыббщ‐" ;3%ъіьези еіаоцрдзи іяувъзд 'йвнрярдв%лв йвювбжоеещ( Қжоҟвъж Ъвяявніеярдзи%Ніпо мЛкапыъҟы йъзќюкг г Ыдъкќеы, швп ‒екгьзуз― ыдък%ќеціг ќюервќ іяувъіќ, к увьеічо ‛ швп йкйнтжз%уз гзмгвнрези ъыю ыдъкќеціг" Всіціиев ‒бвяніб%езд― йъвйвеыгкг нодціт4 ‒Яуойке Пкебоък4 жзу%ущ ыдъкќеярдвлв ъогвнтціиевлв ынруъкекцівек%ніяук ук йка‘щур йъв ервлв, ?8:8%3::8‐"Цои шо авнвбзи бвянібезд мекё йвнрярды іыдъкќеярды іяувъіт, гібвази мі ягвќю яукууои,мвдъоак йъв Нргіг, аіл пз гібілъкуз мекьев йвмз%узгеічы ъвнт ы яйъкгі йъзазъоеещ ыдъкќецігі йвнщдіг" Ыдъкќеці ео мкукгъвгытур йвнрярдзюекцівекнрезю лоъвќг ъімезаз йъздаоуездказузйы ‒скчзяуз―, еідваы ео екдзбктур лоъвќг ьзаыьоездіг"Вувж двнз яуктурящ ьоълвгі мгзеыгкьоеещыдъкќеціг ы яйігйъкці м скчзяуказ, ув аоеі йъз%лкбыёурящ аіяуоьев Міҟое '[hnlnb( г цоеуъі Еіаоь%ьзез" Мкъкм цо ыеігоъязуоуярдо аіяув, кно йіб ькяБъылвќ ягіувгвќ гіиез гвев жзнв м гкждвќ іебы%яуъіќ 'скпъздз Уіяяоек%Дъыййк(, щдк йъкцтгк%нк быжо іеуоеязгев ек ліуноъігярды Еіаоььзеы"Якао уыу мекювбзурящ гонздо йвювгкеещ ыдък%ќеціг, шв пынз ятбз мкгомоеі ек йъзаыявгы йък%цт ‛ бвпыгкнз мкнімеы ъыбы ук йъкцтгкнз ы гкж%діи іебыяуъіќ" Ы якаваы аіяуі ук екгдвнв ерв%лв ‛ боящудз цгзеукъіг, кно екипінрчо йвюв%гкеещ ыдъкќеціг ‛ ек цгзеукъі Лоъаонряпкю4 ;<<м 68? йъзаыявгзю ъвпіуездіг ‛ йоъогкжев імяюібеію впнкяуои Ыдъкќез" Ек аоавъіщнреваы дкаоеі, мкгбщдз ьноека еіаоцрдв%ыдъкќеярдвлвувгкъзяугк ‒Біщнвҟ―, мекювбзурящ і йнзук ыдъкќе%ярдвт авгвт, бо мкмекьоев4 ‒Ыдъкќеярдза жоъу%гка екцівекн%явціщнімаы―" Ек іечваы цгзеук%ъі аіяук йвювгкеі ыдъкќеярді бігькук ук жіедз, кукдвж екъвбжоеі езаз гіб еіаціг еоавгнщук, щдійвгазъкнз лвнвбевт яаоъут, пв аказ маычоеіпынз иуз ек йъкцт, к еоавгнщу мкнзчкнз ы пкък%дкю пом бвлнщбы, к двнз йвгоъукнзящ м йъкці, ув уігжо ео бзюкнз"Ук цо цгзеукъі, бо ювь йъв ькяузеы мклзпнзюыдъкќеціг ук ыдъкќевд гібвав, к ядінрдз укдзюцгзеукъіг, бо йвювгкнз ыдъкќеціг пом іаоеі і йвщдзю гжо бкгев и янібы еоак ек аіяці йвювгкеещкпв аіяцо гжо мкиещуо іечза еопіжьздва, пв гЕіаоььзеі, двнз йоъояукеоуо йнкузуз мк авлзны,ув ьоъом йогези ькя бінщедк гіббкёурящ йіб йвюв%гкеещ іечваы"Ыдъкќеці екипінрчо м%йваіж огъвйоиярдзюекъвбіг мкмекнз ек ягвќи бвні мнвьзеіг дваыев%скчзмаы, щдзи яйъзьзезгящ бв яуъкчезю Лвнв%бвавъіг ?83?