Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DOSAR DE PRESA

DOSAR DE PRESA

Ratings: (0)|Views: 220|Likes:
Published by Boglarka Nagy

More info:

Published by: Boglarka Nagy on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/22/2013

pdf

text

original

 
 
DOSAR
 
DE
 
PRES
Ă
Printemps
 
des
 
cafés
 
„PRIMAVARA
 
CAFENELELOR”
 
8
 
zile
 
12
 
cafenele
 
30
 
evenimente
 
culturale
 
Centrul
 
ora
ş
ului
 
se
 
anim
ă
de
 
cultur
ă
!
 
Institutul
 
francez
 
organizeaz
ă
pentru
 
al
ş
aselea
 
an
 
consecutiv,
 
festivalul
 
«
 
Prim
ă
vara
 
cafenelelor
 
»
 
din
 
21
 
 în
 
29
 
aprilie
 
2012.
 
Timp
 
de
 
8
 
zile,
 
12
 
baruri
ş
i
 
cafenele
 
din
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
vor
 
g
ă
zdui
 
o
 
gam
ă
larg
ă
de
 
evenimente.
 
Acestea
 
sunt
 
:
 
Piano
 
Cazola,
 
Shto,
 
Atelier,
 
Zorki
 
Photo
 
Cafe,
 
Enigma,
 
La
 
Galerie,
 
Doamna
 
T,
 
Uptown,
 
Club
 
30
 
Plus,
 
Insomnia
 
,
 
Irish
 
&
 
Music
 
Pub,
 
 
Café.
 
Dou
ă
obiective
 
majore:
 
(Re)descoperirea
 
poten
ț
ialului
 
cultural
 
din
 
centrul
 
ora
ş
ului
ş
i
 
a
 
locurilor
 
de
 
 întâlnire
 
 În
 
parteneriat
 
cu
 
cafenele,
 
numeroase
 
asocia
ț
ii
ş
i
 
centre
 
culturale,
 
aceast
ă
manifestare
 
este
 
o
 
ocazie
 
real
ă
de
 
a
 
valorifica
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
Cluj
Napoca.
 
Ea
 
permite
 
totodat
ă
redescoperirea
 
bog
ăț
iei
 
culturale
 
a
 
acestor
 
locuri
 
de
 
 întâlnire
ş
i
 
de
 
schimb
 
de
 
idei.
 
Valorificarea
 
arti
ş
tilor
 
locali
ş
i
 
a
 
leg
ă
turilor
 
lor
 
cu
 
francofonia
 
Evenimente
 
artistice
ş
i
 
culturale
 
de
 
calitate
 
 –
 
concerte,
 
expozi
ț
ii,
 
spectacole,
 
ateliere
ş
i
 
proiec
ț
ii
 
de
 
filme
 
 –
 
vor
 
invada
 
cafenelele
ş
i
 
barurile
 
din
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
 în
 
timpul
 
celor
 
8
 
zile,
 
permi
ț
ându
le
 
arti
ş
tilor
 
locali
 
s
ă
fie
 
cunoscu
ț
i
 
de
 
public.
 
 
 
PRIM
Ă
VARA
 
CAFENELELOR
 
:
 
UN
 
CENTRU
 
CULTURAL
 
AL
 
ORA
Ş
ULUI
 
PENTRU
 
TO
Ț
I!
 
 În
 
aceast
ă
perioad
ă
 în
 
care
 
ora
ş
ul
 
se
 
dezvolt
ă
spre
 
periferie,
 
centrul
 
trebuie
 
s
ă‐ş
i
 
reafirme
 
legitimitatea
 
cultural
ă
printr
un
 
dinamism
 
permanent
ş
i
 
o
 
ofert
ă
de
 
calitate.
 
Con
ş
tient
 
de
 
aceasta,
 
Institutul
 
francez
 
din
 
Cluj
Napoca
 
a
 
luat
 
ini
ț
iativa
 
de
 
a
 
coordona
 
Prim
ă
vara
 
cafenelelor,
 
manifestare
 
care
 
reune
ş
te
 
o
 
palet
ă
variat
ă
de
 
evenimente
ş
i
 
numero
ş
i
 
parteneri.
 
