Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scarlat Demetrescu - Din tainele vieții și ale universului (1939)

Scarlat Demetrescu - Din tainele vieții și ale universului (1939)

Ratings: (0)|Views: 3,908 |Likes:
Published by Olga1705

More info:

Published by: Olga1705 on Apr 21, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

 
 
DIN TAINELE VIEŢII ŞI
 
ALE UNIVERSULUI
PROF. SCARLAT DEMETRESCU
Precuvântare
M
-
am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaştemarile mistere ce-l înconjoară. Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se vaopri din lectu, pundu-şi întrebarea: „Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere aleuniversului?” Întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns. Prezenta lucrare este fructulcomunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorvaiubiţi fraţi ai lor de pe
pământ
1
. La aceste comunicări, am adăugat în
 
 Prima carte
 
a lucrăriicunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în
 A doua carte
 
vorbind doar Cerul prin trimişii săi.Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatărilemarilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite dela marile Lumini cereşti. Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei ceîncă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă închidă cartea şi nu o mai citească, deoarece, într-adevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii. Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în aceastăoperă să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea bineluişi a iubirii. Amin!Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea el traiul, prin câte suferinţe atrecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene,la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice! Comparândviaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. Într-adevăr, în primele timpuri, omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca un animal. Gol,flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri culegând fructele arborilor, când princâmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente. Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şisomptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă dela preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice,subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor. Cu toată aceastăascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantulconstată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. Într-adevăr,suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresuluifinal, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spreînălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cutoate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim denumărul şi profunzimea lor. Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervăviitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean.Cunoaştem multe, dar putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.
1
Scriem
 Pământ -
când ne referim la planeta Pământ în ansamblul ei, constituit din globul terestru înconjurat de Cerul sau sferele salespirituale; scriem
 pământ -
când ne referim doar la Terra, globul terestru pe care ne întrupăm, coborând din Cer, pentru a ne face şcoala planetară. Aceasregulă este valabilă şi pentru Soare, Lună sau planete. În aceeaşi idee, scriem
Cer 
 pentru desemnarea sferelospirituale, a spaţiului locuit de entităţile spirituale aparţinătoare Pământului sau oricărei alte planete sau corp ceresc; şi scriem
cer 
 pentruspaţiul fizic aflat deasupra orizontului - bolta cerească sau firmamentul.
1
 
Cu mii şi mii de ani în urmă, graţie naturii fericite, a pământului fertil, climatului cald şi unei rase deoameni ce îşi trage originea din noaptea vremurilor, în sudul Asiei şi în nord-estul Africii spiritul umans-a luminat, a avansat şi a emis idei şi cunoştinţe profunde, juste şi cu o înălţime spirituală umilitoare pentru noi, europenii, care ne credem promotorii civilizaţiei, luminătorii omenirii. Este adevărat acele cunoştinţe înalte nu erau posedate de mulţime, de poporul întreg, ci doar de preoţime şi, dintreaceştia, numai de ocupanţii treptelor superioare. Secretele erau transmise doar iniţiaţilor destinaţi săurce treptele ierarhice ale preoţimii. Poporului neştiutor i se făceau servicii şi ceremonii impresionante,i se comunicau precepte morale şi cunoştinţe folositoare,
exoterice
- omul simplu fiind determinat săvadă lumea şi adevărul sub forme voalate, iar în preot - conducătorul vieţii sale terestre. Cunoştinţelereale,
ezoterice,
nu se comunicau vulgului, fiind sub ameninţarea pedepsei cu moartea. „Adu-ţi aminte,fiul meu - spunea preotul brahman noului iniţiat - că nu există decât un singur Dumnezeu, Suveran allumilor. Principiul tuturor lucrurilor, pe care tu să-L adori în secret. Dar să ştii, de asemenea, că acestaeste un mister ce nu trebuie niciodată dezvăluit vulgului stupid. Dacă totuşi o vei face, te vor lovi celemai mari nenorociri.” Numele secret al Tatălui creator, cunoscut doar de preoţi şi pronunţat numai în serviciile şi rugăciunilelor, era cuvântul
 AUM 
1
.
„Sfânta silabă, compusă din trei litere, A-U-M, cuprinde Trinitatea vedică şitrebuie păstrată în secret”, spunea marele legislator 
Manu
2
, care a trăit în Epoca Indiană, cu mii de aniînaintea vremurilor noastre. Ideea de a încredinţa cunoştinţele înalte numai celor iniţiaţi o întâlnim maitârziu, în Epoca Persană, la vechii perşi. În
Zend-Avesta
3
 