%?83;, ?8;3%?8;; ук ?816%?81< ъвдіг"Мк ькя дваыеіяузьевќ гнкбз Ыдъкќек гуъкузнкбоящудз аінривеіг екидъкшзю юніпвъвпіг, іеуо%ніҟоеціќ, яныжзуоніг Ыдъкќеярдвќ Йъкгвянкгевќ іЛъодв%Дкувнзцрдвќ Цоъдвг"Бв гуъку, яйъзьзеоезю екцзяуказ мк ькя вды%йкціќ Ыдъкќез, мкъкювгытур укдвж аінривез жзу%уіг, кно акнв юув лвгвъзур йъв мъыиевгкеі яонкі аіяук, йъв гзгомоеы іебыяуъіт, йъв йвлъкпвгк%еі скпъздз и мкгвбз, йъв мъыиевгкеы вягіуы, йъв
Йъв ягщуіяур Авядвгярдвлв йкуъіщъюк Дзъзнк
Сонідя Юаонрдвгярдзи
Йкуъіщъюк Авядвгярдвлв і гяіёќ Ъыяі Дзъзнк'Гвнвбзазък Лыебщёгк( шо мк жзуущ яукнз гонз%ькуз ягщуічза" Ягщуічзи вуъзаыё йвбкъыедз" Ы3::8 ъвці, двнз Йкуъіщъю Дзъзнв яныжзг Авно%поер ек Гвнвбзазъярдіи ліъці ы Дзёгі і жыъек%ніяуз мсвувлъксыгкнз ивлв— ув ыяі йвпкьзнз екъыці Йкуъіщъюк лвбзеезд сіъаз ‒Пъоҟоу‐, щдзидвчуыё ;6 узя" огъв 'пнзмрдв >: узя" бвн(" Двнзцщ свувлъксіщ м‘щгзнкящ г мкявпкю акявгвќ іесвъ%акціќ, Ягщуічзи Дзъзнв йвгібвазг, шв ыдъкќе%ярді жыъекніяуз ‒бвакнтгкнз‐ иваы увлв лвбзе%ездк м бвйвавлвт двай‘туоък" Двнз пынв бвго%боев, шв свув яйъкгжеё, Йкуъіщъю йвщяезг, швиваы бкъытур пклкув ъоьои— щді укд і мкнзчктур%ящ ножкуз г птъі Йкуъіщъюк еоъвмдъзузаз" Увпувгіе і ео мекг, шв бояр ножзур дзавяр йвбкъвгкезилвбзеезд ціевт г >: узя" бвн" Кно г двжевлв йвбк%ъыедк Йкуъіщъювгі ё и іечк яувъвек" Нтбзек, щдкбкъыгкнк ‒Пъоҟоу‐, вьідыгкнк ек гіббщды цоъдвгев%лв ьзевгездк— доъігездк Ъвяіиярдвќ ЙъкгвянкгевќЦоъдгз"Йкуъіщъю Дзъзнв йвщяезг жыъекніяувгі Гвнвбз%азъвгі Явнвгивгы, шв ео мекг йъв цои лвбзеезд,і гжо двнз йъвьзукг йъв ервлв, ув яйъкгбі меки%чвг ивлв" Кно ж яйвькуды лвбзеезд пыг ек ъыці,йвуіа пынк йыпнідкціщ йъв двчувгеы ілъкчды, к гжойвуіа, мк янвгказ Йкуъіщъюк Дзъзнк, гіе екьопувмекичвг лвбзеездк г ‒еоъвмдъзузю ядъзердкю‐" Кшо йоъоб уза йъобяувщуонр Авядвгярдвќ Цоъдгзйыпніьев мкщгзг, шв ео евязур укдвлв лвбзеездк,пв йкуъіщъчк ыеісвъак ео бвмгвнщё црвлв"Азеыг ькя, и іяувъіщ м лвбзеездва Йкуъіщъ%юк Дзъзнк мевгы вйзезнкящ ек йвгоъюеі" Йіб ькямыяуъіьі м Аіеіяуъва тяузціќ Ъвяіиярдвќ Собоък%ціќ Внодякебъва Двевгкнвгза Ягщуічзи Дзъз%нв мевгы пыг м лвбзеездва мк >: узя" бвн" Йъоя%яныжпк Йкуъіщъюк ек свувлъксіќ мкакнтгкнклвбзеезд— кно мкпынк йъв гіббмоъдкноеещ ъыдз млвбзеездва ы пнзядыьзи йвгоъюеі яувнк" Ек ъыцілвбзеездк еіпз еоакё, к ы бмоъдкнреваы гібпзудв%гі гіе ё" Йъоя%яныжпк Йкуъіщъюк йвщяезнк— шв цопынв йвазндвт свувъобкдувък— щдзи пыбо йвдкък%ези"Яйъкгк ео г лвбзеездвгі— к ы гнкяездвгі" Пклкувйібйъзёаціг актур двчувгеі лвбзеездз, акёудз,кгук— йъзбпкеі мк мкъвпноеі лъвчі" Кно жвбое м езюео ё ьоецоа— щдзи ео авжо акуз еіьвлв вявпзяув%лв" Гяо екножзур Цоъдгі" Авекю ео авжо мпклкьыгк%узящ" Ярвлвбеі ЯгщуічзиЙкуъіщъю Дзъзнв гвнв%біё гонзьомеза йваоч%дкееща г цоеуъі Авядгз—екгйъвуз Дъоанщ" Ыйваочдкееі— дъіа Дзъз%нк— мкъоёяуъвгкек НібіщНовевгк" Еошвбкгевгвек мгоъеынкящ м йвмв%гва бв яыяібк м езжерв%лв йвгоъюы нідкъщ ТъіщЧогьоедк і вуъзакнкгіб евлв 3: ане" ъыпніг мувлв йъзгвбы, шв йіб ькяъоавеуы ы дгкъузъі нідк%ъщ йзн мкноуіг г йваоч%дкеещ Йкуъіщъюк і вяіг екивлв дезлкю" Щдпз нідкъео гзйнкузг йвмвгеы 
Свувлъксіќ Авядвгярдвлв Йкуъіщъюк Дзъзнк м лвбзеездва 'мнігк( і помервлв" 'Свув4 {z~bnq"s~(
'Мкдіеьоеещ ек яувъ" ?1('Мкдіеьоеещ ек яувъ" ?1(
 
ЯГВПВБК, Й‘ЩУЕЗЦЩ, 3: ДГІУЕЩ 3:?3 ЪВДЫBi" ?6;
 
 Нргіг акё вевгноео ноувгзшо
 НРГІГ" ‑ Евгзи уоъаіекн двчуыгкг птбжоувгі но%увгзшк ы Нргвгі ; анъб" лъе" ?3 дгіуещ ивлв ыъвьзя%ув гібдъзнз Йъомзбоеу Ыдъкќез Гідувъ Щеыдвгзьук йъомзбоеу ЫОСК Аічонр Йнкуіеі" Йіб ькя ягвёќ гімзуз А" Йнкуіеі мгзеыгкузг ‒пкебзуіг і чкюъкќг‐ы чуыьеваы мкгзшоееі лвуонрезю ціе г Ыдъкќеі бвйвькуды ьоайівекуы Огъвйз м сыупвны і гзянвгзгяйвбігкеещ ек уо, шв ыдъкќеярдк гнкбк гзъічзурцт йъвпноаы" Ек гібаіеы гіб гіьев мкднвйвукевлвйъомзбоеук ЫОСК, Г" Щеыдвгзь