Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Corian de DuPont

Corian de DuPont

Ratings: (0)|Views: 2,452 |Likes:
Published by Ezequiel Fausto

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ezequiel Fausto on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/21/2014

 
Oitgbj
ª
ap` gjq`jxbhi ~it og`jxåagois h` Hp^ijxb agjbm`s h` mis bòis 1> w- h`sh` `jxijo`s- lbghi bpe`jxbjhi sp ~t`s`jogb `j `m e`tobhi ws` psb `j eâs ~bås`s- `j b~mgobogij`s btrpgx`o%xÿjgobs- h`oitbxgqbs w h` hgs`òi* Boxpbme`jx`-Oitgbj
ª
`s pjb ebtob t`oijioghb b jgq`m epjhgbm-pjb simpogÿj ~btb sp~`tagog`s h` ctbj obmghbhw `m`qbhbs ~t`sxbogij`s- pj ebx`tgbm oij pjaiteghbdm` lgsxitgbm h` ç|gxis `j xihi `m epjhi-`j pjb cbeb epw hgq`tsb h` b~mgobogij`s ws`ce`jxis- xbjxi `j bedg`jx`s t`sgh`jogbm`soiei ~ödmgois w oie`togbm`s*@m ebx`tgbm Oitgbj
ª
~is`` pjb cbtbjxåb xtbjs%a`tgdm` h` hg`v bòis- opbjhi `m ebx`tgbm `sgjsxbmbhi ~it pj xbmm`t gjsxbmbhit o`txgagobhi*Bh`eâs h` mis ge~itxbjx`s d`j`agogis `jopbjxi b ~t`sxbogij`s w `sxçxgob- Oitgbj
ª
iat`o`jpe`tisbs q`jxbfbs e`hgibedg`jxbm`s*
Pj ebx`tgbm ~btb sp~`tagog`s hptbh`ti-t`jiqbdm` w s`cpti6 `sxâ h`eisxtbhi
Mbs sp~`tagog`s sÿmghbs h` Hp^ijxℤ Oitgbj
ª
w`m bhl`sgqi h` Oitgbj
ª
~is``j pj dbfi oijx`%jghi h` OIQ ,oie~p`sxis itcâjgois qimâxgm`s'-w hptbjx` eâs h` 8> bòis lbj h`eisxtbhi `jxihi `m epjhi s`t spebe`jx` s`cptis oieiebx`tgbm`s h` sp~`tagog`* Mbs sp~`tagog`s sÿmghbsOitgbj
ª
s` oie~ij`j h` b~ti|gebhbe`jx` 2)?h` t`sgjb botåmgob h` obmghbh sp~`tgit w 4)? h`egj`tbm`s jbxptbm`s* _` abdtgobj `j ~mbjxbs h`~tihpoogÿj pdgobhbs `j hga`t`jx`s ~bås`s* Pjbq`v mis gjct`hg`jx`s h` Oitgbj
ª
lbj t`boogijb%hi xixbme`jx` ,~imge`tgvbhi' `j `m ~tio`si h`abdtgobogÿj- s` oijsgcp` pj ebx`tgbm rpåegob%e`jx` `sxbdm` oij pj eåjgei ge~boxi `j mbobmghbh h`m bgt` `j bedg`jx`s h` gjx`tgit*
Hp^ijx
Oitgbj
ª
w `m e`hgi bedg`jx`
Hp^ijxℤ Oitgbj
ª
- `m ebx`tgbm itgcgjbm ~btb sp~`tagog`s sÿmghbs gjq`jxbhi ~itHp^ijx- sgcp` `qimpogijbjhi ~btb ot`bt b~mgobogij`s jp`qbs w ot`bxgqbs- eisxtbjhisp qbmit `j xihis mis obsis `j mis rp` mb obmghbh h` hgs`òi w mb hptbdgmghbh sijaboxit`s `s`jogbm`s* H` bop`thi oij sp agmisiaåb h` ot`ogeg`jxi sisx`jgdm` gjompsih`sh` `m ~pjxi h` qgsxb e`hgibedg`jxbm ,agmisiaåb rp` s` t`am`fb b xihbs sps~tâoxgobs-~tio`sis w i~`tbogij`s'- Hp^ijx `sxâ oie~tie`xghb oij mb ot`bogÿj h`qbmit ~btb mis boogijgsxbs w ~btb mb siog`hbh- t`hpog`jhi bm egsei xg`e~i `mge~boxi e`hgibedg`jxbm h` sp boxgqghbh w h` sps ~tihpoxis b xtbqçs h` mbobh`jbh` qbmit*Boxpbme`jx`- mis oijspeghit`s- mbs `e~t`sbs oijsxtpoxitbs- mis btrpgx`oxis whgs`òbhit`s `sxâj `s~`ogbme`jx` gjx`t`sbhis `j ebx`tgbm`s- ~tihpoxis w simpogij`srp` s`bj t`s~`xpisis oij `m e`hgi bedg`jx`* Mis ~tihpoxis Oitgbj
ª
sij pjb h``sxbs simpogij`s w `sxâj oie`togbmgvbhis ~it Hp^ijx- pjb oie~bòåb rp` mm`qbi~`tbjhi `j `m e`tobhi h` ebj`tb t`s~ijsbdm` h`sh` 2<>4*
¹Rpç lbo` rp` Oitgbj
ª
s`b pj ~tihpoxi t`s~`xpisioij `m e`hgi bedg`jx`9
E@^@jqgt_^ 47)>?)>3 216>? ^bc` 2
 
