Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fatmir Alispahic ORWELLAND i Rubni Eseji

Fatmir Alispahic ORWELLAND i Rubni Eseji

Ratings: (0)|Views: 185|Likes:
Published by Emir Džambegović

More info:

Published by: Emir Džambegović on Apr 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

 
Fatmir Alispahi
ć
ORWELLANDi rubni eseji JU Op
ć
a biblioteka Tešanj
 
Fatmir Alispahi
ć
Orwelland i rubni esejiIzdava
č
 JU Op
ć
a biblioteka TešanjZa izdava
č
aEsmir Baši
ć
RecenzentiIndira Ku
č
uk Sorgu
č
Mirzet Ibrišimovi
ć
MentoriAkademik prof. dr. Tvrtko Kulenovi
ć
Prof. dr. Fahrudin Rizvanbegovi
ć
Prof. dr. Nirman Moranjak Bambura
ć
Prof. dr. Muhamed Dželilovi
ć
Prof. dr. Vedad Spahi
ć
 Tehni
č
ka urednicaAdela Bajri
ć
Autorica fotogra
 jaEmina Džambegovi
ć
U ulozi Georgea OrwellaMuhamed Džananovi
ć
 
Đ
onyNaslovnicaSpomenik žrtvamaholokausta u BerlinuŠtamparijaZa štampariju Tiraž101 primjerak
Fatmir Alispahi
ć
ORWELLAND
i rubni eseji
Batva, 2011.
 
Fatmir Alispahi
ć
4
Prije
č
itanja...
Orwelland 
je moj dora
đ
eni diplomski rad
Politi 
č 
ka publi- cistika u književnosti Georgea Orwella 
, pisan i odbranjenpod mentorstvom akademika Tvrtka Kulenovi
ć
a. Esej
Bo- sanski duh u Bosni – šta je to? 
pisan je za
č
asopis
Ostrvo 
,pod uredništvom prof. dr. Vedada Spahi
ć
a. Ostali teksto-vi su nastajali u okviru mog postdiplomskog studija naFilozofskom fakultetu u Sarajevu. Esej
Intermedijalnost u  prozi Karima Zaimovi 
ć 
nastao je kao seminarski rad napredmetu
Književne teorije XX stolje 
ć 
, pod mentorstvomprof. dr. Nirman Moranjak Bambura
ć
, a esej
Izme 
đ 
u liter- ature i žurnalizma: Žanrovski status i poeti 
č 
ke osobenosti kolumnisti 
č 
kih tekstova bh. književnika,
kao seminarskirad na predmetu
“Granica” i “razlika” u književnosti 
, podmentorstvom prof. dr. Muhameda Dželilovi
ć
a. Prof. dr.Fahrudin Rizvanbegovi
ć
bio je mentor na izradi mogamagistarskog rada
Bošnja 
č 
ka drama u austrougarskom  periodu,
odakle je ve
ć
im dijelom proizišao rad
Politi 
č 
ke re- 
 fl 
eksije u bošnja 
č 
koj književnosti austrougarskog perioda 
 koji je predstavljen na Me
đ
unarodnoj konferenciji
Bos- na 
 
i Hercegovina u okviru Austro-Ugarske 1878 – 1918,
održanoj u organizacji Filozofskog fakulteta u Sarajevu,Ureda austrijske kooperacije za nauku, obrazovanje ikulturu, te Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Her-cegovine, 30. i 31. marta 2009. godine. Esej
Historijska trauma bošnja 
č 
kog romana 
ra
đ
en je kao seminarski radna predmetu
Bošnja 
č 
ki roman do drugog svjetskog rata 
,pod mentorstvom prof. dr. Fahrudina Rizvanbegovi
ć
a.Knjiga
Orwelland i rubni eseji 
nastaje iz razumljive autor-ske potrebe da se uokviri jedan stvarala
č
ki period. Zah-valan sam uvaženim profesorima, kao i prijateljima kojisu puhali u jedra ove knjige.
Batva, decembar/prosinac 2011. Mr. sc. Fatmir Alispahi
ć
Orwelland
Politi
č
ka publicistikau književnosti Georgea Orwella

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
skutorka59 liked this
Saffija liked this
skutorka59 liked this
Elvira Allan Poe liked this
majmunce liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->