гзйъваіетгкг мк%бвгвноеещ гіб увлв, шв якао мк ивлв ыъщбыгкеещвйвмзціиези Нргіг вуъзакг авбоъео ноувгзшо"Йъв цо гіе і млкбкг, гзяуыйктьз ек гібдъзууі" ‒Боъ%жкгк гднкнк г цои вп‘ёду акижо ; анъб" лъе", м щдзю8: гібя" йъзйкбкё ек вяукееі бгк ъвдз‐, ‛ ядкмкгГ" Щеыдвгзь" Йвякбвгці йоъоъімкнз язагвніьеыяуъіьды, к йвуіа гібдъзнз йвлъыббщ йкуъвек ноув%гзшк ‑ двъвнщ Бкезнк Лкнзцрдвлв" Жвбек вйв%мзціиек язнк ео йъзичнк м кдціёт йъвуояуы пінщноувгзшк гнкчуыгкуз кеузйъомзбоеуярді йъвуоя%уз" Кълыаоеува яукнв уо, шв йвќмбдк Йъомзбоеукгібпыгкёурящ г Ьзяузи ьоугоъ, і йъвгвбзуз кҟъо%язгеі кдціќ пынв п ео йв%юъзяузщеярдз" Вйвмзціщгнкчуыгкнк кдціт г цоеуъі Нргвгк пінщ йка‘щуездкУкъкявгі Чогьоедвгі і яйъвпыгкнк йоъоуеыузящ мЙъомзбоеува пнзжьо бв йкнкцы Йвувцрдзю, кноео гяузлнк" Увж двнз дінрдк явуоер вйвмзцівеоъігйъзичнз ек цт гынзцт, ќю мыяуъіг жзгзи двъбве мйвекб явуеі аініцівеоъіг г ыеісвъкю і авнвбздіг ыцзгінреваы" Бв яыузьдз ео біичнв, вйвмзціщ бвьо%дкнкящ двъуожы Г" Щеыдвгзьк і гзянвгзнк гяо, швйъв ервлв быакнк" '
Пі%Пі%Яі(
 
ЯЧК ‛ йъвуз мкяыбжоеещ Г" Ігкшоедк
ДЗЌГ" Йвявнряугв ЯЧК вйъзнтбезнв мк%щгы м йъзгвбы гзъвды двнзчерваы гздвекгцогівпвг‘щмдіг аіеіяуък впвъвез Гкноъіёгі Ігкшоедв%гі ?; дгіуещ 3:?3 ъвды4 ‒Ы мг‘щмды м мкяыбжоеещадвнзчервлв гздвеыгкьк впвг‘щмдіг аіеіяуък впв%ъвез Г" Ігкшоедк аз лнзпвдв ъвмькъвгкеі цзавяукееіа йъзднкбва гзпіъдвгвлв йъкгвяыббщ гЫдъкќеі" Аз мкднздкёав бв мгінреоеещ Ігкшоедк,вявпнзгв м влнщбы ек яуке ивлв мбвъвг‘щ йіянщ ?7аіящціг бвяыбвгвлв ыг‘щмеоеещ‐"
'‒Лвнвя Каоъздз‐(
 
Евгі йъкгзнк йоъоузеы двъбвеы
ДЗЌГ" ‑ Екпынк ьзеевяуз ылвбк йъв йвъщбвдйоъоузеы ыдъкќеярдв%ъвяіиярдвлв боъжкгевлвдвъбвеы жзуонщаз йъздвъбвеезю ъоҟівеіг Ыдък% ќез ук Ъвяіќ" Йъв цо ?