Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bevrijdingspop Festivalkrant 2012

Bevrijdingspop Festivalkrant 2012

Ratings: (0)|Views: 90,588|Likes:
Published by bevrijdingspop
Bekijk en lees meer over het programma van Bevrijdingspop 2012
Bekijk en lees meer over het programma van Bevrijdingspop 2012

More info:

Published by: bevrijdingspop on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
    5    M    E    I    2    0    1    2  -    3    2    E    E    d    I    t    I    E
NICK & SIMON
"Vrijheid inspireert ons"
LIESBEtH LISt OP 4 MEIHERdENKINGSCONCERt
Kennemer Jeugd Orkesto.l.v. Matthijs Broersmet Alderliefste
dE JEUGd VAN tEGENWOORdIG
smijt met skandalig vrolijke beats
KId CREOLEANd tHE COCONUtS
groots muzikaal carnaval
 
    B    E    V    R    I    J    d    I    N    G    S    P    O    P  -    3  -    H    A    A    R    L    E    M     2    0    1    2
BEVRIJdINGSPOP 2012
Uitgeverij Stichting BevrijdingspopPostbus 8102003 RV HaarlemTel: 023-5255225Druk en verspreidingBuijze PersOntwerpMeerontwerpenIllustratieSugar SnobsEindredactie Rob AlphenaarAan dit nummer werkten meeSonja Herpers, Pepijn BorgwatHoewel de informatie in deze uitgave met zorg is samen-gesteld en gecontroleerd, sluit de uitgever uitdrukkelijkiedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuisthedenen/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. Druken zetfouten voorbehouden.
COLOfON
Al jaren heb ik genoten van Bevrijdingspop, maar dit jaar voorhet eerst als voorzitter. Op dit moment heb ik nog geen idee watme te wachten staat! Heb ik wel tijd om te genieten of wordt hetvooral hard werken om alles soepel te laten verlopen? De afgelopenmaanden heb ik ervaren hoe bijzonder het is om voorzitter te zijnvan het grootste en oudste bevrijdingsfestival van Nederland.Zoveel mensen die zich met hart en ziel inzetten om elk jaar weer150.000 mensen een fantastische dag te bezorgen... Geweldig!Zo’n veertig mensen zetten zich het hele jaar door vrijwillig invoor Bevrijdingspop. En op 5 mei zelfs 500 vrijwilligers. De meestehiervan komen uit Haarlem en omstreken, jong en oud. Zij zorgenervoor dat we telkens op een bijzondere manier onze vrijheidkunnen herdenken. Ik kijk ook uit naar Liesbeth List en Alderliefstetijdens het vijfjarig jubileum van het Herdenkingsconcert op 4mei. En de optredens van o.a. Eefje de Visser, Nick & Simon en KidCreole and the Coconuts op 5 mei om maar wat te noemen…Ik nodig iedereen uit met ons mee te genieten!Sascha BaggermanVoorzitter Stichting Bevrijdingspop 
Ook dit jaar treedt het Kennemer Jeugdorkest onder leiding van Matthijs Broers op in de Hout op 4 mei.Ze spelen samen met Alderliefste, maar ook met Liesbeth List. Zij is bezig met een afscheidstourneeen Bevrijdingspop is vereerd dat zij ervoor gekozen heeft hetherdenkingsconcert luister bij te zetten.“Zolang er overlevenden zijn, is die oorlog heel dichtbij”
Liesbeth List zingt vier liederen van de Griekse componist MikisTheodorakis op gedichten van Lakovos Kambenellis. Hij was inde Tweede Wereldoorlog in Mauthausen geïnterneerd. In hetconcentratiekamp schreef de Griekse jood Kambenellis een dag-boek met daarin een aantal gedichten. Mikis Theodorakis maakteuit deze gedichten de Mauthausen Cyclus die wereld-beroemd werd.De Nederlandse vertaling is van Lennaert Nijgh. Liesbeth List: “Elkjaar bij de dodenherdenking zing ik de Mauthausen Cyclus, liederenvan Theodorakis over de vernietigingskampen tijdens de TweedeWereldoorlog. Want wat daar gebeurd is, mogen wij niet vergeten.Zolang er nog overlevenden zijn, is die oorlog heel dichtbij”.