Prim
ă
vara
 
cafenelelor
 
incit
ă ş
i
 
promoveaz
ă
diferite
 
evenimente
 
culturale
ş
i
 
artistice
 
de
 
calitate
 
care
 
vor
 
avea
 
loc
 
 în
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
timp
 
de
 
o
 
s
ă
pt
ă
mân
ă
.
 
Aceast
ă
manifestare
 
permite
 
valorificarea
 
bog
ăț
iei
 
culturale
 
proprie
 
acestor
 
locuri
 
de
 
 întîlnire
ş
i
 
schimburi
 
de
 
opinii
 
 în
 
care
 
se
 
formeaz
ă
mare
 
parte
 
a
 
culturii
ş
i
 
ideilor
 
de
 
mâine.
 
Prim
ă
vara
 
cafe
 
 î 
ş
i
 
propune
 
s
ă
atrag
ă
aten
ț
ia
 
asupra
 
arti
ş
tilor
 
locali,
 
oferindu
le
 
ocazia
 
s
ă‐ş
i
 
arate
 
talentul
ş
i
 
operele
 
 în
 
timpul
 
acestor
 
 întîlniri
 
cu
 
publicul.
 
Pentru
 
aceasta,
 
 în
 
fiecare
 
sear
ă
,
 
din
 
21
 
 în
 
29
 
aprilie
 
2012,
 
cafenelele
ş
i
 
barurile
 
participante,
 
vor
 
g
ă
zdui
 
concerte,
 
spectacole
 
de
 
teatru,
 
filme,
 
expozi
ț
ii,
 
 jocuri
 
de
 
societate,
 
seri
 
de
 
poezie
ş
i
 
ateliere.
 
Cu
 
Prim
ă
vara
 
cafenelelor,
 
Institutul
 
francez
 
dore
ş
te
 
s
ă
 încurajeze
 
parteneriatul
 
 între
 
asocia
ț
ii,
 
centre
 
culturale,
 
universit
ăț
i,
 
arti
ş
ti
 
locali
ş
i
 
cafenelele
 
din
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
Cluj
Napoca.
 
CULORILE
 
PRIM
Ă
VARA
 
CAFENELELOR
 
:
 
MUZIC
Ă
,
 
TEATRU,
 
CINEMA,
 
EXPOZI
Ț
II
 
&
 
SERATE
 
TEMATICE!
 
Timp
 
de
 
opt
 
zile,
 
zece
 
cafenele
 
din
 
centrul
 
ora
ş
ului
 
Cluj
 
vor
 
g
ă
zdui
 
concerte,
 
spectacole
 
de
 
teatru,
 
proiec
ț
ii
 
de
 
filme,
 
expozi
ț
ii
ş
i
 
seri
 
tematice.
 
EXPOZI
Ț
II
 
 În
 
primele
 
zile
 
ale
 
festivalului
 
ve
ț
i
 
avea
 
ocazia
 
s
ă
asista
ț
i
 
la
 
numeroase
 
vernisaje
 
de
 
expozi
ț
ii
 
pentru
 
toate
 
gusturile:
 
de
 
la
 
fotografii
 
cu
 
implica
ț
ii
 
sociale
 
 în
 
„Strada
 
Bucur”,
 
despre
 
via
ț
a
 
cotidian
ă
a
 
tinerilor
 
str
ă
zii
ş
i
 
expozi
ț
ia
 
Eco
photo,
 
la
 
universul
 
delicat
 
al
 
seriei
 
de
 
tablouri
 
„I’m
 
romantic,
 
baby”,
 
de
 
Andor
 
Kömines.
 
S
ă
pt
ă
mâna
 
Prim
ă
vara
 
cafenelelor
 
va
 
continua
 
cu
 
vernisajul
 
expozi
ț
iei
 
de
 
fotografie
 
„Les
 
10
 
mots
 
de
 
la
 
francophonie”;
 
cu
 
fotografii
 
decalate
 
ale
 
unor
 
surprinz
ă
toare
 
tatuaje
ş
i
 
cu
 
descoperirea
 
operei
 
artistei
 
clujene
 
Cristina
 
Marian,
 
„Reconstituiri”.
 