< дгіуещ іесвъаыгкнк йъоя%яныжпк Аіеіяуоъяугк мкдвъбвеезю яйъкг Ыдъкќ%ез" Гібуойоъ жзуоні йъздвъбвеезю ъоҟівеіг впвюбоъжкг авжыур йоъоузекуз яйінрези двъбве ыаіжекъвбезю, аіжбоъжкгезю і аіяцогзю йыедукюйъвйыяды увлв ъоҟівеы, жзуонщаз щдвлв гвез ё, кукдвж авжыур йоъопыгкуз ек уоъзувъіќ яыаіжевќ боъжкгз г аожкю ъоҟівеы, бв щдвлв гвез г‘ќюкнзьоъом аіяцогзи йыеду йъвйыяды, пом ъоёяуъкціќ ук мкйвгеоеещ аіҟъкціиезю дкъувд уоъаіева бв8: беіг" Біщ ціёќ ылвбз г Ыдъкќеі йвчзътёурящ еклъвакбще Ыдъкќез, щді йвяуіиев йъвжзгктур екуоъзувъіщю Кгувеваевќ Ъояйыпнідз Дъза, Бв%еоцрдвќ, Нылкеярдвќ, Яыаярдвќ, Юкъдігярдвќ укЬоъеілігярдвќ впнкяуои" Гоъювгек Ъкбк ъкузсі%дыгкнк цт ылвбы 33 нтувлв" Йъомзбоеу ЫдъкќезГідувъ Щеыдвгзь йібйзякг бвдыаоеу ?; поъомещ"
'Ъкбів ‒Ягвпвбк‐(
 
Г" Щеыдвгзь йвлвгвъзг м Г" Йыуіеза
ДЗЌГ" ‑ Йъомзбоеу Ыдъкќез ?> дгіуещ г уоносве%еіи ъвмавгі м йъоа‘ёъ%аіеіяуъва Ъвяіќ Гвнвбз%азъва Йыуіеза вплвгвъзг йнщез швбв акипыу%еію мыяуъіьои ‛ йвгібвазнв ъвяіиярдо кҟоеуяугв‒Іеуоъскдя‐" Йъв цо йвгібвазг йъоя%яодъоукъ Г"Йыуіек Базуъв Йоядвг, щдзи ядкмкг, шв ГідувъЩеыдвгзь і Г" Йыуіе впаіещнзящ йъзгіукеещаз меклвбз Гонздвбещ" Мк янвгказ Б" Йоядвгк, ъвм%авгк гібпынкящ м іеіціщузгз ыдъкќеярдвќ яувъвез"Іекгҟыъкціщ евгввпъкевлв йъомзбоеук Ъвяіќ гіб%пыбоурящ < уъкгещ" Ы ягвќи вяукееіи йъвавгі йо%ъоб ъвяіиярдза йкънщаоеува ы ъвні лвнвгз ыъщбыГ" Йыуіе бкг мъвмыаіуз бойыукука Боъжкгевќ Быаз,шв свъаыгкеещ мвгеічервќ йвніуздз Ъвяіќ мкнз%чзурящ йъоъвҟкузгвт йъомзбоеук" Уви гзяуый, ыщдваы гіе вдъоав млкбкг ъвмъвпноеещ ъвбвгзшянкецогвлв лкмы, двъояйвебоеуз екмгкнз уомказуъоурвлв уоъаіеы Г" Йыуіек ек йвякбі йъомзбоеук"
'Пі%Пі%Яі(
ЫДЪКЌЕК мК УЗЖБОЕР 
ЕК УОАЗ БЕЩ 
Мклъвмк ‒Явсіќ Дзќгярдіи‐
Яукеіянкг Маіёгярдзи
‒Екыдвгк і йка‘щудввювъвеек лъвакбярдіяуряуыъпвгкек…‐, ‛ укд йвьзекёурящ нзяу, кбъояв%гкези аіеіяуъвгі дынруыъз Ыдъкќез Азюкинв%гі Дынзещдвгі" Ибоурящ йъв мгінреоеещ м йвяк%бз лоеоъкнревлв бзъодувък Екцівекнревлв мкйв%гібездк ‒Явсіщ Дзќгярдк‐ Еоні Дыдвгкнрярдвќ,щдо гзднздкнв чзъвдзи яыяйінрези ъомвекея іяйъвузг ео нзчо м пвды йъкцігездіг мкйвгібез%дк, аымоќг, к и ыяію еопкибыжзю бв бвні ыеідкнр%евќ екцівекнревќ ягщузеі"Нзяук авжек йъвьзукуз нзчо ек чйкнрукюаіеіяуоъярдвќ лкмоуз ‒Дынруыък і жзуущ‐, щды акнв юув ьзукё і еіюув мк цза ео