Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
96Activity

Table Of Contents

NHIỆM VỤ THIẾT KẾT TỐT NGHIỆP
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
CHƢƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ BA WCDMA
1.1 LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN DI ĐỘNG LÊN THẾ HỆ 4G
1.1.1 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất
1.1.2 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai
1.1.3 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba
1.1.4 Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tƣ
Hình 1.1. Lộ trình phát triển các công nghệ thông tin di động lên 4G
1.2 KIẾN TRÚC CHUNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G
1.2.1 Công nghệ WCDMA
1G
2G
3G
4G
1.2.2 Tổng quan hệ thống UMTS
1.2.4 Các loại lƣu lƣợng và dịch vụ đƣợc mạng 3G WCDMA hỗ trợ
Hình 1.4. Vùng phủ sóng của UMTS
1.3 CÁC KIẾN TRÚC CHO CÔNG NGHỆ WCDMA THEO 3GPP
1.1.3 Kiến trúc WCDMA UMTS R3
Hình 1.5. Kiến trúc mạng 3G trong 3GPP phát hành năm 1999
1.3.2 Kiến trúc mạng WCDMA UMTS R4
Hình 1.7. Kiến trúc mạng WCDMA UMTS R5 và R6
1.4 KIẾN TRÚC MẠNG DỊCH CHUYỂN TỪ GMS SANG UMTS
Hình 1.8. Kiến trúc tồn tại đồng thời GSM và UMTS
Hình 1.9. Kiến trúc mạng RAN tích hợp của 3GR2
Hình 1.10. Kiến trúc RAN thống nhất của 3GR3
CHƢƠNG 2 - CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG WCDMA
2.1 SƠ ĐỒ MÁY THU – PHÁT VÔ TUYẾN TRONG HỆ THỐNG WCDMA
Hình 2.1. Máy phát vô tuyến
Hình 2.2. Máy thu vô tuyến
2.2 MÃ HÓA KIỂM SOÁT LỖI
2.2.1 Mã vòng
Hình 2.3. Mạch mã hóa vòng với đa thức sinh
2.2.2 Mã xoắn
2.2.3 Mã hóa turbo
Hình 2.4. Cấu hình bộ mã hóa và giải mã turbo
2.3 PHỐI HỢP TỐC ĐỘ VÀ ĐAN XEN
2.3.1 Phối hợp tốc độ
Hình 2.5. Trích bỏ các kênh TrCH đƣợc mã hóa turbo
2.3.2 Đan xen
2.4 CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA
2.4.1 Các hệ thống thông tin trải phổ
2.4.2 Nguyên lý chung của DSSS và áp dụng DSSS vào CDMA
Hình 2.6. Trải phổ chuỗi trực tiếp (DSSS)
Hình 2.7. Quá trình giải trải phổ và lọc tín hiệu của ngƣời sử dụng k từ tập K
2.4.3 Hệ thống DSSS-BPSK
Hình 2.8. Sơ đồ khối của máy phát DSSS BPSK
Hình 2.9. Sơ đồ máy thu của hệ thống DSSS-BPSK
2.4.4 Hệ thống DSSS-QPSK
Hình 2.10. Sơ đồ trải phổ DSSS-QPSK
Hình 2.11. Sơ đồ khối máy thu DSSS-QPSK
2.4.5 Mô hình hệ thống DS CDMA
Hình 2.12. Hệ thống DSCDMA: Máy phát và máy thu tƣơng quan
2.5 NGẪU NHIÊN HÓA
Hình 2.13. Quan hệ giữa trải phổ và ngẫu nhiên hóa
2.6 CÁC MÃ TRẢI PHỔ DÙNG TRONG WCDMA
Hình 2.14. Cây mã định kênh
2.7 MÁY THU PHÂN TẬP ĐA ĐƢỜNG – MÁY THU RAKE
Hình 2.15. Truyền sóng đa đƣờng
Hình: 2.16. Máy thu RAKE
2.8 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT
2.9 CHUYỂN GIAO TRONG HỆ THỐNG WCDMA
Hình 2.17. Chuyển giao mềm (a) và mềm hơn (b)
CHƢƠNG 3 - GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA MẠNG WCDMA UMTS
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG
3.2 KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC CỦA GIAO DIỆN VÔ TUYẾN
Hình 3.1. Kiến trúc giao thức của giao diện vô tuyến WCDMA
3.3 CÁC KÊNH CỦA WCDMA
3.4 KÊNH VẬT LÝ
3.4.1 Các kênh vật lý
Hình 3.2. Các kênh của lớp vật lý
Hình 3.3. Cấu trúc khung vô tuyến cho DPDCH/DPCCH đƣờng lên
Hình 3.4. Quá trình truy nhập ngẫu nhiên RACH
