Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul De Masurare a Energiei Electrice

Codul De Masurare a Energiei Electrice

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 3,666 |Likes:
Published by Diferit

More info:

Published by: Diferit on Dec 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
Codul de măsurare a energiei electrice Pag.
1
Codul de măsurare a energiei electrice
Cuprins:
CAPITOLUL I.
SCOP......................................................................................................................................................2
CAPITOLUL II.
DOMENIU DE APLICARE................................................................................................................2
CAPITOLUL III.
DOCUMENTE DE REFERIN
ŢĂ
.....................................................................................................3
CAPITOLUL IV.
DEFINIŢII ŞI ABREVIE
RI..............................................................................................................3
CAPITOLUL V.
STANDARDIZARE.............................................................................................................................5
CAPITOLUL VI.
CATEGORII DE PUNCTE
DE MĂSURARE
.................................................................................5
CAPITOLUL VII.
OPERATORI DE MĂSURAR 
E......................................................................................................6
CAPITOLUL VIII.
CERINŢE PENTRU SISTEMELE DE MĂSURARE DE
CATEGORIA A..............................9
SECŢIUNEA I. Cerinţe tehnice minime pentru contoare şi transformatoare de măsurare
......................................9
SECŢIUNEA a 2
-
a. Cerinţe tehnice
minime pentru concentratoare.......................................................................11
SECŢIUNEA a 3
-
a. Cerinţe de securitate
...............................................................................................................11
SECŢIUNEA a 4
-
a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare
.................................12
SECŢIUNEA a
5-
a. Stabilirea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor 
....................................................13
SECŢIUNEA a 6 
-
a. Contoare cu funcţii suplimentare
............................................................................................13
SECŢIUNEA a 7 
-
a. Sisteme de citire automată 
......................................................................................................14
CAPITOLUL IX.
CERINŢE PENTRU SISTEMELE DE MĂSURARE DE
CATEGORIA B...............................15
SECŢIUNEA 1. Cerinţe tehnice minime pentru contoare şi transformatoare de măsurare
....................................15
SECŢIUNEA a 2
-
a. Cerinţe tehnice minime pentru
concentratoare.......................................................................16 
SECŢIUNEA a 3
-
a. Cerinţe de securitate
...............................................................................................................17 
SECŢIUNEA a 4
-
a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare
.................................18
SECŢIUNEA a 5
-a. Stabilir 
ea punctelor de decontare şi efectuarea corecţiilor 
....................................................19
SECŢIUNEA a 6 
-
a. Contoare cu funcţii suplimentare
............................................................................................19
SECŢIUNEA a 7 
-
a. Sisteme de citire automată 
......................................................................................................19
SECŢIUNEA a 8
-a.
Sisteme de citire locală 
............................................................................................................20
CAPITOLUL X.
CERINŢE PENTRU SISTEMELE DE MĂSURARE DE
CATEGORIA C................................21
SECŢIUNEA 1. Cerinţe tehnice minime pentru contoare, concentratoare şi transformatoare pentru măsurare
...21
SECŢIUNEA a 2
-
a. Cerinţe de securitate
...............................................................................................................22
SECŢIUNEA a 3
-
a. Regimul de proprietate asupra componentelor sistemului de măsurare
.................................23
SECŢIUNEA a 4
-a. Stabilirea punctelor de
decontare şi efectuarea corecţiilor 
....................................................23
SECŢIUNEA a 5
-
a. Contoare cu funcţii suplimentare
............................................................................................23
SECŢIUNEA a 6 
-
a. Sisteme de citire automată 
......................................................................................................24
SECŢIUNEA a 7 
-a. Sisteme de citi
re locală 
............................................................................................................24
CAPITOLUL XI.
CONTOARE CU PREPLATĂ
........................................................................................................25
CAPITOLUL XII.
SERVICII DE SISTEM TEHNOLOGICE...................................................................................25
CAPITOLUL XIII.
DISPOZIŢII FINALE ŞI
TRANZITORII...................................................................................26
ANEXA 1.
DOCUMENTE DE REFERIN
ŢĂ
..............................................................................................................28
 