жкндыё4 г двж%еваы ќќ ьзяні ‛ йкеоліъздз Йъомзбоеувгі Гідув%ъвгі Щеыдвгзьогі, м ивлв впвг‘щмдвгзаз йвъуъо%указ г двнрвъі, к укдвж бзсіъкапз якаваы аіеі%яуъвгі, шв гаіё лъкуз ек ядъзйці, мкузяеыгчзяазьвд аіж еіл"Вувж і нзяу ы быяі йъіяевйка‘щуезю ъкбще%ярдзю ькяіг, цо узйвгзи ‒вбвпъщая‐, мкавгно%ези узаз, дваы и кбъоявгкези4 ‒Чкевгези йкеоаіеіяуъо, Гкч екдкм йъв мещуущ Е" А" Дыдвгкнр%ярдвќ м йвякбз лоеоъкнревлв бзъодувък Екці%векнревлв мкйвгібездк ‒Явсіщ Дзќгярдк‐ цін%двгзув йібуъзаыёав‐" Ек бвлвбы Аіеіяуоъяугы дынруыъз гвез язндытурящ ео нзчо вьвъез%уз гзявдвйъвсояіиеы і йвъщбеы нтбзеы, к имкднздктур йоъодъоянзуз пклкувніуеі уъкбзціќ ибвящлеоеещ двнодузгы мкйвгібездк"Е" Дыдвгкнрярдіи пынв бвъыьоев вьвнзузгонздзи угвъьзи двнодузг мкйвгібездк ‒ЯвсіщДзќгярдк‐ ?? ъвдіг уваы, двнз ядъзйкнр м две%яоъгкувъярдза бзйнвава А" Mынзещд йъкцт%гкг іеяуъыдувъва м дынруыъев%акявгвќ ъвпвузг ‒Ыдъуъкеялкмі―" Нзчо ьоъом уъз ъвдз йв уваы гіе гзбъщйкгящ екгоъю, пв пыг гіъеза йваіьез%два Г" Щеыдвгзьк йіб ькя ыяію гзпвъьзю дкайк%еіи" Яукгчз йъомзбоеува, чос гіббщьзг ягвёаы йъзяныжездвгі, йвякбзгчз ивлв г дъіянв аіеі%яуък дынруыъз"Двнз азеынвлв ъвды Аіеіяуоъяугы дынруыъзпынв йібйвъщбдвгкев ‒Явсіт Дзќгярды‐, жзуущ ќќдвнодузгы гъкм ыяднкбезнвящ" Йвькнзящ йвяуіи%еі йоъогіъдз, ювь жвбек дваіяіщ жвбезю йвъы%чоер ео гзщгзнк"Вьвнтгкези Е" Дыдвгкнрярдвт двнодузг йъкд%узьев якавуыждз мкныьзг >: ане" лъе" гіб яйв%емвъіг ук аоцоекуіг ек мпоъожоеещ ягщузеі, йоъо%угвъзг ќќ ек гзмекьези цоеуъ йъвягіуезцрдвќъвпвуз" Уыу яукнз гнкчувгыгкуз екийъояузжеі%чі гзяукгдз, двецоъуз быювгевќ аымздз" Свебзмкйвгібездк йвйвгезнзящ бвъвлвціеезаз йвбк%ъыедказ азяуціг" Щд еідвнз йнібевт пынк і екы%двгк ъвпвук мкднкбы" Мбкгкнвящ п, шв, гъкюыгкг%чз гяо цо, А" Дынзещд акг гібмекьзуз пвбкийвбщдвт лоеоъкнревлв бзъодувък мкйвгібез%дк, к гіе екуваіяур мгінрезг ќќ м ъвпвуз"Мк шв9 Мк уо, шв йъкцігездз мкйвгібез%дк еіпзув м бвйвавлвт нваы гібдъзгкнзы 3::8 ъвці якъдвскл Щъвянкгк Аыбъв%лв і йвчдвбзнз ивлв" Екяйъкгбі