citim următorul text: „Curatul, Sfântul,Spiritul primordial al universurilor - ţi-o spun desluşit, înţeleptule
Zoroastru
4
- exista înainte de cer,apă, pământ, foc, plante şi animale, înainte de omul sfânt, înainte de toate”. La asemenea cunoştinţe nuaveau acces decât magii, preoţimea înaltă a vechilor perşi. Vulgul nu trebuia să le afle, sub pedeapsa dea fi torturat, ori de a fi supus morţii. Ideea păstrării în secret a cunoştinţelor înalte o găsim şi la evrei.Iluminaţii lor profeţi sau mediumi îşi iniţiau discipolii în privinţa textelor sacre.
Mişna
5
 
cuprindeurmătorul text: „Este oprit să vorbeşti chiar unei singure persoane din
Merkava
6
. Doar dacă ai în faţăun bătrân inteligent îţi este permis să-i comunici, în secret, şi numai unele din capitolele ei”. „Nu iniţiaîn această ştiinţă teribilă inteligenţele slabe, pentru că ea poate să le conducă la nebunie”, spunea
cabalistul
7
 
elevului său.
1
AUM (OM) - Verbul divin care desemnează Sursa divină, cauza primordială a întregii creaţii, Sfera de unde venim şi în care neîntoarcem. Acest cuvânt se pronunţă din gât către buze, fiind compus din guturala cea mai deschisă
 A,
din labiala cea mai închisă
 M,
legate prin
U.
În tradiţia mistică este reprezentat prin treimea literelor ebraice CCK.
2
Manu (sanscr. - gânditor) - Cel de-al treilea Logos, sau Logos-ul planetar, Guvernatorul unui ciclu evolutiv planetar. El este Creatorul atot ceea ce apare în Rondul sau Lanţul planetar pe care îl guvernează. Orice Rond presupune doi Manu: unui produce viaţa şi formaumană la începutul unui Rond; şi altul sintetizează, ca într-o sămânţă, bilanţul şi rezultatele unui sfârşit de Rond.
3
Zend-Avesta (zend - lege) - Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra, ce cuprind invocaţii, imnuri, învăţături şi ritualuri.
4
Zoroastru sau Zarathustra - Iniţiat persan, fondatorul mazdeismului. El recunoştea ca Divinitate supremă pe Ahura Mazda, învingătorullui Ahriman - principiul răului.
5
Mişna (ebr. - repetiţie, reiterare) — 
Culegere
de comentarii referitoare la Tora.
 
6
Prin Merkava - Car ceresc - iluminatul pătrunde în misterele cele mai intime şi profunde ale esenţei şi calităţilor Divinităţii. Prinascensiunea extatică a lui
neşamah
- sufletul superior - misticii Merkava ating
 Heihalot 
- Palatele, lăcaşurile celeste. Purificaţi prinasceză, îndeplinind
miţvot 
- comandamente divine şi trăind în
 Deveikut 
- ataşament şi comuniune intimă cu Divinitatea, maeştrii misticiiMerkava ating momente de extaz prin contemplarea Numelor divine. Pornind de la viziunea Carului celest a lui Ezechiel şi de ladescrierea Tronului divin,
 Maasei Merkava -
Creaţiile carului, reprezintă împreună cu
 Maasei
 
