Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Standing Up for New York's Small Businesses

Standing Up for New York's Small Businesses

Ratings: (0)|Views: 4,126 |Likes:
Published by Bill de Blasio
A Report by New York City Public Advocate Bill de Blasio on eliminating needless regulations and fines and improving
transparency to strengthen our City’s small businesses.
A Report by New York City Public Advocate Bill de Blasio on eliminating needless regulations and fines and improving
transparency to strengthen our City’s small businesses.

More info:

Published by: Bill de Blasio on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

 
 
>
 
 
 
5
 
DFQUJARMQDJF
Ub`rinqdjf} nfa hdfb} bwd}q qj {ujqbmq {reidm gbniqg) }nhbqt nfamjf}rcbu ud`gq}& Erq jxbu qgb {n}q qbf tbnu}) Mdqt n`bfmdb} gnxbdfmubn}df`it ijjoba qj hdfb} ib}} n} n pnt qj {ujqbmq Fbp Tjuobu}) nfacjub n} n pnt qj und}b ubxbfrb hju qgb Mdqt era`bq& Bnmg tbnu)criqd{ib n`bfmdb} era`bq hju cjub nfa cjub ubxbfrb hujc hdfb}) jhqbfpdqgjrq nft bfhjumbcbfq#en}ba lr}qdhdmnqdjf& Mjcedfba) hdfb#en}baubxbfrb hujc 5; Mdqt n`bfmdb} gn} fbnuit ajreiba }dfmb 5;;5) qj!7;; cdiidjf {bu tbnu df 5;>>& Erq qgd} ubxbfrb ajb} fjq mjcb hubb?bwjuedqnfq hdfb} ub{ub}bfq n gdaabf qnw jf qgjr}nfa} jh gjcbjpfbu} nfa er}dfb}}b} nmuj}} Fbp Tjuo Mdqt&Hju }cnii er}dfb}}b}) qgb eruabf gn} ebbfb}{bmdniit gd`g& [reidm Naxjmnqb Edii ab Ein}dj cbqpdqg cjub qgnf >;; }cnii er}dfb}} jpfbu} nq n}budb} jh ujrfaqneib} df Qguj``} Fbmo) Er}gpdmo)Eud`gqjf Ebnmg nfa Mbfquni Eujjoitf) pgbub gbgbnua hdu}qgnfa nejrq qgb ancn`b ajfb etbwmb}}dxb hdfb}& Er}dfb}} jpfbu} pbub nii ejrfaet n mjccjf ab}dub qj hjiijp qgb inp) erq bnmg
gna bw{budbfmba qgb cjrfqdf` mj}q} jh qgb Mdqt—}
{r}g hju cjub ubxbfrb& Er}dfb}} jpfbu} gnxbebbf hjumba qj {nt qgjr}nfa} jh ajiinu} df hdfb} hju frd}nfmb xdjinqdjf} qgnq mjria eb bn}dit naaub}}ba qgujr`g barmnqdjf& Et ibxtdf` gdaabf qnwb} nfa dfmubn}df`qgb mj}q jh ajdf` er}dfb}}) qgb Mdqt d} rfabumrqqdf`
Fbp Tjuo—}
}cnii er}dfb}}b} nfa cnodf` dq cjub adhhdmriq hju qgbc qj `ujp nfa mubnqb lje}&Tbq hju nii qgb mjc{indfq} hujc er}dfb}} jpfbu}) qgbub gn} ebbf idqqib j{{juqrfdqt qj bwncdfb hdfb ubxbfrb anqnnfa {ujmbarub} qj abqbucdfb qgb qjqni mj}q jh }rmg n auncnqdm dfmubn}b df ubxbfrb hujc hdfb}& ]jcb Mdqtn`bfmdb} gdab qgbdu hdfb#en}ba ubxbfrb df eujna) `bfbudm mnqb`judb} df qgb era`bq) cnodf` dq dc{j}}deib qjcbn}rub qgbdu `ujpqg jxbu qdcb) nfa }qnqd}qdm} }qratdf` qgb bhhbmq jh hdfb} jf mjc{idnfmb pdqg qgb inp nub ne}bfqhujc n`bfmt pbe}dqb} nfa ub{juq}& Hruqgbu) }cnii er}dfb}} jpfbu} gnxb fj cbmgnfd}c qj cbnfdf`hriit }gn{bfbp inp} ju ub`rinqdjf mgnf`b} qgnq mjria nhhbmq qgbc) ju ubxdbp jrqanqba ub`rinqdjf} qgnq }buxb idqqib {ru{j}bjqgbu qgnf qj und}b cjfbt hju qgb Mdqt&[reidm Naxjmnqb Edii ab Ein}dj ebidbxb} }cnii er}dfb}}b} nub qgb {diinu} jh jru fbd`gejugjja}& Qgb Mdqt d} gjcbqj jxbu >4;);;; }cnii er}dfb}}b} qgnq {ujxdab b}}bfqdni }buxdmb}) bc{ijt qgjr}nfa} jh ub}dabfq} nfa {ujcjqbqgb bfqub{ubfbrudni }{dudq qgnq cnob} Fbp Tjuo qgudxb&
>
N xdqni {nuq jh qgb bmjfjct) }cnii er}dfb}}b} nub naadf` lje} qgujr`g }qnuq#r{} nfa bw{nf}djf} nq qpdmb qgb unqb jh inu`bu mjc{nfdb}&
5
Pb fbba qj }qj{ fbbaib}}iteruabfdf` Fbp Tjuo }cnii er}dfb}} jpfbu}) nfabc{gn}d|b mjc{idnfmb jxbu ubxbfrb&
 
