Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
16Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maurois, Andre - Istoria Angliei 1

Maurois, Andre - Istoria Angliei 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,009|Likes:
Published by BlueFallenAngel

More info:

Published by: BlueFallenAngel on Dec 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/26/2013

pdf

text

original

 
André Maurois
Istoria Angliei
Histoire d'Angleterre, 1967vol.1NOTĂ PRELIMINARĂCititorul va găsi la sfârşitul acestei lucrări lista cărţilor de care m-am folosit în mod constant. Lista, deşi foarte lungă, este desigur multprea scurtă pentru a constitui măcar schiţa bibliografiei unui asemeneasubiect. Omisiunile trebuie explicate nu prin aprecieri nefavorabile, ciprin dificila necesitate de a alege.Nu era posibil să înfăţişez în două volume, o dată cu istoria Angliei,şi aceea a Scoţiei sau a Irlandei. Raporturile dintre aceste trei ţări le-amexpus ori de câte ori mi s-a părut indispensabil, dar în modul cel maiscurt posibil. Din aceleaşi motive, istoria Imperiului britanic nu estetratată aci decât în funcţie de istoria internă a Angliei. Trebuie să aduc vii mulţumiri domnului Judges, conferenţiar laUniversitatea din Londra, care a binevoit să-mi citească lucrarea încorectură şi să-mi facă asupra mai multor chestiuni observaţii de caream ţinut cu prisosinţă seama. În sfârşit, traducătorul şi prietenul meuHamish Miles mi-a fost, ca întotdeauna, cel mai preţios sfătuitor.
AM.
CARTEA ÎNTÂIORIGINILEIPOZIŢIA ANGLIEI
I. „Trebuie să ne reamintim mereu că suntem vecini, iar nu parte acontinentului". Aceste cuvinte ale lui Bolingbroke
1
 
definesc poziţia origi-nală a Angliei. Ea e atât de apropiată de continent încât, de pe plaja Ca-lais, se zăresc albele faleze de la Dover, ispită pentru invadatori. Timp de
1
 
Henry St. John, viconte Bolingbroke, scriitor, autor de eseuri filozoficeşi om politic englez, membru al partidului tory (1678-1751).
 
mii de ani a fost chiar unită cu Europa şi vreme îndelungată Tamisa s-avărsat în Rin. Animalele care au repopulat Anglia după perioada glaciarăşi primii vânători care le-au urmărit au venit din Europa pe uscat. Daroricât de puţin adânc şi de îngust ar fi braţul de mare ce desparte astăziinsula engleză de Belgia şi Franţa, el a fost de ajuns pentru a asigura ţă-rii pe care o proteguieşte un destin aparte.II. „Insulară, dar nu izolată". Europa este prea aproape de englezipentru ca insularitatea ideilor şi a moravurilor lor să rămână neinfluen-ţată. S-ar putea spune chiar că insularitatea este mai curând un faptuman decât un fenomen natural. La începutul istoriei sale, Anglia a fostinvadată, la fel ca alte teritorii, şi s-a apărat foarte prost. Trăia atunci dinagricultură şi din creşterea vitelor. Locuitorii ei erau mai curând păstorişi fermieri decât negustori sau marinari. Abia mult mai târziu, după ce-şivor fi construit flote puternice şi se vor simţi la adăpost, îndărătul uneicenturi de mări bine apărate, englezii vor cunoaşte binefacerile reale aleinsularităţii, care, scăpându-i de teama invaziilor şi eliberându-i pentrucâteva secole de imperativele militare, determinante în politica altor naţi-uni, le va permite să încerce, fără riscuri, forme noi de guvernământ.III. O întâmplare fericită a vrut ca partea cea mai accesibilă a Anglieisă fie câmpia din sud-est, care priveşte spre Europa. Dacă solul insuleiar fi fost înclinat în partea opusă, dacă piraţii celţi şi scandinavi n-ar fidescoperit, de la primele lor incursiuni, decât munţi inaccesibili, probabilcă puţini dintre ei ar fi
 
