Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Parathënie
HYRJE
Qëllimi i krijimit tonë
Kohën duhet ta vlerësojmë mirë
Çka quajmë ibadet
Dhuntitë që na i ka dhuruar All-llahu
Nevoja për ibadet
Islami synon lumturinë e njeriut
Ibadetet janë tri lloje
Kush quhet mukel-lef
Dispozitat rreth mukel-lefit
PJESA E PARË
Imani - besimi
Imani
Detyra jonë e parë
Shartet e imanit
Shpjegimi i bazave të imanit
1. Besimi në Allahun
2. Besimi në melekët e Zotit
Melekët e mëdhenj dhe detyrat e tyre:
3. Besimi në librat e shpallur
Veçoritë e Kur’anit Fisnik:
4. Besimi në pejgamberët
Pejgamberi ynë, hz. Muhammedi a. s
5. Besimi në botën e ardhshme (ahiret)
6. Besimi në kader
Përgjegjësia e njeriut
Shartet e Islamit
PJESA E DYTË
Pastërtia
Abdesti
Farzet e abdestit
Sunetet e abdestit
Adabet e abdestit
Si merret abdesti
Mekruhet e abdestit
Gjërat të cilat e prishin abdestin
Gjërat të cilat nuk mund të bëhen pa abdest
Tregimi i marrjes së abdestit me fotografi
Mes’hi mbi meste
Gusli (larja e tërë trupit)
Situata në lidhje me uzurlijtë
Gjendjet e veçanta të grave
Tejemumi
PJESA E TRETË
Namazi
Kush e ka farz namazin
Kohët e namazit
Kohët në të cilat nuk lejohet falja e namazit:
Llojet e namazeve
A. Namazet farze
B. Namazet vaxhibe
C. Namazet nafile
Farzet e namazit
Ruknet e namazit
Vaxhibet e namazit:
Sunetet e namazit:
Ezani
Ikameti
Mënyra e faljes së pesë kohëve të namazit
Namazi i sabahut
Tregimi me fotografi se si falet suneti i sabahut
Mënyra e faljes së farzit të sabahut
Namazi i drekës
Falja e suneteve të para të drekës
Mënyra e faljes së sunetit të ikindisë
Mënyra e faljes së farzit të ikindisë
Namazi i akshamit
Mënyra e faljes së farzit të akshamit
Falja e suneteve të akshamit
Namazi i jacisë
Mënyra e faljes së suneteve të para të jacisë
Mënyra e faljes së farzit të jacisë
Mënyra e faljes së suneteve të fundit të jacisë
Namazi i vitrit
Namazi i teravisë
Falja e namazit të teravisë
Duatë dhe tesbihët të cilat bëhen pas faljes së namazit
Sehvi-sexhdeja (sexhdeja e harresës)
Kur dhe si bëhet sehvi-sexhdeja
Vlera e faljes së namazit me xhemat
Adabet (etika) e xhamisë dhe xhematit
Ta njohim xhaminë
Pjesët e xhamisë:
Mënyra e faljes së namazit me xhemat
Namazi i xhumasë
Kush e ka farz faljen e namazit të xhumasë
Kushtet e vlefshmërisë së namazit të xhumasë
Si falet namazi i xhumasë
Namazi i bajrameve
Mënyra e faljes së namazit të bajrameve
Namazi i Bajramit të Ramazanit:
Namazi i Bajramit të kurbanit:
Tekbiri teshrik
Detyrat tona gjatë Bajramit
Falja e namazit ulur dhe me shenja (isharete)
Namazi i udhëtarit
Falja e namazeve që u ka kaluar koha (kaza)
Sexhdeja e tilavetit (leximit)
Mënyra e sexhdes së leximit jashtë namazit
Namazi i xhenazes
Kujt i falet namazi i xhenazes:
Sunetet e namazit të xhenazes
Mënyra e faljes së namazit të xhenazes:
Duatë të cilat lexohen pas tekbirit të tretë në namazin e xhenazes:
Dëshmori
Vizita e varreve
Sjelljet nga të cilat duhet të kemi kujdes:
PJESA E KATËRT
Agjërimi
Dobitë e agjërimit
Kush e ka farz agjërimin e Ramazanit
Llojet e agjërimeve
Fidja
Llojet e betimeve dhe kefareti i betimit
PJESA E PESTË
Zekati dhe sadakatul fitri
Sadakatul fitri (fitreja)
PJESA E GJASHTË
Haxhi dhe kurbani
Disa terma në lidhje me haxhin
Mënyra e kryerjes së haxhit
Umreja
Kurbani
Rëndësia e therjes së kurbanit
Kafshët të cilave u hahet mishi
Kafshët të cilave nuk u hahet mishi
Kurbani i premtuar
PJESA E SHTATË
Ditët dhe netët e bekuara
Dita e xhuma dhe ditët e bajrameve
Nata e lindjes së Pejgamberit a. s. (mevludi)
Nata e Regaibit
Nata e Miraxhit
Nata e Beratit
Nata e Kadrit
Namazi i natës (tehexhud)
Tesbih namazi
Namazi që falet në rast të ndonjë nevoje
Namazi i istihares
Namazi i pendimit (teubes)
PJESA E TETË
Duatë dhe suret
Duatë e abdestit
Duatë të cilat lexohen gjatë faljes së namazeve
Disa nga suret që lexohen në namaz1
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Udhezues-i-Ibadetit

Udhezues-i-Ibadetit

Ratings:
(0)
|Views: 19|Likes:
Published by Adnan

More info:

Published by: Adnan on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 25 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 29 to 65 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 69 to 127 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 131 to 135 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->