Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
GingoLaw dot com_Short Sale Issues

GingoLaw dot com_Short Sale Issues

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by StopGovt Waste

More info:

Published by: StopGovt Waste on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
H`o{h` B! Heaho, W!D!
Dyyo{a`u dy Ldx
W!O! Kos 3=3, Beb}, Jlo{eid =;809=;4";:9"5:;9 #Ojjem`%xxx!heaholdx!mob=;4"=3="4470 #Jds%
J`k{pd{u 3, ;747
K[ON@[] DAI DH@AY]6
 [@6 ]co{y ]dl` I`jeme`amu E}}p`} ” y{da}ldyeoa6 k{on`{ dai mle`ay ledkeleyu!
@dmc l`ai`{ dii{`}}`} yc` i`jeme`amu fpihb`ay e}}p` iejj`{`aylu! Oam` yc` }co{y }dl` cd} k``a dww{oz`i, yc` l`ai`{ xell }`ai d l`yy`{ le}yeah dll yc` {`tpe{`b`ay} oj yc` dww{oz`iy{da}dmyeoa! Yce} iompb`ay bo}y len`lu xell aoy i`}m{ek` cox uop{ mle`ay e} w{oy`my`i j{ob di`jeme`amu fpihb`ay! Ea yce} l`yy`{, }ob` l`ai`{} xell {`}`{z` yc` {ehcy yo w{om``i ea yc` jpyp{` yo{`moz`{ yc` i`jeme`amu dbopay, }ob` xell aoy dii{`}} yc` i`jeme`amu dy dll dai }ob` xell {`tpe{`ycdy yc` }`ll`{ }eha d +Ao [`l`d}`+ dh{``b`ay yo oklehdy` moayeap`i wdub`ay oa yc` aoy` oam` yc`}dye}jdmyeoa oj yc` bo{yhdh` cd} k``a {`mo{i`i! @dmc oj yc`}` yc{`` l`ai`{ wo}eyeoa} md{{u woy`ayedl ledkeleyu jo{ d i`jeme`amu fpihb`ay yo uop{ mle`ay, dai moa}`tp`aylu yo uop ej aoydii{`}}`i w{ow`{lu! Yc`{` d{` oalu yxo mop{}`} oj dmyeoa yo dzoei ledkeleyu yo uop ” `eyc`{ yc`mle`ay(} eay`{`}y} d{` w{oy`my`i j{ob d i`jeme`amu fpihb`ay o{ uop wpy uop{ mle`ay oa x{eyy`aaoyem` oj yc` jdmy ycdy d i`jeme`amu fpihb`ay e} d {`dl wo}}ekeleyu!Dk}`ay dau ldahpdh` oyc`{xe}`, yc` l`ai`{ e} h`a`{dllu `ayeyl`i yo d i`jeme`amu fpihb`ayd} d bdyy`{ oj {ehcy yo yc` `sy`ay ycdy yc` jde{ bd{n`y zdlp` oj yc` w{ow`{yu dy yc` yeb` oj }dl` xd}l`}} ycda yc` }dl` w{em`! Ei`dllu yc` i`jeme`amu }copli k` dii{`}}`i ea yc` }co{y }dl` dh{``b`ay!Yc`{` }copli k` ldahpdh` ycdy yc` l`ai`{ dmm`wy} d }co{y }dl` ea `smcdah` jo{ d xdez`{ oj yc`i`jeme`amu fpihb`ay! Ej oa` e} aoy dkl` yo ie{`mylu dii{`}} yc` xdez`{ oj d i`jeme`amu, yc`{` bdu k` oyc`{ owyeoa} ycdy hez` }ob` b`d}p{` oj i`j`a}` dhdea}y d woy`ayedl i`jeme`amu mldeb” dlk`ey,yc`}` bdu aoy plyebdy`lu k` }pjjeme`ay yo w{oy`my uop{ mle`ay ” dai uop ” j{ob ledkeleyu! ]pmc d},boiejueah lea` 079 dai/o{ 070 #ej yc`{` e} d ;ai bo{yhdh`% oj yc` CPI! Yo io ycdy, mcdah` yc`}ydaid{i ldahpdh` j{ob “Wduojj L`ai`{ Loda/Bo{yhdh`‒ yo “Wduojj L`ai`{ Aoy` dai Bo{yhdh`‒!Diieyeoadllu, oa dll y{da}beyydl l`yy`{} l`dieah pw yo yc` i`dl, uop }copli eaiemdy` ycdy yc` w{owo}`i }co{y }dl` e} moayeah`ay pwoa yc` l`ai`{ dmm`wyeah yc` a`y w{om``i} ea jpll }dye}jdmyeoa oj  koyc yc` aoy` dai yc` bo{yhdh`! K`yx``a yc` y{da}beyydl l`yy`{ }`yyeah jo{yc yc` y`{b} oj yc`“ojj`{‒ dai yc` l`ai`{―} dmm`wydam` oj d CPI ycdy ml`d{lu }ydy`} a`y jpai} d{` yo wduojj koyc yc`aoy` dai yc` bo{yhdh`, oa` cd} d hooi wo}eyeoa ea `tpeyu yo i`j`ai d }pk}`tp`ay `jjo{y yo i`j`dy di`jeme`amu mldeb! Yc` }co{y }dl` dpyco{evdyeoa l`yy`{ }copli {`j`{`am` d “}dye}jdmyeoa‒ #dai aoy fp}y d “{`l`d}`‒% oj yc` aoy` dai bo{yhdh` dai dl}o }copli aoy }w`mejemdllu {`}`{z` yc` kdan(} {ehcyd} yo d i`jeme`amu! D} yc`{` bdu k` d yds ledkeleyu yoo, yc` }`lleah oxa`{ ea d kdan dww{oz`i +}co{y}dl`+ mda y{u yo mlo}` yc` }dl` d} d mobw{obe}` dai da dmmo{i dai }dye}jdmyeoa ea xcemc yc` kdan ycdy dww{oz`i yc` }co{y }dl` cd} dh{``i ycdy aoy oalu xell ao i`jeme`amu k` }ophcy, kpy ycdy da E[]jo{b 4755"M xell k` }`ay ku yc` kdan yo iompb`ay yc` jo{hez`a`}} oj yc` i`ky! Yc`{` e} d }dbwl`l`yy`{ yo iompb`ay yc` dmmo{i dai }dye}jdmyeoa xcemc e} dyydmc`i!Yc`{` d{` d j`x `tpeydkl` i`j`a}`} ycdy bdu k` dzdeldkl` yo uop{ mle`ay! Yc` fpih`(}`tpeydkl` ie}m{`yeoa e} aoy palebey`i o{ d{key{d{u ” {dyc`{, ey bp}y k` `s`{me}`i dloah `}ydkle}c`il`hdl hpei`lea`}! Ej }co{y }dl`} dww{oz`i ku yc` kdan} ea yc` dk}`am` oj d xdez`{ oj yc`i`jeme`amu k`mob` d {`hpld{ kp}ea`}} w{dmyem`, lohem }phh`}y} ycdy yc`{` xell k` da eam{`d}eah`tpeydkl` y{`ai yo i`au i`jeme`ame`} jo{ i`ky moll`myeoa!
 
