Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài giảng Hoá vô cơ

Bài giảng Hoá vô cơ

Ratings: (0)|Views: 2,145 |Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Tác giả:

Ngô thị Mỹ Bình

Nguồn phát hành:

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2007

Từ khoá: hoá vô cơ hoá học

Chương 1: Lịch sử các nguyên tố hoá học
Chương 2: phân loại tổng quát các chất vô cơ
Chương 3: Phức chất
Chương 4: Hiđro - nước
Chương 5: Nguyên tố và các chất nhóm VII
Chương 6: Nguyên tố và các chất nhóm VI
Chương 7: Nguyên tố và các chất nhóm V
Chương 8: Nguyên tố và các chất nhóm IV
Chương 9: Nguyên tố và các chất nhóm III
Chương 10: Nguyên tố và các chất nhóm II
Chương 11: Nguyên tố và các chất nhóm I
Chương 12: Nguyên tố và các chất nhóm I
Tài liệu tham khảo
[Nguồn]
http://www.ebook.edu.vn
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Tác giả:

Ngô thị Mỹ Bình

Nguồn phát hành:

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2007

Từ khoá: hoá vô cơ hoá học

Chương 1: Lịch sử các nguyên tố hoá học
Chương 2: phân loại tổng quát các chất vô cơ
Chương 3: Phức chất
Chương 4: Hiđro - nước
Chương 5: Nguyên tố và các chất nhóm VII
Chương 6: Nguyên tố và các chất nhóm VI
Chương 7: Nguyên tố và các chất nhóm V
Chương 8: Nguyên tố và các chất nhóm IV
Chương 9: Nguyên tố và các chất nhóm III
Chương 10: Nguyên tố và các chất nhóm II
Chương 11: Nguyên tố và các chất nhóm I
Chương 12: Nguyên tố và các chất nhóm I
Tài liệu tham khảo
[Nguồn]
http://www.ebook.edu.vn

More info:

Published by: daykemquynhon www.daykemquynhon.ucoz.com on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/22/2013

 
 
ĐĐ
IIHH
CC 
ĐĐ
ÀÀNN
NNGG TTRR
Ư Ư Ờ Ờ 
NNGG 
ĐĐ
IIHH
CCSS
Ư Ư 
PPHH
MM KKHHOOAAHHOOÁÁ 
BÀI GI
ẢNG
 
GV NGÔ TH
Ị MỸ B
ÌNH
 Đ Đ
 à à N 
ẵ ẵ 
 n n g g , , 
 
 
 
IIHH
CC 
ÀÀNN
NNGG TT
    
NNGG 
IIHH
CCSS
  
PPHH
MM HHOOAAHHOOÁÁ 
BÀI GI

 
GV NGÔ TH

ÌNH
  
àà N 
  
nn g  g  , , 
 
 

– L

ên t 

  Hoá
 
 
2

L

NGUYÊN T

HOÁ H

 
1.1. NGUYÊN T

 
1.1.1. Nguyên t 

 
Mendeleev: “Nguyên t

à d

ên t

àn b

 N

ì khái ni

nguyên t

g v

ên t

 Thuy

ên t

ên t

à d

ên t

h

 

ên t

ùng m

ên t

thành. Ví d

2
, O
3
, ...H

ên t

ên t

t

ành. Ví d

4
, H
2
O, ...
1.1.2.
 
- Thù hình
*
Tính thù hình
: Là s

ên t

ch

ùng m

ên t

ành g

à các ch

thù hình. Nguyên nhân: th

ên t

do c

2
O
3
, P tr 

di

 Các ch

ù hình có tính ch

 *
 
: Là các nguyên t

 

à hi

ên t

ên t

àh

  Nguyên t

ên t

à s

ên vì

là nguyên t

bình c

 

 
 
ã bi

x

 
1.1.3.
 
ên t 
 
ên

ên t

ch

ình c

m

ên t

à chúng ta có th

ìm hi

 

ên t

 

 Nguyên t
 % NT % KL

 
Oxi 58 47,2
O
168
 Silic 20 27,6
Si
2814
  Nhôm 6,6 8,8
 Al 
2713
  Natri 2,4 2,64
 Na
2311
 S

2,0 5,1
 Fe
5626
 Canxi 2,0 3,6
Ca
4020
 

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kim Trọng liked this
nqtuan04 liked this
Trương Pham liked this
Trương Pham liked this
Bich Thuy Nguyen liked this
Khoa Lê Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->