Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kowalstwo - Technologia Roman Lipski 1947

Kowalstwo - Technologia Roman Lipski 1947

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,693|Likes:
Published by mchoro
kowalstwo - smithery
kowalstwo - smithery

More info:

Published by: mchoro on Dec 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2010

pdf

text

original

 
'.
OGóLNEPOJECIA
Kowalstwemnazywamyzawód,obejmujacyzespólczynno-scimajacychzazadanieprzerabianietworzywwstanienagrza-nym,przypomocycisnieniawytwarzanego,badzoduderzenmlota,badzod'naciskuwywolanegoprasa.Tenrodzajobróbkimozliwyjesttylkodzieki
plastycznosci
przer~abianegometalu.Wielemetalijestplastycznychprzytemperaturachnormal-.nych,np.olów,miedz,cyna,wmniejszymstopniuzela:witp.In-nenabierajaplastycznoscipopodgrzaniu,np.cynkjestpiasty-
~znywgranicach100
-
1500
C.
Niektóremetalezwiekszajaswojaplastycznoscwmiarena-glZewaniadopewnychgranicznychtemperatur,poprzejsciuktó-rychstajasiekruche.Metaletemogabycpoddawaneprzeróbceplastycznejtj.zapomocakucialubwalcowaniajedynieponizejtychtemperatur(np.miedz,braz,mosiadz,cynaitp.).Zelazojestjedynymmetalem,któregoplastycznoscwmiarenagrzewaniaslal<.>wzrasta.Stalposiadapodtymwzgledemwla-snosyizelaza,ztymjednakzastrzezeniem,ze
oporykucia
wzra-.stajazaleznieodzawartosciweglawstali.Wiekszazawartoscweglawstali,jakiinnedomieszki,wy-wierajategorodzajuwplywnaplastycznoscstaliwstaniena-,grzanym,izpowodujawytworzeniesienajwiekszejplas~yczno-sciwgranicachpewnychtemperaturkazdemugatunkowistali-wlasciwych.Znajomosctychtemperaturjestrzeczawaznaikonieczna-dlakowala,gdyzkucie,przyniewlasciwychtemperaturach,lat-wodoprowadzidozepsuciasurowcawysokowartosciowychga-tunkówstali.
3
 
.
Istotnacechaprzeróbkikowalskiejjest
nzezmzennoscobje-tosci
materialu.Rzeczywiscie,wczasiekuciailoscmaterialuzmianienieulega.Jedyniezmieniasieksztalt.Szczególniejja-skrawocechatawystepujeprzyodkuwaniuwformach.Tacechaniezmiennosciobjetoscimaterialuwczasiekuciazblizakowalstwozarównodowalcownictwa,jakiodlewnictwa"gdziezasadaniezmiennosciobjetoscijestrówn~ezzachowana.Cechypowyzszejpieposiadajainnesposobyobróbki,np.me-chanicznaobróbkazapomocaskrawania,czytorecznie,czynaobrabiarkach,gdzieiloscmaterialupodók:onaniuobróbkiulegazmianie.Surowcemuzywanymdoprzeróbkikowalskiejjestprze-wazniestal.Wprawdzieiinnemetalemogabycprzekuwane,leczuzyciestaliwkowalstwiewstósunkudoinnychmetalijesttakogromne,izmozemysmialotwierdzic,zestaljestniemalwy-lacznymtworzywemprzerabianymwkowalstwie.Dotyczyto'zwlaszczagatunkówstaliomalejzawartosciwegla,pospoliciezwanychprzezkowaliniesluszniezelazem.Najczesciejprzerabiasiewkowalstwiestal00malejzawar-
tosciwegla(okoloRr
=
35kg/mm2)orazstalmaszynowa(oko-
loRt
=
50kg/mm2).
'I
 
NAGRZEWANIEDonagrzewaniametalidokuciastosowanesaogniskako-walskielubpiecegrzewcze.
Ogniskakowalskh':o;lul('
Najczesciejstosowanymurzadzeniemdonagrzew'aniajestogniskokowalskie.Zwlaszczawdrobnychpracowniachkowal-'skich,slusarsko-kowalskichorazpracowniachmechanicznych-re-peracyjnychtentypurzadzeniadonagrzewaniametaliuwazacnalezyzawylaczny.Rys.1przedstawiaogniskokowalskienajczesciejstosow'ane.Jestt.oogniskokowalskiemurowane.Chociazniejesttokonie-czne-stoiononajczesciejp'bdsciana,wktórejznajduje:;iewtcdykominodprowadzajacyspalinyn~zewnatrzbudynku.Bardzoczestoogniskabudowanesana2kotliny.Jesttokorzystnc,Rdyzdajeoszc.zednoscwmaterialezuzy.tymnabu-dow~~samcl!oo!!niska.Takieblizniaczeogniskomozeposiadacwspólnykominwyciagowyspalindla2-chblizniaczychkotlin.Przedstawion('narys.1.ogniskokov.:alskiejestwspólczes-nymogniskiemkowalskim,murowanym.Skladasieonozomu-rowaniaApodtrzymujacegok.otlineB.Wnaszymprzyklad~:.."kotlinajestzeliwna,alemozeonabycwymurowanazcegielsza-motowych.PodkotlinaznajdujesiekomorapowietrznaC,doktórejdoprowadzanejestpowietrzesprezonerura
D.Komorapowietrz-
nalaczysiezk<?tlinaBwaskaszczelinaE,przezktóraprzedo-stajesiedokotlinypowietrzepotrzebnedospalaniapaliwa.Po-niewazszczelinaEmozebyczalewanazuzlem,tworzacymsiezroztopionegopopioluizendry,przetowkomorzepowietrznej
-------
IIIII5

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tomasz Gronikowski liked this
Jacek Szulc liked this
banben liked this
maniaspl liked this
krzysiek2304 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->