 Bereişit 
- Creaţiile dintâi, cele două axe aletradiţiei misticii evreieşti -
Cabala.
 Născută dintr-o revelaţie divină, Cabala este primită de om şi transmisă prin cuvânt de la om la om,începând cu Moşe (Moise), care a primit-o de la Puterea divină. Învăţătura fundamentală a misticii evreieşti este cuprinsă în
Sefer lefira -
Cartea creaţiei şi
Sefer HaZohar 
 – Cartea splendorii. Constituit într-un text cabalistic cosmogonic, într-o ştiinţă a limbii sacre, Sefer Ieţiradă o interpretare mistică alfabetului ebraic. Sefer Ieţira este atribuită patriarhului Abraham, care, prin contemplarea literelor ebraice, a pătruns sensul revelaţiei divine. Literele ebraice sunt considerate vehicule ale potenţelor creatoare, forţe revelatoare ale Creatorilor.Angajat în căutarea Absolutului, misticul e călăuzit de puterea Cuvântului, a Verbului. Universul verbal, comparat cu un instrumentmuzical, reprezintă scara ascensiunii mistice, limbajul manifestat de Gândirea divină în momentul creaţiei. Creaţia este limbajul exprimatde Gândirea divină, manifestându-se ca putere creatoare a universurilor. După cum creaţia constituie un proces lingvistic şi numerologic,omul este chemat să fie atent la sentimentele şi gândurile sale, la cuvintele rostite, la privirile, gesturile şi faptele sale
Cabaliştii, înţelepţiiAdevărului, cei care doresc să cunoască Adevărul, comunică prin viu grai învăţătura lor. Cabala - transmiterea tradiţiei mistice - se face printr-un
mecubal,
un cabalist care a primit Cabala, către un
mecabel.
Cabaliştii îşi transmit învăţătura doar discipolilor trecuţi de 40 de
2
 
ani, când sufletul uman -
neşamah -
a atins maturitatea necesară primirii Adevărului. Literele ebraice care formează cuvântul
neşamah
-suflet - alcătuiesc şi cuvintele
mem şaua -
40 de ani.
Din această mică expunere şi din multe altele pe care nu le mai enumerăm, se vede preocupareaconstantă a marilor savanţi de altădată, de a nu spune adevăruri subtile unor oameni nepregătiţi în pătrunderea înţelesului adânc al lucrurilor şi faptelor. Iată trei exemple, la trei epoci şi neamurideosebite, din care se poate vedea că lumea de jos avea cultul ei special şi cunoştinţe exoterice despreDumnezeu şi fenomenele din natură, iar preoţimea superioară, stăpâna absolută a tuturor bunurilor şichiar a vieţilor celor de jos deţinea înaltele cunoştinţe ale Adevărului, ale tuturor ştiinţelor. O condiţiese cerea acestor epoci şi neamuri: cei care primeau cunoştinţe din lumea spirituală să fie inteligenţi,morali şi bătrâni. Dintre cele 350 de milioane de locuitori ai Indiei, numai secta Pitriş, care practică şiazi comunicarea zilnică cu sufletele celor plecaţi din viaţa fizică, mai cer aceste condiţii pentru a iniţiaun nou adept în ştiinţa secretă, a vieţii, a atributelor Creatorului.Din cele enumerate, se pare că atât în India primitivă, atât la vechii perşi, egipteni şi chaldeeni, cât şi laevreii din cele mai vechi timpuri, capitolul constituirii universului, al existenţei lumii invizibile, alforţelor din natură şi al comunicării cu entităţile spirituale ce au trăit pe pământ constituia o ştiinţăsecretă, plină de mister şi pericole, la care avea acces doar un număr redus de iniţiaţi.Existau lucrări scrise, opere religioase sau filosofice ale epocilor respective:
Vedele
1
, Zend - Avesta ori
Tora
2
, pe care toată lumea le putea citi, dar ştiinţa ocultă, cu filosofia şi practicile ei deosebite,învăluite în cel mai adânc mister, se transmitea numai oral celor aleşi. Din noaptea veacurilor, centrulAsiei este locul de origine al tuturor civilizaţiilor lumii vechi, al credinţelor şi practicilor profesate de-alungul timpului, rând pe rând, de toate popoarele, cu alternări, cu suprimări, dar găsindu-le pe toate, subdiferite forme, până în ziua de azi. Aceste cunoştinţe erau ascunse deoarece se refereau la domeniulînalt al materiilor subtile, al forţelor superioare şi legilor guvernatoare ale altor lumi; cunoştinţeneînţelese de mintea nepregătită a omenirii, mai ales a celei de pe atunci. Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei, motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. Nuse mai şoptesc la ureche, nu se mai propovăduiesc prin păduri, temple ori munţi izolaţi, ca în altevremuri, ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora; dar chiar şi în zilele noastre, încă nu pot fi înţelesedecât de foarte puţini. Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual, şi pentru a se înălţa, i seofeasemenea cunoştinţe, asimilate cu nesde cei chemaţi, de cei pregătiţi spiritual. Acestecunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului, la lărgirea orizontului concepţiei sale despreviaţă şi natură, pregătindu-l pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare. Cititorule, citeşte cu răbdare şiatenţie această carte de ştiinţă şi filosofie cerească, pentru că îţi va lumina şi înălţa sufletul.
1
Veda (sanscr. - cunoaştere, ştiinţă) - O culegere de patru cărţi sacre ale hinduşilor (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda şi Atharva Veda)cuprinzând imnuri, incantaţii şi formule magice recitate în timpul ritualurilor de sacrificiu, cântece religioase, formule magice pentruexorcisme şi descântece.
2
Tora (ebr. - învăţătură, Arătare) - Este revelaţia divină ce stă la obârşia iudaismului. Tora reprezintă intenţia Creatorului exprimată printr-un ansamblu de texte sacre, fiind constituidin
 Pentateuh,
cele cinci Cărţi revelate ale lui Moise:
Geneza,
 
 Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul.
Tora scrisă este precedată şi urmată de o Tora orală. Prin literele şi cuvintele sale, Tora exprimă Numele divin. Prin Tora, Divinitatea acreat lumea şi prin Tora ne dezvăluie scopul Său în momentul creaţiei, Numele, atributele şi intenţiile Sale. Stând la baza oricăreiexistenţe, Numele divin conţine sensul profund ascuns sub aparenţe. Meditând asupra Numelui divin, misticul ajunge la extaz.Considerând că Limbajul divin este realitatea profundă, cabaliştii afirmă că fiecare lucru există numai proporţional cu participarea sa la Numele divin, manifestat în creaţie, fiind esenţa ascunsă a acesteia. Tora a fost scrisă prin intermediul celor douăzeci şi două de litere alealfabetului ebraic. Prin combinarea acestor litere s-a născut creaţia. Legea care a guvernat crearea universurilor stă la baza naşterii limbiiebraice. Prin urmare, meditând asupra literelor ce formează Tora şi socotind valoarea lor, vom descoperi tainele creaţiei - geneza, scopulşi finalitatea ei. Tora se revelează doar celor care respectă ale sale miţvot, comandamente divine. Există patra căi, canale sau trepte deinterpretare ale textelor sacre ebraice, a Sfintei Scripturi: 1.
 Peţal -
sensul litera] al textului; 2.
 Remez
- sensul alegoric; 3.
 Deruş -
sensulomiletic, teologic; 4.
Soci -
sensul mistic. Cele patru trepte sunt legate între ele şi nu se pot separa. Ca urmare, cele trei canale inferioarevor răspândi focul mistic, lumina căii lui Sod. Doar după ce, urcând cele patra trepte de interpretare, înţeleptul se va înălţa de la sensulliteral la cel mistic, va înţelege deplin şi limpede toate cele patru sensuri. Lui Rabi Şimon bar Yohai, care a trăit în Galileea secolului al II-lea al erei creştine, considerat autorul Cărţii Splendorii - Sefer HaZohar - îi sunt atribuite următoarele cuvinte: „Nefericire celor ce văd înTora doar poveşti simple şi vorbe obişnuite! Dacă ar fi aşa, am putea să redactăm şi noi o altă Tora, la fel de minunată. Dar adevărul estecă fiecare cuvânt din Tora are un sens superior şi un mister sublim, îmbrăcate în veşmintele unor poveşti. Nefericit cel ce ia aceste
3

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nelu49 liked this
Iulius Cezar liked this
VIOLETA liked this
Adi Adisor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->