Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criza instituției familiale. Cauze și consecințe”

Criza instituției familiale. Cauze și consecințe”

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Published by Iulia Brad

More info:

Published by: Iulia Brad on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
 Specialitatea Jurnalism
Articol
la disciplina ”Sociologia Generală”
 
Tema: ”Criza instituției familiale. Cauze și consecințe” 
 
Efectuat
: Iulia Brad, studentă anul I.
 
Verificat
: Anastasia Perciun
Chișinău, 2012
 
Familia
Criza instituț
iei familiale
Cauze și consecințe
 Concluzii
Familia este practic cea mai importantă structură socială existentă care determină apariția,existența, creșterea și dezvoltarea activă și perpetuă a individu
lui social.Familia
Familia este locul unde fiecare din cei peste 7 mlrd de oameni care trăiesc azi pe Pământ, găseștesprijin și refugiu. Ea este piatra de temelie a unei vieți, cariere, familii reușite. Existența structurii sociale
familiale
marchează profund destinul fiecărui individ, conferindu
-i acestuia un anumit statut social,
educație, transmițându
-
i valori și cultivându
-
i diferite principii după care se conduce în viațaindependentă premergătoare.
 
Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale deoarece
ea influențează și modelează persoana umană. Transformarea individului în persoană adică în
individ custatus social este întâi de toate opera familiei.
Sunt două cauze care explică această
influe
nță
a familieiasupr
a persoanei: una este legată de faptul că acț
iunea fam
iliei se exercită
mai de timpuriu, iar a doua de
aceea că de multă
vreme familia
e calea prin care se canalizează oricare altă acțiune de socializare
, eafiind identic
ă cu întreaga lume socială
a copilului.
Familia este locul în care obiceiurile, trăsăturile de caracter, preconcepțiile și ambiț
iile personale
 primesc o nouă direcț
ie.Familia
este calea pe care merg cel puțin două persoane în aceeași direcție și în același timp, având o
motiv
ație comună
.
Familia este locul în care ne dăm seama cât de diferiți suntem și ne impunem să acceptăm și pă
rerilealtora.
 
Familia este școala care ne învață că dreptatea este relativă și că o problemă
se poate rezolva din maimulte puncte de vedere.
Familia este locul în care nu te poți ascunde nici măcar de tine însuți. Cineva îți va aduce aminteîntotdeauna cine eșt
i.
Familia este un drum presărat atât cu împliniri cât și dezamă
giri, dar care sigur duce la maturitate!
 
Familia este școala în
 
care examenele nu se termină niciodată și nici nu poț
i absenta de la ele.
Familia este locul în care bărbatul are impresia că
el e
ste șeful, iar femeia îl lasă
s
ă creadă
asta.
Familia este o fortăreață
 
în care membrii ei se simt în siguranță
.Familia este
comoara cea mai de preț
pe care o poate avea cinev
a. Valoarea ei este inestimabilă
.
Familia este locul în care un om normal îș
i pe
trece cel mai mult timp din viaț
a sa. De aceea meri
tă să facădin casa lui un „colț
 
de rai”.
 Familia este locul în care ai puterea, în calitate de p
ă
rinte, s
ă formezi sau să
deformezi caracterul copilului
u.
Familia este locul în care asemănă
rile fac posi
 bilă relația noastră, iar diferențele o î
nt
ăresc sau o slăbesc.
Depinde de cât de maturi suntem.Familia este locul în care vrei s
ă
fii atunci c
ând eș
ti departe de cas
ă. Sentimentul de singurătate confirm
adevarata ei valoare.
Familia este instituită
de Dumnezeu pentru
ca viața pe pămâ
nt s
ă fie caracterizată de altruism ș
i nu deegoism.
Criza instituției familiale
 Fami
lia este nucleul societății iar fără familie nu ar exista nici societate
.
Ea poartă un rol deosebit și o responsabilitate importantă în viața fiecărei persoane.
 
Familia definește o
societate într-
un anumit stadiu de civilizație și dacă raportăm această formulă la dimensiunea realității dințara noastră, în acest spațiu temporal, atunci observăm criza instituției familiale. Este vorba despre o crizăce defavorizează dezvoltarea continuă și productivă a societății și, care influențează n
egativ proceseleso
ciale, educaționale, economice și chiar politice.
Cauze. Consecințe
 
Migrarea masivă a populației a generat un șir de fenomene negative în ceea ce privește stabilitate șifuncționabilitatea instituției familiale. Migrarea spre locuri de muncă „din
 
exterior” are efecte multiple ce

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->