Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dan po veliki noči čas za obisk sorodnikov in prijateljev - Planet Siol

Dan po veliki noči čas za obisk sorodnikov in prijateljev - Planet Siol

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2012

pdf

text

original

 
Slovenija
Lokalne noviceSvetGospodarstvoZdravjeZnanost in okoljeZanimivosti
Č
rna kronikaTehnologijaRubrikonVro
č
e temePoglobljeno
NOVICE
10NATISNIPO
Š
LJIPISAVA
PONEDELJEK 09.04.2012, 07:21
Dan po veliki no
č
i
č
as za obisk sorodnikov in prijateljev 
Ljubljana
- Na velikono
č
ni ponedeljek, dan po prazniku velike no
č
i, se kristjani spominjajo prikazovanjavstalega Jezusa njegovima u
č
encema.Tako verniki ta dan tudi sami obi
šč
ejo svoje sorodnike in prijatelje ter delijo veselje ob praznikuJezusovega vstajenja. Velikono
č
ni ponedeljek je v Sloveniji tudi dela prost dan.
"Lomljenje kruha" prvi izraz za daritev ma
š
e
Kristjani v Jezusovo vstajenje, ki se ga spominjajo na veliko no
č
, verujejo na osnovi pri
č
evanj oseb, ki se jim je Jezus prikazal in jim z o
č
itnimi znamenji dokazal svojo istovetnost. Med njimi sta tudi dva u
č
enca,ki sta ga na poti v Emavs prepoznala po lomljenju kruha in novico sporo
č
ila tudi drugim, kar opisuje Svetopismo. "Lomljenje kruha" je tako izraz, ki so ga prvi kristjani uporabljali za daritev ma
š
e, pojasnjujejo naSlovenski
š
kofovski konferenci.
 Velikono
č
ni ponedeljek v ve
č
ini evropskih dr
ž
av dela prost dan
Velikono
č
ni ponedeljek je v Sloveniji podobno kot v ve
č
ini evropskih dr
ž
av dela prost dan. Po obi
č
ajih jenamenjen izletom, sprostitvi, obiskovanju sorodnikov in prijateljev. Po
š
tevilnih slovenskih krajih jenavada, da na ta dan pripravijo tudi posebne igre s pirhi, po cerkvah pa bodo tudi danes potekala
š
tevilnabogoslu
ž
 ja.Mnogi se bodo danes vra
č
ali tudi s prazni
č
nih po
č
itnic, zato je na slovenskih cestah pri
č
akovati pove
č
anpromet - predvsem iz smeri meje s Hrva
š
ko proti Avstriji.
Tweet
0
Pape
ž
na Trgu svetega Petra daroval slovesno velikono
č
no ma
š
o
Pape
ž
Benedikt XVI. je dopoldne na Trgu svetega Petra v Vatikanu darovalslovesno velikono
č
no ma
š
o, ki se je je udele
ž
ilo na desettiso
č
e vernikov z vsegasveta.
 
Iskalni niz...
NAJ BRANOKOMENTIRANOOCENJENO
Türk: Var
č
evalni ukrepi nalagajo prevelikobreme socialno naj
š
ibkej
š
imNa velikono
č
ni ponedeljek bo zelo mrzloMessi prvi po Müllerju s 60 zadetkiKo se 'The Doctor' spremeni v pacienta ...
Nado Gaj
š
ek Velen
š
ek na
š
limrtvo
Fotogalerija
Ribja tr
ž
nica v Trstu
Tukaj se ribe nekupujejo za sobotnokosilo ali nedeljskipiknik, ampak se znjimi trguje resno in "na debelo".
0
°C
LJUBLJANAmobilni Planet Siol.netNajdi.siDKinoBlogosForumiCasinoTrgovina
 
Telekom Slovenije 
 
10NATISNIPO
Š
LJIPISAVA
STA
Foto:
Matja
ž
Ru
š
t
Ob veliki no
č
i v katoli
š
kih cerkvah
š
tevilna bogoslu
ž
 ja
Kristjani danes praznujejo svoj najve
č
 ji praznik - veliko no
č
, ko se spominjajoJezusovega vstajenja od mrtvih, po katoli
š
kih cerkvah pa ob tem potekajoslovesne ma
š
e.
Pirhe sekajo, trkljajo in skrivajo,
š
ele nato pojejo
Pirhi so ena od zna
č
ilnih velikono
č
nih jedi, z njimi pa so povezani tudi razli
č
niobi
č
aji. Tako marsikje v pirhe me
č
ejo kovance, drugje jih skrivajo ali se z njimicelo obmetavajo.
Tweet
0
naro
č
ite sespremljajte rssstatistike
 Spletni bonton
Skupaj lahko naredimo splet prijaznej 
š 
i. Upo
š 
tevajtespletni bontonin pred objavo razmislite, kaj va
š 
komentar pove drugim o vas.S svojim "v 
š 
e
č 
mi je" nagrajujte le smiselne komentarje, neprimerne komentarje pa z enim klikom javite moderatorjem. Dodatno lahko neprimerne komentarje, za katere domnevate, da vsebujejo protizakonito vsebino, kot je sovra
 ž 
ni govor, anonimno prijavite tudi naSpletno oko.
Č 
e pri komentarjih naletite na te
 ž 
avo ali napako,nam to sporo
č 
ite , za kar se vam vnaprej  zahvaljujemo.
Š
tevilo komentarjev: 1
 Türk: Var
č
evalni ukrepi nalagajo prevelikobreme socialno naj
š
ibkej
š
imZver: Slovenija ponovno pred zgodovinskimiodlo
č
itvamiHojs potrdil, da bo Pograjc namestnik poveljnikasil Kfor
NAJNOVEJ
Š
E IZ KATEGORIJE:
Dan po veliki no
č
i
č
as za obisk sorodnikov in prijateljev 15. teden: Vlada in sindikati naokopihGorenak ob dnevu zastavepozval k sodelovanju pri izhoduiz krize
UREDNIKOV IZBOR:
Kaj je slovensko
Izhodi
šč
a za nov socialni sporazum podpisala lepe
šč
ica sindikatovPogajanja med vlado in sindikati tudi tokratostala na mrtvi to
č
kiIvan Vogrin izstopil iz poslanske skupine ListeVirantMOL ukinja zni
ž
anje cene vrtca zaradi kredita zavse star
š
eVlada v DZ po
š
ilja neusklajen predlogrebalansa; ESS o interventnih ukrepih
NAJ BRANO:
Tudi mi se danes sre
č
amo s sorodniki in se tega veselimo
slov1ec
1
neprimerno v
š
e
č
mi je odgovori
pred 9 minutami
GLASUJ
Rezultati
Anketa
Kako barvate jajca za velikono
č
?z umetno barvos
č
ebulnimi olupkis krep papirjemz rde
č
im vinomkako druga
č
ekupimo
ž
e pobarvana jajcapri nas sploh nimamo pirhov
Te
č
aj za voditelja
č
olna!
Za
č
etek 3.4., 8 lokacij, cena 99EUR - ugodno!klub.sailsation.eu
Sanja
š
o iPadu?
Sodeluj v nagradni nawww.fleks.siMega nagrade za vas
Oddih v Opatiji!
Hotel Astoria vabi z izjemnopomladansko ponudbo!
Ž
e za 82
na osebo
 
ADpartner
OBJAVI KOT …

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->