Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pinterest - Todo lo que no sabes y quieres saber sobre esta red social

Pinterest - Todo lo que no sabes y quieres saber sobre esta red social

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by UnitedMarkt
http://youtu.be/j7HuginHzmM

Pinterest : ¿Que es Pinterest? Herramientas para Pinterest. Consejos últiles para Pinterest. Cómo usar Pinterest para promocionar tu negocio... y más en este tutorial completo de Pinterest.
http://youtu.be/j7HuginHzmM

Pinterest : ¿Que es Pinterest? Herramientas para Pinterest. Consejos últiles para Pinterest. Cómo usar Pinterest para promocionar tu negocio... y más en este tutorial completo de Pinterest.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: UnitedMarkt on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/20/2015

 
 
Dl fny mumn ngiudn mk quk gns
eltlirneïns
dls mkecdkd, puks rkegk`nd dukstrls iustls, gls guinrks quk fkols vcsctnml, ktaãtkrn. Zcdtkrkst
 
ks ud dukvl aldakptl mk
 rkm slacng
quk dls cdvctn n arknr dukstrn
hclirneïn
n hnsk mk
eltls
.
Qus acerns gk nvngnd, y ks quk mksmk quk sngtñ n gls tctugnrks fnak ud pnr mk oksks, sk fn aldvkrtcml kd
udn mk gns rkmks slacngks oîs utcgcznmns
. Natungokdtk, sk kdaukdtrn kd kg qucdtl
pukstl, plr mkhn`l mk GcdbkmCd y Illigk+, ngil mceïacg mk aldskiucr tkdckdml kd aukdtn quk tlmnvïn kstî kd
ensk hktn
, y sk naakmk n kggn
okmcndtk kg agîscal scstkon mk
cdvctnacldks
.
¼Añol kopckzl n usnr
Zcdtkrkst 
<
Naakmks plr cdvctnacñd, quk pukmks slgcactnr mcrkatnokdtk kd kg sctcl, l sc ngiuckd mkdtrl mk
 
Zcdtkrkst 
 tk cdvctn mcrkatnokdtk. Kd aungquckr ansl
mkhks rkicstrnrtk, hckd usndml udn aukdtn mk alrrkl kgkatrñdcal, hckd ald tu aukdtn mk
]wcttkr
l
Enakhllb 
.
ALD]KDCML0
¼^uã ks Zcdtkrkst<
>
Fkrrnockdtns
8
¼Añol sk ‗pcdkn‟
udn conikd<
8
Gls irupls kd Zcdtkrkst
1
Zcdtkrkst kd acerns
1
[dls aldsk`ls pnrn Zcdtkrkst
=
¼Añol usnr Zcdtkrkst pnrn tu dkilacl<
;
¼^uã ks Zcdtkr <
 
NHXCG 8:>8
[dn vkz mkdtrl, pukmks arknr tndtls tnhgldks mk ndudacls alol quckrns, y pukmks mkacmcr sc kd kggls sñgl pukmks alginr ndudacls tð l tnohcãd tus algnhlrnmlrks, nmkoîs mk skiucr n ltrns pkrsldns quk tnohcãd gk pldind afcdafktns n sus alsns cdtkrksndtks, l skiucr sus tnhgldks mk ndudacls, alopnrtckdml rkaursls, sctcls ðtcgks, kta.
Kd gn dukvn rkm slacng gn ikdtk kgcik y alopnrn eltls y vïmkls mk ltrns wkhs.
 
fttp0//pcdtkrkst.alo
 
 Natungokdtk Zcdtkrkst kstî sckdml usnml plr necacldnmls n Cdtkrdkt mk tlml tcpl, prcdacpngokdt k ou`krks kdtrk 8; y == nþls2 skiðd ud kstumcl mk AloQalrk, slgl ud
8:% mk flohrks
usnd kg skrvcacl, erkdtk n ud 6:% mk ou`krks.
Fkrrnockdtns
Alol tlml HLLO, Zcdtkrkst aukdtn ald udn nopgcn inon mk fkrrnockdtns pnrn plmkr okmcr kg ngandak, gn cdegukdacn y gn vcrngcmnm mk gls usunrcls. N aldtcdunacñd tk rksuocols ngiudns0
Zcdtkrkst Xkakdt Natcvcty Kxpndmkr
, ks
udn kxtkdscñd pnrn Afrlok quk dls pkroctk vkr quã kxnatnoktdk fnd pcdknml l rkpcdknml mksmk Zcdtkrkst dukstrls skiucmlrks scd dkakscmnm mk nhrcr kg kdgnak pnrn snhkr quã conikd l aldtkdcml. Ðtcg pnrn aldlakr ok`lr gls iustls mk dukstrn numckdacn, y rkaukrmn, aundtl oîs skpnols mk kggls, aundtl oîs y ok`lr gls aldlzanols, ok`lrks plmrkols fnakr dukstrls skrvcacls y prlmuatls y gn rkgnacñd ald gls usunrcls y agckdtks. Ng fnakr pcd plr prcokrn vkz sk tk cdstngnrî, scd fnakr tu dnmn oîs, ud caldl kd tu hnrrn mk dnvkinacñd mk tu pa, nrrnstrîdmlgl ald kg rntñd n gn hnrrn mk tu dnvkinmlr. Kstl slgl pnsnrî udn vkz, nudquk tk gl prkiudtk kd tlmns gns anrpktns quk vnyns arkndml
.
N pnrtcr mk ksk olokdtl, aundml vkns
udn eltl plmrîs ‗pcdknrgn‟ n tu tnhgñd.
 
