Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Tioga Landowners Propane Clusterfrack

Tioga Landowners Propane Clusterfrack

Ratings: (0)|Views: 112|Likes:
Tioga Landowners are a bunch of unsophisticated mineral rights owners - being sold working interests in a very complicated gas exploration deal
Tioga Landowners are a bunch of unsophisticated mineral rights owners - being sold working interests in a very complicated gas exploration deal

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: James "Chip" Northrup on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2012

pdf

text

original

 
Zlken Anhjkuhmvs Tvktnhm Oa}szmvgvnob 
Kv `ku zk gvnob n f}ho` kg anhjkuhmvs nz khm ek
 
Z`m Zlken Tvktnhm Okcclm Oa}szmvgvnob jmna zmvcs nsmptanlhmj f| z`m tvkckzmv9
 
Zk Naa9 L unhz zk znbm z`ls kttkvz}hlz| zk z`nhb naa kg z`ksm u`k oncm zk z`m Gkv}c lh Flhe`nczkh gkv k}vblob kgg cmmzlhe Z`m t}vtksm kg z`m cmmzlhe uns zkcmmz k}v ktmvnzkv mOKVT nhj zk amnvh ckvm nfk}z k}vkttkvz}hlz| L vmnalym z`nz z`ls nttvkno` ls ckvmokctalonzmj nhj okhzvnv| zk cnh| kg z`m z`lhes um`nwm jlso}ssmj kwmv z`m tnsz gk}v |mnvs F}z z`mh umhmwmv mptmozmj zk `nwm z`m kttkvz}hlz| zk tnvzloltnzmlh z`m ukvblhe lhzmvmsz sljm kg z`m m~}nzlkh
 Cksz tmktam jkh%z }hjmvsznhj ~}lzm u`nz z`m ukvblhelhzmvmsz kg nh kla nhj ens amnsm ls(
Vm#vmnj z`nz ansz smhzmhom Hkzm skcmz`lhe kjj nfk}z lz ;(Hkz i}sz z`m cnheamj s|hznp,
 
Cksz kg z`m tvkstmozlwm lhwmszkvs `nwm hmwmv mwmh `mnvj kg n ukvblhe lhzmvmsz Nhj gkv ekkj vmnskh Lz ls laamena zk smaa ukvblhe lhzmvmszs zk }hskt`lszlonzmj lhwmszkvs Nhj z`ls tvktnhm okcclm oa}szmvgvnob ls! zk t}z lz claja|!
nwmv| okctalonzmj nhj skt`lszlonzmj kla nhj ens jmna(
 
]hjmv smo}vlzlms anu!
kha| skt`lszlonzmj lhwmszkvs onh fmskaj ukvblhe lhzmvmszs lh ens umaas(
Fmon}sm z`m ukvblhelhzmvmsz ls z`m sncm ns s`nvm kuhmvs`lt lh n okctnh| # u`lo` vm~}lvms g}aa jlsoaks}vms kg z`m vlsbs # nhj onh kha| fmskaj zk lhwmszkvs z`nz }hjmvsznhj z`m vlsbs lhwkawmj # 
ulz`k}z z`msm skt`kckvlo nhj clsamnjlhe mptanhnzlkhs9
 
Z`m mnslmsz un| zk mptanlh lz ls z`ls9 Lh mwmv| f}slhmssz`mvm nvm mptmhsms nhj z`mvm ls lhokcm Z`m ukvblhelhzmvmsz ls kuhmvs`lt kg z`m mptmhsms Z`}s! lg |k} kuh775- ukvblhe lhzmvmsz2 lz cmnhs |k} c}sz tn| 775-
 
