Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
91500673-Programove-vyhlasenie-vlady

91500673-Programove-vyhlasenie-vlady

Ratings:
(0)
|Views: 19,200|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
1
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
máj 2012
 parlamentných voľbách konaných 10. marca 2012 občania výrazne podporili realizáciu programu založeného na spoločenskej stabilite, istotách preľudí a
 proeurópskej orientácii. Na základe uvedeného mandátu bola vsúlade sústavnými postupmi vymenovaná vláda Slovenskej republiky. Základným
východiskom jej činnosti bude v
 podmienkach trvalého sociálneho dialógu
eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho,
 politického aenvironmentálneho rozvoja Slovenska.
Vláda Slovenskej republiky predstupuje podľa článku 113 Ústavy
Slovenskej republiky pred Národnú radu Slovenskej republiky aspolu so
 žiadosťou o
vyslovenie dôvery predkladá Programové vyhlásenie. Pre výkon svojho štvor 
ročného mandátu si vláda kladie tieto kľúčové
úlohy:
1.
 zmiernením dopadov krízy posilniť istoty ľudí;
2.
konsolidovať verejné financie, tak aby deficit verejných financií bol v
roku 2013 pod tromi percentami HDP;3.
 podporiť hospodársky rast a
cenovú stabilitu;4.
 znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí asystematicky riešiť problém dlhodobej,
najmä regionálnej nezamestnanosti;5.
 zvýšiť vymožiteľnosť práva a systematicky likvidovať korupciu na všetkých stupňoch spoločnosti;
6.
konsolidovať verejné zdravotníctvo s
dôr 
azom na jeho finančnú stabilizáciu;
7.
 posilniť spoluzodpovednosť za plnenie strategických cieľov Európskej únie azároveň presadzovať oprávnené záujmy Slovenskej republiky vEurópskej únii; efektívne využiť 
 prostriedky zfondov Európskej únie na modernizáciuarozvoj štátu a
 spoločnosti;
8.
 posilniť hospodársku, sociálnu aúzemnú súdržnosť spoločnosti;
9.
 založiť dlhodobé tendencie pre hospodársky,
 sociálny, environmentálny a vedecko-technický rozvoj Slovenska apre zlepšenie kvality života;10.
byť vládou otvorenou všetkým vrstvám slovenskej spoločnosti aj prostredníctvom
vytvorenej Rady solidarity a
rozvoja za účasti partnerov sociálneho dialógu.
 
2
Obsah programového vyhlásenia
:1.
SPOLOČENSKÁ STABILITA AISTOTY PRE ĽUDÍ
2.POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VEURÓPSKEJ ÚNIIAVO SVETE3.
TRVALO UDRŽATEĽNÝ
HOSPODÁRSKY ROZVOJ4.ÚLOHA ŠTÁTU AVEREJHO SEKTORA5.
ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE
A KULTÚRA6.
KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI
7.ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA
 
3
1.
SPOLOČENSKÁ STABILIT
A A ISTOTY
PRE ĽUDÍ
Vláda m
á všetky predpoklady prekonať súčasné turbulentné vonkajšie prostredie
, chce
 byť vládou istôt pre občanov
a
vytvoriť nevyhnutné podmienky na zvýšenie kvality života
. 
Stabilita súčasnej vládnej moci vychádza z kvalifikovaných a
 praxou potvrdenýchschopností strany SMER -SD ajej vysokej dôvery u
občanov. Je založená na demokratickom
ahumánnom prístupe k 
trvalo udržateľnej kvalite života, garantuje sociálnu, hospodársku
a
ekologickú stabilitu. Len tak môže byť Slovenská republika vní
maná ako dôveryhodný partner vEurópskej úniiavo svete.STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc, ale
ako schopnosť:
-
 predvídať vonkajšie a
vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života
spoločnosti doma a
vzahran
ičí,
-pružne a
efektívne reagovať na zmeny a obnoviť rovnováhu medzi hospodárskym,
sociálnym, politickým a
environmentálnym rozvojom spoločnosti,
-
 byť zodpovedným, vedieť akokonať avládnuť tak, aby kvalita života v Slovenskej
republike bola trvalo udržate
ľná,
-
vrátiť ľuďom nádej, že žijú v
spravodlivej a
 bezpečnej spoločnosti, kde sú občanianositeľmi humánnych a
demokratických princípov vládnutia arešpektuje sa
zákonnosť a
zásady právneho štátu.Vývoj za posledné obdobie ukázal, že globalizácia nielen ur 
ýchľuje rozvoj národných
ekonomík, ale ho aj komplikuje. Kladie to zvýšené nároky na prehlbovanie hospodárskej,sociálnej, environmentálnejaúzemnej súdržnosti Slovenska. Preto politika štátu bude na
 jednej strane vychádzať z
konsolidovaných adlhodobo ud
ržateľných verejných financií a
na
druhej strane zabezpečí efektívne využitie a
formovanie rozvojového potenciálu štátu.Výsledkom bude hospodársky a
spoločenský pokrok, prehĺbenie súdržnosti aupevňovanieživotných istôt občanov. Okrem osvedčených postupo
v
ako zvládnuť
nozvystojacepred
slovenskou spoločnosťou
,vláda svoju politiku založí najmä na tvorivosti a pružnosti priaplikovaní najnovších svetových poznatkov a skúseností.
Modernizácia štátu pre všestranný rozvoj spoločnosti bude vychádzať z členstva
Slovenskej republiky vEurópskej únii. Je
nevyhnutné dosiahnuť vyvážený stav medzispoločnými záujmami Európskej únie, jej členských štátov a
obhajobou národných aštátnychzáujmov Slovenskej republiky.Základné prístupy k dosiahnutiu programovýc
h cieľov:Východiskom činnosti vlády bude zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Zároveň aj neustálu obnovu rovnováhy
medzi týmito štyrmi zložkami.Vláda Slovenskej republiky posilní miesto Slovenska vEurópskej únii avo svete.Podporí širokú diskusiu opriblížení politiky EÚ a
rozhodovacej činnosti jej inštitúcií
občanom. Rovnako vláda podporí úsilie Európskej únie oudržateľný rozvoj, založený na
vyváženom hospodárskom raste ana cenovej stabilite, ako ajsnahu o sociálne trhové

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->