¼Añol sk 'pcdkn' udn conikd<
 
Mkdtrl mk Zcdtkrkst pukmks fnakr ud Xkpcd, ald kggl ksn conikd npnrkakrî kd tu alrafl kd udn anrpktn quk arkks. ]nohcãd pukmks alokdtnr gns eltls y olstrnr quk tk iustn gn eltl.
Zcdtcas
ks udn npgcanacñd quk tk pkroctcrî kd hrkvk, kstî nðd kd hktn prcvnmn, lhtkdkr ndngïtcans slhrk tu aukdtn mk Zcdtkrkst.
Zcd N ^ultk
tk nyumn n ‗pcdknr‟ actns,
ernsks, tkxtls, kta. Ouy prîatcal sc prkeckrks kg tkxtl n gns eltls.
Zcdtkrkst Koncg Npp
0 sc fnaks ud
usl fnhctung mk dkwsgkttkrs, koncg alookrak, kta, dl pukmks mk`nr pnsnr kstn npgcanacñd yn quk tk enacgctnrî cdelronr n tus agckdtks slhrk tu aukdtn mk Zcdtkrst y gls ndconrî n skiucrtk. Qk trntn mk udn npgcanacñd quk cdskrtn ud hltñd mk
 ‗Qïiukok kd Zcdtkrst‟ kd tus koncgs.
 S ouafns oîs quk dls pkroctcrîd arknr ud tnhgñd ndconml y ouy cdtkrksndtk, mkg quk rkanhnr gn onylr cdelronacñd plschgk.
 
Gl oîs pnrkacml n Zcdtkrkst quk aldlakols ks kg alrafl quk fnhïn ndtks kd aungquckr fnhctnacñd nmlgksakdtk, ud îghuo mk rkalrtks l cdagusl gns anrpktns quk gls kstumcndtks elrrnd ald eltls. Qlgl quk ngil oîs lrindcznml.
kd acerns
Kd tnd sñgl auntrl oksks, skptckohrk n mcackohrk mkg 8:>> gns vcsctns ðdcans nuokdtnrld kd =83%, nsï alol kg trîecal mk rkekrkdacn fnacn tckdmns mk rlpn quk arkacñ kd 163%. Mcrcickdml oîs trîecal quk kg prlpcl Illigk+, Zcdtkrkst sk fn aldvkrtcml kd kg plrtng mk slacng okmcn prkmcgkatl plr gls aldsuocmlrks, quk vcsctnd cdagusl ndtks quk gns pîicdns lecacngks mk gls vkdmkmlrks. Gns onrans kstîd kopkzndml n kstnhgkakr sus kstrntkicns kd kstn dukvn rkm slacng. S ks quk, ald ansc
acdal ocggldks mk usunrcls
 quk dl mk`nd mk
nuokdtnr, >,; ocggldks mk vcsctns ðdcans mcnrcns y >; ocdutls mcnrcls kd gn pîicdn, kg ntrnatcvl mk kstn pîicdn pnrn gls ndudacndtks tnohcãd sk fnak dltnr.
algnhlrnmlr quk yn plmrî alokdznr n aldtrchucr ald dukvns afcdafktns kd kg tnhgñd mk ndudacls vcrtung.
 
Arkn ud tnhgñd mk ndudacls algnhlrntcvl, mldmk dl sñgl tð pukmns pldkr afcdafktns, scdl quk tus algnhlrnmlrks tnohcãd pukmnd fnakrgl2 kd kstk ansl, sk trntn mk quk sknd tus nguodls gls algnhlrnmlrks kd kg tnhgñd mk ndudacls ldgcdk mk
Zcdtkrkst 
.
Ks ouy skdacggl, aundml aldeciurns tu tnhgñd, natcvns gn anscggn pnrn quk dl sñgl pukmns aldtrchucr tð scdl tnohcãd tus algnhlrnmlrks y tk mn gn plschcgcmnm mk kopkznr n nþnmcr dlohrks2 mkspuãs, cdtrlmuaks mcrkaacldks mk alrrkl kgkatrñdcal, pugsns
 Nmm
y nutloîtcanokdtk tk npnrkak ud okdsn`k mk cdvctnacñd. Ald sñgl pugsnr
Kdvcnr cdvctnacñd
, ãstn gk ggkinrî n tu
Gls irupls kd

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
backhotel liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->