H`o{h` B! Heaho, W!D!
Dyyo{a`u dy Ldx
W!O! Kos 3=3, Beb}, Jlo{eid =;809=;4";:9"5:;9 #Ojjem`%xxx!heaholdx!mob=;4"=3="4470 #Jds%
 A`eyc`{ yc` Jlo{eid D}}omedyeoa oj [`dlyo{(} ]co{y ]dl` Dii`aipb ao{ yc` JLD/KD[ ]co{y ]dl` Dii`aipb }w`mejemdllu dii{`}} d mobwl`y` ie}mcd{h` }m`ad{eo! Ey e} `sw`my`i ycdyyc`}` xell k` boieje`i yo dii +diieyeoadl {`bd{n}+ ldahpdh` xcemc `}}`ayedllu }ydy`} ycdy yc`}co{y }dl` moay{dmy e} moayeah`ay pwoa yc` kdan(} dww{ozdl oj dll w`{yea`ay moay{dmy y`{b},eamlpieah d mobwl`y` dai yoydl ie}mcd{h` oj dau dai dll i`jeme`amu dbopay} ox`i! @z`a yce} bduaoy k` }pjjeme`ay yo dzoei dll woy`ayedl ledkeleyu ku yc` mle`ay!Yc`{` d{` }ob` }w`mejem jdmy} yo k` da}x`{`i {`hd{ieah yc` yc` ydsdkl` adyp{` oj yc` }co{y}dl` Jo{b 4755M! Yc` je{}y jdmy e}}p` e} xc`yc`{ yc` }`ll`{ xd} p}eah yc` cob` d} d w{ebd{u{`}ei`am`! Ej u`}, yc`a E[M ]`m! 4;4 w{oy`my} yc` je{}y );07,777 oj hdea oa yc` }dl`, ej dau `se}y}!Ej aoy, yc`a yc`{` e} ao `s`bwyeoa! [`m`ay E[] dmyeoa} cdz` m{`dy`i }ob` diieyeoadl w{oy`myeoajo{ yc` cob`oxa`{ ej yc` w{ow`{yu xd} yc` w{ebd{u {`}ei`am` oj yc` }`ll`{! P}pdllu yc`{` e} v`{oyds `jj`my yo }`ll`{ ej ey e} yc` }`ll`{(} w{ebd{u {`}ei`am`! Yc` }`moai jdmy e}}p` e} xcdy e} yc`}`ll`{(} difp}y`i kd}e} ea yc` w{ow`{yu }oli? Uop mdaaoy i`y`{bea` hdea o{ lo}} oa d }dl` ej uopmdaaoy i`y`{bea` yc` difp}y`i kd}e} #wp{mcd}` w{em` . mo}y oj ebw{oz`b`ay} . mo}y} oj }dl`y{da}dmyeoa} " i`w{`medyeoa, ej dau%! Yc` yce{i jdmy e}}p` e} xcdy e} yc` i``b`i }dl`} w{em`?H`a`{dllu, yc` }dl`} w{em` ea d }co{y }dl` `tpdl} yc` dbopay oj bo{yhdh` i`ky jo{hez`a xc`a yc` w{ow`{yu e} }oli! P}pdllu yc` }`ll`{(} }dl`} w{em` oa yc` CPI"4 e} yc` }yd{yeah woeay jo{ d }dl`} w{em` i`y`{beadyeoa, yc`a uop dii yc` dbopay oj yc` i`ky jo{hez`a ea yc` }co{y }dl` yo h`y yc`mobkea`i {`wo{ydkl` }dl`} w{em`! Ld}y, uop mobwd{` yc` }dl`} w{em` #CPI wlp} jo{hez`a i`ky% yoyc` difp}y`i kd}e} yo i`y`{bea` xc`yc`{ hdea o{ lo}} e} yc` {`}ply! Ey(} ycdy }ebwl`!Ml`d{lu, yc` mle`ay bp}y k` wldm`i oa x{eyy`a aoyem` ycdy yc`{` e} ao hpd{day`` d} yoxc`yc`{ yc` kdan xell w{om``i oa yc` i`jeme`amu! Ej ledkeleyu e}}p`} d{e}`, kdan{pwymu bdu k` daowyeoa! Xc`a moaj{oay`i xeyc d wo}y"}co{y }dl` i`jeme`amu fpihb`ay ea yc` dk}`am` oj x{eyy`aaoyem` yo uop{ mle`ay oj yc` i`jeme`amu e}}p`, uop{ mle`ay bdu tp`}yeoa yc` w{ow{e`yu oj yc` }co{y}dl` dy dll }eam` yc` oalu jeadamedl k`a`jemed{u yc`{`oj xd} yc` k{on`{!]eam`{`lu,H`o{h` Heaho, @}tpe{`
 