Welkom op het Vlooienveld
Aansluitend op de herdenking op de Dreef bij “De Man voor hetVuurpeloton” start om ongeveer 20:20 uur het concert op hetVlooienveld. U bent van harte welkom!Bevrijdingspop is meer dan een gewoon popfestival. Niet voor niets wordt hetfestival georganiseerd op 5 mei, nationale Bevrijdingsdag. Zolang het festivalbestaat zoeken we naar actuele aanknopingspunten met vrijheid in gedachten.
Vrijheid in verschillende generaties
Het landelijke thema voor de bevrijdingsfestivalsin 2012 is Vrijheid geef je door. Hiermee vragenwe aandacht voor herdenken en vieren inverschillende generaties. Want iedere generatieheeft eigen markeringspunten als het gaatom vrijheid. De generatie die de TweedeWereldoorlog heeft meegemaakt, heeft eenandere emotie bij het begrip ‘vrijheid’ daniemand die geboren is in de jaren zestig. Voornaoorlogse generaties zijn gebeurtenissenzoals de val van de Berlijnse Muur, de oorlog inAfghanistan of de vrijlating van Nelson Mandelavaak heel indrukwekkende herinneringen.
Ieder zijn vrijheidsideaal
Met het thema ‘Vrijheid geef je door’ nodigen we iedereen uit om stil te staanbij het feit dat iedere generatie andere referentiepunten kent die bewust enonbewust ideeën en idealen van vrijheid vormen. En, dat dit ook nog eensafhankelijk is van in welk land je leeft. Elke generatie geeft op basis van zijnervaring andere ideeën over vrijheid door aan de volgende.
Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat besef je pas goed wanneer de vrijheid er niet meer is, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vuur van de vrijheid kwam met de bevrijding en we houden het levend, voor iedereen, ieder jaar opnieuw.
4 MEI HERdENKINGSCONCERtMEt LIESBEtH LISt EN ALdERLIEfStEVRIJHEId GEEf JE dOOR
"Vrijheid inspireert ons. Als wij ervoor kunnen zorgen dat ook jongeren door vrijheid worden geïnspireerd, is ons ambassadeurschap geslaagd.
Het duo Nick & Simon brak in 2006 door met de singles Steeds weer en De soldaat. Ditlaatste lied is speciaal geschreven voor de Nederlandse militairen in Uruzgan en hunfamilie thuis. Voor Nick & Simon is het ambassadeurschap een eer en een uitdaging.Nick: "Het voelt goed om aandacht te vragen voor het feit dat het bijzonder is omdagelijks in vrijheid te leven. Oorlog is zo oud als de mensheid en haalt het slechtste inde mens naar boven. En oorlog is dichtbij: de gruwelijkste taferelen spelen zich maareen paar uur vliegen hiervandaan af." Simon beseft van jongs af aan dat vrijheid eengroot goed is en niet vanzelfsprekend: "Met mijn klas gingen wij in Volendam naar eengedenksteen ter nagedachtenis van iemand die daar gefusilleerd was. Dat heeft enormeindruk op mij gemaakt. Ik voel mij gelukkig dat ik in een vrij land ben geboren." Nick &Simon ervaren de vrijheid ook in hun beroep: "Daardoor kunnen wij ons creatief uiten engaan en staan waar we willen. Vrijheid inspireert ons. Als wij ervoor kunnen zorgen datook jongeren door vrijheid worden geïnspireerd, is ons ambassadeurschap geslaagd."In Haarlem doen Nick & Simon de aftrap van het 5 voor 5 moment waarbij alle 14 bevrij-dingsfestivals in Nederland in een live-wave aandacht zullen vragen voor vrijheid.
Houtpodium | 16:30
NICK & SIMON: VRIJ OM tE GAANEN StAAN WAAR zE WILLEN
   R  o  g   i  e  r   J  a  a  r  s  m  a   G   i  a  n   f  r  a  n  c  o   U   b  e  r   F  r  e   d  e  r   i  q  u  e   V   l  a  m   i  n  g  s

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->