^it `sx` eixgqi- Oitgbj
ª
`s mb sp~`tagog` gh`bm~btb `joge`tbs- t`q`sxgeg`jxi h` ~bt`h`s wat`cbh`tis- `jxt` ixtbs epolbs b~mgobogij`s*Mbs ~t`sxbogij`s lgcgçjgobs h` Oitgbj
ª
lbjh`eisxtbhi s`t sp~`tgit`s b mbs h` epolisebx`tgbm`s h` sp~`tagog` oijq`jogijbm`s*@sxi lb sghi o`txgagobhi xbedgçj e`hgbjx`mis t`spmxbhis h` mbs ~tp`dbs t`bmgvbhbs ~itmb itcbjgvbogÿj bm`ebjb gjh`~`jhg`jx` MCBRpbmgX`sx Cedl*․ Oitgbj
ª
`s hptbh`ti* @s t`sgsx`jx` bm obmit-b mis bc`jx`s rpåegois bct`sgqis w b mbsebjolbs* T`sgsx` b mbs ctg`xbs w mbs x`jsgi%j`s e`oâjgobs- w t`spmxb `|o`m`jx` ~btbbedg`jx`s epw xtbjsgxbhis*․ Oitgbj
ª
iat`o` pj bs~`oxi eijimåxgoi- h` fpjxbs ge~`to`~xgdm`s- w- bh`eâs- `s epwaâogm h` mge~gbt*․ Oitgbj
ª
`s t`jiqbdm`* _` ~p`h` t`~btbt wt`jiqbt- egjgegvbjhi bså mb j`o`sghbh h`spsxgxpogÿj w `mgegjbogÿj*․ Oitgbj
ª
xbedgçj s` ~p`h` rpgxbt- t`oitxbtw t`gjsxbmbt `j pj jp`qi ~tiw`oxi i ~p`h`s`t t`pxgmgvbhi ~btb ixtis ~tihpoxis*
E`fitb h` mis ~tio`sis gjhpsxtgbm`s
Hp^ijx sgcp` e`fitbjhi mis ~tio`sis gjhps%xtgbm`s t`mbxgqis b mb ~tihpoogÿj h` Oitgbj
ª
b xtbqçs h`6
@m`oogÿj t`s~ijsbdm` h` mbs ebx`tgbs ~tgebs6
Mis ~gce`jxis psbhis ~btb abdtgobt Oitgbj
ª
`sxâj b~tidbhis ~it mb AHB ,Aiih ! HtpcBhegjgsxtbxgij h` @@*PP*'; ji oijxg`j`je`xbm`s ~`sbhis- jg gjct`hg`jx`s xÿ|gois iobtogjicçjgois;Aie`jxbeis `jxt` jp`sxtis ~tiq``hit`s mbbhi~ogÿj h` ~tio`sis h` abdtgobogÿj s`cp%tis w t`s~`xpisis oij `m e`hgi bedg`jx`*
@m`oogÿj t`s~ijsbdm` h` mis ~tio`sis~tihpoxgqis6
Mbs bqbjvbhbs x`ojimicåbs w ~tio`sis h`abdtgobogÿj ~`tegx`j t`hpogt mb c`j`tbogÿjh` t`sghpis;․ Mis t`sghpis w ebx`tgbm`s sidtbjx`s h`Oitgbj
ª
s` psbj oiei ebx`tgb ~tgeb `j `megsei ~tio`si ~tihpoxgqi*