ж гіб%дъзгкнз якъдвскл мк ъічоееща Гьо%евќ ъкбз мкйвгібездк, йъвувдвн щдвќйібйзякг увбі и мкяуыйезд бзъодув%ък Іеяузуыуы къюовнвліќ Лніп Ігкдіе"І ео м бвйвавлвт нваы4 екдъзг%ды якъдвсклы впоъожев гібяыеынзмªбвйвавлвт яыькяевќ уоюеідз"Іªуыу м‘щяыгкнвящ, швªгяоъобз%еі, еоªбгк діяущдз, щдªпынв мкмек%ьоев гªбвгвёеезю кдукю, кªнзчовбзеª‑ жіевьзи, швªдіяувдЩъвянкгк Аыбъвлв укаеоакё, ювьк гªкдуійвйоъобервлв гіб%дъзуущ якъдвсклк?861 ъвды мкмекьо%ев, швªивлв вяуке%дз увбі йвгоъеынзгªякъдвскл" Гзщгз%нвящ, шв двнзч%ещ кбаіеіяуък%ціщ мкйвгібездкмекнк, шв бвªякъ%двсклк йвгоъеы%нз нзчо вбзе дія%ущд, кно авгькнкйъв цо" Уойоъ йіб%ещнз бвдыаоеуз, йоъолнщеынз мкдвъбвееі йыпні%дкціќ, ъвмчыдкнз гªКаоъзці шоªжзгзю ягібдігіªм‘щяыгкнз, шв двнз еіаці гібяуыйкнз мªДзё%гк гª?81; ъвды, вяукедз дещмщ пынв гзгомоевбвªМкюібервќ Огъвйз, кªйвуіа бвªЯЧК"Е" Дыдвгкнрярдк яйоціщнрев ќмбзнк бвªКаоъз%дз" Ъкмва мªекчзаз бзйнвакуказ мекичнк ціе%еы іесвъакціт йъв аіяцомекювбжоеещ вяукедіг"Мк ќќ йъзйышоееща, гвез мекювбщурящ ы Уъвќцр%дваы явпвъі Пъыдніеы" Увж щдпз еоªгібдъзнз якъ%двскл, іªбвяі пªмкйогещнз гяію, швªука яйвьзгкёйъкю дещмщ Щъвянкгк" Кªуойоъ яукнк гібвак йъкг%бк іªм‘щгзнкящ йоъяйодузгк бвавлузящ йвгоъеое%ещ вяукедіг ыªДзќг" Мкйвгібезд мгоъеыгящ м црвлвйъзгвбы йвªбвйвавлы гªыяі гзші іеяукеціќ, мвдъо%ак бвªАіедынруыъз" Аіеіяуоъ А" Дынзещд м црвлвйъзгвбы шо и йкнрцоа ео дзгеыг"Яйъкгжеі йъзьзез мгінреоеещ м йвякбз Е"Дыдвгкнрярдвќ ‛ цо йваяук ќи мк йібуъзады бвяніб%ездіг, щді гяукевгзнз, шв явпвъ пыг мкднкбоези ы ькяз дещжіеещ Гвнвбзазък Гонздвлв ‛ ?:?? ъвды,к мкгоъчзг пыбігезцугв юъкаы ивлв язе ЩъвянкгАыбъзи ‛ ?:?7%лв" Цо бвгонк евгіуеіаз гібдъзуущ%аз мкгібыгкьдк гіббіны екыдвгв%іяувъзьезю бвяні%бжоер мкйвгібездк Екбіщ Еідіуоедв" Укді евгіуеібкеі йвяныжзнз йібяукгвт бнщ увъічервлв ягщу%дыгкеещ ?:::%ніуервлв тгінот ‒Явсіќ Дзќгярдвќ‐,щдзи, бв ъоьі, гзмекнк і ТЕОЯДВ"Ук ъкбі ціи йвбіќ пынз ео гяі" Щд нзчо уойоъяукнв гібвав, ек іа‘щ Г" Щеыдвгзьк екбіичвгнзяу м йъвйвмзціёт ядкяыгкуз ягщудыгкеещ,щдзи йібйзякг бзъодувъ Іеяузуыуы къюовнвліќЙоуъв Увнвьдв" Міъгкуз тгінои Явсіќ увбі еогбкнвящ, кно йв ивлв мкгоъчоеет цои гьоези,ыгіеькези пклкурак ъоҟкніщаз, мьзезг пыьезиядкебкн ек екыдвгіи двесоъоеціќ ?6 лъыбещ 3:??