Codul de măsurare a energiei electrice Pag.
2
CAPITOLUL I
Scop
Art. 1
Prezentul Cod de măsurare a energiei electrice, denumit în continuare Cod,este o reglementare tehnică din cadrul legislaţiei specifice sectorului energetic.
Art. 2
Codul stabileşte obligativitatea şi principiile de măsurare a energiei electriceschimbate între instalaţii ale persoanelor juridice sau fizice ce desfăşoarăactivităţi de producere, transport, distribuţie, furnizare sau utilizare.
Art. 3Regulile stabilite prin
Cod se referă la:
a)
Stabilirea punctelor de măsurare.
b)
Măsurarea energiei electrice.
c)
Definirea funcţiilor Operatorilor de măsurare.
d)
Achiziţionarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem tehnologice.
e)
Asigurarea transparenţei privind activitatea de măsurare a energiei electrice.
f)Alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.Art. 4
Administratorul Codului este Autoritatea competentă. În această calitate,Autoritatea competentă urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor Coduluişi iniţiază actualizarea Codului ori de câte ori este necesar.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 5
(1) Codul de măsurare se aplică pentru toate punctele de măsurare prin carese vehiculează energie electrică.(2) Punctele de măsurare destinate balanţelor şi decontărilor interne aleagenţilor economici nu fac obiectul prezentului Cod.
Art. 6
Codul se aplică obligatoriu şi nediscriminatoriu producătorilor, Operatorului detransport, Operatorilor de distribuţie, Operatorilor de măsurare, furnizorilor şi
consumatorilor de en
ergie electrică.
Art. 7
Codul stabileşte reguli de măsurare pentru:
a)
Măsurarea energiei electrice schimbate între producătorii de energieelectrică şi reţelele electrice de transport şi distribuţie.
b)
Măsurarea energiei electrice, în punctele de schimb dintre reţea
ua de
transport şi reţelele de distribuţie.
c)
Măsurarea energiei electrice în punctele de schimb dintre reţelele dedistribuţie.
d)
Măsurarea energiei electrice vehiculate pe liniile de interconexiune asistemului electroenergetic naţional cu sisteme electroene
rgetice vecine, în
staţiile electrice de pe teritoriul României.
e)
Măsurarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali, persoane fizice
sau juridice.
 
Codul de măsurare a energiei electrice Pag.
3
f)
Măsurarea valorilor mărimilor specifice serviciilor de sistem tehnologiceasigurate de către furniz
orii acestora.Art. 8
Metodele, regulile şi criteriile de stabilire a consumurilor de energie electricăpentru consumatorii care nu dispun de contoare (grupuri de măsurare) nu fac
obiectul prezentului Cod.Art. 9
Cerinţele tehnice necesar a fi îndeplinite pentru certificarea metrologică aechipamentelor de măsurare, precum şi metodele de verificare metrologică, nu
fac obiectul prezentului Cod.Art. 10
 În cazul schimbului transfrontalier de energie electrică, suplimentar faţă de
prevederile prezentului Cod, se pot negocia cu
partenerii reguli de măsurare
specifice.
CAPITOLUL III
Documente de referinţă
Art. 11
Principalele standarde şi reglementări conexe sunt prezentate în Anexa 1.Pentru toate documentele se consideră ultima versiune.
CAPITOLUL IV
Definiţii şi abrevieri
Art. 12Term
enii utilizaţi în prezentul Cod au semnificaţia din tabelul următor:Autoritate competentăAutoritatea Naţională de Reglementare în domeniul EnergieiActivitate de măsurareAnsamblu de actiuni (măsurarea propriu
-
zisă, achiziţionare date,gestionare bază de date şi furnizare informaţii) desfăşurate decatre un Operator de măsurareCapacitate nominală a
unui circuit
Putere aparentă ce poate fi vehiculată printr 
-
un circuit pe duratănelimitată, în condiţii nominale de funcţionare
Concentrator Echipament c
e asigură achiziţionarea, integrarea şi/sauefectuarea de prelucrări primare şi de memorare a datelor de lamai multe contoare de energie electrică şi transmiterea acestora
si a rezultatelor intermediare la un punct de centralizareContor de energieelect
ricăAparat electric destinat măsurării cantităţii de energie electrică ce
parcurge un circuit
Contor cu funcţii
suplimentare
Contor de energie electrică care poate măsura şi alte mărimi sau
care poate asigura utilizatorilor servicii suplimentareConto
r cu preplatăContor de energie electrică prevăzut cu un sistem de înregistrareşi gestionare a sumelor plătite în avans pentru energia electrică
Contor de decontare
Contor de energie electrică pe baza căruia se efectuează
decontarea energiei electriceC
ontor cu corecţii de
pierderi
Contor de energie electrică care poate estima pierderile deenergie electrică între punctul de măsurare şi un alt punct definit

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionut Fiorosu liked this
Dan liked this
Vilcu Fiodor liked this
Cirnu Adriana liked this
michelle_07 liked this
Iacob Corneliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->