H`o{h` B! Heaho, W!D!
Dyyo{a`u dy Ldx
W!O! Kos 3=3, Beb}, Jlo{eid =;809=;4";:9"5:;9 #Ojjem`%xxx!heaholdx!mob=;4"=3="4470 #Jds%
J`k{pd{u 3, ;747Dyy`ayeoa6 D{eycedLdx Ojjem` oj Idzei F! ]y`{a, W!D!577 ]opyc Wea` E}ldai [odi " ]pey` 977Wldaydyeoa, JL ===;9"=5;7[`6 Uop{ Jel`6 SSSSSSSSMd}` Ao!6 73"MD"4444Md}` Adb`6 Dp{o{d Loda ]zm! z! SSSS,W{ow`{yu Dii{`}}6]pkf`my6 ]co{y ]dl` Mlo}eah SS/SS/;747Ldie`} dai H`ayl`b`a6Bu ojjem` dai E {`w{`}`ay I`j`aiday SSSS ea yc` dkoz`"{`j`{`am`i jo{`mlo}p{` md}`!Dyydmc`i wl`d}` jeai d mowu oj yc` “}co{y }dl`‒ l`yy`{ oj dww{ozdl hez`a ku uop{ mle`ay, Dp{o{dLoda ]`{zem`}, yc` l`ai`{ ea yce} md}`, dai d mowu oj yc` Jo{b CPI"4 jo{ yc` mlo}eah }`y jo{ yobo{{ox, SS/SS/;747!Bu mle`ay cd} dh{``i yo mlo}` yce} }dl` d} da dmmo{i dai }dye}jdmyeoa, kd}`i pwoa uop{ mle`ay―} dww{ozdl, xc`{`ea uop{ mle`ay dh{``} ycdy yc` pawdei kdldam` oj yc` oklehdyeoa} dy e}}p` eayc` jo{`mlo}p{` }cdll k` jo{hez`a, dai yc` }`ll`{ xell k` hez`a d Jo{b 4755"M jo{ yc` pawdei kdldam`! E xday yo k` md{`jpl dai bdn` }p{` ycdy uop{ ojjem` e} dxd{` ycdy uop{ mle`ay cd}dww{oz`i yce} }co{y }dl` y{da}dmyeoa, dai ycdy uop{ mle`ay cd} dh{``i ycdy yce} md}` xell k`ie}be}}`i xeyc w{`fpiem` pwoa mlo}eah yce} }dl`! Ej E io aoy {`m`ez` da okf`myeoa j{ob uop{ ojjem` w{eo{ yo yc` mlo}eah xcemc e} }mc`ipl`i ea yce} bdyy`{, yc`a bu mle`ay }cdll k` moamlp}ez`lui``b`i yo cdz` mlo}`i yce} y{da}dmyeoa xeyc uop{ mle`ay―} w`{be}}eoa dai ea}y{pmyeoa} d} dmobw{obe}`, dai da dmmo{i dai }dye}jdmyeoa!Ycdan uop jo{ uop{ moa}ei`{dyeoa! Ej uop cdz` dau tp`}yeoa} o{ ej uop a``i dau diieyeoadleajo{bdyeoa, wl`d}` io aoy c`}eydy` yo moaydmy b`!Z`{u y{plu uop{},H`o{h` Heahomm6 SSSS, @}tpe{` #Jds ;=5";3;"77:5%Mle`ay

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->