Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Kerangka Rencana Usaha Warung Internet

Kerangka Rencana Usaha Warung Internet

Ratings: (0)|Views: 669|Likes:
Published by Luth V Six

More info:

Published by: Luth V Six on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

04/24/2012

 
Ftxlci Uihyjkxa,:::>>480) Dkxdp~pdjktdprli~ ::+8D+>:
Odpjkeoj Pdkbjkj Trjlj Ujptke Ikxdpkdx ,UJPKDX)BMCR - Kdx
:+
 
Kjmj ^dptrjljjk 7 BMCR - Kdx0+
 
Kjmj ^dmifio Trjlj 7 Ftxlci Uihyjkxa2+
 
Jfjmjx ^dptrjljjk 7 Gjfjk Mjujp : @fao @2 Ka 29& Xjkedpjke - IkhakdrijXdf~+ ,>0:) 4434-:0>0 ! L~+ ><:2-::3<23988+
 
@dkxto ^dptrjljjk 7 Trjlj Hjejke ^dprdapjkejk ,TH)4+
 
Xef!`fk!Xl mtfji trjlj 7 3 Gtki 0>0>+3+
 
@ihjke trjlj 7 Gjrj Xdfdoamtkiojri5+
 
^pahto 7 Gjrj ikxdpkdx<+
 
Oakrtmdk 7 ^dfjgjp& Mjljriruj hjk Mjryjpjojx rdoixjp faojri trjlj9+
 
^jrjp yjke himjrtoi 7 Mjryjpjojx odfjr mdkdkejl:>+
 
Gtmfjl xjpedx amrdx 7 ,2>+>>> apjke NP~+ 4>+>>> !apjke ~dpiahd rdxjltk)Xaxjf = P~+:+4>>+>>>+>>>!xjltk+::+
 
^dprakdf 7
 
Rxptoxtp Apejkirjri 7:)
 
^im~ikjk 7 ^dmifio Trjlj0)
 
Ojpyjujk 7 2 apjke ,Uidkj& Jkixj hjk @abif) t~jl P~+:+>>>+>>>!`fk
 
Odmjm~tjk Ojpyjujk yjke hiljpj~ojk 7:)
 
Xdokafaei ikcapmjri ,IX) jxjt ~dkedxjltjk hjk odjlfijk hi `ihjke oam~txdp0)
 
Mjm~t mdmjrjke racxujpd hjk mdfjotojk ~dpjujxjk ptxik hjk ~dp`jiojk2)
 
Mjm~t mdm`tjx ~dm`totjk hjk apejkirjri hjrjp8)
 
Mjm~t mdm`im`ike btrxamdp hjfjm ~dkeetkjjk ikxdpkdx4)
 
Mdkedkjf mdrik ~dkbjpi ,rdjpbl dkeikd) ikxdpkdx hjk d-mjif ,rtpjx dfdoxpakio)
 
Maxisjri ojpyjujk yjke hiljpj~ojk 7:)
 
Mjm~t `dodpgj jxjt mdkgjfjki gjm odpgj yjke ~jkgjke rdfjmj 3 jxjt 5 ljpirdmikeet0)
 
Ikasjxic 
 
Ftxlci Uihyjkxa,:::>>480) Dkxdp~pdjktdprli~ ::+8D+>:
2)
 
Mjm~t mdkeetkjojk rxpjxdei mdm~dkejptli8)
 
Mjm~t mdmdbjlojk mjrjfjl4)
 
Mjm~t mdkejm`if ikirijxic 3)
 
Mjm~t mdm~dpljxiojk dciridkri:0+
 
^pjrjpjkj hjk ^dpjfjxjk 7
 
^pjrjpjkj:)
 
Fjljk 7 0>> m00)
 
Edhtke 7 ^dpmjkdk :>>m0
 
^dpjfjxjk:)
 
:2 tkix ^dpjkeojx odpjr oam~txdp `drdpxj jordrapir oam~txdpkyj0)
 
: tkix ^pikxdp2)
 
BH hjk HSH P!PU0)
 
Oakdori od ikxdpkdx 7 hijf-t~& `pajh`jkh jxjt uipdfdrr2)
 
Fjkeejkjk Ikxdpkdx Rdpsibd ^pasihdp , IR^) jxjt ~pasihdp rjxdfix8)
 
^dpjkeojx ftkjo ,Racxujpd) tkxto mdkedfafj xpjkrjori hjk pdodkike4)
 
:8 tkix Mdgj hjk 0> tkix Otpri3)
 
2 tkix JB5)
 
^dkhikeik Miktmjk& Pjo tkxto xdm~jx mjojkjk rdpxj ~dmjkjr jip:2+
 
Rtm`dp Mahjf 7:)
 
Mahjf rdkhipi = 3>$ hjpi xaxjf joxisj rd`drjp P~+3>+>>>+>>>0)
 
Opdhix @jko = 8>$ hjpi xaxjf joxisj rd`drjp P~+8>+>>>+>>>:8+
 
^dkyd`jpjk ~pamari 7:)
 
@partp 7 ^dkyd`jpjk rdfdm`jpjk `partp hi rdoafjljk xdphdojx rdpxj ptmjl-ptmjl rdoixjp faojri trjlj0)
 
Iofjk hi ikxdpkdx 7 Mdmtjx iofjk hi gdgjpike rarijf& captm rdpxj `fae2)
 
^dkyd`jpjk hjpi mtftx od mtftx

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->