Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4

4

Ratings: (0)|Views: 104|Likes:
Published by Crystal White

More info:

Published by: Crystal White on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2012

pdf

text

original

 
1
ЭРҮҮЛ
 
МЭНДИЙН
 
 ЯАМ
 
ЭРҮҮЛ
 
МЭНДИЙН
 
САЛБАРЫН
 
ХӨГЖИЛ
 
ХӨТӨЛБӨР
3
ТӨСӨЛ
 TE
ХНИКИЙН
 
ТАЙЛАН
 
ХҮНИЙ
 
НӨӨЦИЙН
 
УДИРДЛАГА
 
БА
 
БАЙГУУЛЛАГЫН
 
ХӨГЖЛИЙН
 
СУРГАЛТ
 
GVG
зөвлөх
 
баг
 2010
оны
7
дугаар
 
сарын
6Gesellschaft f 
ь
r Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG)Hansaring 43, 50670 Cologne, GermanyTel.: +49/221/91286717, Fax: +49/221/91286759e-mail: m.wrede@gvg-koeln.dewww.gvg-koeln.de
 
2
Гарчиг
 
Товчилсон
 
үгсийн
 
жагсаалт
 
Товч
 
хураангуй
 1.
Оршил
 2.
Эрүүл
 
мэндийн
 
менежерүүдэд
 
зориулсан
 
хүний
 
нөөцийн
 
удирдлагын
 
өнөөгийн
 
сургалт
 3.
Эрүүл
 
мэндийн
 
менежерүүдэд
 
зориулсан
 
хүний
 
нөөцийн
 
удирдлагын
 
өнөөгийн
 
сургалтад
 
хийсэн
 
дүн
 
шинжилгээ
 
ба
 
өмнөх
 
сургалтын
 
туршлага
 4.
Аймаг
,
дүүргүүдэд
 
зориулсан
 
хүний
 
нөөцийн
 
сургалтын
 
загварын
 
бэрхшээл
,
зорилт
 5.
Монгол
 
улсад
 
хүний
 
нөөцийн
 
удирдлагын
 
сургалт
 
явуулдаг
 
байгууллагуудын
 
сургалтын
 
агуулга
,
сэдвийн
 
жишээ
 6.
Хүний
 
нөөцийн
 
удирдлага
 
болон
 
байгууллагын
 
хөгжлийн
 
чиглэлээр
 
санал
 
болгож
 
буй
 
сургалтын
 
төсөл
:
агуулга
,
зохион
 
байгуулалт
,
зорилтот
 
бүлэг
,
үргэлжлэх
 
хугацаа
,
давтамж
,
сургалтын
 
материал
,
өртөг
 
зардал
 7.
Зөвлөмж
 
Ашигласан
 
материалын
 
жагсаалт
 
Хавсралт
1.
Хүний
 
нөөцийн
 
удирдлагын
 
санал
 
болгож
 
буй
 
сургалтын
 
хөтөлбөрийн
 
төсөл
 
Хавсралт
2.
 
ЭМГ
-
аас
 
зохион
 
байгуулсан
 
хүний
 
нөөцийн
 
удирдлагын
 
сургалтууд
 
Хавсралт
3.
 
Хөгжлийн
 
хөтөч
(
ТББ
):
Хүний
 
нөөцийн
 
удирдлага
 
ба
 
байгууллагын
 
хөгжил
сургалт
 
 
3
ТАЙЛАНД
 
АШИГЛАСАН
 
ТОВЧИЛСОН
 
ҮГСИЙН
 
ЖАГСААЛТ
 
A
НЭ
A
ймгийн
 
нэгдсэн
 
эмнэлэг
 BSC
Тэнцвэржүүлсэн
 
хавтгайд
 
үнэлэх
 
карт
 
ЭМГ
 
Эрүүл
 
мэндийн
 
газар
,
Засгийн
 
газрын
 
хэрэгжүүлэгч
 
агентлаг
 
ХН
 
Хүний
 
нөөц
 
ХНХ
 
Хүний
 
нөөцийн
 
хөгжил
 
ХНХБ
 
Хүний
 
нөөцийн
 
хөгжлийн
 
бодлого
 
Х
H
У
 
Хүний
 
нөөцийн
 
удирдлага
 
Х
H
Т
 
Хүний
 
нөөцийн
 
төлөвлөгөө
 
ГТҮ
 
Гүйцэтгэлийн
 
түлхүүр
 
үзүүлэлт
 
ТББ
 
Төрийн
 
бус
 
байгууллага
 
БХ
 
Байгууллагын
 
хөгжил
 
ЭМАТ
 
Эрүүл
 
мэндийн
 
анхны
 
тусламж
 
ЭМСХХ
- 3
Эрүүл
 
мэндийн
 
салбарын
 
хөгжил
 
хөтөлбөр
-3
төсөл
 
СБС
 
Сургагч
 
багш
 
нарын
 
сургалт
 
УБ
 
Улаанбаатар
 
НҮБ
 
ХХ
 
НҮБ
-
ын
 
хөгжлийн
 
хөтөлбөр
 
ДЭМБ
 
Дэлхийн
 
эрүүл
 
мэндийн
 
байгууллага
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->