Hình 3.5. Cấu trúc phát truy nhập ngẫu nhiên
Hình 3.6 là cấu trúc khung vô tuyến phần bản tin của RACH. Khung vô
Hình 3.6. Cấu trúc khung vô tuyến phần bản tin của RACH
Hình 3.7. Thủ tục truy nhập gói CPCH
3.4.3 Trải phổ và điều chế đƣờng lên
Hình 3.8. Trải phổ và điều chế DPDCH và DPCCH đƣờng lên
Hình 3.9. Chúm tín hiệu đối với ghép mã I/Q sử dụng ngẫu nhiên hóa phức
Hình 3.10. Trải phổ và điều chế phần bản tin PRACH
Hình 3.11. Cấu trúc khung cho DPCH đƣờng xuống
Hình 3.15. Cấu trúc kênh đồng bộ (SCH)
Hình 3.16. Cấu trúc khung cho PDSCH
Hình 3.17. Cấu trúc kênh chỉ thị bắt (AICH)
Hình 3.18. Cấu trúc kênh chỉ thị tìm gọi (PICH)
3.4.5 Trải phổ và điều chế cho đƣờng xuống
3.4.5.1 Sơ đồ trải phổ và điều chế cho đƣờng xuống
Hình 3.19. Sơ đồ trải phổ và điều chế cho các kênh vật lý đƣờng xuống
3.5 CÁC KÊNH TRUYỀN TẢI
3.5.1 Các kênh truyền tải
3.5.2 Chuyển đổi và ghép các kênh truyền tải lên các kênh vật lý
Hình 3.20. Chuyển đổi giữa kênh các kênh truyền tải và các kênh vật lý
Hình 3.21. Ghép các kênh truyền tải lên kênh vật lý
3.6 KÊNH LOGIC
3.6.1 Các kênh điều khiển
3.6.2 Các kênh lƣu lƣợng
Hình.22. Chuyển đổi giữa các kênh logic và các kênh truyền tải đƣờng lên và
3.7 THIẾT LẬP CUỘC GỌI TRONG WCDMA UMTS
Hình 3.23. Thủ tục thiết lập cuộc gọi ở WCDMA UMTS
3.8 PHÂN TẬP PHÁT
3.8.1. Phân tập vòng hở
Hình 3.24. Phân tập phát vòng hở của WCDMA
3.8.2. Chế độ vòng kín
Hình 3.25. Phân tập phát vòng kín của WCDMA
CHƢƠNG 4 - CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO HSPA
4.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Hình 4.1. Tốc độ số liệu khác nhau trên các giao diện (công nghệ HSDPA)
4.2 KIẾN TRÚC NGĂN XẾP GIAO THỨC GIAO DIỆN VÔ TUYẾN HSPA
Hình 4.2. Kiến trúc giao diện vô tuyến HSDPA và HSUPA
4.3 TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƢỜNG XUỐNG
Hình 4.3. Cấu trúc mã của HS-DSCH
4.3.2 Lập biểu phụ thuộc kênh
Hình 4.4. Nguyên lý lập biểu HSDPA của node B
4.3.3 Điều khiển tốc độ và điều chế bậc cao
Hình 4.6. Chùm tín hiệu điều chế QPSK, 16-QAM và khoảng cách cực tiểu
4.3.4 HARQ với kết hợp mềm
Hình 4.7. Nguyên lý xử lý phát lại của node B
4.3.5 Kiến trúc
Hình 4.8. Kiến trúc HSDPA
Hình 4.9. Cấu trúc kênh HSDPA kết hợp WCDMA
4.4 TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO ĐƢỜNG LÊN
4.4.1 Lập biểu
Hình 4.11. Chƣơng trình khung lập biểu của HSUPA
4.4.2 HARQ với kết hợp mềm
4.4.3. Kiến trúc
Hình 4.12. Kiến trúc mạng đƣợc lập cấu hình E-DCH (và HS-DSCH)
KẾT LUẬN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
LỜI CẢM ƠN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đồ án VIET

Đồ án VIET

Ratings: (0)|Views: 2,878|Likes:
Published by vinhgt210

More info:

Published by: vinhgt210 on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 20 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 24 to 31 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 85 to 124 are not shown in this preview.

Activity (96)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Vivu9x liked this
Thông Smile liked this
volaithusinh liked this
Bình Ngô Thanh liked this
Nguyen Phuc liked this
Blackfour Le liked this
Nguyen Huu liked this
Hieu Adu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->