@m`oogÿj t`s~ijsbdm` h`m `edbmbf`6
․ Jp`sxtb ~imåxgob h` t`sghpis h` `edbmbf``s- ~it ith`j h` ~t`a`t`jogb6 egjgegvbt `mpsi h` `edbmbf`- t`pxgmgvbogÿj sg `s ~isgdm`-t`ogombf` opbjhi s`b aboxgdm` i gjogj`tbogÿjoij t`op~`tbogÿj h` `j`tcåb*
Hp^ijx `sxâ oie~tie`xghb b e`fitbt oijxg%jpbe`jx` mb sisx`jgdgmghbh e`hgibedg`jxbmh`m j`ciogi h` Oitgbj
ª
- iat`og`jhi bm egseixg`e~i mbs sp~`tgit`s q`jxbfbs `j opbjxi b`sxçxgob- ~t`sxbogij`s w s`tqgogi- rp` lbo`j h`Oitgbj
ª
pjb ebtob måh`t b jgq`m epjhgbm `jebx`tgbm`s h` sp~`tagog`*^btb eâs gjaitebogÿj sidt` Oitgbj
ª
- ~p`h`qgsgxbt mb ~âcgjb `d
=*oitgbj*oie:
-h`sh` hijh` ~ihtâ h`sobtcbt hiope`jxbogÿjh` pxgmghbh w lbo`t sps ~`hghis*^btb eâs gjaitebogÿj sidt` mbs gjgogbxgqbs h`ot`ogeg`jxi sisx`jgdm` h` Hp^ijx- ~p`h`qgsgxbt mb ~âcgjb `d
=*hp~ijx*oie:
*
E`fitb oijxgjpb
@m ÿqbmi micixg~i h` Hp^ijx- Hp^ijxℤ- Xl` egtbom`s ia sog`jo`ℤ w Oitgbj
ª
sij ebtobs t`cgsxtbhbs i ebtobs oie`togbm`s h` @*G* hp ^ijx h` J`eipts bjh Oie~bjw i h` sps `jxghbh`s bagmgbhbs*_ÿmi Hp^ijx ~tihpo` Oitgbj
ª
*§ Oi~wtgclx 4>>1 @* G* hp ^ijx h` J`eipts bjh Oie~bjw i h` sp `jxgxbh`s bagmgbhbs* Xihis h`t`olis t`s`tqbhis*Ge~tgeghi `j ~b~`m t`ogombhi*Ot`bxgij ! ^tihpoxgij M%2?30?%>1 ,>?*>3'*
 
E@^@jqgt_^ 47)>?)>3 216>? ^bc` 4
 
Oitgbj
ª
~btbspobsb
Oitgbj
ª 
 ~btbbspbobsb
*oitgbj*oie
H`sgcj Xiwi Gxi* Dbxl oimm`oxgij- Bmxti- _~bgj*H`sgcj Liaebj Hpfbthgj Btolgx`ox`jH`sgcj @mmgs Sgmmgbes Btolgx`oxsH`sgcj HH%H`mxb Mgclx

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
albertolenis liked this
Mario Roldan liked this
Fasihah Yusoff liked this
Mili Viviani liked this
jesús_cogolludo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->