ъвды" Гіе мкщгзг, шв юъка мкднкг Щъвянкг ы ?:?<ъвці" Узящьвніуеіи тгінои ‒Явсіќ Дзќгярдвќ‐ гіеекмгкг сідціёт"Двнодузгевлв нзяук ек йібуъзады екдкмы А" Дынзещдк уож йібйзякг і Й" Увнвьдв, гібв%ази ягвќаз ъыявсінрярдзаз йвлнщбказ" Ъвяіи%ярдвавгеі ‒Екъзяз іяувъіќ Ыдъкќез‐ йіб ъобкд%ціёт Й" Увнвьдк гзюгкнщтур йвмзузгеы ъвнтЙоъощянкгярдвќ ъкбз, Ігкек Акмойы екмзгктурмъкбездва, к Лвнвбвавъ ео гзмектур лоевцз%бва ыдъкќеярдвлв екъвбы" Ео бзгев, шв Аіеія%уоъяугв вягіуз, вьвнтгкео ыдъкќевсвпва Баз%уъва Укпкьездва, ъодваоебыгкнв гзбкеещ щдекгькнрези йвяіпезд бнщ ыеігоъязуоуіг"Ы ягвќю гзяуыйкю, мбопінрчвлв ы ъвяіиярдзю,і ув ео екыдвгзю, к г йвніузьезю гзбкеещю, Й"Увнвьдв леігев укгъыё яйъкгжеію ыдъкќеярдзюйкуъівуіг, екмзгктьз ќю екцівекніяуказ" Е" Дыдв%гкнрярдк ук ќќ двнолз якао цза екипінрчо еобвлвбзнз іяувъздвгі, щдзи гзяныжыёурящ йоъчмк гяо йоъоб Ъвяіиярдвт кдкбоаіёт екыд"Авядгк уъз яувніуущ кдузгев мкиакнкяряйвугвъоееща іяувъзьевќ йка‘щуі ыдъкќе%ціг" Уойоъ ыящ цщ іайоъярдк пъоюещ яукёщгевт" Ыдъкќек мгінрещёурящ гіб быюв%гевлв ъкпяугк, і цо нщдкё йъзяныжез%діг іайоъіќ гіб екыдз" Пв цо йвькувдќюервлв діецщ, к уваз ќюеію ‒йъкцр‐еогбвгмі авжек пыбо вціетгкуз мкгклвт акдынщуыъз"Уваы гвез йвяйічктур" Екгзянкъокнрек мклъвмк екб лвнвгевт ькя%узевт мкйвгібездк ‒Явсіщ Дзќг%ярдк‐ ‛ Явсіиярдза явпвъва"Ивлв авжыур йоъобкуз Нкгъярдв%аы мкйвгібезды щдзи, ы ягвт ьоъ%лы, авжо йвгеіяут йоъоиуз ы гнкя%еіяур Авядвгярдвлвйкуъіщъюкуы" Чнщюбв црвлв увъыёи вьвнтгкео А"Дынзещдва Аіеія%уоъяугв дынруы%ъз" М ивлв йвбкеещЙъоа‘ёъ%аіеіяуоъАздвнк Кмкъвгмаіезг еклнщбв%гы ъкбы Екцівекнр%евлв мкйвгібездк‒Явсіщ Дзќгярдк‐"йъзмекьзгчз ќќлвнвгвт Й" Увнвь%дк"""а" Вбояк
Екцівекнрези мкйвгібезд ‒Явсіщ Дзќгярдк‐"

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->