Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012.2. Isprăvnicia creștină (II).ro

2012.2. Isprăvnicia creștină (II).ro

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Leslie Cooper

More info:

Published by: Leslie Cooper on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2014

pdf

text

original

 
 
Lecţiile Biblice pentruSabat, un program de stu
-
diu zilnic, se bazează doarpe Biblie şi Spiritul Profe
-
tic, fără comentarii adiţio
-
nale. Citatele sunt cât descurte cu putinţă pentrua reda gânduri concise,directe. Parantezele [ ]sunt introduse în unelecazuri pentru a asiguraclaritatea, contextul co
-
respunzător şi citirea maiuşoară. Se recomandă cutoată căldura studierea încontinuare a materialelorfolosite ca sursă.Lecţii Biblice pentruSabat (USPS 005-118),Vol. 88, No. 2, Aprilie –Iunie 2012. Publicată decătre Departamentul Şco
-
lii de Sabat al ConferinţeiGenerale a Adventiţtilorde Ziua a Şaptea Mişcareade Reformă. Copyright ©2012, tipărit şi distribuitde Asociaţia de PublicaţiiReformation Herald, 5240Hollins Road, Roanoke,Virginia 24019 – 5048,S.U.A.
Imagini:
PhotoDisc
Cuprins
 
5
 
Creatorul şi Stăpânitorul
10
Dătătorul suprem
15
Slujire voluntară, din toată inima
20
Zel în slujire
26
Energie şi ecienţă
31
Banii
36
Zecimea
41
Darurile
47
Visteria lui Dumnezeu: Biserica Sa
52
Planul lui Dumnezeu de a nanţalucrarea Sa
57
Principii biblice de nanţe
62
Luminând întreaga lume
67
Ultima noastră ocazie!
str.Morii, nr. 27505200Fgra, jud.BraovTel: 0268 213 714Fax: 0268 214 111e-mail: info@farulsperantei.rowww.farulsperantei.ro
 
Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat,
aprilie - iunie 2012
3
Prefaţă
Timpul nostru e pe sfârşit! De mai bine de 160 de ani, aceasă plane
-
tă bătrână se pregăteşte pentru reîntoarcerea lui Hristos în norii de slavă.Care ar trebui să e punctul nostru central în acest ultim ceas? Cu siguran
-
ţă, Canaanul ceresc - şi cum să realizăm pregătirea noastră şi a celorlalţipentru a  acolo.Tema de studiu din acest trimestru este o continuare a
Isprăvnicieicreştine.
În timp ce era pe Pământ, Isus a întâlnit un om care pretindea căa păzit toate Cele Zece Porunci din tinereţea lui. „Isus S-a uitat ţintă la el,l-a iubit şi i-a zis: ‘Îţi mai lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă lasăraci şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea şi urmează-Mă.’” (Marcu 10:21).Ne strângem noi comori în cer? Sau, asemenea tânărului conducătorbogat, se poate ca noi să păzim în exterior Cele Zece Porunci în timp ce nelipseşte adevărata slujire din inimă pentru Stăpân? Tot ceea ce Dumnezeune-a dat Îi aparţine Lui şi noi trebuie să avem în vedere acest lucru înainteca timpul nostru de probă să se încheie. Totuşi, „fără ascultare şi dragostealtruistă, cele mai bogate daruri sunt prea sărace pentru a-I  oferite Pro
-
prietarului a toate lucrurile”
(
Testimonies
, vol. 3, pg. 57, engl. [cap. Cauza dinNew York] )
. Scopul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este ca ei să biruiascăegoismul şi să împlinească planul Său pentru evanghelizarea Pământului.El Îşi pregăteşte acum un popor care să facă această lucrare - şi ea va făcută chiar dacă ecare se foloseşte sau nu de privilegiul de a  implicat.„Dumnezeu caută oameni care să dea avertizarea unei lumi care doar
-
me, moartă în nelegiuiri şi păcate. El cere daruri de bunăvoie de la acei alecăror inimi sunt în lucrare, care poartă povara pentru suete, ca ele să nupiară, ci să aibă viaţă veşnică. Satan joacă jocul vieţii pentru suetele oameni
-
lor. El se străduieşte să obţină mijloace, ca să le poată ţine ferecate astfel încâtele nu vor mai  folosite în progresul întreprinderilor misionare. Vom  noiignoranţi cu privire la şiretlicul lui? Îi vom permite să ne amorţească simţuri
-
le?”
– Idem., vol. 6, pg. 446, engl. [secţ. VII, cap. Ajutor pentru câmpurile misiune]
„Pentru ce ne vom strângem comori? Ca să e nimicite de ăcările ultimeizile? Ne vom aduna aur şi argint, să e un martor împotriva noastră la Jude
-
cată – să ne consume trupul ca un foc? Ne vom agăţa de proprietăţile noastrepână când vor trece în mâinile vrăjmaşilor? Vine timpul când păzitorii porun
-
cii nu vor putea nici să cumpere, nici să vândă. La ce ne vor folosi atunci casele,pământurile, capitalul din bancă şi mărfurile? Acum este timpul să ne aşezămcomorile noastre acolo unde vor  în siguranţă veşnică... Ceea ce dăm pentrucauza lui Dumnezeu devine al nostru pentru totdeauna. Hristos spune: ‘Strân
-
geţi-
vă 
comori în ceruri’ (Matei 6:20). Numai acestea, din tot ceea ce avem, suntcu adevărat ale noastre. Tot ceea ce ne strângem pe Pământ, trebuie să părăsim în cele din ur. Numai ceea ce m pentru Hristos putem lua cu noi în lumeaveşnică.”
The Review and Herald
, 6 decembrie 1887. [Sublinierile autorului.]
 
Departamentul Şcolii de Sabat al Conferinţei Generale

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->