Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Spring Waltz OST - Teardrop Waltz

Spring Waltz OST - Teardrop Waltz

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 385|Likes:
Published by Jazztronica
KBS Drama 'Spring Waltz(March,2006)' OST
KBS Drama 'Spring Waltz(March,2006)' OST

More info:

Published by: Jazztronica on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2014

pdf

text

original

 
%1<4<4
 q
8??2
 
ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
C
0
Ŕ
 
ŔŔ$
 
˝˝ŔŔŔŔ$Ŕ
O
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$ŔŔ
O
h
 !D
ŔŔ
 
˝%1
3
 
ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
@
ŔŔŔ Ŕ
 
ŔŔŔŔ$
D
ŔŔ
 
Ŕ
 
Ŕ
 
ŔŔŔŔŔŔ
D!C
ŔŔ
 
˝%1
=
 
ŔŔŔ
 
Ŕ
E
$
h0
&
n
3
-Ŕ$
 
ŔŔ
 
˝˝ŔŔŔ$Ŕ$
N
0
&
n
3
-
 !E
Ŕ
 
ŔŔ$
 
˝˝ŔŔŔŔ
C
h0
Ŕ
 
ŔŔ
 
˝˝ŔŔŔŔ$
D
$
h0
&
n
3
-Ŕ$ŔŔ
 
˝˝%1
?4
 
ŔŔ$Ŕ
E
$
0
Ŕ$
 
ŔŔ$
 
˝˝ŔŔ$Ŕ$Ŕ
E
$
0
&
n
3
-Ŕ$Ŕ$
 
˝)Ŕ$kŔŔ$Ŕ
N
0
ŔŔ$ŔŔŔŔ
 
ŔŔ)Ŕ$kŔ
 
Ŕ
C
ŔŔ˝$
 ognanolo)dah
\co~l~ar Poj|{
 
혓섘잟곯
GNT ' 'AT\&>225)24-
 
%1
?0 
 
ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
C
 
ŔŔŔ$ Ŕ
 
ŔŔŔ
 
ŔŔ$Ŕ
O
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$ŔŔ
O
h
 !D
ŔŔ
 
˝%1
>?
 
ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
@
ŔŔŔ Ŕ
 
ŔŔŔŔ$
D
ŔŔ
 
˝ŔŔŔŔŔ
D!C
ŔŔ
 
˝%1
>3
 
ŔŔŔ
 
Ŕ
E
$
h0
&
n
3
-Ŕ$
 
ŔŔ
 
˝˝ŔŔŔ$Ŕ$
N
0
&
n
3
-
 !E
ŔŔ
 
Ŕ$
 
˝˝ŔŔŔŔ
C
h0
ŔŔ
 
Ŕ
 
˝˝ŔŔŔŔ$
D
$
h0
&
n
3
-Ŕ$ŔŔ
 
˝˝%1
>=
 
ŔŔ$Ŕ
D
0
ŔŔŔn
 
˝˝)Ŕk
 
ŔŔ$
N
0
ŔŔ$
 
˝˝$ŔŔ$ŔŔŔ
C
tst<
 
ŔŔ
 
˝)˝$
C
)˝%1
44
Ŕ
 
Ŕ
 
ŔŔŔŔ
 
ŔŔŔŔ$$
 
ŔŔ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔnnŔŔ
 
ŔŔii
 
ŔŔ$$ŔŔŔŔ
@
ŔŔ
 
˝ŔŔ
 
ŔŔ$$
 
ŔŔŔŔŔŔ$$ŔŔ
D
ŔŔ
 
˝ŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
E
ŔŔŔŔ
 
Ŕ
\co~l~ar Poj|{
 ognanolo)dah
>
 
%1
40 
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔ
N
h0
&
n
3
-ŔŔ
 
˝ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔ$$Ŕ
 
Ŕ
N
n
0
ŔnŔ
 
˝nŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
O
h
ŔŔŔ
 
Ŕ
 
ŔŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔŔ
 
Ŕ
 
ŔŔ$Ŕ
 
Ŕ
O
h
 !D
ŔŔ
 
˝%1
<?
Ŕ
 
Ŕ
 
ŔŔŔŔŔ
 
Ŕ
 
ŔŔŔ
 
Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔŔŔ$$
 
ŔŔŔŔ
@
ŔŔ
 
˝ŔŔŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
D
ŔŔ
 
Ŕ
 
Ŕ
 
ŔŔŔ$$
 
ŔŔŔŔ
 
ŔŔŔŔ
 
ŔŔ
E
Ŕ
 
Ŕ
 
˝%1
<3
 
ŔŔŔŔŔŔ
 
ŔŔ$$
 
ŔŔ
N
n
ŔnŔ)
 
ŔnK
 
ŔŔŔŔŔŔŔ
 
ŔŔ$$
 
ŔŔ
N
h0
&
n
3
-ŔŔ
 
˝ŔŔ$$
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ
 
ŔŔ$$ŔŔ
N
0
&
n
3
-
 !E
))))
 
˝˝˝˝$ŔŔ˝˝
C
0
Ŕ
 
ŔŔ$
 
˝˝%1
<=
 
ŔŔŔŔ$````ŔŔ
S
ŔŔ
C
0
&
n
=
-ŔŔ
 
˝
S
ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
C
 
ŔŔŔ$ Ŕ
 
ŔŔŔ
 
ŔŔ$Ŕ
O
h
ŔŔ
 
˝%1
34
 
ŔŔŔ$ŔŔ
O
h
 !D
ŔŔ
 
˝ŔŔŔŔ$Ŕ
L
h
ŔŔ
 
˝ŔŔŔ$Ŕ
@
ŔŔŔ Ŕ
 
ŔŔŔŔ$
D
ŔŔ
 
Ŕ
 
Ŕ
 
Ŕ
\co~l~ar Poj|{
4
 ognanolo)dah

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->