 
 
Strada
 
Bucur
Gabriel
 
Loisy
 
Vernisajul
 
sâmb
ă
t
ă
21
 
aprilie,
 
ora
 
18,
 
la
 
Zorki
 
Photo
 
Café,
 
Str.
 
Ion
 
Ratiu
 
nr.
 
10
 
Strada
 
Bucur
 
este
 
un
 
proiect
 
fotografic
 
care
 
combin
ă
partea
 
estetic
ă
cu
 
o
 
important
ă
parte
 
documentar
ă ş
i
 
de
 
con
ş
tientizare.
 
Fotograful
 
francez
 
Gabriel
 
Loisy
ş
i
a
 
dat
 
seama
 
c
ă
 în
 
Bucure
ş
ti,
 
tineri
 
str
ă
zii
 
sunt
 
trata
ț
i
 
cu
 
indiferen
ță
,
 
ca
 
ă
când
 
parte
 
din
 
peisaj.
 
Cu
 
ajutorul
 
Funda
ț
iei
 
Parada,
 
el
 
i
a
 
 întâlnit
 
pe
 
ț
iva
 
dintre
 
ei
ş
i
 
a
 
documentat
 
destinele
 
lor,
 
prezentându
le
 
via
ț
a
 
cotidian
ă
sau
 
situa
ț
ii
 
diverse
 
printr
o
 
serie
 
de
 
fotografii,
 
unele
 
ă
cute
 
chiar
 
de
 
ace
ş
ti
 
tineri.
 
Funda
ț
ia
 
Parada
 
a
 
fost
 
creat
ă
 în
 
1996
 
de
 
c
ă
tre
 
clovnul
 
franco
algerian
 
Miloud
 
Oukili
ş
i
 
are
 
ca
 
obiectiv
 
s
ă
redea
 
copiilor
 
str
ă
zii
 
din
 
Bucure
ş
ti
 
dorin
ț
a
 
de
 
a
 
tr
ă
i,
 
de
 
a
 
p
ă
r
ă
si
 
marginea
 
societ
ăț
ii.
 
Organiza
ț
ie
 
atipic
ă
,
 
dedicat
ă
muncii
 
pe
 
teren,
 
Parada
 
r
ă
spunde
 
nevoilor
 
elementare
 
ale
 
copiilor
 
(alimenta
ț
ie,
 
igien
ă
,
 
s
ă
n
ă
tate),
 
ă
când
 
eforturi
 
pentru
 
a
i
 
ajuta
 
s
ă
se
 
reintegreze
 
 în
 
societate
 
(
ş
colarizare,
 
acte
 
de
 
identitate,
 
ateliere
 
de
 
integrare),
 
folosind
 
circul
 
ca
 
instrument
 
de
 
reintegrare.
 
http://gabrielloisy.dphoto.com/
 
Expozi
ț
ia
 
de
 
pictura:
 
Reconstituiri
 
de
 
Cristina
 
Marian
 
Vernisajul
 
sâmb
ă
t
ă
,
 
21
 
aprilie,
 
ora
 
20,
 
Lounge
 
30
 
plus,
 
str.
 
Avram
 
Iancu
 
nr.
 
29
 
Cristina
 
Marian
 
a
 
ales
 
ca
 
tem
ă
pentru
 
picturile
 
ei
 
poarta
care
 
asigura
 
trecerea
 
 –
 
devenirea,
 
dar
ş
i
 
obstacolul
 
care
 
 închide
 
deschide
 
mereu
 
perspective
 
ochiului
 
avid
 
de
 
cunoa
ş
terea
 
a
 
ceea
 
ce
 
ar
 
putea
 
 
„dincolo”.
 
Cristina
 
Marian
 
ne
 
invit
ă
s
ă
arunc
ă
m
 
o
 
privire
 
prin
 
geamurile
 
fumurii,
 
prin
 
cr
ă
p
ă
turile
 
por
ț
ii,
 
sau
 
chiar
 
prin
 
gaura
 
cheii
„dincolo”.
 