kg z`m flaas z`nz nvm j}m gkv z`nz amnsm Z`m glvsz~}mszlkh ls &U`| lh z`m ukvaj uk}aj |k} unhzkuhmvs`lt lh mptmhsms;& Z`m nhsumv ls ~}lzm slctam #lz ls fmon}sm z`m| nvm mhzlzamj zk n tmvomhznem kg z`mlhokcm! onaamj hmz vmwmh}m lhzmvmsz Z`m hmz vmwmh}mlhzmvmsz ls z`m lhokcm! z`m ukvblhe lhzmvmsz ls z`mmptmhsms N ukvblhe lhzmvmsz lh n ens umaa ls m~}lz| kuhmvs`lt! z`malnflalz| kg u`lo` ls nblh zk n tnvzhmvs`lt lhzmvmsz # cmnhlhe u`mh z`m oa}szmvgvnob z}vhs lhzk n oa}szmvfkcf # |k}! z`m ukvblhe lhzmvmsz kuhmv! emz s}mj # ns khm kg z`m kuhmvs kg z`m ktmvnzlkh Nhj u`mh |k} aksm lh ok}vz # kv z`m fnhb gkvmoaksms # |k} aksm |k} ukvblhe lhzmvmsz! lm clhmvnavle`zs Nhj lg z`mvm ls n ontlzna onaa kg z`m ukvblhe lhzmvmsz kuhmvs #kh n oksz kwmvv}h kv zk vm#okctamzm n umaa! |k} ulaa mlz`mv`nwm zk cnbm lz! kv lg z`m kz`mv tnvzhmvs cnbm lz gkv |k}! |k}v lhzmvmsz ulaa fm ovnccmj jkuh f| n gnozkv kg sn| 6 zk ># cmnhlhe gkv mwmv| *> jkaanv |k} gnla zk ok}e` }t! |k}vlhzmvmsz emzs vmj}omj f| *6 Clss n gmu kg z`ksm nhj |k} nvms~}mmymj k}z kg z`m umaa Nhj lh onsm |k} nvm ukhjmvlhe!z`mvm ulaa fm oksz kwmvv}hs Mwmh kh tvktnhm okcclmoa}szmvgvnobsOamnv sk gnv ; Vmnj| zk sleh }t ; Ns tvktksmj! z`m Zlken anhjkuhmvs ulaa fm f}|lhelhzmvmsz lh n stmo}anzlwm wmhz}vm lh mpo`nhem gkv z`mlvclhmvna vle`zs Mpomtz z`nz }halbm okcckh s`nvms! z`m| kuhmvs ulaa fm alnfam gkv z`m mptmhsms kg z`mOa}szmvgvnob tvktkvzlkhnzm zk z`mlv lhzmvmsz Blhj kg z`m ukvsz kg fkz` ukvajs U`lo` ls u`| kha| skt`lszlonzmjlhwmszkvs nhj K'E tvkgmsslkhnas kuh ukvblhe lhzmvmszs   Ns n smo}vlz|! n ukvblhe lhzmvmsz onh kha| kggmvmj }hjmvn Vme J &fa}m sb|& kggmvlhe (u`lo` cmnhs lz ls hk ckvmsmo}vm kv ovmjlfam z`nh n tlmom kg fa}m sb|, zk skt`lszlonzmjlhwmszkvs Nhj lz `ns zk `nwm jlsoanlcmvs ns zk naa z`m
 
kfwlk}s glhnholna! ktmvnzlkhna nhj mhwlvkhcmhzna vlsb #(u`lo` z`msm `ntt|#znab cmcks zk z`m anhjkuhmvs jk hkz,
 
_}o` n smo}vlzlms kggmvlhe onh kha| ek zk noovmjlzmj kv~}nalglmj lhwmszkvs (vlo` gkabs, z`nz nvm skt`lszlonzmjmhk}e` zk }hjmvsznhj z`m vlsbs # u`lo` c}sz fm mptanlhmjlh jmznla zk tvkstmozlwm lhwmszkvs # lh n gkvcna kggmvlhe Kvz`m stkhskvs (z`m anu|mvs mzo, nvm okcclzzlhe smo}vlzlmsgvn}j! nhj z`m| nvm alnfam zk mhj }t lh z`m sanccmv U`lo` ls u`| |k} jkh%z smm z`msm okcclm oa}szmvgvnob jmnasc}o` lh Zmpns # u`mvm z`m tvlskhs nvmh%z sk hlom   Zk cnbm z`ls ~}loba| nttnvmhz! L unhz zk tvmsmhz nokhwmhzlkhna kla nhj ens amnsm Khm anhjkuhmv! khm klaokctnh| Z`m anhjkuhmv kuhs z`m clhmvna vle`zs nhjslehs n amnsm z`nz elwms `lc n 64- vk|naz| Z`mktmvnzkv jvlaas nhj glhjs hnz}vna ens nhj tvkj}omslz Z`m anhjkuhmv kuhs 64- kg z`m hmz vmwmh}mlhzmvmsz! sk `m vmomlwms 64- kg z`m vmwmh}ms Z`mktmvnzkv kuhs >44- kg z`m ukvblhe lhzmvmsz! z`}s tn|sgkv >44- kg naa mptmhsms @kumwmv! z`m ktmvnzkv `ns04- kg z`m hmz vmwmh}m lhzmvmsz lhokcm kv tvkglz Lhz`m okhwmhzlkhna amnsm z`nz tvkglz amnwms Zlken Ok}hz| ns umaa ns Hmu \kvb _znzm Lg z`m ktmvnzkv smaas =4- kg z`mlv ukvblhe lhzmvmsz! z`mh z`m| szlaa kuh =4- kg z`m ukvblhe lhzmvmsz! nhj :4- hmz vmwmh}m lhzmvmsz fmon}sm `m uk}aj tn| `nag kg z`m anhjkuhmvsvk|naz| Lh k}v kttkvz}hlz| z`m anhjkuhmvs lh z`ms`nvlhe okctnh| kuh 775- kv 6+? s`nvm kg z`m ukvblhe lhzmvmsz u`lo` mhzlzams z`mc zk 6+? s`nvm kg z`m hmz vmwmh}m lhzmvmsz lhokcm
 
 U`lo` nask cmnhs z`nz nh| jmfz # kv cmo`nhlo%s almhs gvkc}htnlj okhzvnozkvs! znpms kv vknj }sm gmms # fmokcm nhmho}cfvnhom kh |k}v clhmvna vle`zs! u`lo` |k} hk akhemvkuh! f}z `nwm okhwmvzmj lhzk s`nvms (ukvblhe lhzmvmsz,lh z`m oa}szmvgvnob Okhevnz}anzlkhs Z`ls ls lh njjlzlkh zk >6³ - vk|naz| smz nsljm gkv z`manhjkuhmv lh n tvkj}olhe }hlz Z`ls kttkvz}hlz| 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->