Qgb Mdqt cr}q ubhjuc dq}bfhjumbcbfq jh }cnii er}dfb}} ub`rinqdjf} qj bf}rub bfhjumbcbfq nmqrniit ubarmb} gnuchri nmqdxdqt) }cniier}dfb}}b} gnxb nf bhhbmqdxb pnt qj mjccrfdmnqb pdqg ub`rinqju}) nfa rffbmb}}nut nfa eruabf}jcb
>
5
 
Jxbu qgb {n}q qbf tbnu}) Mdqt n`bfmdb} gnxb dfmubn}df`it ijjoba qj hdfb} n} n pnt qjund}b ubxbfrb&
 
[reidm Naxjmnqb Edii ab Ein}dj nq ]cnii Er}dfb}} Ujrfaqneib Bxbfq)
ju`nfd|ba df {nuqfbu}gd{ pdqg qgb Mgrumg Nxbfrb Er}dfb}} Dc{ujxbcbfq 
Ad}qudmq nfa Hinqer}g Abxbij{cbfq Mju{junqdjf) Lnfrnut =>) 5;>5&
 
 
=
 
ub`rinqdjf} nub ubcjxba
hujc qgb Mdqt—} ejjo}
& Dc{ujxdf` qgb ub`rinqjut }t}qbc df qgd} pnt pdii {ujqbmq }cniier}dfb}}b} hujc rfhndu hdfb}) lrc{#}qnuq bmjfjcdm `ujpqg) nfa }{ru lje mubnqdjf nmuj}} qgb hdxb ejujr`g}&Qjhruqgbu qgb}b `jni}) [reidm Naxjmnqb Edii ab Ein}dj mnii} jf qgb Mdqt qj<
 
>&
 
[dijq n hdfb ubarmqdjf {uj`unc qgnq nmgdbxb} mjc{idnfmb qgujr`g barmnqdjf&&
 
Abxbij{ nf niqbufnqdxb bfhjumbcbfq {dijq {uj`unc df jfb mjccrfdqt ejnua {bu ejujr`g qj dfmubn}bmjc{idnfmb qgujr`g dfmubn}ba barmnqdjf jh bwd}qdf` urib} nfa adubmq {nuqfbu}gd{ pdqg er}dfb}}b}) unqgbu qgnf qgb dccbadnqb d}}rnfmb jh hdfb}&5&
 
J{bf r{ qgb ejjo} jf hdfb#en}ba ubxbfrb&
R}df` dq} Mgnuqbu#`unfqba nrqgjudqt) qgb Jhhdmb jh qgb[reidm Naxjmnqb pdii ub~rdub bnmg Mdqt n`bfmt qj ub{juq qgb ncjrfq jh ubxbfrb und}ba qgujr`g hdfb}) hbb}
nfa hjuhbdqrub} df bnmg tbnu—} era`bq&
Fbp ib`d}inqdjf pdii ub~rdub abqndiba dfhjucnqdjf jf qgb qt{b} jh xdjinqdjf} mdqba) fbd`gejugjja nfa qt{b jh er}dfb}} ebdf` hdfba qj eb ub{juqba nffrniit qj qgb [reidm Naxjmnqb nfa qgb Mdqt Mjrfmdi& Hruqgbu dfmubn}b} df ubxbfrb en}ba jf bfhjumbcbfq jh fjf#mudqdmnixdjinqdjf} }gjria jfit eb mjf}dabuba jfmb qgd} ubxdbp d} mjc{ibqb&=&
 
Bidcdfnqb jrqanqba nfa ner}ba ub`rinqdjf}&
Qgb [reidm Naxjmnqb pdii }r{{juq qgb mubnqdjf jh n{bucnfbfq Ub`rinqjut Ubxdbp [nfbi qj ubxdbp bwd}qdf` urib} nfa ub`rinqdjf} nfa bidcdfnqb qgj}b r}ba qjrfhnduit {bfnid|b }cnii er}dfb}} jpfbu} pdqg fj {reidm xnirb& Qj dc{ujxb jf cjabi} r}ba df qgb {n}q) qgbfbp [nfbi }gjria dfmirab }cnii er}dfb}} jpfbu}& 1&
 
 ]qubncidfb qgb nalradmnqdjf {ujmb}}&
 
Qgb [reidm Naxjmnqb gn} dfqujarmba ib`d}inqdjf qj bfneib}cnii er}dfb}} jpfbu} qj mjfqb}q xdjinqdjf} jfidfb) et {gjfb ju et cndi) n} pbii n} qj abxbij{ n qdbubamin}}dhdmnqdjf }t}qbc hju }cnii er}dfb}} xdjinqdjf} nq n`bfmdb} qgnq aj fjq tbq ad}qdf`rd}g ebqpbbf }bxbubnfa ijp#ud}o xdjinqdjf}&
2&
 
Cbbq er}dfb}} jpfbu} jf qgbdu jpf ajju}qb{}&
Qgb [reidm Naxjmnqb pdii n{{jdfq n `ujr{ jh Uba Qn{b Mrqqbu} mjc{ud}ba jh ubqduba er}dfb}} jpfbu} nfa bw{buq} qj ub{juq
qubfa} df qgb Mdqt—}
bfhjumbcbfq jh er}dfb}} ub`rinqdjf} nfa mjiibmq df{rq jf pnt} `jxbufcbfq mnf gbi{ er}dfb}}b} naa lje}&Qgd} cjabi jh jrqubnmg gn} {ujxbf bhhbmqdxb df mdqdb} idob Jcngn) Fbeun}on nq ubnmgdf` er}dfb}} jpfbu} dfqgbdu jpf }qjub} nfa qgujr`g Er}dfb}} Dc{ujxbcbfq Ad}qudmq}) unqgbu qgnf hjumdf` qgbc qj mjcb qj n`jxbufcbfq jhhdmb&
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->