încercat o invazie şi istoria ţării ar fi fost cu totulalta. Dar mareele duceau vasele până în fundul estuarelor bine adăposti-te; mici dealuri calcaroase acoperite de iarbă îngăduiau explorarea insu-lei evitându-se pădurile şi mlaştinile; în sfârşit, clima era mai blândă de-cât în alte regiuni situate la aceeaşi latitudine, deoarece Anglia se găseşteîntr-un golf de căldură hibernală creat de ceţurile umede şi călduţe aleoceanului. Astfel, toate însuşirile acestei coaste erau făcute ca să încura- jeze pe cuceritor, care a fost în acelaşi timp şi ctitor.IV. Această Anglie accesibilă este situată exact în faţa frontierei caredesparte limbile romanice de cele germanice (astăzi flamanda de france-ză). Era destinată, aşadar, să primească tot atât de bine pe mesageriiculturii romane şi latine ca şi pe mesagerii culturii teutone. Astfel că oaltă trăsătură particulară a ei o va constitui, de-a lungul istoriei, combi-narea elementelor celor două culturi pentru a-şi făuri propriul său geniu.Prin aceasta Anglia este profund deosebită de Franţa sau de Italia, unde,în pofida anumitor contribuţii germanice, fondul latin a fost totdeaunabiruitor, precum şi de Germania, pentru care cultura latină n-a fost nici-
 
odată decât un ornament, respins adesea cu oroare. De trei ori va luacontact Anglia cu lumea latină - prin cucerirea romană, prin creştinismşi prin normanzi - şi influenţa pe care aceasta o va avea asupră-i va fiprofundă.V. Pare paradoxal, dar adevărul este că poziţia Angliei pe glob s-aschimbat între secolele al XV-lea şi al XVII-lea. Pentru popoarele dinantichitate şi cele din evul mediu, aceste regiuni atât de des învăluite înceaţă constituie marginea extremă a lumii. Este îndepărtata Thule
2
, ma-gică şi aproape inumană, aflată nu departe de infern. Dincolo de stâncilepe care le bat valurile mari ale oceanului încep la nord gheţurile eterne,la vest marea fără de sfârşit. Cei mai cutezători se aventurează până aco-lo pentru că găsesc aur, perle, iar mai târziu lână, dar cum ar putea să-şi închipuie cineva viitorul prodigios al acestor insule? Orice activitateomenească lua atunci drept ţintă, în mod direct sau indirect, bazinulMediteranei. Va trebui să vină bariera Islamului
3
, descoperirea Americiişi mai ales puritanilor
4
pentru a deplasa căile comerciale şi pentru a facedin insulele britanice - în faţa unei lumi noi - baza navală cea mai înain-tată a Europei.VI. În sfârşit, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, insularitatea, du-pă ce-i permisese Angliei să-şi acorde, la adăpostul flotei sale, mai multălibertate internă decât puteau avea popoarele de pe continent, îi va per-mite, graţie aceleiaşi flote, să cucerească un imperiu mondial. Stăpânireamărilor, soluţie a problemei apărării naţionale pe care i-o impunea Angli-ei poziţia sa geografică, explică în parte istoria imperială a acestei naţi-uni. Inventarea aeroplanului reprezintă pentru ea evenimentul istoric celmai însemnat şi cel mai periculos al timpurilor noastre.
2
 
Nume cu care geografii antichităţii desemnau cele mai nordicepământuri cunoscute, în apele Oceanului Atlantic. Se pare că a fostatribuit un timp chiar insulelor britanice, iar după dobândirea decunoştinţe mai precise asupra acestora a servit pentru a denumi unarhipelag şi mai nordic, probabil insulele Shetland.
3
 
E posibil ca autorul să se inspire aci din tezele cunoscutului istoricbelgian Henri Pirenne, după care cucerirea arabă a fost elementul decisivîn zdruncinarea echilibrului economic şi politic al lumii antice, cucentrul de greutate pe Mediterana.
4
 
Puritanii - adepţi ai calvinismului, cu unele note originale; au fostpersecutaţi în Anglia în primele decenii ale
 
secolului al XVII-lea.Emigrând, ei au întemeiat mai multe colonii pe ţărmul răsăritean alAmericii de Nord.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ghiocel Balan liked this
Filipoo Filipaso liked this
OaNna Vladulescu liked this
George Marin liked this
maria_33 liked this
moroaiki liked this
nicoletab0 liked this
jyjy30 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->