Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nexe-45

nexe-45

Ratings: (0)|Views: 549|Likes:
Published by antics_alumnes

More info:

Published by: antics_alumnes on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
Reportatge
Pàgina 14
Els drets de la gent gran
Convenis
Pàgina 6
 Amb la UPF i la Fundació UPF
Notícies
 
 AnticsUPF
Pàgina 4
Futbol, Internet, periodisme?
nexe
Número 45
 
Gener 2012
2,50 euros
(gratuïta per als socis d’AnticsUPF)
 
Revista de l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra
Cinema, literatura, anàlisi econòmica i més...
 
Editorial
UPF Alumni, AnticsUPF i viceversa
Aquesta mateixa visió és la que desde fa quinze anys orienta la vocacióde servei d’AnticsUPF respecte delcol·lectiu que la conforma i a quidóna servei, el dels antics alumnesde la cada cop més gran UniversitatPompeu Fabra. Per aquest motiu, laposada en marxa d’aquests convenissignats a l’estiu i l’establiment d’unmarc ferm de col·laboració i coordi-nació mitjançant el Programa UPFAlumni, són unes magnífiques notí-cies per a tots els antics alumnes dela Universitat, socis o no d’AnticsUPF,Premium o no d’UPF Alumni.Per part nostra, malgrat la crisi, alllarg del passat 2011 vam aconseguir fer estalviar el 100% de la quota atots els nostres socis, tot ampliantels serveis generals i, entre d’altrescoses, organitzant esdevenimentsde força èxit (vegeu la pàgina 4, per exemple).Els reptes del 2012 passen per traspassar alguns serveis aUPF Alumni i millorar-los, per facilitar la incorporació (ambun significatiu descompte) a laseva modalitat Premium ambun sistema de quota única, per ampliar conjuntament el nom-bre d’activitats i serveis actuals,i per continuar, des de la JuntaDirectiva, sent el principal canalde participació i representaciódels antics alumnes tant a lamateixa Universitat com forad’ella.Estem plenament convençutsque, a diferència del que tanmordaçment van reflectir elsMonthy Pyton a
La vida deBrian
, amb el dualisme delFront Judaic Popular 
versus
elFront Popular de Judea, el tre-ball conjunt i el fort compromísd’UPF Alumni amb AnticsUPF(i viceversa) ja està donant, icontinuarà donant aquest 2012,els seus millors fruits.Gràcies a tothom per fer-hopossible.
Daniel Vidal
President d’AnticsUPF
L’OPINIÓ DE L’ASSOCIACIÓ NOMÉS S’EXPRESSA A L’EDITORIAL
Publicació de l’Associació d’AnticsAlumnes de la Universitat Pompeu Fabra.Gener del 2012
Direcció
Mònica Fernándeztwitter: @monicafa
Col·laboradors
Cristina AcedAnaïs ArgelichDiana ArgelichDavid A. PujolMiquel BestraténThais BufornAndreu CastellanoMàrius ComoreraRosa Maria IglesiasGlòria-Mireia MontanyàFrancisco José MoyaAnna MonrealMurphy Javier NicolásAndreu OrteMarta ParreñoDavid RodríguezFerran SimarroMontse Vives
Maquetació:
Flor edicions, SL
Correcció:
Gabinet Lingüístic de la UPF.Marta Herrero
Impressió: ANMAN Gràfiques
ISSN: 1886-7707dipòsit legal: B-22952-96
Suport 
nexe s’edita amb el suport del ConsellSocial de la Universitat Pompeu Fabra
Tirada:
1.500 exemplars
Subscripcions
Socis: gratuïta. No socis: 8 euros l’any,enviament inclòs (Espanya).
Publicitat 
Contacta: 93 542 27 59antics.alumnes@upf.edu
 Junta Directiva de l’Associació d’Antics Alumnes de la Universitat Pompeu Fabra
> Daniel Vidal, president (DRET, 1997)> Andreu Orte, vicepresident (CPA,2002)> Xoan Carles Cuesta, tresorer (GAP,1994)> Joan Planas, secretari (BIO, 2003)> David A. Pujol, vocal (HUM, 1998)> Miquel Bestratén, vocal (ECO, 1998)> Mònica Fernández, vocal(HUM, 1996 - PER, 1999)> Francisco José Moya, vocal(HUM, 1997 - PER, 1998)> David Rodríguez, vocal (CEE, 1995)> Ferran Simarro, vocal (EMPR, 1999 -ADE, 2001)> Montserrat Vives, vocal (DRET, 1995)> Alfons Claver, vocal (COM, 1998)> Francesc Sanz, vocal (ECO, 2002-DRET, 2004)
nexe
Nota legal
AnticsUPF disposa de les teves dades de caràcter personal en virtut de la teva condició d’associat o en raó de la cessió feta per la Universitat Pompeu Fabra ambl’específic objectiu d’enviar-te aquesta revista. En aquest darrer supòsit, si no ens comuniques el contrari, incorporarem les teves dades (nom, cognoms, estudis iadreça) al nostre fitxer per tal de mantenir-te informat de les activitats que realitza AnticsUPF. Sigui com sigui, AnticsUPF et garanteix et tot moment el dret d’accés,rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades. Per tal de fer-ho efectiu, si et plau, posa’t en contacte amb nosaltres. Les nostres dades surten a la contraportada.
QUAN A L’ESTIU PASSATa AnticsUPFsignarem dos convenis, un amb laUniversitat Pompeu Fabra i un altreamb la Fundació UPF (vegeu la pàgina6), no vam tenir cap dubte que elsnostres dos
 partenaires
contractualsreflectien una única realitat, la dela Universitat Pompeu Fabra, lligamcomú a tots els antics alumnes i socisd’AnticsUPF.
2
 
www.anticsupf.net
Continguts
Futbol, Internet, periodisme?
MediaLab i AnticsUPF treballen junts
Notícies AnticsUPF
Convenis amb la Universitat i altres activitats
Emprendre per canviar el món
La història de quater emprenedors, anticsalumnes
 Anàlisi econòmica
Canvi de paradigma
46811Ser digital és una actitud
Secció nova de la mà de Cristina Aced, queens mantindrà al dia de les novetats en elmón digital
12Els drets de la gent gran
Glòria-Mireia Montanyà entrevista diferentsexperts en Dret
14Ni blanc ni negre
Montse Vives i David A. Pujol ens parlen deliteratura i d’autors
En el nom del pare
Màrius Comorera torna a la revista
Racó de lectura
Lectores de tots els gèneres, uniu-vos!
Corresponsalia
Per Marta Parreño, finalista als Premis Goya 2012
Nautilia
Entreteniment a bord
Nico
Què ha passat amb la crisi...
Cuina de bistrot La llei de Murphy 1617181920212223
3
 Vida AnticsUPF 
Internexe
Reportatge
 Articles d’autor 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->