I’m
 
romantic,
 
baby
 
 –
 
Andor
 
Kömives
 
Vernisajul
 
mar
ț
i,
 
24
 
aprilie,
 
ora
 
17,
 
la
 
Piano
 
Cazola,
 
 
str.
 
Virgil
 
Fulicea
 
nr.
 
3
 
Ce
 
mai
 
 înseamn
ă
a
 
fi
 
romantic,
 
 în
 
ziua
 
de
 
azi
 
?
 
Intrebarea
 
nu
 
vizeaz
ă
romantismul
 
ca
 
gen
 
cultural,
 
istoric,
 
ci
 
se
 
refer
ă
la
 
 în
ț
elesul
 
comun,
 
al
 
unei
 
anumite
 
atitudini
 
specific,
 
de
 
a
 
fi
 
vis
ă
tor,
 
sentimental,
 
melancolic,
 
exaltat,
 
sensibil,
 
pasional,
 
idealist
 
etc.
 
 A
 
 fi 
 
romantic
 
 în
 
sensibilitatea
 
contemporan
ă
tinde
 
sa
 
aib
ă
mai
 
mult
 
un
 
aer
 
peiorativ.
 
Se
 
pare
 
ca
 
aceste
 
calit
ăț
i
 
umane
 
le
 
 întâlnim
 
mai
 
mult
 
 în
 
telenovele
 
ieftine
ş
i
 
 în
 
c
ă
r
ț
i
 
tip
 
bestseller,
 
cam
 
old 
 
 fashioned,
 
decât
 
 în
 
via
ț
a
 
real
ă
.
 
Proiectul
 
pune
 
 în
 
discu
ț
ie
 
aceste
 
probleme,
 
de
 
a
 
redefini
 
atitudinea
 
romantic
ă
 
 în
 
interpret
ă
ri
 
vizuale
 
de
 
la
 
sensibilitatea
 
poetic
ă
la
 
o
 
tandre
ț
e
 
ironic
ă
prin
 
medii
 
diverse
 
de
 
la
 
fotografie
 
la
 
pictur
ă
.
 
http://www.andorkomives.ro/
 
Les
 
10
 
mots
 
de
 
la
 
francophonie
 
 –
 
ş
tig
ă
torii
 
concursului
 
de
 
la
 
Lectoratul
 
francez
 
Vernisajul
 
mar
ț
i,
 
24
 
aprilie,
 
ora
 
18,
 
la
 
 
Insomnia,
 
str.
 
Universit
ăț
ii
 
nr.
 
22
 
Participan
ț
ii
 
concursului
 
“Dis
moi
 
dix
 
mots
 
qui
 
te
 
racontent!”au
 
exprimat
 
prin
 
imagini
 
ce
 
le
 
sugereaz
ă
cele
 
10
 
cuvinte
 
extrase
 
din
 
opera
 
lui
 
Rousseau:
 
âme,
 
autrement,
 
caractère,
 
chez,
 
confier,
 
histoire,
 
naturel,
 
 penchant,
 
songe,
 
transports
.
 
Au
 
reu
ş
it
 
nu
 
doar
 
s
ă
reprezinte
 
prin
 
intermediul
 
fotografiilor
 
unul
 
dintre
 
cuvinte,
 
ci,
ş
i
 
s
ă
creeze
 
pove
ş
ti
 
originale
 
care
 
caracterizeaz
ă
armonios
 
atât
 
imaginile
 
cât
 
si
 
gândurile
 
lor.
 
A
ş
adar,
 
expozi
ț
ia
 
care
 
urmeaz
ă
concursului
 
este
 
un
 
mic
 
Luvru
 
contemporan
 
care
 
reune
ş
te
 
cele
 
mai
 
bune
 
zece
 
fotografii
 
concurente
 
 în
 
cadrul
 
“Prim
ă
vara
 
cafenelelor”.
 
Expozi
ț
ia
 
de
 
fotografie
 
de
 
tatuaj
 
Vernisajul
 
sâmb
ă
t
ă
,
 
28
 
aprilie,
 
ora
 
19,
 
la
 
Uptown
 
str.
 
David
 
Ferenc
 
nr.
 
13
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->